maanantaina, syyskuuta 04, 2006

Onko kunnian ja omantunnon kautta toimiminen tarpeellista?

Tämänkertainen pakinani iskeytyy asetuksella vaivihkaa tapahtuneeseen lakimuutokseen vuodelta 2004, joka antaa vakuutuslääkäreille toiminnassaan mahdollisuudet vaikka mihin.

Tämä kyseinen lakimuutos tuli muuten esille vasta laajemmassa mitassa sen kohteeksi joutuneille henkilöiden huomatessa sen olemassa olon vuoden 2005 syksyllä.

Tapaturmavakuutuslain 41 d § kuuluu seuraavasti:

”Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä kannanottonsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta «terveydenhuollon» «ammattihenkilöistä» annetun lain («559/1994») 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.”

Ainakin allekirjoittaneen mykistänyt muutos tapaturmalakiin on tehty kaikessa hiljaisuudessa asetuksella 24.6.2004/545.

Toki tajuan sen, että muutoksen tarkoitus on ollut jouduttaa vakuutusyhtiöiden sisäisiä prosesseja. Tosin sen myötä vakuutuslääkärin ei tarvitse siis allekirjoittaa mitään lausumaansa "kunnian ja omantunnon kautta" oikeaksi. Vain lyhyt merkintä yhtiön sisäiseen ns. käsittely- ja lääkärikansioon riittää päätöksen perusteeksi. Esimerkiksi muotoa kyllä tai ei.

Tarkasteltaessa asetusta vakuutuslääkärin lääketieteellisen seikan arvioinnin kohteena olevan henkilön ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen näkökulmasta, niin muutos on ollut mielestäni erittäin härski. Koska kyseinen lakimuutos kantaa läpi koko sosiaalivakuutuksiin luodun ns. erityistuomioistuinjärjestelmän polun läpi. Eikä vakuutuslääkäri joudu siten törkeistäkään perättömistä lausumista rikosoikeudelliseen vastuuseen. Niitä kutsutaan vakuutuslääkärimaailmasta saamani kokemuksen mukaan mm. pieniksi teknisiksi sisältövirheiksi.

Tietojeni mukaan ainoa mahdollisuus tällaisessa tapauksessa on nostaa tutkintapyyntö vakuutuslääkäriä kohtaan kunnianloukkauksen perusteella. Tietooni ei ole tähän mennessä tullut yhtään tuomioon johtanutta tapausta.

Shokkiuutinen Mediuutisissa 1.9.2006

Uutinen on toimittaja Anna Niemelän tekemä, josta merkityt suorat lainaukset.

Uutisen mukaan Pohjolan ylilääkärin Esa Rahkosen mukaan potilaskertomuksen tiedot riittävät lähes poikkeuksetta korvausasian ratkaisemiseen.

Pohjola pyytää Rahkosen mukaan tarvittaessa E-lääkärinlausunnon ja maksaa siitä kohtuullisen lausuntopalkkion.

Pohjolassa ollaan Rahkosen mukaan siirtymässä pääsääntöisesti potilaskertomustietojen käyttämiseen. Entinen käytäntö lisäsi Rahkosen mukaan Pohjolassa paineita vakuutusmaksujen korottamiseen, koska se aiheutti tarpeetonta työtä lääkäreille sekä lisäkustannuksia vakuutusyhtiöille.

Lainaus alkaa:

”Pohjola ja Lääkäriliitto riitelevät vakuutusyhtiön lausuntokäytännöistä. Vakuutusyhtiö haluaa säästää ja saada lääkärinlausuntojen sijaan pelkät potilaskertomustiedot. Yhtiön mielestä laki velvoittaa sen saamaan potilaskertomustiedot maksutta.

Lääkäriliiton mukaan potilaskertomuksissa ei ole riittävästi tietoa.

- Meidän mielestämme vakuutusyhtiöllä pitää olla käytössään lääkärinlausunto, joka sisältää tiedon annetusta hoidosta ja arvion esimerkiksi työkyvyttömyysajasta, sanoo liiton neuvottelupäällikkö Mikko Kangas.”

Lainaus loppuu.

Ruohonjuuritason johtopäätelmät kyseisen uutisen perusteella
Pahimmillaan tämä tulee mielestäni johtamaan siihen, että ne vakuutusyhtiöiden sivutoimiset vakuutuslääkärit, jotka toimivat päätoimessaan julkisessa ja/tai yksityisessä terveydenhuollossa eivät joudu koskaan rikosoikeudelliseen vastuuseen perättömistä lausumistaan. Tapahtui se asianomaisen vakuutuslääkärin pää- tai sivutoimessa.

Suositan siksi lämpimästi tutustumista seuraavanlaiseen adressiin vakuutuslääkäriongelman esillä pitämiseksi eduskunnassa, tulevissa eduskuntavaaleissa ja sen jälkeisissä hallitusneuvotteluissa, jotka ratkaisevat mitä tiedossa olevia ongelmia sosiaalivakuutuksia koskevassa lainsäädännössä tullaan uuden hallituksen sekä eduskunnan kaudella ratkaisemaan.

http://www.adressit.com/vakuutuslaakareille

Adressin voi allekirjoittaa myös anonyyminä estämällä omien tietojen näyttämisen internetissä.

Petri* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 14.9.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , ,