torstaina, helmikuuta 01, 2007

Oikeusturvan eduskuntavaalistartti 2007 osa 2/5 - Vakuutuslääkäreistä ja vakuutuslääketieteestä eduskunnassa kysyttyä


- Niin sanottu hitaan syöksykierteen malli -


- Klikkaamalla kaaviota saat sen ruudullesi isompana -

- Klikkaamalla kaaviota saat sen ruudullesi isompana -- Klikkaamalla kaaviota saat sen ruudullesi isompana -


Vuosikymmeniä jatkuneet ongelmat lakisääteisten vakuutusten piirissä voidaan tiivistää tehokkaasti oheisiin VOLF - kaavioihin.


Varsinkin vakuutusyhtiön hylkäävän päätöksen saattaa aueta niin sanotun hitaan syöksykierteen malli, joka syö miestä miestä ja ahmii naista sen verran tehokkaasti, että moni pysyvästi sairastunut lopettaa loputtoman taistelun paperibyrokratiaa vastaan ja ajautuu itsemurhaan.


Selitysvastuun nykykäytännöistä siirrämme edelleen poliittisille päättäjillemme.


Aivovamma on pirullinen loppuelämän seuralainen

Valtiokonttori nousi eilen tiedotusvälineiden kautta monien kansalaisten ajatuksiin ja huulille, kun kansanedustaja Tony Halmeelle myönnettiin täysimääräinen työkyvyttömyyseläke.
Sairauslomaa jatkettiin uutistietojen mukaan 20. maaliskuuta asti, jonka jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen tapahtuu ilman katkoksia, tuolloin jo ex-kansanedustaja, kansalainen Halmeen toimeentuloturvassa. Ja se on hienoa, koska näin järjestelmän pitäisikin toimia.

Internetin keskustelusivuilla keskustelu käy kyseisen aiheen tiimoilta todella kuumana. Yhtenä työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisperusteena kansanedustajan toimesta on veikkailtu aivovammaa, joka on aina vakava asia.

Toivottavasti tapaus Halmeesta saadaan pian lisää tietoa julkisuuteen, koska muuten perussuomalaisten puolueen ehdokkailla saattaa olla vaalitilaisuuksissaan paljon turhaa selvitettävää. Ainakin niille kymmenille tuhansille pysyvästi sairastuneille kansalaisille, jotka ovat joutuneet paperilla tapahtuvaan elämänsä pitkäkestoisimpaan pyöritykseen työeläkeyhtiön hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen.
Muuten. Valtionkonttori on ollut aivovamma - asian tiimoilta julkisuudessa aiemminkin.

Yleisradion erinomaisesti toimitetussa MOT Aivovamma-arpajaiset ohjelmassa 15.11.2004 (Toimittaja Kati Juurus) kerrottiin muun muassa seuraavaa:

”Joka vuosi yli 15.000 suomalaista kolauttaa päänsä niin pahasti, että seurauksena on aivovamma. Joillekin vamma jättää työkykyä ja arkea haittaavat oireet, vaikkei aivoihin välttämättä jäisikään selvää röntgenkuvissa näkyvää jälkeä.

Illan MOT esittelee kolme aivovammapotilasta, jotka ovat vuosia riidelleet vakuutusyhtiöiden kanssa oireidensa syy-yhteydestä onnettomuuteen tai pahoinpitelyyn.

Hoitavien lääkäreiden mielestä aivovammadiagnoosi on kaikkien kohdalla selvä, mutta vakuutuslääkärit ovat olleet toista mieltä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on jokaisen kohdalla valinnut vakuutusyhtiöiden linjan.

TEOn aivovammanäkemykset kuohuttavat jo neurologian asiantuntijoita.”


Mistä tietolähteestä voi potilas saada etukäteen tiedon, että toimiiko hoitava lääkäri myös vakuutusyhtiön lääkärinä?
MOT Aivovamma-arpajaiset ohjelmassa 15.11.2004 nostettiin esiin edelleen ajankohtainen ongelma.

Tuolloin Juhani Wikström toimi samaan aikaan vakuutusalalla toimivan laitoksen eli Valtiokonttorin ylilääkärinä sekä TEOn pysyvänä asiantuntijalääkärinä.

Mekään emme tiedä, kuinka moni muu TEOn asiantuntijalääkäri toimi tälläkin hetkellä myös vakuutuslaitosten käyttämänä asiantuntijana ja sivutoimisena vakuutusyhtiölääkärinä?


Valtiokonttori toimintatavoista ammattitautitapauksissa
Valtionkonttorin mielestämme lainvastaisista toimintatavoista voi ottaa hyvän esimerkin tavallisen kansalaisen kohdalla, kun kyse on todistetusta ammattitaudista, jonka perusteella pitäisi ammattitautilain mukaisesti myöntää pysyvä tapaturmaeläke. Sen suuruushan on 85% ansiotasosta.

Lainauksemme tulee Haista home vakuutusoikeus - kirjan sivuilta 256-257, joka koskee liitettä 16, joka koskee valituslupahakemusta ja valitusta korkeimmalle oikeudelle. Vakuutusoikeuden päätös 24.4.2002, Dnro 9201/99/1026. Muutoksenhakija työvoimaneuvoja, sairaanhoitaja Ulla Nevalainen.

Lainaus alkaa:

”Nevalainen liittää tähän valituslupahakemukseen Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä nauhoitetun henkilötodistelun ja osapuolten lausumat. Todistajakertomukset ja lausumat on kirjoitettu tekstiksi Vakuutusoikeuden äänittämistä ääninauhoista.

Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä valtiokonttoria edusti korvauspäällikkö Vuokko Hänninen (VH) ja asiantuntijalääkäri Matti Mero (MM). Vakuutusoikeus liittänee alkuperäiset ääninauhat asiakirja-aineistoon Korkeimmalle oikeudelle.

Valtiokonttorin edustajan, korvauspäällikkö Vuokko Hännisen lausumasta selviää mm. se, että valtiokonttorin tarkoituskaan ei ole ollut, Nevalaisen tapaturmaeläkkeen evätessään noudattaa ammattitautilakia ja tapaturmavakuutuslakia. Hänninen totesi vakuutusoikeudessa mm.:

”Ja kaiken kaikkiaan, miks olemme tähän ratkaisuun päätyneet on se, että vakuutusoikeuden kantana on tähän asti ollut se, että tapaturmavakuutusjärjestelmästä ei tapaturmaeläkettä makseta” (sivu 3)

------

”Sitten vielä sen verran korvauskäytännöstä, eli tapaturma-asiain korvauslautakunta, joka meillä on tällainen neuvoa-antava elin. Siellä on aina katsottu työkykyiseks tämä potilas riippumatta siitä, onko se työpaikka saatu altistusvapaaks vai ei. Elikkä tapaturmaeläkettä ei juurikaan ole lähdetty maksamaan. Eli rajana on vähän veteen piirrettynä ollut tämä, että niin kauan, kun se on päivärahavaiheessa, noin vuoden verran, mutta ei enää eläkevaiheessa.” (sivu 4)

Loppulausunnossaan valtiokonttorin edustaja Hänninen niinikään totesi valtiokonttorin Nevalaisen tapaturmaeläkkeen eväämisen perustuvan ”vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön sekä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoon”:

”Kun olemme tämän päätöksen antaneet, tää meidän arviohan on perustunut tähän asiantuntijalautakunnan eli tapaturma-asiain korvauslautakunnan kantaan, jonka linjaa noudatamme kaikissa päätöksissä, että emme koskaan poikkea heidän kannan otoistaan, lausunnoistaan. Eli hehän sorvaavat tätä korvauskäytäntöä niin kuin valtakunnan tasolla. Yrittävät pitää sitä ja pitävätkin sitä yhdenmukaisena. Plus lisäksi ratkaisu on perustunut myös vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön, mikä näitten homeammattitautien kohdalla on omaksuttu linjaks.”


Lainaus päättyy.

Olemme käsitelleet aiemmissa kirjoituksissamme tapaturma – asiain korvauslautakunnan toimintatavat ja organisaation, jotka edustavat mielestämme kolmi-/nelikannan toistaiseksi tuntemattominta ja samalla suurelle yleisölle pimeintä toiminta - aluetta.

Oikeusturvan VOLF - työryhmä

# # # #

Arkistotunnus Kysyjä ja aihe Vastannut ministeri

21. KK 956/1996 Säde Tahvanainen /sd: Rakennusten homevaurioiden torjumisesta ja vahinkojen korvaamisesta
Ympäristöministeri Pekka Haavisto

22. KK 76/1997 Risto Penttilä /nuors, Jukka Tarkka /nuors: Metallityöntekijöiden mahdollisesta altistumisesta berylliumille
Ministeri Terttu Huttu-Juntunen

23. KK 331/1997 Raimo Vistbacka /ps: Rakennusten homevaurioiden torjumisesta ja vahinkojen korvaamisesta
Ministeri Sinikka Mönkäre

24. KK 358/1997 Mikko Elo /sd: Valitusasioiden käsittelyn nopeuttamisesta vakuutusoikeudessa
Oikeusministeri Kari Häkämies

25. KK 978/1997 Jorma Kukkonen /sd, Erkki Partanen /sd: Työkyvyttömyyseläkettä hakevien oikeuksien turvaamisesta
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

26. KK 998/1997 Sulo Aittoniemi /kesk: Eläkevalituksiin annettujen päätösten perustelemisesta
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

27. KK 1106/1997 Sulo Aittoniemi /kesk: Vakuutuksenottajien oikeuksien turvaamisesta
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

28. KK 34/1998 Sulo Aittoniemi /kesk: Vakuutusyhtiöiden eläkepäätöksist
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

29. KK 82/1998 Kari Rajamäki /sd: Työkyvyttömien työttömien toimeentulosta
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

30. KK 605/1998 Raimo Vistbacka /ps: Vakuutusyhtiöiden, tapaturmalautakunnan ja vakuutusoikeuden suhtautumisesta potilaiden lääkärintodistuksiin
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

31. KK 623/1998 Kari Rajamäki /sd: Pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien työttömien asemasta
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

32. KK 1415/1998 Juha Karpio /kok: Työkyvyttömyyseläkettä koskevien päätösten oikeudenmukaisuudesta
Sosiaali- ja terveysministerin sijainen, ministeri Anneli Taina

33. KK 1518/1998 Sulo Aittoniemi /kesk: Kielteisten eläkepäätösten perustelemisesta
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

34. KK 1629/1998 Rauha-Maria Mertjärvi /vihr, Ulla Anttila /vihr, Pertti Virtanen /evir, Janina Andersson /vihr, Satu Hassi /vihr, Erkki Pulliainen /vihr Tuija Maaret Pykäläinen /vihr, Osmo Soininvaara /vihr, Pia Viitanen /sd, Säde Tahvanainen /sd, Riitta Prusti /sd, Raimo Vistbacka /ps, Tuija Brax /vihr, Maija Rask /sd: Työkyvyttömyyseläkepäätösten perustelemisesta
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

35. KK 82/1999 Anne Huotari /vas, Mikko Immonen /vas, Jorma Vokkolainen /vas: Vakuutusyhtiöiden vastuu työtapaturmatilanteissa
Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

36. KK 678/1999 Matti Kangas /vas, Reijo Laitinen /sd: Vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkärit sekä lääkäreiden jääviyden tulkinta
Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

37. KK 809/1999 Tarja Kautto /sd: Eläkkeenhakijan tiedonsaantioikeus ja käsittelyajan lyhentäminen
Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

38. KK 815/1999 Esa Lahtela /sd: Vakuutusyhtiön tai Valtiokonttorin määräämät lääkärintutkimukset
Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

39. KK 917/1999 Pirjo-Riitta Antvuori /kok Paula Kokkonen /kok, Marja-Liisa Tykkyläinen /sd, Irja Tulonen /kok, Olli Nepponen /kok: Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työkyvyttömyyskorvauksen taso verrattuna liikennetapaturmakorvaukseen
Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

40. KK 953/1999 Marjatta Stenius-Kaukonen /vas, Mikko Kuoppa /vas: Päätösten oikeellisuuden ja kohtuuden toteutuminen työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Täydelliset tiedot kysymyksiin ja vastauksiin löytyvät osoitteessa:
www.eduskunta.fi > Valtiopäiväasiat ja –asiakirjat > Kysymykset - VK, KVN, KK, SKT, SK

# # # #


Lisäksi saatamme tietoonne erittäin merkittävän KKO:n ennakkopäätöksen, joka oli uutisoitu ainakin
Helsingin Sanomat On Line- sivustolla. Lainaamme siitä tärkeimmät ydinkohdat käyttöönne.


# # # # # # # # # # # # # # # #KKO: Työkyvyttömyys riittää työsopimuksen purkusyyksi
Julkaistu: HS 18.12.2006 22:42
Lasse KerkeläKorkeimman oikeuden (KKO) mukaan työnantaja saa purkaa työntekijän työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa, jos hänen työkykynsä on alentunut pitkäaikaisesti.


Toinen työntekijä oli tuolloin ollut sairauden vuoksi poissa töistä liki vuoden ja toinen yli kaksi vuotta.

Heille oli myönnetty määräaikainen työkyvyttömyyseläke, joka kesti työsopimuksen purkamishetkestä noin vuoden eteenpäin. Toisen sairausloma jatkui vielä vuoden eläkettä pitempään
.

Eläkkeelle kumpikaan ei kuitenkaan ollut päässyt.

Korkein oikeus linjasi ratkaisullaan vuonna 2001 uudistetun työsuojelulain soveltamista.

KKO päätyi siihen, ettei laki estä työsopimuksen purkamista jatkuvan työkyvyttömyyden vuoksi.

Oikeuskäytännön mukaan työkyvyttömyyttä voidaan tavallisesti pitää pysyvänä, kun se on kestänyt yhtäjaksoisesti noin vuoden.


# # # #Tapaus on mielestämme siitä poikkeuksellinen, että pysyvästi sairastuneita työntekijöitä avusti jämäkästi oikeusprosessissa heidän ammattiliittonsa. Paperiliitto.


 
Katso myös lisätietoa asiakokonaisuudesta internetistä:
tapaturma-asiain korvauslautakunta
tapaturmavakuutuskeskus* * * * 


Haluatko auttaa meitä?

Lähde Sinäkin rohkeasti verkostoitumaan. Niin sosiaalisessa mediassa kuin tosielämässä. Ottamalla yhteyttä päättäjiin. Keskustelemalla kasvokkain heidän kanssaan, erilaisissa tilaisuuksissa; pääset näkemään suhtautumisen näihin asioihin nopeimmin. Faktapohjalta on helppoa ponnistaa, mutta erittäin vaikeata saada aikaiseksi todellisia parannuksia potilaan/vakuutetun asemaan. Siitähän tässäkin asiakokonaisuudessa on kysymys. Ja kenellä todellinen valta näissä asioissa Suomessa on ja kenen ääntä tosielämässä kuullaan niin, että sillä on todellisia vaikutuksia?

Tässä 07/2016 päivitettyä isoa kuvaa finanssiala - ja oikeusvaltio- teemoista:

13.6.2016 Yleltä tuli ulos MOT – jakso ”Pankkivangit”. Ohjelma kertoo kahden tapauksen kautta; pankkien ylivoimasta yksittäistä yrittäjää vastaan riitatilanteessa. Jakso on nähtävissä Yle Areenalla 13.6.2017 asti ja on nähtävissä ohjelmatietojen mukaan myös ulkomailla. Joten toivotaan, että tieto tästä aiheesta tavoittaa mahdollisimman monta suomalaista.

Aiheena Pankkivangit – jakso liittyy Suomen pankki-, oikeuslaitos- ja perintätoimilähihistoriaan. Alkaen Suomen omasta 1990 – luvun pankkikriisistä, jonka ison kuvan läpivalaisu on edelleen tekemättä. Aihe on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Ulostulojaan ovat tehneet jo tasavallan presidentti Sauli Niinistö, keskustan pääministeri Juha Sipilä sekä perussuomalaisten oikeus – ja työministeri Jari Lindström.
Pankkienpanttivangit

* * * * 

Päivitys 3.10.2014


Julkaisemme ensimmäisenä yhteisömme ministeriölle jättämän kirjelmän vakuutus-alan epäkohdista ja niiden korjaustarpeista sekä keinoista. Tämän jälkeen yhteisömme valittiin ministeriön nimittämään työryhmään kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää.

Oheinen Kukkosen lista on lähetetty ministeriöön 8.10.2012 ja se on tässä alkuperäisessä muodossa medialle julkaisuvapaa mikäli alkuperäinen lähde mainitaan.

Myös otteita listasta voidaan julkaista mikäli alkuperäinen lähde mainitaan.

Vastaanottaja:
kirjaamo @ stm.fi

Jakelu:
paula.risikko @ stm.fi, outi.antila @ stm.fi, erik.stromberg @ stm.fi, inka.hassinen @ stm.fi
Asia: STM – Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaiseminen”

Tutustu aihekokonaisuuteen kaikessa rauhassa osoitteessa:
http://suomi2017.wordpress.com/kukkosen-lista/

* * * *

Eikä tässä vielä kaikki.

Tutustu Älä Sairastu Vakavasti Suomessa - blogiliikkeeseen:
http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.fi/
- Vain yhdessä toimien olemme enemmän -

* * * *


- Muista myös Oikeusturva - yhteisön avoimet kanavat 

Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Aurinko paistakoot ja Suomen lukuisat Berliinin muurit murtukoot! -Tunnisteet: , , , , , , , , ,