torstaina, syyskuuta 18, 2008

Elämästä ei saa uusintoja

Miten kehittää toimiva vastavoima vakuutusalan ja virkamiesten mielivallalle?

Vakuutusyhtiö/Kela/Työeläkeyhtiö – tehoketju laiminlyö koko ajan lakisääteisen tiedonantamisvelvollisuutensa potilaalle, ellei pulassa oleva potilas sitten osaa kysyä asiaa niiltä tarpeeksi tarkasti yksilöitynä.

Länsimaisen vallan kolmijako-opin mukaan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta kuuluvat eri tahojen sekä toimijoiden vastuulle. Laillisuusvalvonnasta puhumattakaan.

Suomessa työelämää koskeva päätösvalta on ollut vuosikymmeniä kolmikannan hallussa. Lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan asioiden lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta on ollut taas nelikannan hallussa.

Nelikanta = kolmikanta + finanssiala.

Ammattiliittoja eivät pysyvästi sairastuneiden tai vammautuneiden jäsentensä asiat enää kiinnosta. Ovathan ne itse olleet korporaatioiden muodostaman vallankäytön ytimessä luomassa nykyisiä lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan mustia aukkoja.

Valtapuolueita eivät tiedossa olevien epäkohtien korjaamiset kiinnosta, koska muutenhan ne olisivat hoidettu jo kuntoon. Meillä on tälläkin hetkellä finanssialan talutusnuorassa kulkevat presidentti, pääministeri, hallitus, eduskunta sekä virkamieskunta. Mikä kaikista pahinta länsimaisen oikeusvaltion periaatteiden kannalta; finanssialan kädestä syövät kiltisti myös kaikki nykyiset laillisuusvalvojamme.

Todellinen muutosvoima lähtee tässäkin asiassa liikkeelle yksilötasolta. Minä, sinä, hän, me, te, he – tehoketju pystyy halutessaan saamaan todellisia muutoksia aikaiseksi.

Seuraavaksi internetin kautta toimiva yhteistyömonitoroinnin ja -kapinan kaavio siitä, miten hajallaan oleva tieto lakisääteisiin vakuutus- ja sosiaaliturvaan liittyvistä asioista saadaan koottua kaikkien tietoa tarvitsevien potilaiden ja tulevien sukupolvien käyttöön.

Mielestämme potilaiden ei enää kannata luottaa poliitikkojen, virkamiesten tai etujärjestöjen edustajien antamiin sanallisiin lupauksiin. Niillä ei ole ollut mitään näkyvää katetta. Muuta kuin kyseisten toimijoiden omilla pankkitileillä.

Elämästä ei saa uusintoja. Siksi on tositoimien aika.

- - - - -


Yhteistyömonitoroinnin ja -kapinan kaavio

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


- - - - -


Tietoa lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan mustista aukoista on olemassa valtavat määrät.

Osa on jo internetissä ja osa edelleen papereilla sekä niin sanottuna hiljaisena tietona omakohtaisesti kokeneiden henkilöiden pienten piirien tiedossa.

Työelämään liittyvät vakuutussopimukset solmitaan työnantajan ja vakuutuskonsernin välillä.

Valitustapauksissa vastakkain ovat yksittäinen vakuutettu ja vakuutusalan konserni.

Valitukset kirjallisesti käsittelevä erityistuomioistuinjärjestelmä on vakuutusyhtiöiden rahoittama ja hallinnoima.


Mistä potilas/vakuutettu saa varmuudella ajantasaista tietoa? Varsinkin, jos oma ammattiliitto, työnantaja tai oman asuinalueen oikeusaputoimisto eivät halua/kykene antamaan apua ylivertaisessa asemassa olevaa vakuutusyhtiötä/Kelaa/Työeläkeyhtiötä vastaan?

Lakisääteiseen vakuutus- ja sosiaaliturvaan liittyvät potilasjärjestöthän toimivat diagnoosiperusteisesti.

Diagnoosiperusteisuus takaa sen, että kunkin erillisjärjestön kautta on potilaan/vakuutetun käytettävissä paras mahdollinen tieto-taito diagnoosin mukaisesta lääketieteellisestä puolesta.

Tapauksina pysyvä sairaus. tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko ovat kuitenkin tietyn vaiheen jälkeen samanlaisia. Tällä hetkellä yhtymäkohta on viimeistään vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta tai diagnoosista. Tai heti ensimmäisen tosiasiallisesti perustelemattoman hylkäyspäätöksen jälkeen.

Vakuutusyhtiö/Kela/Työeläkeyhtiö kiistäessä korvausvelvollisuutensa, jolloin potilas/vakuutettu joutuu 10-20 vuotta kestävään vakuutustaisteluun toimeentulostaan, kuntoutuksestaan ja lääkkeistään.

Tapaus on potilaan/vakuutetun elämässä ainutkertainen. Vakuutusyhtiö/Kela/Työeläkeyhtiö henkilökuntineen tekevät sitä työkseen.

Jokainen potilas/vakuutettu on oman tapauksensa paras asiantuntija. Mitä on tapahtunut, missä järjestyksessä, mitkä ovat oman tapauksen asiapaperit, tehdyt lääketieteelliset tutkimukset ja löydökset jne.

Lakisääteiseen vakuutusturvaan tehdään koko ajan muutoksia yksittäisin asetuksin sekä tuomioistuimista tulee uusia ennakkopäätöksiä, joten erilaisten toimijoiden monitorointi = seuranta vaatii jatkuvaa aktiivisuutta.
Tämä on myös kansalais- ja potilasjärjestöille avoimen yhteistyön paikka, koska kaikkien resurssit ovat hyvin rajalliset.

Potilaana asemassa olevan henkilön päivittäinen tehollinen toiminta-aika vaihtelee suuresti, joten internet on jatkossa ajasta ja olosuhteista riippumatta aina auki tietoa tarvitseville.

Hyvä tiedostaa. Toimivat henkilökohtaiset suhteet ovat jatkossakin kaiken luottamuksellisen yhteistyön ja inhimillisen toiminnan perusta. Tähän kohtaan vastapuoli pyrkii iskemään kiilaa erilaisilla myyrätaktiikoilla. Made in DDR.

Tehokkain vastavoima vakuutusalaa sekä sen talutusnuorassa olevia virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä vastaan on laaja-alainen kansalais- ja potilasjärjestöjen yhteistyö, jonka ensimmäinen vaihe on se, että mahdollisimman moni potilaista tietää erilaisten järjestöjen olemassa olosta ja heidän www-sivustoistaan.

Toisessa vaiheessa yksittäisten ja erillään olevien potilaiden on hyvä liittyä maksavaksi sekä aktiiviseksi jäseneksi valitsemaansa kansalais- ja potilasjärjestöön/-järjestöihin kerryttämään nk. kriittistä massaa.

Yhdellä tai kahdella henkilöllä oleva kirjoittamaton tieto ei hyödytä loppujen lopuksi ketään.

Yhteistyötä sekä todellisia muutoksia ajavien kansalais- ja potilasjärjestöjen pitää olla kuitenkin vapaita nykyisten valtapuolueiden talutusnuorista ja sätkynukketoiminnasta. Sillä muutenhan epäkohdat olisivat jo korjatut…


- - - - -


”Elämästä ei saa uusintoja” – slouganin isä

Vakuutusyhtiö Pohjolan myyjä Eino Halonen eläkkeelle 58-vuotiaana

Henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtaja Eino Halonen, 57, jää eläkkeelle ensi vuoden alusta 58-vuotiaana. Poikkeuksellisen alhainen eläkeikä selittyy sillä, että hänen työsopimuksensa antaa siihen oikeuden.

Normaali eläkeikä on työsuhteissa ollut 65-vuotta, ja työeläkelain uudistuksilla on kannustettu ihmisiä jatkamaan töissä vieläkin pitempään.
"Ei minun tarvitse tätä ratkaisua erikseen perustella. Ratkaisu on oma eikä ympäristön sanelema.

Minulla on yksi elämä, eikä siitä saa uusintaa", Halonen sanoo.


Lähde: Helsingin Sanomat 25.8.2007 -TALOUS


- - - - -


Antakaa siis sanan levitä yhteistyökapinan ja -monitoroinnin tiimoilta, sillä elämästään ei saa kukaan meistä potilaistakaan uusintaa. Vaikka inhimillistä halua jatkokausille olisikin.


”Vastapuolelle kunnon vastusta ja tupenrapinaa; tarvittaessa kaduille täsmäiskuin levittäytyvää kapinaa” – terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , ,