lauantaina, joulukuuta 29, 2012

Vakuutuslakimiehet

Vakuutuslakimiehet ja - naiset ovat lakisääteisissä vakuutus- ja sosiaaliturvajärjestelmissä merkittäviä toimijoita. Portinvartijaroolissa hekin. Mutta missä kaikkialla toimien? Kokonaisuutta jo syvällisemmin ja omakohtaisesti tunteville lisätietoa otsikkoa klikkaamalla.
Por Favor - Ollos hyvä.


Myös >>> Vakuutuslakimiesten sidonnaisuudet läpivalaisuun!

Vakuutuslääkärit ja korvaustoiminnan keskeisen toimintainstrumentti vakuutuslääketiede ovat pikku hiljaa nousemaan suurenkin yleisön tietoisuuteen ja se on hyvä. Tässä pientä avausta vakuutuslakimiesten tunnetuksi tekemiseen. Hehän operoivat myös kirjallisesti ja suljetusti toimivan systeemin suojista käsin. Ilman kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelutilannetta.

VAKUUTUSLAKIMIESTEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ
- katso > Vakuutuslääkärien sidonnaisuuksien avaamisesta -

o Vakuutuslääkäreiden varjoon on jäänyt vähintäänkin yhtä vaikutusvaltainen ja monessa roolissa toimiva ammattikunta – vakuutuslakimiehet. Keitä he ovat ja missä kaikkialla heitä työskentelee?

o Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksellä on olemassa omat www-sivut, joista saa jonkun verran tietoa vakuutuslakimiesten toiminnasta. Vakuutusalan portinvartijan roolista ei mitään.

o Potilaan käytettävissä ei ole ajantasaista tietoa siitä, toimiiko hänen valitsemansa yksityisen asianajotoimiston pääasiallisena toimeksiantajana vakuutusalan yritys.

o Esimerkiksi lyhyt aikaisissa = alle vuosi kestävissä työtapaturma ja ammattitautitapauksissa korvausongelmia ei yleensä esiinny. Vuoden jälkeen lakitekstin osuus päätöksissä kasvaa.

o Mikäli potilas valittaa vakuutusyhtiön kielteisestä päätöksestä, niin vakuutusyhtiö ei käytä lain suomaa itseoikaisumahdollisuutta 95%:ssa tapauksissa. Tällöin potilas joutuu käymään vuosia kestävän kirjallisen valituskierroksen suljetussa erityistuomioistuinjärjestelmässä.

o Ensimmäisen asteen tuomioistuin eli tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta yhtyy vakuutusyhtiön kantaan keskimäärin 90%:ssa tapauksia eli potilas häviää.

o Korkeimman asteen tuomioistuin työtapaturma – ja ammattitautiasioissa eli vakuutusoikeus yhtyy vakuutusyhtiön kantaan 93 - 95%:ssa tapauksia eli taas potilas häviää.




Edellä kerrottu kaavion muotoon puettuna.

Katso > Ratkaisu epäkohtiin -

o Vakuutusoikeudessa toimivat 50 niin kutsuttua työelämän asiantuntijaa ovat kaikki juristeja. Joten vakuutusoikeudessa ei ole tällä hetkellä yhtään kattavasti arkipäivän työelämää ja olosuhteita tosiasiallisesti tuntevaa asiantuntijaa. Yle24 Online 3.2.2007 – Ilkka Taipale (sd.).

o Kaiken lisäksi suurin osa erityistuomioistuimiin tulevista lakisääteisistä vakuutuksista tehdyistä valituksista on ratkaisujen osalta pääpainoltaan lääketieteellisiä.

o Erityistuomioistuimen ratkaisukokoonpanon sisällytetty vakuutuslääkärijäsenen lausumat saadaan tällä hetkellä lainvoimaisesti salatuksi asianomaiselta itseltään, vaikka potilas antamansa ja oikeaksi todistetun valtakirjan voimin haluaisi nimenomaan kyseiset tiedot julkisiksi. Finlex 381/2007 - 80 vuoden ajaksi päätöksen tekemisestä asianomaiselta itseltään.



Laita tietoa kierrätykseen. Vain yhdessä toimien olemme enemmän
.



"Avoimuus vakuutusalalla lisääntyy" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 4.2.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.


* * * *
 
Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , ,