tiistaina, syyskuuta 26, 2006

Katsaus ihannetilanteisiin ja kansalaisten painajaisiin

Täsmennän lähipäivinä ilmestyvässä pakinassani tuota eduskunnan tiloissa tapahtuvan totuuskomission toteuttamista tarkemmin.

Välipalana siirtymätaipaleelle tuon mahdollisesti Teille muutamia uusi näkökulmia avaavia löydöksiä. Varsinkin pysyvästä kivusta ja haitasta sananmukaisesti kärsivien kansalaisten kohdalla.

Pahasti vinksahtanut nykymeno peittää allensa ne monet hyvät elementit sosiaalivakuutusten lainsäädännössä ja maan lakisääteisissä kuntoutusmahdollisuuksissa, jotka tarjoavat oikea-aikaisina pitkälläkin sairaslomalla oleville ja työelämässä vielä vankasti kiinni oleville kansalaisille mahdollisuuden pitää työkykyään yllä.

Nuo hyvät elementit pitäisi mielestäni vain saada entistä paremmin työtä tekevien kansalaisten ja työnantajien tietoisuuteen sekä aktiivikäyttöön. Vaan ovatko kiire ja minimimiehitys monilla työpaikoilla ajamassa tämänkin henkireiän tukkoon?

Ihannetilannehan olisi, että kaikki menisi yllättävän tapaturman tai vakavan sairauden jälkeen ennakkoon esimerkiksi STM:ssä kirjoitetun käsikirjoituksen mukaan. Kansalainen parantuisi ja kuntoutuisi työtätekevien joukkoon. Ihannetilanteessa suoraan entiseen työhönsä. Vaihtoehtoisesti uudelleen koulutuksen tai tuettujen työkokeilujen kautta uuteen vakituiseen työhön työllistyen.

Tiedottaminen ja neuvonta kohtamaan ruohonjuuritason tarpeita

Monesti vain on niin, ettei tieto ja tarve eivät jostain syystä kohtaa. Oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa vaikeuksiin joutuneen kansalaisen elämäntilanteita. Harva tulee hoksanneeksi sitä, että terveysongelmien pitkittyessä kolmas tärkeä avustaja hyvän lääkärin ja fysioterapeutin lisäksi on lakimies. Ja kyse on sentään lakisääteisten vakuutusten luullusta turvasta yllättävissä tilanteissa.

Vaikkakin elämme entistä enemmän tietoa tulvivassa ja tuottavassa yhteiskunnassa. Teollisuudesta tutusta (JOT= Just On Time) Juuri oikeaan aikaan - menetelmästä voisi olla paljon opiksi otettavaa tiedon valtateillä ja varsinkin pitkäkestoisissa lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvissä tapauksissa. Oli sitten kyseessä työtapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.

Joten tässä seuraavaksi mahdollinen uusi opas selviytymiseen kaikille vielä työsuhteessa kiinni oleville tai takaisin paluuta työpaikalleen pitkältä sairaslomalta parasta aikaa aloittaville.

Opas korostaa hyvissä ajoin tapahtuvan suunnittelun merkitystä palattaessa työhön pitkältä sairauslomalta. Samalla esitellään myös työpaikan ulkopuolelta saatavissa olevat palvelut ja taloudellinen tuki.

Palveluja ja tukitoimia voi saada työeläkelaitoksista, vakuutuslaitoksista, Kelasta, kuntoutuslaitoksista ja työvoimatoimistoista.

# # # # # # # # # # # # # # # #

Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu.
Opas työntekijälle. Helsinki 2005. 27 s.
(Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, ISSN 1236-116X; 2005:21)
ISBN 952-00-1848-4 (nid.), ISBN 952-00-1849-2 (PDF)

Lisätietoja oppaasta tätä kirjoittaessani osoitteessa: http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/6007/index.htx

# # # # # # # # # # # # # # # #

Kyseisen oppaan avulla voi toivottavasti mahdollisimman moni Teistä välttää sen tyyppisen kohtalon, joka julkaistiin Kauppalehden Pressossa otsikolla – Ammattipotilas.

Esimerkkitarinan nainen on käynyt lääkärissä viisi vuotta, mutta odottaa vielä hoitoa.

Artikkelissa kerrotaan, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä hoidon saaminen käy työstä. Lääkärit tekevät vääriä diagnooseja ja kieltäytyvät tutkimasta, potilaat kaatuvat jonoihin.

Mielestäni tämä nykyään vallalla oleva ns. maan vakiintunut käytäntö, joka toimii monessa kohtaa jo perustuslain vastaisesti on mielestäni tuhoon tuomittu. Kaikki päättäjätkin tietävät jo sen. Asia on ollut eduskunnassakin sen verran hyvin ja toistuvasti esillä.

Vaan mielestäni pieniä pintaremontteja systeemiin on enää turha yrittää. Koko järjestelmä pitää laittaa täysremonttiin.

Me kohtalon kourasta kokemusta omaavat kansalaiset olemme valmiita auttamaan.

Petri

Lisätietoja tätä kirjoittaessani tilanteisiin, kun kohtalon koura kouraisee kovasti:

Tapaturmavakuutuksen haittarahaa maksetaan työssä aiheutuneen vamman tai ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta.

Alkuperäinen luokitus pohjautuu 1940-luvun Saksan käytäntöihin.

Yleinen haitta tarkoittaa muuta vahinkoa kuin työkyvyn alentumista.

Haittaluokitus ja haittaraha 19.4.2006 STM:n sosiaalivakuutus:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19861012

Kipu diagnosoidaan väärin Mediuutiset 20.1.2006
Suomessa kivun haitta-aste luokitellaan vanhentunein metodein.
http://www.mediuutiset.fi/doc.te?f_id=837977

Lisää Ammattipotilas - aiheesta tätä kirjoittaessani osoitteessa: http://presso.kauppalehti.fi/p/l/i/etusivu/juttu.jsp?oid=1062

Elämä jatkuu pala palalta Turun Sanomat 12.2.2006
(Halikossa sattunut bussiturma)
Taju palasi veden alla
Vuodepotilas palasi kotiin
Työhaaveet kariutuivat
Koko perhe tukee isää
Luja usko romahti

Kipupotilas voitti vakuutuslääkärit
TV2 Ajankohtainen kakkonen 01.03.2005 Toimittaja: Salla Paajanen

Vuosikausien ajan olemme ihmetelleet kuka tuntee potilaan parhaiten: hoitava lääkäri vai pelkkien papereiden perusteella diagnoosin sorvaava ulkopuolinen asiantuntija?

Turun hovioikeus teki vastikään merkittävän linjauksen jonka mukaan hoitavan lääkärin kanta voitti. Kyseinen oikeusjuttu on merkittävä läpimurto kaikille kipupotilaille.

Lisätietoa osoitteessa: http://www.yle.fi/a2/

Kipuaiheesta on kirjoitettu muun muassa Iltalehdessä seuraavia artikkeleita:

”Eläimenä minut olisi näillä kivuilla jo lopetettu”
Iltalehti keskiviikkona 29.9.2004
Seitsemän lapsen äiti taistelee vakuutusyhtiötä vastaan
Solisluu murtui, kylkiluu poistettiin
En pystynyt edes kirjoittamaan
Ansiomenetyksiä kahdelta kuukaudelta
Käräjäoikeus päätti äidin hyväksi
Lapsen pitää hoitaa perhettä?
Milloin äiti kuolee?
Pompoteltu vuodesta toiseen

”Epäoikeudenmukaisuutta ei pidä hyväksyä”
Iltalehti keskiviikkona 29.9.2004
Kikkailevat ihmisten terveydellä
Päätöksiä tekstin pohjalta

”Tunnoton jalka on lievä vamma”
Iltalehti lauantai 20.11.2004
Kuin sukkapuikolla jalan läpi
Taistelua tuulimyllyjä vastaan
Ei paranemista

”Vakuutusoikeus kehittää perustelukäytäntöään”
Iltalehti lauantai 20.11.2004
Meidän lääkärimme ei tutki potilasta
Hoitavan lääkärin arviot haittaluokasta eivät sido tuomioistuinta

”Perheenäiti ja vakuutusyhtiö kiistelevät kivusta”
Iltalehti maanantai 27.12.2004
Asunto myyntiin

”Perheenäiti voitti vakuutuskiistan”
Iltalehti perjantai 11.2.2005
Nyt katto pysyy pään päällä

Kipupotilaiden voittoon päättyneitä rankkoja oikeustaisteluita:

Turun hovioikeus tuomio nro 3284, antopäivä 10.12.2004, diaarinro S 03/2250
- vastassa ollut vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Kouvolan hovioikeus tuomio nro 177, antamispäivä 10.2.2005. diaarinro S 04/598
- vastassa ollut vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Kansalaisilta valituksia, päätökset harvoin muuttuvat
(Sosiaali- ja terveyspoliittisia asioita käsittelevä aikakausilehti Socius – lehti 4/2006)

”Jos työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä, siitä voi valittaa eläkelautakuntaan. Jos sosiaalitoimisto kohtelee asiakasta tämän mielestä huonosti, siitä voi kannella lääninhallitukseen. Ratkaisut muuttuvat harvoin. Onko se merkki siitä, että vakuutusyhtiö tai virkakoneisto on jo alun perin toiminut oikein?”

Artikkelissa haastatellaan apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikaraista STM:n vakuutusosastolta ja Vakuutusongelmaisten liiton puheenjohtaja Hannu Kukkosta.

Lue lisää ministeriön ja ruohonjuuritason näkökulmista osoitteessa:
http://www.stm.fi/Resource.phx/socius/socius-42006/sivu7.htx

§ ? § ? § ? § ? § ? § ? § ? § ? § ?

Apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikaraisen STM:n vakuutusosastolta lautakuntapaikkoja:

1. Eläkeasiain neuvottelukunta

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimintakausi on 1.1.2005-31.12.2007.

Kokoonpano:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/200606123827MK?openDocument

Haikarainen Tuulikki, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

2. Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimintakausi on 1.1.2005-31.12.2007.

Kokoonpano:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/200606133213MK?openDocument

Haikarainen Tuulikki, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

3. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Toimikausi/aikataulu: 1.1.2006 – 31.12.2010
Kokoonpano:
http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=11311&tVNo=6&sTyp=Selaus

Haikarainen, Tuulikki oikeustieteen kandidaatti – Varapuheenjohtaja

4. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

Toimikausi/aikataulu: 1.1.2004 – 31.12.2006

Kokoonpano:
http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=8786&tVNo=6&sTyp=Selaus

Haikarainen, Tuulikki oikeustieteen kandidaatti Varapuheenjohtaja

§ ? § ? § ? § ? § ? § ? § ? § ? § ?

Vaan miten Suomessa toimii tässä ”toimialueessa” vallan kolmijako –oppi?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Toimeenpanovalta