perjantaina, syyskuuta 22, 2006

Tilavaraus eduskuntaan tammi-helmikuulle 2007

Vakuutusalalla on ollut aina käytettävissään lobbaamiseen ylivertaiset taloudelliset ja henkilöresurssit vammautuneiden ja/tai sairastuneiden löyhästi verkostona toimivia yksilöitä ja yhteenliittymiä vastaan.

Etenkin kuvainnollisia paukkuja on riittänyt sosiaalivakuutuksiin liittyvän lainsäädäntötyön kaikkia eri vaiheita edustaviin avainhenkilöihin. Sekä tietysti erityistuomioistuimissa ns. vakiintuneiden toimintatapojen juurruttamiseen ja ylläpitoon tapahtuvaan sidosryhmäkohtaiseen lobbaustyöhön.

Työntekijäpuolen ammattijärjestöjä ei tunnu mielestäni kiinnostavan työelämästä ilman omaa syytään uloslentäneiden jäseniensä kohtalot. Olen valmis heti muuttamaan tätä kantaani, jos vallitseva tilanne toisin konkreettisilla teoilla osoitetaan. Eli tunnustan olevani tarvittaessa erittäin ripeäotteinen takinkääntäjä. Populismi on siten ainakin minulle kipeidenkin tosiasioiden esille ottamista ja tunnustamista.

Muuten sattuitteko katsomaan tai nauhoittamaan, kun TV1 esitti sunnuntaina 27.8.06 vuonna 1966 tehdyn dokumentin ”Vakuutusasia on sydämen asia”? http://www.yle.fi/ykkosdokumentti/kesa06uusinnat/2708.htm

Ohjelmalla oli Maxwell Smart- puhelimeeni juuri saamani tuoreen tiedon mukaan 377 000 yli 10-vuotiasta katsojaa. Aika hyvin maanantai – illaksi ja varsinkin ohjelman aiheeksi.

Ohjelman sisältö on kokemusteni mukaan edelleen pelottavan ajankohtainen. Ei tainnut tekijäryhmä Reino Paasilinnan johdolla arvata minkälaisen kauhistuttavan kansallisen dinosaurusten tyyppivalikoiman filmille tulivat tuolloin tallentaneeksi.

Yli 40 vuotta on mielestäni liian pitkä aika samojen tiedossa olevien ja usein toistuvien ongelmien ratkaisuun. Varsinkin, kun monet tämän toimialueen ihmiset tuskin kykenevät yhtäaikaisesti nousemaan näyttävästi barrikadeille, eduskunnan edustan rappusille kipuamisesta tai Kiasman kulmille kolhittavaksi könkkäämisestä puhumattakaan.

Käsi kädessä kuljemme taloon kiviseen

Joten tässä valossa olisi hyvä eri osapuolten päästä vihdoinkin tapamaan toisiaan kasvokkain. Siis esimerkiksi niiden tapaturmassa vammautuneiden henkilöiden, jotka kärsivät pysyvästi selkärangan ja suurten nivelien (polven, lonkan ja olkapään) sairauksista, mielenterveyden häiriöistä sekä kroonisesta kivusta.

Lisäksi mukaan kelpuutettaisiin tervetulleina osallistujina homeesta, asbestista ja kemikaaleista työpaikoillaan pysyvästi sairastuneet henkilöt. Liikenne-, potilas- ja lääkevahingon perusteella syntyneestä ongelmakentästä kokemusta kerryttäneet henkilöt täydentäisivät ryhmän tieto-taidon sellaiselle tasolle, että kysyttävät asiat eivät aivan heti loppuisi kesken.

Vieläpä mukaan mahtuisivat kaikki sellaiset henkilöt, jotka ovat jo käyneet edellä kerrottujen ongelma-alueiden takia läpi ammatillisen ja lääketieteellisen kuntoutusten sekä tutkimusten koko sapluunan. Monet heistä asiaan kuuluvine työkokeiluineen ja siitä tehdyin johtopäätöksin.

Pääsemättä kuitenkaan takaisin työelämään nimenomaan huonon työkykynsä takia, koska ainakin toistaiseksi suomalaiset työnantajat eivät palkkaa tietojeni mukaan valmiiksi sairaita työntekijöitä palvelukseensa.

Nämä kymmenet tuhannet työkykynsä menettäneet eivät ole päässeet siten asiankuuluvalle täysimääräiselle eläkkeelle ja saamatta koskaan tosiasiallisia perusteluja eläkkeen hylkääville päätöksille. Ei ensimmäisen asteen lautakunnista kuin ei myöskään vakuutusoikeudesta.

Tähän nyt lanseerattavaan totuuskomission kokoontumiseen he saapuisivat yhdessä heitä hoitaneiden lääkäreiden kanssa. Unohtamatta toimialan hyvin tuntevia työvoimatoimistojen kuntoutusneuvojia, sosiaalitoimen virkailijoita, kirkon diakoniatyön ja lukuisten vapaaehtoisten avustusjärjestöjen henkilöitä.

Vakuutusalaa läpituulettavan totuuskomission toimintaan olisivat tervetulleita osallistujia myös näkymättömiin soluttautuneet sosiaali- ja terveysministeriön alainen vakuutusvalvontavirasto ja ministeriön vakuutusvalvonta. Sekä tietysti ylimmät laillisuusvalvojamme.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sillä onhan Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio todennut 18.5.2006 lehdistötiedotteessaan seuraavasti:

” Oikeusasiamies Paunio pohtii perusoikeusloukkausten hyvittämistä. Oikeusasiamies korostaa, että ihmisoikeuksien loukkaukset tulee mahdollisuuksien mukaan estää, mutta jos niitä tapahtuu, ne tulee selvittää, virheet tunnustaa ja niiden seuraamukset hyvittää.

Ainoastaan riittävän tehokkaat oikeussuojakeinot perusoikeuksien loukkauksia vastaan voivat johtaa vaikuttaviin tuloksiin.

Eräs tällainen keino on rahallinen hyvittäminen. Nykyinen suomalainen järjestelmä ei oikeusasiamiehen näkemyksen mukaan tarjoa tehokasta ja kattavaa oikeussuojaa perusoikeusloukkauksen hyvityksen muodossa.

Jos kansallisesti ei ole mahdollisuutta tällaiseen hyvittämiseen, sitä on haettava kansainvälisiltä foorumeilta. Se ei voi olla kenenkään etu.”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Saanen tässä yhteydessä ehdottaa terävänä välispiikkinä, että rahallisen hyvittämisen uusien standardien luominen annettaisiin taholle, joka on uskaltanut ja osannut tehdä aiemminkin rohkeita korotuksia rahallisten vastineiden ajan tasalle saattamiseksi. Minun ykkösehdokkaani on siten eduskunnan palkkiotoimikunta.

Toimikuntaan kuuluvat tietojeni mukaan puheenjohtajana ministeri Jaakko Iloniemi ja jäseninä maaneuvos Jussi Alanen sekä oikeustieteen tohtori Pirkko K. Koskinen. Toimikunnan sihteerinä toimii varatuomari Tanja Makkonen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lopuksi ajattelin yön valvottuina hetkinä julkistaa ajatuksen, joka ei tahdo millään jättää minua rauhaan.

Eduskunnassahan on sattumalta vapaata tilaa vuoden 2007 alussa. Ja eikös ne vaalitkin ole tulossa jo maaliskuussa 2007?

Joten miten olisi lakisääteistä vakuutusalaa avoimesti läpivedon omaisesti tuulettavan kansallisen totuuskomission tehoviikot eduskunnassa vuoden 2007 alussa?

Petri

ps. Eikä tässä vielä ihan kaikki.

Meinasi kokonaan unohtua, että tämä eduskuntaan leiriytyvä totuuskomissio olisi myös hyvä foorumi vakuutuslääkäreiden avoimeen esilletuloon. Työeläkeyhtiöiden ylilääkärit aloittivat oman toimi- ja tieteenalansa puolustamisen ärhäkkäästi Mediuutisissa vuoden 2004 lopulla.

Sen jälkeen on mielestäni seurannut vain syvä hiljaisuus ainakin aktiivisemman tiedottamisen suhteen. Syytä en tiedä. Vaikka minunkin tiedonjanoni on nykyisin tästä alueesta melkeinpä sammumaton.

Minusta ongelma-alueen käsittelyyn pitää saada tasapuolisuuden nimissä esiin myös heidän näkökantansa. Kasvosta kasvoihin kontakteja vuoden 2007 alussa luoden.

Lisätietoja vakuutuslääkäreiden näkökulmasta tätä kirjoittaessani osoitteissa:

Mediuutiset 1.12.2004 Vakuutuslääkärit vastaavat kritiikkiin:
http://www.mediuutiset.fi/doc.te?f_id=652720

Mediuutiset 2.12.2004 Vakuutuslääkärit kyllästyivät kritiikkiin:
http://www.mediuutiset.fi/doc.ot?d_id=197916

Mediuutiset 2.12.2004 Vakuutuslääkäri tulilinjalla:
http://www.mediuutiset.fi/doc.te?f_id=653595