maanantaina, elokuuta 25, 2008

Finngate – skandaali ulottuu jo Suomen Lääkäriliittoon

 1. Alla olevassa tiedustelussa olevia asiakirjoja ei ole asiasta kiinnostuneiden saatavilla.

2. Asiakirjoja ei ole näin ollen olemassakaan.

3. Vakuutuslääkärit toimivat koko ajan laittomasti.

--------


TIEDUSTELU JA ASIAKIRJAPYYNTÖ:
Suomen Lääkäriliitolle

Hyvää päivää kaikille Teille tasapuolisesti,

Suomen Lääkäriliitto myöntää vakuutuslääketieteen erityispätevyyden.

Vammautuneiden elämänhallinnan ja perhetyön tuki r.y. ja laaja-alaisesti toimiva Oikeusturva-yhteisö pyytävät kohteliaimmin käyttöönsä Suomen Lääkäriliitolta tietoa vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen liittyvistä perusteista.

Seuraavat yksilöidyt asiakirjakokonaisuudet halutaan nähtäväksi ja asiantuntijoidemme käyttöön asiakirjakopioina.

1. Esitys, mihin perustuu päätös perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys.

- Kyseinen esitys.
- Milloin ja missä esitys on tehty.
- Tiedot esityksen tehneistä henkilöistä.
- Ketä tai mitä tahoa kukin kyseinen henkilö edusti/edustaa.

2. Päätös, jossa päätetään perustaa vakuutuslääketieteen erityispätevyys.

Halutaan nähtäväksi kyseinen päätös sekä vastaavat tiedot päätöksen tekijöistä kuin mitä
kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä.

3. Esitys, mihin perustuu päätös siitä, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään vakuutuslääketieteen erityispätevyys.

Halutaan nähtäväksi kyseinen esitys asiakirjakopioina sekä vastaavat tiedot esityksen tekijöistä kuin mitä kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä.

4. Päätös, jossa päätetään, että Suomen Lääkäriliitto on toimivaltainen myöntämään vakuutuslääketieteen erityispätevyys.

Halutaan nähtäväksi kyseinen päätös asiakirjakopioina sekä vastaavat tiedot päätöksen tekijöistä kuin mitä kohdassa 1 on pyydetty esityksen tekijöistä.

5. Selvitys siitä kuka maksaa vakuutuslääketieteen erityispätevyyden vaatiman koulutuksen, minkä hintainen koulutus on ja saako kuka tahansa Suomessa laillistettu lääkäri osallistua vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen tähtäävään koulutukseen?

Mikäli pyytämiemme tietojen saaminen käyttöömme ei ole jostain syystä mahdollista, niin pyydän Teitä antamaan asiasta tiedon kirjallisena ja voimassa olevine lainkohtineen Suomessa ja Euroopan Unionin alueella.

--------


Tiedustelun tehneen tahon saama ja Suomen lääkäriliiton 15.8.2008 antama vastaus vastaamattomuudessa noudattaa tarkasti vakuutuslääketieteellisiä askelkuvioita.

Siinä ei ole mitään tosiasiallisia perusteluita tietojen antamatta jättämiselle.

Tämän vastauksen kautta voimme todeta, että muun muassa viime eduskuntakaudella 2003-2007, luotu suomalainen kahden lääkärin loukku on laiton.

> HE 62/2004 tapaturmalain 17 § ja 41 § d muuttamisesta -
> HE 47/2005 tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta -
> HE 12/2006 oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa -
> HE 91/2006 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta -


Vakuutuslääkäreille ja vakuutuslääketieteelle noissa hallituksen esityksissä pedattu ylivertainen asema suhteessa potilaisiin ja hoitaviin lääkäreihin on ollut alusta alkaen ilman laillisuuspohjaa.

Kyseessä on kautta aikojen Suomen suurin puhallus! Potilailta vakuutusyhtiöiden kassaan.

Tämän hetken hinta-arviomme puhalluksen suuruudesta on 150 – 200 miljardia euroa!


--------

Vakaan käsityksemme mukaan vakuutuslääketieteen ja vakuutuslääkäreiden toiminnalla parannetaan vain vakuutusyhtiöiden tuloksia.

Sen takia vakuutuslääketiede isoksi mätäpaiseineen on puhkaistava pikaisesti. Muuten potilaita kuolee ennenaikaisesti tihenevään tahtiin. Täysin turhaan.

Kaikki toimialaamme tuntevat tietävät, että ellei pyydettyjä tietoja ole Suomen Lääkäriliitolla ja viranoimaisilla olemassakaan, niin silloin tapahtuu seuraava länsimainen ketjureaktio.

Suomessa eroavat ja hajoavat ainakin seuraavat tahot:

1. Tasavallan presidentti
2. Hallitus
3. Eduskunta

Heijastusvaikutuksineen muutokset tulevat toki olemaan yhteiskunnassamme laajamittaisempia.

Hetkinen, hetkinen…!? Tuo oli hyvä kysymys.

”Entä jos eroamisia ei tapahdu?”

Mielestämme silloin Suomi on niitannut itsensä lopullisesti kiinni vankkaan itäeurooppalaiseen toimintamalliinsa (DDR).

Itäeurooppalaisessa toimintamallissa (DDR) luvatut asiat toimivat vain paperilla.

Miten tilanne itäeurooppalaisen toimintamallin (DDR) maissa eroa suomalaisiin verrattuna?

Itäeurooppalaisen toimintamallin (DDR) maissa kansalaiset tietävät kuinka järjestelmän kokonaisvaltainen kusetus toimii. Suomessa taas ei. Ainakaan toistaiseksi.


--------

Ketkä kaikki tietävät tilanteen?


1. Laillisuusvalvojat:
Oikeuskanslerin virasto – Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia – Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Ylijohtaja Jukka Männistö

2. Suomen lääkäriliitto:
Suomen Lääkäriliitto - Heikki Pälve, toiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto - Risto Ihalainen, varatoiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto - Hannu Halila, koulutusjohtaja
Suomen Lääkäriliitto - Ulla Anttila, koulutussihteeri

3. Hallituksen ministerit:
Valtioneuvoston kanslia – Pääministeri Matti Vanhanen
Oikeusministeriö - Oikeusministeri Tuija Brax
Sosiaali- ja terveysministeriö - Sosiaali – ja terveysministeri Liisa Hyssälä
Sosiaali – ja terveysministeriö - Peruspalveluministeri Paula Risikko

Terveisin - Oikeusturvan VOLF - työryhmä

* * * *


Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 1.11.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

 

* * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , , , , ,