keskiviikkona, maaliskuuta 25, 2009

Lex Mittatilaus – tietoisku suomalaisille

Kaikkien lakisääteisesti vakuutettujen on mielestämme tärkeää pysyä ajan tasalla vakuutus- ja sosiaaliturvastaan.

Tässä asiayhteydessä kerrottuina; nimellä vakuutettu tai potilas.


Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen sanat viime viikolta puhuttivat monia potilaista:

”Puhutaan totta ja pahat asiat niin kuin ne ovat.”

Toivottavasti tuo Toivoa uhkuva kehotus murtaa DDR – tyyppisen vaikenemisen muurin vakuutusalan ympäriltä. Massiivisen muurin yksi haara alkaa Bulevardilta.

Tämän kertaisen kirjoituksemme lopussa kaksi lähiaikojen tilaisuutta Toivon pikaiseen elvyttämiseen! Tilaisuudet sopivat myös kaikkien puolueiden edustajien työkalupakeille. Tosin rohkeutta ja asettumista heikomman asemaan se vaatii. Muissakin kuin puheissa.


MIKSI KIRJALLISIA VAKUUTUSEHTOJA EI OLE OLEMASSA?


Vakuutuspuolellahan myynti – ja korvausyksiköt tekevät vakuutusyhtiöissä itsenäisesti budjetoitua työtään. Ne eivät siten voi vaikuttaa toistensa tekemisiin. Ainakaan periaatteessa.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus solmitaan työnantajan ja valitun vakuutusyhtiön välillä. Tehdystä vakuutussopimuksesta ja siinä olevista yksilöidyistä ehdoista yksittäinen vakuutettu ei saa kopiota.

Tämä lienee nykymaailmassa erittäin erikoinen käytäntö?

Yksittäinen vakuutettu ei saa myöskään etukäteistietoa pelisäännöistä, mahdollisista rajoitteista korvausten ja saman finanssikonsernin työeläkevakuutusten sisältämien rajoitteiden suhteen, mikäli vanheneva vakuutettu todetaan terveydellisistä syistä työkyvyttömäksi työelämään.

Lyhyt aikaisissa ja summaltaan verraten pienissä korvausvastuissa asiat vakuutusyhtiön kanssa sujuvat yleensä hyvin.

Tilanne muuttuu radikaalisti, kun työssä tapahtuneen tapaturman tai ammattitaudin seurauksista tule vakuutetun terveydentilan muutosten suhteen pysyvää. Loppuelämän kestävää.


KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU - PERUSTA ON VAKUUTUSLÄÄKETIEDE


Kun vakuutusyhtiön antamasta päätöksestä joutuu valittamaan, niin kokonaisvastuu siirtyykin yksittäiselle vakuutetulle. Todelliselle vakuutusasioiden amatöörille.

Kuitenkaan hän ei ole vakuutusyhtiön kannalta tasaveroinen sopimusosapuoli, jolle tarvitsisi tapaturmavakuutuksen ehtoja tai lainsäädännön koukeroita sen kummemmin selvittää.

Näin yksittäinen vakuutettu on vapaata riistaa vakuutusyhtiön niin kutsutulle vakiintuneelle tavalle toimia. Aina ylimpään vakuutusasioiden oikeusasteeseen saakka.

Jota myös virheellisesti vakuutusoikeudeksi kutsutaan.


VUODEN 2009 YHTIÖKOKOUKSET POTILASOSAKKEENOMISTAJILLE

Potilasosakkeenomistajat tulevat antamaan vahinkonumeroilleen kasvot. Nämä kaksi seuraavaa yhtiökokousta aloittavat uuden aallon vakuutusalalla.


1. Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.3.2009 alkaen kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä.
Pohjola mainostaa itseään 2008 vuosikatsauksessa arvojaan muun muassa näin:

Ihmisläheisyys
• Meitä on helppo lähestyä.
• Toimimme ystävällisesti, oma-aloitteisesti ja nopeasti.
• Arvostamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työtovereitamme.


Vastuullisuus
• Pidämme lupauksemme ja toimimme johdonmukaisesti.
• Asiakassuhteemme ovat pitkäjänteisiä ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia.
• Huolehdimme osaamisestamme ja hyvästä työilmapiiristä.
• Varmistamme, että liiketoimintamme on osakkeenomistajien edun mukaista ja eettisesti korkeatasoista.


2. Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous tiistaina 7.4.2009 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä.

Sammon toimintakertomuksesta arvoja ei ihan heti löydykään…

Ote Sammon vuosikertomuksesta:

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2008 nousi 549 miljoonaan euroon (534). Vakuutustekninen tulos oli 548 miljoonaa euroa (565).

Henkilöasiakkaat - liiketoiminta - alueen osuus vakuutusteknisestä tuloksesta oli 53 prosenttia.


Ote sivulta 53:
”Vahinkovakuutusyhtiö lupaa vahinkotapahtumien sattuessa maksaa korvauksia vakuutetuille ja saa tästä vakuutuksenottajilta vastikkeeksi vakuutusmaksuja.”


HITAAN SYÖKSYKIERTEEN MALLI JOHTAA SOSIAALITOIMEN ASIAKKAAKSI


Niin kuin potilaiden parissa hyvin jo hyvin tunnetaan, niin kirjallisesti pyöritettävissä prosesseissa vakuutusyhtiö ammattilaisarmeijoineen voittaa yksittäisen vakuutetun pomminvarmasti. Voiton takaavat Lex Mittatilaus – tyyppisinä voimaan saatetut lait.

”Elämää paperilääkäreiden armoilla” – reportaasissa Iltasanomissa 3.1.2009. Hippokampus – yhteisön Jari Jokinen kiteyttää potilaalle sälytetyn moninkertaisen todistustaakan osuvasti.

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


Kyseessä on koulukiusaamisen aikuisversio, jonka seuraamukset ovat jo käsittääksemme Herran käsissä.

Miten tämä meno on sitten mahdollista?

Tällä hetkellä koko vakuutusoikeudellinen järjestelmä on vakuutusyhtiöiden ja vakuutuslääkäreiden hallinnassa.

Samoin kuin koko poliittinen järjestelmämme. Eduskunnassa on tällä hetkellä 10 sellaista vaaleilla valittua edustajaa, joiden voidaan katsoa olevan vielä kansan edustajia.

Lisäksi.

Palkansaajapuolen työmarkkinajärjestöjen integroituminen vakuutusalan puolelle on ollut pelottavan yksimielistä ja julkisuudelta vaiettua. Samoin kuin eduskunnan.

Seuraavaksi muutamia kohteita laajaan ja avoimeen tarkasteluun.


TOTUUS SUOMEN IHMISOIKEUSTILANTEESTA?


Nämä vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän osat, pitää mielestämme siirtää pikaisesti osaksi avoimesti toimivaa käräjäoikeusjärjestelmää. Suullisine kuulemisineen.


(Tapaturma- ja/tai työeläkeyhtiö)
Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
Vakuutusoikeus


Mielenkiintoista olisi saada avoimesti siten tietää:
Saavatko esimerkiksi palkansaajajärjestöjen ja puolueiden vaaleilla valitut edustajat omaisineen tässä edellä kerrotussa lakisääteisessä vakuutusjärjestelmässä erityiskohtelun?

Itse emme tunne ketään ko. kohderyhmistä, jotka olisivat joutuneet edes valittamaan. Taikka jos ovatkin, niin voitto on tullut aina valittajalle, kun valittajan viiteryhmä suhteineen on tarkentunut…

Suomen todellisesta ihmisoikeustilanteesta riittää siten mielestämme vielä paljon paperille laitettavaa ja audiovisualisoitavaa.


TIESITKÖ TÄMÄN LAKISÄÄTEISESTÄ VAKUUTUSTURVASTASI?


Mikäli yksittäisenä vakuutettuna haluat nähdä Sinua koskevan tapaturmavakuutussopimuksen, niin joudut tekemään yrityksen kirjallisesti.

Esittämään pyynnöllesi perustelut ja sen jälkeen vakuutusyhtiösi antaa asiasta päätöksen.

Mikäli päätös on kielteinen, niin siitä voit hallintolain nojalla valittaa asuinalueesi hallinto-oikeuteen. Prosessin kesto kaikkine vaiheineen kestää arviolta noin 3 vuotta.

Tosin yhtään tapausta Suomesta, joka ko. tiedot olisi vakuutusyhtiöltään haltuunsa saaneet emme tunne.


VAKUUTUSLÄÄKÄRIN LAUSUMAT SALAISIA 80 VUOTTA!

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


Muun muassa nykyinen oikeusministerimme Tuija Brax (vihr.) oli lakivaliokunnan puheenjohtajana päättämässä otsikon mukaisen salailulain (HE12/2006).

Sitä hyödynnetään mm. seuraavissa kohteissa täysimääräisesti:

Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Vakuutusoikeus

Salailulain ensisijaisena kohteena ovat siis vakuutuslääkärien kirjallisten lausumien pimittäminen.

Päätöksethän syntyvät näissä vakuutusasioissa ”ihan papereiden” perusteella.

Kuten Pohjolan vakuutusylilääkärinä vuonna 2007 toiminut Esa Rahkonen Tapaturmavakuutus – lehdessä vakuutti.

Vai onko vakuutusalan vaikenemisen muurin murtaminen vihdoinkin jo akuutti?


”Bulevardilla tavataan ja yhtiökokouksissa kohdataan” - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

Tunnisteet: , , , , , ,