maanantaina, helmikuuta 02, 2009

Suomen EU-tahtotila 2009 – ulos unionista?


Hakusanat internetiin:
nelikantainen lainsäädäntömalli
koiviston konklaavi


Lex Nokiasta nostettu häly on vain noiden edellä mainittujen asioiden peittelemistä.

- - - -
- - - -Mitkäs olivatkaan Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteita vuonna 2006?

Miten hyvin Suomen valtio on toteuttanut EU-tavoitteitaan omassa maassamme?

Kuvalinkki korjattu ja päivitetty. Lue myös

>>> Suomen ihmisoikeustilanne synkkenee   


Onko >>> nelikantainen (kolmikanta + vakuutus-/pankkiala) lainsäädäntömalli Suomen perustuslain ja eurooppaoikeuden mukainen?


- - - -
- - - -Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena avoin ja tehokas unioni


”Suomi haluaa kaudellaan puuttua unionin ydinongelmaan, sen vähentyneeseen oikeutukseen kansalaisten silmissä.

Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.

Siksi Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan.

Avoimuuden lisääntyminen unionin toiminnassa näkyy erityisesti neuvoston istuntojen avautumisena kansalaisten seurattavaksi internetin kautta.

Suomen tavoitteena on myös unionin lainsäädäntötyön laadun parantaminen.

Tähän sisältyvät sekä säädösten vaikutusten selvittäminen että selkeyden parantaminen.”
- - - -
- - - -The objective for Finland's EU Presidency: a transparent and effective Union


“During its Presidency, Finland wants to address the Union's core problem: its diminished legitimacy in the eyes of its citizens.

In Finland's view, the best way of demonstrating the need for the EU is through effective legislative work and efficient management of the Union's other business.

Accordingly, Finland will focus on transparency and effectiveness in the way the Union functions.

Greater transparency will be achieved above all through open sessions of the Council, which citizens will be able to follow via the Internet.

Another of Finland's objectives is to improve the quality of the Union's legislative work.

This means paying attention to the effects of legislation and improving its clarity.”Lähde - Source: eu2006.fi


- - - -
- - - -Nelikannasta – Korporativismin nomenklatuura ja apparatsikit

”Suomalainen järjestelmä on koroporatiivinen ja kolmikantainen: työmarkkinaosapuolet ja valtio toimivat yhteisymmärryksessä.

Työntekijöiden ääni jää kuitenkin kuulumattomiin ja sitten tulee vielä se, että kolmikannasta on oikeasti tullut nelikanta: mukana ovat paitsi työnantajat järjestöjensä kautta myös suoraan, kun kyse on eläkkeistä ja työtapaturmista.

Eli vakuutusyhtiöillä on lääkäriensä kautta aivan keskeinen asema.

Suomalainen korporatismi on itse asiassa pahimman laatuista korruptiota juuri siksi että siihen ei pure mikään.

Yksityiset mädännäiset liike- ja virkamiehet voi sentään saada nalkkiin, mutta kun koko järjestelmä on mätä eikä kukaan halua puuttua siihen.”


Lähde: JP Roos - HS 4.3.2008.

* onko korporativismi siis vain päivitetty versio sosialismista?

- - - -
- - - -Valtioneuvoston hankerekisteri - HARE


Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) kautta jokainen meistä voi halutessaan monitoroida omaan intressipiiriin kuuluvia julkishallinnollisia hankkeita.
Itseään kiinnostavat asiakokonaisuudet on syytä tallentaa sähköisessä muodossa omalle tietokoneelle tai tulostaa paperille omaan arkistoon.

Suosittelemme lämpimästi myös säännöllisin väliajoin tapahtuvaa oman tietokoneen tietosisällöistä tapahtuvia:

* varmuuskopioiden ottamista
* koko tietokoneen tarkistusta virusten ja haittaohjelmien suhteen


- - - -


Olemme poimineet näin vuoden 2009 alkuun esimerkin aiemmasta tapaturma- ja ammattitautilakia uudistaneesta työryhmästä, joka on toiminut nelikantaisesti. Onpa työryhmään mukaan tapaturmaisesti lipsahtanut yhden firmankin nainen.

Potilas – ja kansalaisjärjestöjen edustajaa saatikka edustajia ei ole ollut tässäkään työryhmässä millään tavalla mukana.


Kiinnittäkää kohteliaimmin huomiotanne myös Valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE) löytyvistä tiedosta aina siihen, miten työryhmälle on asetettu:

* tavoitteet ja tehtävä?
* onko työryhmän keskeisistä asiakirjoista saatavilla mitään tietoa julkisesti?
* kuinka monesta erilaisesta yhteydestä tiettyyn työryhmään kuuluvan henkilön onnistutte jäljittämään?


- - - -


Hankenumero: STM0585:00/15/01/1998
Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kehittämistyöryhmä

Hankkeen lyhenne: TAKE
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto

Asettamispäivä: 14.10.1998
Hankkeen tila: Arkistoitu
Toimikausi/aikataulu: 14.10.1998 – 30.9.2000
Organisointitapa: Työryhmä
Yhteyshenkilö:
Tehtävä: Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus:
Työryhmän tehtävänä on selvittää

1) ammattitautiluettelon tarkistaminen kvartsipölyn, dioksiinien, hiilivetyjen halogeenijohdannaisten sekä hepatiitti C:n osalta

2) ammattitautien korvausperiaatteiden selventäminen yläraajan sairauksien, kuten olkaluun sivunastan tulehduksen ja rannekanavaoireyhtymän kohdalla

3) haittaluokituksen kohdentuminen lääketieteen kehitys huomioon ottaen ja sen vaikutus haittarahaan

4) mahdollisuudet kuntoutukseen ja työllistämistoimenpiteisiin liittyvässä palkattomassa harjoittelussa olevien sekä oppilaiden ja koululaisten vakuutusturvan yhtenäistämiseen

5) kuntoutusetuuksiin liittyen tapaturmavakuutuslainsäädännön ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön väliset suhteet tapaturmavakuutuksen ja muiden tahojen, kuten kansan eläkelaitoksen ja kuntien vastuiden täsmentämiseksi samoin kuin vastuut ja menettelytavat pitkittyneissä kuntoutustilanteissa tapaturmavakuutuksesta korvattavan ja muun lääkinnällisen kuntoutuksen välillä

6) yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän käyttäminen ja toimintamahdollisuudet ammattitauti- ja tapaturmatilanteissa ottaen huomioon julkisen terveydenhuollon tavoitteet

7) muut olennaiset tapaturma- ja ammattitautijärjestelmään liittyvät asiat, joiden selvittämistä keskeiset työmarkkinajärjestöt pitävät tarpeellisena,
sekä laatia edellä mainituista selvityksistä aiheutuvat tarpeelliset tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön muutosehdotukset.

Lisäksi työryhmän tulee valmistella valtuutussäännös haitta-, vaate- ja opaskoiralisien luokittelun siirtämiseksi lainsäädäntötasolle.

Tavoitteet: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kehittäminen


- - - - Hankkeen henkilöiden kokoonpano / vastuuhenkilö(-t)


Haikarainen, Tuulikki apulaisosastopäällikkö, STM Puheenjohtaja
Hannula, Jaakko ylitarkastaja STM Varapuheenjohtaja


Kuikko, Tapio oikeustieteen kandidaatti Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Jäsen
Karhu, Jukka oikeustieteen kandidaatti Palvelutyönantajat Jäsen
Lehkonen, Aarne sosiaalipoliittinen sihteeri SAK Jäsen
Simpanen, Veikko sosiaalisihteeri Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Jäsen
Kojo, Markku lakimies AKAVA Jäsen
Tola, Sakari ylilääkäri Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Jäsen
Kaukinen, Kari lääketieteen lisensiaatti Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Jäsen
Miettinen, Tapani toimitusjohtaja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Jäsen

Pohjolainen, Kirsi lakimies Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sihteeri
Lehtinen, Arja lakimies Pohjola-Yhtiöt Sihteeri
Knuuti, Kaarina johtaja Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Asiantuntija- - - - -


Työryhmän asiakirjojen julkisuus - ESIMERKKI:


Asiakirjan tiedot
Asiakirjaryhmä: Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset
Asiakirjatyyppi: LoppumietintöLaatija:
Muu laatija: Työryhmä (TAKE)

Asia: LoppumietintöPäiväys: 16.10.2000
Määräaika:
Saapumispäivä:
Säilytysaika:

Näkyminen internetissä:
Viitetiedot Kyllä
Asiakirja Ei

Lähde: HARE – rekisteri 20.12.2008 - Työryhmän asiakirjojen luettelo


- - - -


….että silleen….


- - - -


Valtioneuvoston hankerekisteri (HARE) löytyy osoitteesta - http://www.hare.vn.fi/

Valtioneuvoston ja ministeriöiden hanketietopalvelua uudistetaan. Vanhan HARE-hanketietojärjestelmän verkkosivut on poistettu käytöstä 3.8.2015.

Hanketiedot löytyvät 3.8. alkaen valtioneuvoston verkkosivustolta osoitteesta
http://valtioneuvosto.fi/hankkeet

Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke
VNK013:00/2015
http://vnk.fi/hanke?selectedProjectId=8704

- linkit toiminnassa 26.10.2016
- - - -


Tsekatkaa ja seuratkaa halutessanne seuraavien työryhmien HARE - tietojen kautta vapaasti sitä, että ollaanko potilaiden elämässä todellisuudessa vallitseviin sekä päättäjien tiedossa oleviin epäkohtiin puuttumassa millään tavalla?

Hankenumero: STM120:00/2006
Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmä
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö


Hankenumero: STM050:00/2007
Hankkeen nimi: Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö


Hankenumero: STM042:00/2007
Hankkeen nimi: Sosiaaliturvan uudistamiskomitea
Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö


Hankenumerot:
OM 4/32/2006
OM 016:00/2008
Hankkeen nimi: Vakuutusoikeuden toiminnan tehostaminen
Asettaja: Oikeusministeriö


- - - -
- - - -Valtioneuvoston viestintäyksikkö - 26.1.2009 10.18
Laaja seminaari pohtii Suomen EU-politiikan tulevaisuutta

Pääministeri Matti Vanhanen on kutsunut maanantaina 2. helmikuuta koolle seminaarin Suomen EU-politiikan tahtotilasta. Tilaisuuden tavoitteena on kartoittaa EU-politiikan painopisteitä ja samalla tukea parhaillaan laadittavan valtioneuvoston EU-selonteon valmistelua.

Finlandia-talossa pidettävään Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla -seminaariin on ilmoittautunut mukaan noin 300 osallistujaa muun muassa kansalaisjärjestöistä, etujärjestöistä, puolueista, hallinnosta ja mediasta.
Pääministeri Vanhanen käyttää tilaisuuden avauspuheenvuoron ja tekee myös yhteenvedon päivän keskusteluista seminaarin päätteeksi. Kaikkia osallistujia on pyydetty määrittelemään kolme painopistettä Suomen EU-politiikalle 2010-luvulla. Kooste ennakkokyselyn tuloksista kuullaan seminaarissa.

Keskustelua herätellään kahdella teemalla.

Sisäisesti vahvasta ja tehokkaasta unionista alustavat SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen, STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää ja ulkoasiainministeri Alexander Stubb.

Presidentti Martti Ahtisaari, Euroopan komission jäsen Olli Rehn ja EU:n tulevaisuutta pohtivan mietintäryhmän varapuheenjohtaja Jorma Ollilla käyttävät puheenvuorot EU:sta globaalina toimijana.

Seminaari taltioidaan kokonaisuudessaan.

Videotallenne on saatavissa tilaisuuden jälkeen valtioneuvoston verkkosivuilla.


- - - -
- - - -Toivottavasti myös osallistujalista tulee julkiseksi, koska kaikkien on hyvä tietää keitä nuo 300 valittua Suomen EU-tahtotilan muovaajaa ovat ja mitä tahoja he seminaarissa edustavat.

Päivitys 23.2.2021
Osallistujalistan julkisuudesta käytiin hyvin erikoislaatuinen oikeusprosessi. Jostain syystä yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä asia ei ylittänyt suomalaista uutiskynnystä!

Vanhasen lista 3
- Julkaistu: 5 joulukuun, 2012 | Kirjoittanut: Suomi 2017 verkosto
https://suomi2017.wordpress.com/2012/12/05/vanhasen-lista-3/

- - - -
- - - -Barroso: Maailman otettava oppia Suomesta

Barroson mukaan muun maailman tulisi ottaa mallia Suomen harrastamasta talouspolitiikasta.

- Suomi ei ole luonut vaurauttaan helpolla kasinorahalla, vaan työllä, kurilla ja ideoilla, Barroso hehkutti.

Vanhanen muisteli Suomen kokemuksia 1990-luvun alun lamasta. Vanhanen painotti, että valtion on oltava aktiivinen talouden toimija unohtamatta kuitenkaan markkinatalouden periaatteita.


- - - -


Barroso said the rest of the world should look toward Finland as an example.
"Finland has created wealth not through easy money, not with casino money, but with work, discipline and ideas," he said. "I think it's a good lesson not only for Europe but the whole world."

Vanhanen referred to Finland's experiences during the severe recession of the early 1990s. The premier stressed that the government must play a more active role in the economy.

"Many EU countries are now searching for a new third way for the economy, with the state playing a stronger role yet without compromising the principles of the market economy," he said.


Lainausten lähde - Source of the news: YLE Uutiset 28.1.2009


- - - -
- - - -Hakusanat internetiin:nelikantainen lainsäädäntömallikoiviston konklaavi

Lex Nokiasta nostettu häly on vain noiden edellä mainittujen asioiden peittelemistä.


Heleästi avautuvaa helmikuuta 2009 kaikille!
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 24.2.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , ,