perjantaina, joulukuuta 21, 2012

Ratkaisu epäkohtiin


Minkälainen olisi sitten Oikeusturvan VOLF-työryhmän ratkaisu? Esimerkiksi työssään pysyvästi vammautuneen ja/tai sairastuneen potilaan syöksykierteen katkaisemiseksi? Turhien ja erittäin kuluttavien vakuutustaistelujen estämiseksi?

Ratkaisu on naurettavan helppo.

Vakuutusyhtiön, vakuutuslakimiehen ja vakuutuslääkärin roolit muutettaisiin asianomaisempaan suuntaan. He neuvoisivat ohjaisivat vakuutettua oikean suuntaan. Oikeaan aikaan. Oikeaan paikkaan. Työnantajan ja hoitavan lääkärin kanssa yhteistyössä toimien. Kaaviona kuvio näyttäisi tältä:"Saattaen vaihdettava" - toimintamalli työtapaturma- ja ammattitautitapausten ratkaisemissa.

Pelisäännöt moniammatilliselle ja tasapuoliselle yhteistyölle – vaiheet 1-6


o Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

o Ajallinen käsittelyaika eri vaiheille on 3-5 vuotta, jolloin vältytään kokonaan tarpeettomilta valitusprosesseilta.

o Vaihe 1 Ratkaisevaan rooliin nousee hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien suora yhteistyö.

o Lääketieteellisen kuntoutuksen osalta työterveyshuollon ja vakuutuslääkärien suora yhteistyö.

o Kaikki lääkärit vahvistavat allekirjoituksellaan ja leimallaan lausuntonsa tai lausumansa: "Kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi.” Myös päätoimiset ja sivutoimiset vakuutuslääkärit.

o Vaihe 2 Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoiminta esimerkiksi Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusneuvojien kesken.

o Vaihe 3 Ellei sopivaa työtehtävää tai työkokeilupaikkaa löydy työntekijän muuttuneeseen terveystilanteeseen vanhalta työnantajalta, niin yhteistyöhön otetaan mukaan edellisten toimijoiden lisäksi myös työvoimatoimiston kuntoutusneuvoja.

o Suoritetaan työkokeilu/työkokeiluja tai henkilö pääsee sopivaksi katsottuun ja vakuutusyhtiön kustantamaan uudelleen koulutukseen.

o Vaihe 4 Mikäli henkilö ei voi enää jatkaa todistetun ja pysyvän työkyvyn aleneman takia työelämässä, niin käynnistetään kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa yhteistyössä vaiheet 5 ja 6.

o Vaihe 5 30 päivän kuluessa edellisen vaiheen päättymisestä neuvottelusopimus tapauskohtaisesta pysyvästä eläkeratkaisusta kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa.

o Tarvittaessa neuvotteluun mukaan otetaan työnantajan ja työntekijäpuolen ammattiliittojen lakiasiain edustajat.

o Vaihe 6 Mukaan otetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen tukeaan tarjoavan tahon edustajat.

o Kuten fysioterapeutti ja uusi hoitava lääkäri, mikäli vanhat hoitosuhteen katkeavat ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen takia. Kuten käy suhteessa lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja sen tarjoamiin palveluihin.

o Toimintakyvyn ylläpitämisestä tehdä vuositason kirjallinen ohjelma ja sovitaan sen seurantamenettelystä.

o Ratkaisevassa roolissa on tietysti asianomainen itse tai hänen valtuuttamansa asiamies.


- - - - -
- - - - -Miksi järjestelmä ei toimi tällä tavalla?

Kyse on vakuutusyhtiöiden kaappaamasta vallasta.

Vain vakuutusyhtiön kanta, vakuutuslääkärin näkemys tai vakuutusalaan taloudellisesti sidonnaisen toimijan päätös edustaa sitä ainoata ja oikeaa vakiintunutta tulkintaa sekä voimassa olevaa oikeuskäytäntöä, jonka perusteella Suomessa toimitaan.

"Ihmettä odotellessa" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


* * * *

Päivitys 1.6.2013 kello 11:06
Miksei tässä artikkelissa esitettyä, toimivaa ja kaikille oikeudenmukaista sekä tasapuolista, ratkaisua haluta voimaan?

Yksi syy voi olla tässä... Kyse on isosta rahasta ja vallasta.
> Vakuutusoikeusraha - torstaina, helmikuuta 14, 2013


* * * *


Tiesitkö jo tämän?

Tällä hetkellä liikkeellä olevan tiedon mukaan kaikki pitkään tiedossa olleet epäkohdat ja perustuslain vastaisuudet ovat ratkeamassa! Vieläpä kerralla. Jatkossa vain vakuutuslääkäri voi ottaa kantaa huom! termi > työkyvyttömyyteen!

Siksi menossa ovat  ainakin seuraavanlaiset lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueille osuvat hankkeet, jotka pitäisikin saada julkiseen ja kaikille avoimeen seurantaan:

1. Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu – STM
- ministeri Risikon työryhmä- käynnistynyt vuoden 2012 syksyllä
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu jatkuu -

2. Tapaturma- ja ammattitautilain uudistaminen – STM
- TAU työryhmä- käynnistynyt vuonna 2007
- ryhmän vetäjä vaihtunut
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Etujärjestöt ja vallan kolmijako-oppi -

3. Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen – OM
- ollut vireillä jo vuodesta 2006
- ensimmäisen asteen lautakunnat stm:n alaisuudessa
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen -


VALTIONEUVOSTON HANKEREKISTERIN (HARE-JÄRJESTELMÄ) TIEDOT KO. TYÖRYHMISTÄ
- 5.2.2016 rekisteristä ei voi enää tehdä tietohakuja; poistettu käytöstä


Täältä löytyvät tiedot tehtäväksi asetuksesta (ns. asettamispäätös) eli mitä ollaan tarkkaan ottaen tekemässä. Työryhmän kokoonpano ja mahdolliset julkisuuteen annetut asiakirjat. Kommentointi ja seurantamahdollisuus puuttuvat.

1. Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä  (käynnissä)

Hankenumero: STM091:00/2012
Hankkeen nimi: Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä

2. Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen,
hallituksen esityksen valmistelu  (käynnissä)

Hankenumero: STM114:00/2009
Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen, hallituksen esityksen valmistelu

3. Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen  (käynnissä)

Hankenumero: OM016:00/2008
Hankkeen nimi: Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen

Edellä mainitut tiedot on kaivettu esiin HARE-rekisteristä 16.3.2013 ja leviävät toivottavasti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden seurantaan.

Koska HARE-rekisterin tietoihin ei ole enää pääsyä, niin seuraavat linkit toimivat:

1. STM091:00/2012 Risikon vakuutuslääkärityöryhmän loppuraportti
"Ministeri Paula Risikon vakuutuslääkärityöryhmän loppuraportti julkaistiin eilen. Eriävän mielipiteen jätti Oikeutta vakuutetuille (OiVa ry).
Löytyy Kukkosen listasta - artikkelin lopusta; Suomi 2017-blogista

2. STM114:00/2009 Tapaturma- ja ammattitautilaki "uudistus" (TAU)
Piti tehdä täysremontti. Tehtiin pintaremontti.
Löytyy Avoin Suomi 2014 - artikkelista; Suomi 2017-blogista


3. OM016:00/2008 (OM/4/32/2006) Vakuutusoikeuslain "uudistus"
Piti tehdä täysremontti. Tehtiin pintaremontti.
Löytyy Vako - artikkelista; Suomi 2017-blogista


Hyvä tietää.


Ilman maksimaalista julkisuutta ja koordinointia tiedossa olevia epäkohtia ei tulla koskaan paikallistamaan, korjaamaan ja korvaamaan. Entisiäkään ei olla vielä tunnustettu! Siis virallisen Suomen taholta.


* * * *
 
Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , ,