lauantaina, joulukuuta 22, 2012

Vakuutuslääkärien määrästä

Kohta viisi (5) vuotta sitten vihreiden oikeusministeri Tuija Brax lupasi, että lääkärien sidonnaisuudet tulee saada selville. Asiasta oli tämä artikkeli Iltasanomissa 29.1.2008.

19.6.2013 päivitys:
Miksi tämä aihe on erittäin tärkeää saada päivänvaloon?

> Vakuutusoikeuden lääkäreillä kytköksiä vakuutusyhtiöihin - ja
> Täydellä tapaturmaeläkkeellä olevien määrästä - osa 2


Ennen vakuutuslääkäreitä koskevien sidonnaisuuksien selvittämistä tulee kuitenkin saada selville, ketkä ovat vakuutuslääkäreitä ja missä kaikkialle he toimivat. Tämäkin asia on vuonna 2012 edelleen auki.

Välipäivitys 24.5. 2013 kello 20:18 ja 28.5.2014 kello 8:22:

Tsekkaa oikeusministerinä pitkään toimineen Johannes Koskisen/sd. haastattelut vuosilta 2000 ja 2005. Vakuutusala saa viivyteltyä epäkohtien korjaamista helposti yli 13 vuotta!

Tästä > linkistä vuosi 2000 - ja > linkistä vuosi 2005 - lisää. Lämpimät kiitokset ko. tiedosta muistuttaneille.

VAKUUTUSLÄÄKÄREIDEN MÄÄRÄSTÄ

Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 400 vakuutuslääkäriä. Heistä noin 125 on suorittanut vakuutuslääketieteeseen nojautuvan > vakuutuslääketieteen erityispätevyyden.-

Tietoa vakuutuslääkäreinä toimivien määrästä on saatu hitaasti keräämällä. Suomen lääkäriliitolta, Kelalta, Lääkärimatrikkelista, valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE) ja vakuutusyhtiöiltä itseltään.

Lukumääräisesti vakuutuslääkäreitä on tämän hetkisten tietojen mukaan eniten Kelassa.

Vakuutuslääkäreistä vakuutuslääketieteen erityispätevyyden omaavat ja kokeneemmat sitten ohjaavat nuorempiaan. Kyseessä on tiukan hierarkinen portinvartijajärjestelmä, jossa myös vakuutuslakimiehet toimivat.

Helpointahan olisi ollut, että vakuutusala itse kertoo ja avaa kokonaisuuden. Yhtiöittäin ja ajantasaisena. Myös tiedot erikoisaloista, erityispätevyyksistä ja ko. henkilöiden muista työpaikoista tarvitaan.


HALLINTO-OIKEUSPROSESSI VAKUUTUSLÄÄKÄRIEN SELVILLE SAAMISEKSI

Lääkäreiden toimintaa valvova viranomainen Valvira ei rekisteröi erityispätevyyksiä. Kuin ei myöskään vakuutuslääkärinä toimivien työpaikkoja, joita saattaa olla useita. Katso lopussa oleva linkki.

Joten kaikille avoimesta Terhikki-rekisteristä ei voi potilaana tarkistaa etukäteen sitä, että toimiiko hoitava lääkäri myös vakuutuslääkärinä. Vaan tieto tulee ilmi yleensä vasta jälkikäteen.

Erittän merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkärien tiedot tulee saada julkisiksi.


Vakuutusongelmaisten liiton tavoitteena on ollut koko ajan se, että vakuutusyhtiöt itse kertoisivat erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreidensä tiedot, koko ajan päivittyvinä. Siksi ilkivallan takia poissa pelistä olevilta liiton kotisivuilla ei ole ollut näkyvissä kuin osan vakuutuslääkäreinä toimivien tietoja. Tieto on ollut näin esillä ehkäisemässä mahdollisten eturistiriitojen syntymistä luottamuksellisessa potilas-/lääkärisuhteessa.

Mitään merkkiä avoimempaan suuntaan ei ole vuosien aikana kuitenkaan tapahtunut. Päinvastoin.


Lääketieteellisiä seikkoja sisältävän korvauspäätöksen tekee, esimerkiksi lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvissä, vahinkoasioissa vakuutuslääkäri. Asian voi jokainen vakuutettu halutessaan varmistaa oman vahinkotapauksensa asianomaisjulkisista käsittelijä- ja lääkärikansiomerkinnöistä. Joista tulisi aina saada selville myös vakuutuslääkärin tiedot kattavasti.

Pienemmälle huomiolle on jäänyt se, että vakuutuslääkärit toimivat myös
suomalaisessa järjestelmässä kaikilla mahdollisilla portailla. He kirjoittavat lausuntoja yksityisvastaanotoilla. He ovat johtavassa asemassa monissa kuntoutus- ja hoitolaitoksissa. He toimivat kirjallisesti ja suljetusti toimivan vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän ratkaisukokoonpanoissa. Vakuutuslääkärien lausumat voidaan näin salata asianomaiselta itseltään, vaikka neuvottelusalaisuutta suojelemaan tehty lainsäädäntö on alun perin tarkoitettu suullisen käsittelyn sisältäviä oikeudenkäyntejä varten.

Tuntuu sitten erittäin oudolta, että kellään ei tunnu olevan kattavaa tietoa julkista valtaa käyttävien ja vakuutuslääkärinä toimivien nimistä, erikoisaloista, erityispätevyyksistä ja missä kaikkialla he toimivat? Kutsumme tätä toimintaa nimellä > harmaa hallinto. -


POTILAAN OIKEUS ASIANOMAISJULKISIIN TIETOIHIN

Tietosuojavaltuutettua saatetaan tarvita apuun, kun vakuutusyhtiöstä ei suostuta antamaan edes oman vahinkotapauksen asiapapereita asianomaisen itsensä käyttöön. Siitä lisää  > tästä linkistä. -

Toivottavasti tuo tilanne ei ole enää vuoden 2007 kaltainen.

Tiesittehän jo tämän?

Jokainen vakuutustaisteluihin juuttunut voi pyytää asianomaisena tiedot yhtiön vakuutuslääkäreistä, erikoisaloista ja erityispätevyyksistä. Tämä pätee lakisääteiseen vakuutusturvaan, jossa vakuutuslääkärit käyttävät erittäin merkittävää julkista valta. Mikäli vakuutuslääkärien tiedot kieltäydytään antamasta, niin pitää pyytää valituskelpoinen päätös hallinto-oikeutta varten. Ja toimia siinä annettujen ohjeiden mukaan.

Tiedoista voi sitten vaikka eniten virtaa ja voimavaroja omaava kansalaisjärjestö työstää ajantasaisen listauksen kiinnostuneiden saataville. Vaikka vain omille jäsenille suunnatuilla foorumeilla.

Lisätietoa tuosta tavasta toimia internetistä > joukkoistaminen

Uudelle lääkärille vastaanottoaikaa tilatessanne kannattaa aina varmistaa jo ajanvarauksessa se, että toimiiko uusi lääkäri myös mahdollisesti vakuutuslääkärinä. Mikäli se unohtuu tai jää epäselväksi, niin asian voi kysyä vielä kasvotusten vastaanoton alussa.


Mikäli edellä mainituilla asioilla ei ole potilaalle merkitystä, niin asia on sitten siinä.
 
VAKUUTUSLÄÄKÄRIEN TIETOJEN JULKISUUTEEN SAAMINENJoten liittyen > Helsingin Sanomien vakuutuslääkäriuutisiin 11.-12.12.2012 -, päivitämme vielä Vakuutusongelmaisten liiton yhteenvetoa 15 yhtiöstä tiedoksenne:

- Vakuutusongelmaisten liiton kotisivut ovat ilkivallan takia poissa pelistä.
- tavoitteena erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkärien selville saaminen.
- vakuutuslääkärikyselyt käynnistettiin vuoden 2011 syksyllä.
- edellisiä selvitysyrityksiä tehtiin muun muassa vuosien 2010 ja 2008 aikana.
- kohteena tällä kertaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen - ja liikennevakuutuksen yhtiöt Suomessa.
- vakuutuslääkärit käyttävät näissä yhtiöissä erittäin merkittävää julkista valtaa.


1. Fennia vastasi, että tiedot löytyvät heidän vuosikertomuksesta ja tämä pitää paikkansa.
2. Valio vastasi ja antoi yhden nimen (Sakari Tola).

3. A-vakuutus ei antanut tietoja. Yhtiön voitimme hallinto-oikeudessa.
- A-vakuutus on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
4. Pohjola ei antanut tietoja. Yhtiön voitimme hallinto-oikeudessa.
- Pohjola on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
5. Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola ei antanut tietoja ja voitimme asian hallinto-oikeudessa.
- Tapiola on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen
6. Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva ei antanut tietoja ja voitimme asian hallinto-oikeudessa.
- Turva on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen
7. Valtiokonttori ei antanut tietoja ja voitimme asian hallinto-oikeudessa.
- Valtiokonttori ei ole valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen
- Eli valtiokonttori on tyytynyt Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 12/0914/5

- Lähetetty Valtiokonttoriin 12.12. pyyntö tietojen saamiseksi Vakuutusongelmaisten liiton käyttöön
- Valtiokonttori on 21.12. toimittanut vakuutuslääkäritietonsa Vakuutusongelmaisten liiton käyttöön


8. Vahinkovakuutusyhtiö Aktia ei vastannut kyselyymme.
9. Lähivakuutus ei vastannut kyselyymme.
10. Mela ei vastannut kyselyymme.
11. Keskinäinen vakuutusyhtiö Pohjantähti ei vastannut kyselyymme.
12. Redarnas Ömsesidiga försäkringsbolag ei vastannut kyselyymme.
13. Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag ei vastannut kyselyymme.

14. If yhtiö vastasi, että asia ei kuulu meille millään tavalla ja valituskelpoista päätöstä saatikka tietoja ei anneta.
15. Vahinkovakuutusyhtiö Tryg vastasi, että asia ei kuulu meille millään tavalla ja valituskelpoista päätöstä saatikka tietoja ei anneta.

Vakuutusyhtiöistä Kela on antanut vakuutuslääkäritietonsa avoimesti. Kuitenkin he ovat vastanneet, että heilläkään ei ole tietoa vakuutuslääkäreinään toimivien erikoisaloista, erityispätevyyksistä ja missä kaikissa paikoissa ko. henkilö toimii.

Kela on pyytänyt tältä osin kääntymää Valviran puoleen, jonka vuonna 2009 antamaan vastaukseen voitte tutustua > tästä linkistä. -

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Tämänkin asiakokonaisuuden.

 "Avoimuuden alkamista odotellessa" - terveisin
Oikeusturvan VOLF- työryhmä* * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


* * * *


Tästä kaikessa julkisen vallankäyttöön liittyvässä  > Finngate skandaalissa - on kyse.


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , ,