maanantaina, joulukuuta 31, 2012

Vakuutuslääkärijärjestelmän avaava työryhmä

Huomenna se sitten virallisesti käynnistyy.

Vakuutuslääkärijärjestelmän ja vakuutuslääketieteen kattavaan läpivalaisuun tähtäävä ministeri Risikon työryhmä. On tärkeää, että työryhmän toiminta on mahdollisimman avointa. 

Aiheesta kirjoitti Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan 17.8.2012 tällaisella otsikolla:


Helsingin Sanomat 17.8.2012 - "Vakuutuslääkärien työhön tarvitaan läpinäkyvyyttä"

Satakunnan Kansa kirjoitti pääkirjoituksessaan aiheesta 17.12.2012 seuraavin otsikoin:

Satakunnan Kansa 17.12.2012 - "Vakuutuslääkärien nimien salaaminen ei ole nykyaikaa"


Tämän ylösnoston lopussa valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE-rekisteri) löytyvään kaikille avoimeen seurantakanavaan. Olkaa hyvät.

Kaikkien asiasta kiinnostuneiden apua tarvitaan. Kansanedustajanne kautta vaikuttaen taikka
> yhdistyksissä toimien. - Laittakaa äänenne rohkeasti kuulumaan!

Tämän parempaa tilaisuutta vaikuttaa > tuskin enää koskaan tulee...----

Apuanne tarvitaan, niin tiedon välityksessä kuin tiedossa olevien
> isojen epäkohtien -

poissaamisessa sekä

> konkreettisten parannusehdotusten - esillesaamisessa.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen suhteen avainkysymyksiä ovat:

1. Tuleeko perustuslakia Suomessa viimeinkin noudattaa? Onko eduskunnalla valtaa?
2. Tunnustetaanko tehdyt vääryydet ja korvataanko ne perustuslain 88§:n mukaisesti?
3. Saavatko tiedotusvälineet viimeinkin kirjoittaa auki
> Suomen todellisen hallintamuodon? -
- nimin, kuvin ja kytkentäkaavioin?

Tärkeää tiedostaa!
Tämä työryhmä ei ole ratkaisu, vaan hyvä aloitus, joka vaatii kaikilta asiasta kiinnostuneilta valtavasti työtä ja sitkeyttä. Sillä pitää muistaa, että eihän vuosikymmeniä voimassa olleet vääryydet hetkessä poistu. Ellei niitä ensin, kirjallisesti ja konkreettisesti tunnusteta, niin mitään edellä kertomistamme epäkohdista/ongelmista/härskiyksistä ei edes ole olemassa! Siis virallisesti.

Työryhmään valituista henkilöistä ja heidän edustamistaan organisaatioista valtaosa on ollut rakentamassa ja ylläpitämässä lakisääteisen vakuutus-ja sosiaaliturvan merkkaamattomia miinakenttiä. Hyötyen suoraan tai välillisesti niiden olemassaolosta. Kysymys on rahasta ja asemista valtahierarkiassa. Sama kaavion muotoon puettuna. Klikkaa hiirelläsi isommaksi:

Nelikantainen toimintamalli. Muun muassa perustuslain vastainen.


Siksi onkin erittäin mielenkiintoista seurata, kuinka lääketieteellisiä seikkoja sisältävän korvaustoiminnan perustana oleva vakuutuslääketiede esitellään suurelle yleisölle? Minkä alla olevan organisaation kautta saadaan viimeinkin; > "Vakuutuslääketiede kaikille tutuksi!" - kampanjan materiaali jakoon?

Eikä tässä vielä kaikki.

Ministeri Risikon hanke on erittäin kunnioitettava. Tärkeää onkin saada kuulla alussa avoimesti se, miten tämän vakuutettujen ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta äärimmäisen tärkeän työryhmän toiminta koordinoidaan vuosien ajan käynnissä olleisiin tapaturma - ja ammattitautilainsäädäntöä (TAU) sekä vakuutusoikeuden toimintaa "uudistaviin" hankkeisiin?

Siitä alla oleva työryhmän jakautuminen alatyöryhmiin antaa mielestämme selkeitä ja myönteisen tuntuisia vihjeitä.

Myös se tosiasia on huomioitava, että alkusyksyn aikana työryhmän pohjaksi julkisuuteen annettu asiakirja on kirjoitettu vakuutusyhtiöiden näkökulmasta.

Siksi olisikin hyvä, että esimerkiksi alla avautuvan HARE - rekisterin linkin kautta työryhmän toiminta on alusta alkaen mahdollisimman avoimesti kaikkien seurattavissa ja arvioitavissa. Kuka on mitäkin mieltä ja miksi?

Pisteenä useammankin iin päälle.

Esimerkiksi ministeri Risikon työryhmän ohjausryhmään kuuluvan Vakuutusongelmaisten liiton kotisivut ovat edelleen ilkivallan takia poissa verkosta. Siksi ehdotammekin avoimesti.

Kaikille vakuutetuille; ongelmiksi koettujen asioiden, avoin esilletuonti- ja kommentointimahdollisuus esimerkiksi oikeusministeriön Otakantaa.fi - tyyppisen sivuston kautta? Valtakunnallisella mainoskampanjalla vauhditettuna. Heti tammikuun 2013 aikana.

Vasta, kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Hyvää loppu vuotta ja entistä avoimempaa uutta vuotta 2013!
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


* * * *Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 9.1.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

* * * *


Sosiaali- ja terveysministeriö
ASETTAMISPÄÄTÖS
STM091:00/2012

Vakuutusosasto 20.12.2012 |
Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä

Asettaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut vakuutuslääkäri-järjestelmää kehittävän ohjausryhmän ja viisi alaryhmää.
Toimikausi
1.1.2013 - 31.12.2013

Hankkeen henkilöiden kokoonpano / vastuuhenkilö(-t) koko hankkeen aikana

http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=18947&tVNo=1&sTyp=Selaus
Linkki lakannut toimimasta.

Toimiva linkki Valtioneuvoston hankesivuston kautta haettuna
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM091:00/2012
Linkki toiminnassa 9.1.2021

Tärkeintä on lukea hankkeesta muodostunut dokumentaatio.
Löytyy kohdasta > Asiakirjat


Valtioneuvoston hankkeet löydät osoitteesta:
https://valtioneuvosto.fi/hankkeet
Linkki luettu 9.1.2021

Niin kuin nimistä voidaan huomata, niin vakuutettujen/potilaiden aseman parantumista puolustavat ovat olleet selkeänä vähemmistönä, joten lopputulos oli tiedossa jo ennen työryhmän työskentelyn aloittamista.

Mutta ei hätää tästä Suomi 2017 verkoston blogin, >>> Kukkosen listasta - linkistä löydät vakuutettujen/potilaiden aseman parantamiseksi annetut lausunnot, jotka jätettiin maan tavan mukaisesti huomioitta, kun vakuutuslääkäreitä ja vakuutusoikeutta sekä työtapaturma- ja ammattitautilakia "uudistettiin".

Nimi Nimike / Työnantaja Toimiaika* Rooli
Hassinen, Inka hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Valmistelija


Strömberg, Erik hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Valmistelija


1. Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä ohjausryhmä
Nimi Nimike / Työnantaja Toimiaika* Rooli
Risikko, Paula sosiaali- ja terveysministeri, 1.1.2013 -31.12.2013 Puheenjohtaja


Antila, Outi ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Varapuheenjohtaja


Strömberg, Erik hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Pitkäranta, Ann-Mari kehittämisäällikkö, oikeusministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Järvisalo, Jorma ylilääkäri, Kansaneläkelaitos 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Santavirta, Pia johtava lakimies, Finanssialan Keskusliitto FK 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Kettunen, Seppo ylilääkäri, Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Ihalainen, Risto varatoiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Koistinen, Paavo puheenjohtaja, Suomen Potilasliitto ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Kukkonen, Hannu puheenjohtaja, Vakuutusongelmaisten liitto ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Hassinen, Inka hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Sihteeri


2. Tiedottamista kehittävä alaryhmä
Nimi Nimike / Työnantaja Toimiaika* Rooli
Kalliomäki, Kati viestintäjohtaja, Eläketurvakeskus 1.1.2013 -31.12.2013 Puheenjohtaja


Seppälä, Marja-Leena etuuspäällikkö, Kansaneläkelaitos 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Sirkka, Minna viestintäjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Pohjolainen, Kirsi lakiasiainjohtaja, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Palonen, Reima korvaus- ja vakuutuspäällikkö, Potilasvakuutuskeskus 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Tuulensuu, Antti korvauspäällikkö, Liikennevakuutuskeskus 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


3. Päätösten perusteluja kehittävä alaryhmä
Nimi Nimike / Työnantaja Toimiaika* Rooli
Hassinen, Inka hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Puheenjohtaja


Strömberg, Erik hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Rantahalvari, Vesa asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Schugk, Jan ylilääkäri, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Haring, Kari asiantuntijalääkäri, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Työläjärvi, Riitta sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Ilveskivi, Paula lakimies, Akava ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Korpiluoma, Riitta johtaja, Eläketurvakeskus 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Pirttimäki, Raili johtava lääkäri, Kansaneläkelaitos 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Mänttäri, Mika lakimies, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Lilleberg, Jukka varapuheenjohtaja, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Hannula, Jaakko puheenjohtaja, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Kangasjärvi, Kimmo ratkaisutoiminnan päällikkö, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Häkkinen, Olli toimistopäällikkö, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Tiililä, Ulla tutkija, Kotimaisten kielten keskus Kotus 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Hämäläinen, Jouko työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


4. Muutoksenhakua kehittävä alaryhmä
Nimi Nimike / Työnantaja Toimiaika* Rooli
Strömberg, Erik hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Puheenjohtaja


Hassinen, Inka hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Päivänsalo, Kirsi hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Attila, Eeva lainsäädäntösihteeri, oikeusministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Nyyssölä, Mikko asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Rantahalvari, Vesa asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Haring, Kari asiantuntijalääkäri, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Työläjärvi, Riitta sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Pärnänen, Heikki johtaja, Akava ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Romo, Silja puheenjohtaja, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Hannula, Jaakko puheenjohtaja, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Puustinen, Olli puheenjohtaja, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Häkkinen, Olli toimistopäällikkö, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Hämäläinen, Jouko työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


5. Vakuutuslääkärien koulutusta kehittävä alaryhmä
Nimi Nimike / Työnantaja Toimiaika* Rooli
Kivekäs, Jukka ylilääkäri, Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry 1.1.2013 -31.12.2013 Puheenjohtaja


Haanpää, Maija ylilääkäri, Työeläkevakuuttajat TELA ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Anttila, Ulla koulutusasiantuntija, Suomen Lääkäriliitto 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Vanhanen, Hannu asiantuntijalääkäri, Kansaneläkelaitos 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


6. Lääkäreiden osaamista, koulutusta ja yhteistyötä kehittävä alaryhmä
Nimi Nimike / Työnantaja Toimiaika* Rooli
Lamminpää, Anne ylilääkäri, Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry 1.1.2013 -31.12.2013 Puheenjohtaja


Halila, Hannu varatoiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Takanen, Maijaliisa osastopäällikkö, Eläketurvakeskus 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Palomäki, Heikki asiantuntijalääkäri, Kansaneläkelaitos 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Hedenborg, Mikael ylilääkäri, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Autti, Taina lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen


Gockel, Maarit ylilääkäri, Työeläkevakuuttajat TELA ry 1.1.2013 -31.12.2013 Jäsen

Tunnisteet: , , , , , ,