keskiviikkona, tammikuuta 09, 2013

Vertaistuki

Järjestyksessään toinen > Kuluttajaparlamentti 1.10.2012 -toi ilahduttavasti esiin lukuisan joukon vertaistukea tarjoavia tahoja, jotka ovat kärryillä vakuutustaisteluihin joutuneiden tilanteista.

Siitä oheinen uutinen avoimena todisteena.

Kuluttajaliiton ja sen ympärille muodostuneen verkoston kautta löytyy apua ainakin vapaaehtoisten vakuutusten sekä alla olevista järjestöistä diagnoosiperusteisissa asioissa.

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

> Tästä linkistä - (31.3.2016 linkki lopettanut toimintansa) Järviradion sivuilta löytyvään ja erittäin ammattitaitoisesti toteutettuun reportaasiin (pituus 1:10), joka avaa ansiokkaasti näkökulmaa työssään pysyvästi vammautuneiden ja sairastuneiden tilanteisiin Suomessa.

Rikosylikonstaapelina toiminut Pekka Mustonen kertoo selkeästi vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän, vakuutuslääkärijärjestelmän ja vakuutuslääketieteen muodostamasta kokonaisuudesta. Kyseessä ammattitautiin sairastuminen.

31.3.2016 - Suosittelemme toimintansa lopettaneen Järviradion linkin tilalle; tätä Suomi 2017 blogin Kanarialinnut - artikkelia.


"Aurinko paistakoot ja tieto tarvitsijansa tavoittakoot!" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


Hyvää tietoa ja apua vakuutustaisteluihin myös näistä vertaistukitahoista:

http://www.suomenkipu.com/

http://homepakolaiset.fi/


Työtapaturma- ja ammattitapauksissa on hyvä muistaa tämä Oikeusturvan VOLF-työryhmän
> ratkaisumalli -

* * * * *


Kuluttajaparlamentti 2012  | Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt:
HUOM!
Mikäli järjestön linkki lakannut toimista, googlaa uusi osoite järjestön nimellä.

Äänivaltaiset järjestöt

1.  Aivoliitto ry
2.  Aivovammaliitto ry
3.  Allergia- ja Astmaliitto ry
4.  ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry
5.  Crohn ja Colitis ry
6.  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
7.  Eläkeläiset ry
8.  Eläkkeensaajien KeskusliittoEKL ry
9.  Hengitysliitto Heli ry
10. Iholiitto ry
11. Invalidiliitto ry
12. Irti Huumeista ry
13. Kansallinen senioriliitto ry
14. Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry
15. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
16. Mielenterveyden keskusliitto ry
17. Näkövammaisten Keskusliitto ry
18. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry
19. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
20. Suomen Diabetesliitto ry
21. Suomen Kilpirauhasliitto ry
22. Suomen Mielenterveysseura ry
23. Suomen Monikkoperheet ry
24. Suomen Parkinson-liitto ry
25. Suomen Potilasliitto ry
26. Suomen Sydänliitto ry
27. Svenska pensionärsförbundetrf
28. Vailla vakinaista asuntoa ry

- linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä.


Muut Kuluttajaparlamenttiin osallistuneet tahot

Kansaneläkelaitos
Kuluttajaliitto- Konsumentforbundet ry:n paikallisyhdistykset
Sosiaali- ja terveysministeriö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Lääkäriliitto ry
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Työ- ja elinkeinoministeriö

- linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä.
 

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n yhteisöjäsenet
 
Akava ry
Agronomiliitto ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Pieni- ja Isokenkäiset ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry
Suomen Potilasliitto ry
Ammattiliitto Pro ry
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työtehoseura TTS
 
- linkit toiminnassa artikkelin julkaisun hetkellä.

Lähde:
Kuluttajaliitto/Kuluttajaparlamentti 


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa - 


Tunnisteet: , , , , , , , , ,