torstaina, huhtikuuta 09, 2009

Parannuksia yhtiökokouskäytäntöihin vuodelle 2010

Pohjola Pankki Oyj:n 27.3.2009 ja Sampo Oyj:n 7.4.2009 pidetyt yhtiökokoukset toivat suomalaisiin yhtiökokouksiin kokonaan uudenlaisen ilmapiirin.

Yhden (1) osakkeen omistajien liikkeen edustajat tekivät ensiesiintymisensä muille osakkeenomistajille ja Pohjola Pankin sekä Sammon konsernijohdolle.

Kuvia kumartamatta ja kummankaan konsernien ylintä johtoa näkemättä. Eturivistä kuitenkin nähtiin keitä kulloinkin äänessä olleet potilasosakkeenomistajat olivat. Kiitos nykyaikaisen kokousteknologian.

KOLME POTILASOSAKKEENOMISTAJIEN TOIVOMUSTA TOTEUTUKSEEN 2010

Ensimmäisenä toiveena on, että finanssikonsernien johto ja hallituksen jäsenet ovat yhtiökokouksen edessä reilusti nähtävillä. Läntisen maailman tyyliin. Edessä ja kasvot osakkeenomistajiin päin istuen.

Toisena toiveena on se, että kyseiset henkilöt esitellään myös Sammon vuosikertomusmateriaaleissa tunnistettavin valokuvin.

Kolmantena toiveena on se, että kaikki Pohjolassa ja Ifissä lakisääteisesti vakuutetut voivat katsoa koko nauhoitetun vuosikokouksen nettiversiona tai tilata sen vahinkotunnuksellaan DVD - muodossa kotiinsa. Noin kahden (2) tunnin kokonaiskesto vastaa yhtä koko illan elokuvaa ja esiintyjille ei joudu maksamaan korvauksia.

Se voitaneen jo tässä yhteydessä näin osakkeenomistajien kesken sopia?

Näin molempien vahinkovakuutusyhtiöiden osalta tuodaan tehokkaasti esiin todellista halua toiminnan avoimuuteen. Länsimaisen läpinäkyvyyden periaatteita uudelle tasolle vieden. Made in Finland!

Vieläpä vapaaehtoisesti ja ilman 10-15 vuoden raskassoutuista lainsäädäntöurakkaa.

VUODEN 2010 YHTIÖKOKOUKSET – POHJOLA PANKKI OYJ JA SAMPO OYJ

Toivomme, että vuoden 2010 Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Oyj:n yhtiökokouksissa meitä yhden (1) osakkeen omistavia potilasosakkeenomistajia on paikalla entistä useampia!

Etenkin seuraavista potilaskohderyhmistä:

* työtapaturmat
* ammattitaudit (home- ja kosteusvauriot, asbesti, kemikaalit, pöly)
* liikennevahingot
* ammattiurheilussa tapahtuneet vahingot

Pitkäkestoisista vammatyypeistä on hyvä saada muille osakkeenomistajille tietoa. Suhteutettuna konsernin vahinkovakuutusyhtiön toiminnastaan osakkeenomistajilleen antamiin tietoihin.

Esimerkiksi whipflash eli niskan retkahdus- ja aivovammojen hoidosta sekä korvauksista.

Puheenvuorojen valmistamisessa, harjoittelemisessa ja kokoustekniikan hallintaan apua löytyy itse kullekin tarpeen mukaan. Yhtiökokouksen sujumisesta vastaava ammattitaitoinen Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Pyj:n henkilökunta on paikalla auttamassa kaikkia osakkeenomistajia. Pienistä suuriin.

On hienoa, ettei jatkossa yhtiökokouksissa enää tarvitse törmätä perisuomalaiseen vaikenemisen muuriin!

VAIN TOTEUTETTU OSAKEHANKITA ANTAA OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET

Sitä ennen kuitenkin kaikki rohkeasti hankkimaan tuo puhe- ja äänivallan yhtiökokouksessa antava osake (1 kpl).

Oma pankkinne auttaa osakehankinnassa mielellään.

Vuoden 2008 syksyllä Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Oyj:n osakkeet (1 kpl kutakin) sai alle 40 euron yhteishinnalla.

Kymmenenkin (10) potilasosakkeenomistajaa per yhtiökokous takaa tämän vuotuisten kokemustemme mukaan erinomaisen yhtiökokousnäkyvyyden.

Sata (100) yhtiökokouksiin paikalle tulevaa ja suunsa avaavaa potilasosakkeenomistajaa tuo Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Oyj:n yhtiökokouksiin aivan uudenlaista turbulenssia.

Näin vuorovaikutteiseen yhtiökokoukseen saadaan parhaimmillaan modernia dynamiikkaa, jonka jälkeen suurimmat osakkeenomistajat voivat kuitenkin nuokkua rahaisassa transsissa.

Varsinkin kun yhtiökokouksen vuosikatsauksen pitäjän rauhoittava ääni pörrää; uuteen kukkaan puhkeamassa olevassa; erinomaisessa osakekohtaisessa substanssissa.

Iloisiin tapaamisiin Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Oyj:n
yhtiökokouksissa vuonna 2010!

Oikeusturvan VOLF – työryhmä

Tunnisteet: