maanantaina, syyskuuta 11, 2006

Lanttia heittämällä työkyvyttömyyseläkkeelle?

Tieto lisää väittämän mukaan aina tuskaa. Vaan mielestäni tuo riski tämän aloittamani ongelmakentän kuvailun suhteen kannattaa ottaa.

Uutistietojen mukaan eilen sunnuntaina 10.9.06 Euroopan ja Aasian maiden Asem – huippukokouksessa osapuolten välillä vallitsi syviä erimielisyyksiä ihmisoikeusloukkauksista.

Tasavallan presidenttimme Tarja Halonen ylisti Helsingin messukeskuksessa oikeutetusti Suomen hyvinvointimallia, josta varmasti riittää minunkin mielestäni opiksi otettavaa niin hyvässä kuin pahassa.

Presidenttimme mainitsi uutistietojen mukaan puheessaan erityisesti ihmisoikeudet ja demokratian Suomen poliittisen järjestelmän piirteinä, joihin tutustumiseen hän toivoi kokousvieraille jäävän aikaa.

Toivoisinkin ihan vilpittömästi, että ainakin Euroopan maiden edustajat voisivat koukata kotimatkallaan Pasilassa sijaitsevien Eläketurvakeskuksen ja Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kautta. Tai tehdä uuden tutustumismatkan piakkoin EU:n piikkiin.

Suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän hyvyys on mielestäni sama kuin sosiaalivakuutuksiin liittyvän lainsäädännön suossa piilevien merkkaamattomien suonsilmien syvyys.

Toivottavasti rohkeat journalistit ja sitä kautta tutkiva laatujournalismi eivät ole kokonaan kadonneet kolmikannan konsensukseen. Mielestäni demokratiamme mätimään alkaneista kipupisteistä pitää pystyä puhumaan myös arvovieraillemme. Vaikka sitten ihan kahden kesken kuiskaten.

Vakuutuslääketieteen kriteerit avoimesti julkisuuteen

Julkisuus tekisi asian tiimoilta hyvää, koska hoitavillekin lääkäreille ”vakuutuslääketieteen tiukat kriteerit” ja vakuutuslääkärit ovat jääneet hieman pelottaviksikin auktoriteeteiksi sosiaalivakuutuksia koskevissa (pelkästään paperilla tapahtuvissa) oikeusprosesseissa sekä niiden päätöksenteossa. Pelätään ihan oikeutetusti myös vakuutusyhtiöiden mustalle tai punaiselle listalle joutumista, jos yksittäisen potilaan kokemia vastoinkäymisiä aletaan yksittäisen hoitavan lääkärin taholta liian ärhäkkäästi selvittämään.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kansliapäällikkö Pirjo Åkesson kertoi kirjoituksessaan ”Muutoksenhakulautakunta on riippumaton” (HS 30.6.06): ”…jos kysymyksessä on lääketieteellinen asia, jäsenenä on myös laillistettu lääkäri”.

Kuitenkin korkeassa virka-asemassa oleva kansliapäällikkö Åkesson jätti tuossa kirjoituksessaan ”jostain syystä mainitsematta” mm. lautakunnan vuosittaisten kustannusten rahoittajat ja sen, että vakuutusyhtiöiden vuosikymmeniä kehittämän ja hallinnoiman vakuutuslääketieteen asemaa vahvistettiin taas kerran kaikessa hiljaisuudessa.

Vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa oikeusprosessissa vahvistava lakimuutos astui voimaan 1.1.2006 (HE 47/2005), jonka mukaan esim. tapaturma-asioiden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntien lääkärijäseneksi ei pääse enää normaalilla yliopistollisella lääkärikoulutuksella. Kuten ei myöskään vakuutusoikeuden. Tehtävään edellytetään nyt vakuutusyhtiötaustaista koulutusta eli lääkärijäsenen tulee olla ns. vakuutuslääkäri. Samoin kuin pitää olla myös vakuutusoikeudessa.

Tuomarivalan vannomisen kautta tuon lääkärijäsenen kuuluu tuomioistuimen neuvottelukokoonpanoon ja lääkärijäsenen lausumat kuuluvat siten neuvottelusalaisuuden piiriin.

Täten ne pysyvät kokonaan salattuina myös asianomaiselta itseltään, vaikka itse valitusasian pääpaino on ollut lääketieteellinen!? Joka asetelmana on mielestäni täysin käsittämätön. Varsinkin, jos on kysymys loppuelämää koskevasta toimeentuloturvasta.

Vakuutuslääkäreiden, vakuutusyhtiöiden ja erityistuomioistuimien kannalta työkykyisiksi ainakin päätöksissä taiotuilla henkilöillä on kyseessä siten vain:

A. ”työhön uudelleen sijoittumisongelma”
tai
B. ”yleisestä työmarkkinatilanteesta johtuva ongelma.”

Tutkivan ja pitkäkestoisen laatujournalismin paikka?
Toivottavasti edes juridisen alan työnsä puolesta erinomaisesti tunteva suomalaisten journalistien Oikeustoimittajat r.y pääsee avoimesti tutustumaan näihin nk. erityistuomioistuimissa vallitseviin ”vakuutuslääketieteen tiukkoihin kriteereihin.”

....vai pitääkö tässä asiassa ruveta laskemaan jo ulkomaisen avun varaan....

Voitto Koskenmäki kiteytti mielestäni koko nykyjärjestelmän ongelman sosiaalivakuutuksissa mielipidekirjoituksessaan (HS 19.6.06) erinomaisesti: ”Mitä enemmän asian kanssa vitkutellaan, sitä enemmän asiakkaan elinajanodote pienenee.”

Kansliapäällikkö Pirjo Åkesson kertoi vastineessaan (HS 30.6.06), että eläkeasioiden valituksissa eläkeyhtiöt oikaisevat niistä itseoikaisumenettelyn kautta 10%.

Hänen edustamansa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta oikaisee eläkeasioiden valituksista 15%.

Vakuutusoikeuden tiedottajalakimies Tarja Rantahäli kertoi omassa vastineessaan (HS 28.6.06), että hänen edustamansa vakuutusoikeus oikaisee eläkeasioita koskevista valituksista 20%.

Sitten piristävä annos plus-merkkistä kansanmatematiikkaa:

10%
15%
20%
- - - -
45%

Eli pikaisella peruslaskutoimituksella eläkeyhtiöistä ulos lähtevistä hylkäävistä päätöksistä 45% on väärin perustein tehtyjä jo alun alkaen!

Ja kyseiset luvut on poimittu sentään Suomen suurimman sanomalehden sivuilta ja ne perustuvat viranomaisten itsensä ilmoittamiin lukuihin. Eikö tämä kaikki kerro jo sen, että vallitseva käytäntö on avoimesti läpimätä?

Ja eikös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ole antanut näistä olemassa olevista ongelmista jo langettavia tuomioita Suomelle? Ja järjestelmään ei ole tehty vieläkään mitään korjauksia niiden pohjalta, vaikka julkisuudessa mieluusti väitetään koko ajan ihan muuta.

Muuten. Tuo luku 45% menee kuin sattumalta yksiin tällä sivulla seuraavaksi esiteltävän ja Suomessa jo kokeillun työkyvyttömyyseläkkeitä koskevan ns. Englannin mallin kanssa.

Ns. Englannin malli tulossa Suomeen jo vuodesta 2002

Tuossa aiemmin mainitsemassani Uutispäivä Demari-lehden artikkelissa 15.5.06 ei puhuta jostain syystä sanakaan Kelan ja kolmen suurimman eläkeyhtiön jo testaamaa ja työkyvyttömyyden määrittelyssä hyväksi havaitsemaa ns. Englannin mallia. Jonka tulokset Kela julkisti jo 27.1.2005.

Tehdäänkö siis hoitavien lääkäreiden joukossa parasta aikaa päällekkäistä koulutustyötä?

Lainaus Englannin mallin ideasta Kelan internet – sivustolta:

”Kokeilussa sovellettiin englantilaista PCA - menetelmää nykyisen työkyvyn arvioinnin lisänä. Menetelmän käyttöön koulutettiin kuusi kuntoutus- ja eläkelaitosten lääkäriä toimintakyvyn arvioijiksi (=arvioiva lääkäri) sekä kuusi eläkelaitosten vakuutuslääkäriä eläkepäätösten tekijöiksi. Kokeiluun kutsuttiin kaikkiaan 172 työkyvyttömyyseläkkeen hakijaa, joista kaikille vakuutuslääkäri olisi alustavan arvion mukaan ehdottanut hylkäävää eläkepäätöstä. Kutsutuista 107 osallistui kokeiluun.

Lopullisen ehdotuksen eläkepäätöksestä teki vakuutuslääkäri, joka vertaili sekä hakijan että arvioivan lääkärin täyttämiä lomakkeita. Vakuutuslääkärin hylkäävä ennakkoarvio muuttui myönnöksi 40 eläkkeenhakijalle.”

Helsingin Sanomissa 6.8.2006 olleessa mielipidekirjoituksessa todettiin edellisen ja vakiintuneen oikeuskäytännön kannalta johdosta kohteliaimmin seuraavaa:

”Tämä tutkimus ei ole synnyttänyt keskustelua työkyvyttömyyseläkkeen hakijan oikeusturvasta. Oikeusturvan kannalta on sietämätöntä, jos kielteiset eläkeratkaisut ovat siis luottavuudeltaan lähes samaa tasoa kuin lanttia heittäisi. Virheelliset päätökset voivat johtaa mittaviin henkilökohtaisiin tragedioihin, kuten on käynytkin.”

Petri

Lisätietoa tämän pakinan aiheesta löytyy tätä kirjoittaessani mm. osoitteissa:
> Linkit lopettaneet viimeistä lukuunottamatta toimintansa - 1.11.2016


Kela tiedottaa 9.8.2002 - Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäämisiä voidaan vähentää:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/090802114957ML?openDocument

Kela tutkii 27.10.2005 - Uusi menetelmä avuksi työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisemiseen:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/271005101423PN?openDocument

Lue lisää myös kansanedustaja Ilkka Taipaleen (sd) ajatuksesta Uutispäivä Demarista, kuinka kaupungit ja kunnat voisivat säästää sosiaalitoimen menoissaan isoja rahasummia:
http://www.demari.fi/Article.jsp?article=5597&category=5&main=5

Professori Pentti Arajärven 15.8.2006 valmistunut selvitys Eläketurvakeskuksen asemasta:
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/8270/index.htx

Ihmisoikeustuomioistuin: Suomi rikkoi ihmisoikeuksia:
> Linkki edelleen toiminnassa 1.11.2016
> Suomi rikkonut ainakin 15 vuoden ajan kyseistä lainkohtaa

http://w3.verkkouutiset.fi/arkisto/kotimaa/8794.html

* * * *Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 24.2.2024
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , , , , ,