maanantaina, helmikuuta 05, 2007

Oikeusturvan eduskuntavaalistartti 2007 osa 3/5 - Vakuutuslääkäreistä ja vakuutuslääketieteestä eduskunnassa kysyttyä
- Klikkaamalla kaaviota saat sen ruudullesi isompana -
- Klikkaamalla kaaviota saat sen ruudullesi isompana -


Oheisten VOLF - kaavioiden avulla toivomme, että itse kukin vakuutusyhtiön hylkäävän päätöksen saanut henkilö havahtuu huomaamaan ajoissa ne lukuisat tahot, joiden kautta asioita saattaa lakisääteisiin vakuutuksissa liittyvissä ongelmissa joutua hoitamaan.

Tärkeää on myös itse kunkin henkilön huomioida se, mitkä kaikki yhteydet katkeavat, mikäli työsuhde päätetään pitkään jatkuneiden terveydellisten ongelmien takia.

Ammattiliiton rooli on merkitty kaavioihin katkoviivoin, koska sen rooli näissä pysyvästi sairastuneen ammattiliiton jäsenen asianajoasioissa on vähintäänkin erikoinen.


Tietojemme mukaan asianajotuki ammattiliitolta on pääsääntöisesti minimaalista. Varsinkin, jos ammattiliiton jäsen lähtee valittamaan vakuutusyhtiön hylkäävästä päätöksestä suljettuun erityistuomioistuinjärjestelmään päin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen päin tukea ei anneta ollenkaan.

Lainaamme Ylellä ollutta 3.2.2007 uutista - Yhä useamman työkyvyttömyyseläke hylätään:

”Yhä useampi työkyvyttömyyseläkkeen hakija saa hylkäävän päätöksen. Sekä Kelan että yksityisen puolen hylkäysprosentit ovat nousseet koko 2000-luvun.

- - - -

Taipale arvostelee myös todella ankarasti vakuutusoikeuden noin 50:ttä työelämän asiantuntijaa, jotka kaikki ovat juristeja:

- Ikään kuin he tietäisivät rakennussiivouksesta tai veturikuskin hommista jotain. Eivät he tiedä. Siellä pitäisi olla reaalityöelämän asiantuntijoita enemmän näiden juristien sijaan.

Taipaleen mukaan myös oikeusasiamiehen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota asiaan.”

Mielestämme koko vakuutuslääkärijärjestelmän vuosikymmeniä jatkuneet ongelmat pitää nostaa samalla kerralla julkisuuden valokeilaan.

Mieluimmin useilla valospoteilla ja eri kanteilta avoimesti valaistuna.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös tyrmistyttää kansalaisia

KKO:2006:104

Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Työsopimuksen purkaminen
Diaarinumero: S2005/716
Esittelypäivä: 18.5.2006
Taltionumero: 3110
Antopäivä: 18.12.2006

Työnantajalla katsottiin olevan työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla oikeus purkaa työntekijän työsopimus pitkäaikaisen työkyvyn alenemisen perusteella. (Ään.)

TSL 8 luku 1 § 1 mom

- - - - - 

Korkein oikeus linjasi tällä ennakkoratkaisullaan vuonna 2001 uudistetun työsuojelulain soveltamista.

KKO päätyi siis siihen, ettei laki estä enää työsopimuksen purkamista jatkuvan työkyvyttömyyden vuoksi.

Oikeuskäytännön mukaan työkyvyttömyyttä voidaan tavallisesti pitää pysyvänä, kun se on kestänyt yhtäjaksoisesti noin vuoden.

- - - - - 

Tosin tässä KKO:n tapauksessa päätöksen kohteena olleet henkilöt eivät päässeet tiedotusvälineissä olleen tiedon mukaan myöskään lakien takaamalle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Internet – vertaistuen verraton velodromi

Internetin keskustelupalstoilla keskustelu vakuutuslääkäreistä jatkuu eri kanteilta hyvin vilkkaana. Voisipa tulkita tunnelmia haistelleena ja kuunnelleena, että kierrokset kansalaisten keskuudessa pyörivät todella kovilla.

Jippiillä keskustellaan YLE24 Online / Kotimaa 3.2.2007 osastolla julkaistun ”Yhä useamman työkyvyttömyyseläke hylätään” -uutisen perusteella.

Poimimme tähän kohtaan nimimerkki "ei_eivor" kirjoittamaa osuvaa tekstiä:

”Taipale jättää ilmeisesti kollegiaalisuussyistä mainitsematta ne nelisensataa "vakuutuslääkäriä", jotka hoitavien lääkäreiden lausuntoihin lukaisemalla tutustuen tekevät varsinaisen eläkehakemuksen hylkäyspäätössuosituksen, jota sitten lakimiesjoukkio pääsääntöisesti tulkitsee vakuutusyhtiön eduksi.

Vakuutuslääkäreiden näkemysten perusteella sairailla ihmisillä on edessään yleensä monien vuosien taistelu eläkkeelle pääsemisensä puolesta.

Jutussa kuvatut esimerkit sairauksista, joiden takia eläkehakemuksia hylätään on sievistelyä. Suomessa eläkkeelle eivät pääse paljon pahemmassakaan kunnossa olevat sairaat.

Ns. "Vakuutusongelmaisia" Suomessa on yli 150 000.

Karkeana keskiarvona sairaiden vakuutusongelmaisten rääkkäämisessä voidaan pitää noin seitsemää vuotta.

Ja kaikki se aika jonka vakuutusyhtiöt pystyvät vitkuttamaan eläkkeiden maksamista, - käytännössä siirtämällä taloudellista rasitusta kunnille ja Kelalle - on niiden taloudelle pelkkää plussaa.”

* * * * 

Lue lisää osoitteessa: Jippii > Etusivu > Yhteisö > Forum > Ajankohtaisasiat > Kotimaa

* * * * 

Turun Sanomat kirjoitti 13.11.2005 Suomessa kokeillusta ns. PCA /Englannin mallista työkyvyttömyyseläkkeen hakijan työkyvyttömyyden selville saamiseksi seuraavaa:

”Kela julkisti hyviä uutisia: työkyvyttömyyseläkkeen hakemista kehitetään.

Kela ja eräät työeläkelaitokset olivat mukana kokeilussa, jossa ei tarkasteltu vain sitä, miten eläkkeen hakija pärjää työssään.

Uuden lomakkeen avulla selvitettiin myös sitä, miten ihminen selviää kotonaan. Onkin järkeen käypää, että jos ei pääse kunnolla sängystään, voi olla vaikeaa töissäkin.

Englannista lainatussa menetelmässä hakija ja lääkäri pantiin vastaamaan samoihin kysymyksiin. Ensin hakija täytti lomakkeen. Sitten lääkäri arvioi vastaanotolla samoja asioita. Lopuksi käytiin yhdessä läpi asioita, joista oltiin erimielisiä.

Lomakkeessa kysyttiin esimerkiksi sitä, miten hakija kykenee istumaan tai nousemaan tuolilta. Siinä selvitettiin kykyä kumartua ja kyykistyä, seistä ja kävellä, nostaa ja vääntää jne.

Kokeilussa on paljon hyvää. Lomake ohjaa mainitsemaan asioita, joita muuten ei ehkä muistettaisi tai ymmärrettäisi ottaa huomioon eläkehakemuksessa.

- - - 

”Eri yhteyksissä korostetaan silti, että lääkärit eivät päätä etuuksista.

Siksi huomiota kiinnittää sekin, miten Kelan kokeilusta annetussa tiedotteessa ja raportissa ilmaistaan hakuprosessin kulku.

Kun hakija ja arvioiva lääkäri ovat täyttäneet lomakkeet, paperit siirtyvät vakuutuslääkärille.

Tiedotteen mukaan kokeilussa ehdotuksen päätöksestä teki vakuutuslääkäri.

Raportissa taas mainitaan lopussa, kuin varkain, että varsinaisen päätöksen teki eläkeratkaisija.

Olisi hauska tietää, tehtiinkö päätös koskaan lääkärin ehdotuksen vastaisesti. Vai muutetaanko eläkeratkaisijat entistä vahvemmin vain ihmisen näköisiksi kumileimasimiksi?”

* * * * 

Tosin tuon ns. Englannin mallin kokeilun jälkeen sen konkreettisen käyttöönoton tiimoilta Suomessa on vallinnut vakuutusalalle tyypillinen vaikenemisen kulttuuri.

Johtuukohan tuo totaalinen vaikeneminen mahdollisesti siitä, että tuo myös nimellä PCA - toimintamalli osoitti todeksi sen, että nykyisin hylkäävistä työkyvyttömyyseläkepäätöksistä 40% on väärin perustein tehtyjä!?

Miksi vakuutuslääkäreiden toimipaikat ovat salaisia?

Suomi 24 keskustelufoorumilta poimimme otsikon ytimeen porautuvan kysymyksen:

Vakuutuslääkäreiden toimipaikat
Kirjoittanut: Anitta S. 3.2.2007 klo 12.43

Löysin tällaisen Helsingin alueen lääkäreiden listan internetistä: http://www.laakariluettelo.com/

Siitä ei kuitenkaan käy mielestäni ilmi, ketkä noista lääkäreistä tekevät töitä myös vakuutusyhtiöiden tiliin. Ns. sivutoimisena.

* * * * *

Lue lisää osoitteessa: Suomi24 > Keskustelu > Tiede > Lääketiede

* * * * *

Merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden ja myös vakuutuslakimiesten tietojen esille saamiseksi riittää ponnisteltavaa. Tästä linkistä VOL vakuutuslääkärilistaan.

Jotta ongelmien muistaminen olisi vastuussa oleville päättäjillemme entistä helpompaa, niin olemme tehneet tiiminä jälleen mahtavaa taustatyötä.

Muistuttamaan ainakin siitä, että ongelmakenttä ei voi tulla eduskunnassa jo oleville kansanedustajille ja heidän tukiryhmilleen mitenkään yllätyksellisenä.

Muuten. Muistakaa kysyä eri puolilla Suomea alkavissa vaalitilaisuuksissa lisätietoja tästä ongelmakentästä omalta kansanedustajaehdokkaaltanne.

Olemme keränneet VOLF – koosteen numerolla 3/5 niistä otsikon aihetta sivuavista ja edelleen savuavista ongelmista, joista eduskunnassa on vuosien varrella tehty kirjallisia kysymyksiä kulloisellekin hallitukselle.

Muuten. Vuodelta 1966 peräisin olevassa, Reino Paasilinnan erinomaisesti toimittamassa, ohjelmassa ”Vakuutusasia on sydämen asia”; esitelty vakuutusalan lakisääteisten vakuutusten ongelmakenttä on edelleen järkyttävän ajankohtainen.

Yli 40 vuotta ohjelman ensimmäisen esittämiskerran jälkeen! Ohjelma löytyy tätä artikkelia kirjoitettaessa Ylen Elävästä arkistosta. Esimerkiksi tämän linkin kautta.

Oikeusturvan VOLF - työryhmä

# # # # #

Arkistotunnus Kysyjä ja aihe Vastannut ministeri


41. KK 191/2000 Kari Rajamäki /sd: Työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittely vakuutusyhtiöissä

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

42. KK 812/2000 Mikko Kuoppa /vas: Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuvien lääketieteellisen arvioinnin oikeudenmukaisuus

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

43. KK 831/2000 Esko-Juhani Tennilä /vas: Työkyvyttömyyseläkettä hakevien oikeusturvan parantaminen

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

44. KK 993/2000 Matti Kangas /vas: Vakuutusoikeuden suullisen käsittelyn kustannukset työkyvyttömyyseläketapauksissa

oikeusministeri Johannes Koskinen

45. KK 1044/2000 Leea Hiltunen /skl: Potilasturvallisuuden parantaminen

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

46. KK 49/2001 Pertti Mäki-Hakola /kok: Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuvien kohtelu

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

47. KK 574/2001 Toimi Kankaanniemi /skl: Vakuutusyhtiöiden korvaushakemusten käsittelyajat

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

48. KK 848/2001 Juha Rehula /kesk: Eläkkeensaajan oikeusturva

Sosiaali- ja terveysministerin sijaisena Ministeri Osmo Soininvaara

49. KK 1159/2001 Esa Lahtela /sd: Homesairauksien testausmenetelmien kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

50. KK 1158/2001 Esa Lahtela /sd, Ulla Juurola /sd, Pirkko Peltomo /sd: Homesairauksiin erikoistuneen asiantuntijan kuuleminen homealtistumistapauksissa

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

51. KK 1360/2001 Esa Lahtela /sd, Matti Kangas /vas: Työtapaturmasta johtuvan fysikaalisen hoidon korvaaminen

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

52. KK 36/2002 Leea Hiltunen /kd: Eläkevakuutusyhtiöiden toiminta ja asiakkaan oikeusturva

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

53. KK 264/2002 Matti Kangas /vas, Pertti Turtiainen /vas: Työkyvyttömyyseläke ja asiantuntijalääkäreiden etiikka

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

54. KK 398/2002 Valto Koski /sd Työkyvyttömyyseläkepäätösten perustelut ja esteellisyyssäännökset

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

55. KK 602/2002 Kari Rajamäki /sd, Valto Koski /sd: Vakuutuslääkäreiden tulkinnat työkyvyttömyyseläkeasioissa

Sosiaali- ja terveysministerin sijaisena ministeri Eva Biaudet

56. KK 638/2002 Timo Ihamäki /kok, Tuija Nurmi /kok, Anne Huotari /vas, Hanna Markkula-Kivisilta /kok, Valto Koski /sd, Hannu Takkula /kesk: Työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittelyn parantaminen

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

57. KK 918/2002 Esa Lahtela /sd, Marjaana Koskinen /sd, Tero Rönni /sd, Harry Wallin /sd: Ikään perustuva syrjintä tapaturmavakuutuskorvauskäytännöissä

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

58. KK 1041/2002 Esa Lahtela /sd: Tapaturmakorvauksen saannin kesto

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

59. KK 49/2003 Mikko Kuoppa /vas: Vakuutusyhtiöiden asiakkaiden kuvaaminen salaa

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

60. KK 537/2003 Nils-Anders Granvik /r : Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Täydelliset tiedot kysymyksiin ja vastauksiin löytyvät osoitteessa:
http://www.eduskunta.fi/ > Valtiopäiväasiat ja –asiakirjat > Kysymykset - VK, KVN, KK, SKT, SK

# # # # #

Katso myös lisätietoa asiakokonaisuudesta internetistä:
- hakusanaksi > tapaturma-asiain korvauslautakunta


* * * *


Haluatko auttaa meitä?

Lähde Sinäkin rohkeasti verkostoitumaan. Niin sosiaalisessa mediassa kuin tosielämässä. Ottamalla yhteyttä päättäjiin. Keskustelemalla kasvokkain heidän kanssaan, erilaisissa tilaisuuksissa; pääset näkemään suhtautumisen näihin asioihin nopeimmin. Faktapohjalta on helppoa ponnistaa, mutta erittäin vaikeata saada aikaiseksi todellisia parannuksia potilaan/vakuutetun asemaan. Siitähän tässäkin asiakokonaisuudessa on kysymys. Ja kenellä todellinen valta näissä asioissa Suomessa on ja kenen ääntä tosielämässä kuullaan niin, että sillä on todellisia vaikutuksia?

Tässä 07/2016 päivitettyä isoa kuvaa finanssiala - ja oikeusvaltio- teemoista:

13.6.2016 Yleltä tuli ulos MOT – jakso ”Pankkivangit”. Ohjelma kertoo kahden tapauksen kautta; pankkien ylivoimasta yksittäistä yrittäjää vastaan riitatilanteessa. Jakso on nähtävissä Yle Areenalla 13.6.2017 asti ja on nähtävissä ohjelmatietojen mukaan myös ulkomailla. Joten toivotaan, että tieto tästä aiheesta tavoittaa mahdollisimman monta suomalaista.

Aiheena Pankkivangit – jakso liittyy Suomen pankki-, oikeuslaitos- ja perintätoimilähihistoriaan. Alkaen Suomen omasta 1990 – luvun pankkikriisistä, jonka ison kuvan läpivalaisu on edelleen tekemättä. Aihe on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Ulostulojaan ovat tehneet jo tasavallan presidentti Sauli Niinistö, keskustan pääministeri Juha Sipilä sekä perussuomalaisten oikeus – ja työministeri Jari Lindström.
Pankkienpanttivangit

# # # # #

Mikäli huomaatte jonkin kysymyksissä esiintyvä ongelman poistuneen niin sanotusti kokonaan markkinoilta, niin laittakaa ystävällisesti kehuja suoraan päättäjillemme ja laillisuusvalvojille.

* * * * * * *

Päivitys 3.10.2014


Julkaisemme ensimmäisenä yhteisömme ministeriölle jättämän kirjelmän vakuutus-alan epäkohdista ja niiden korjaustarpeista sekä keinoista. Tämän jälkeen yhteisömme valittiin ministeriön nimittämään työryhmään kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää.

Oheinen Kukkosen lista on lähetetty ministeriöön 8.10.2012 ja se on tässä alkuperäisessä muodossa medialle julkaisuvapaa mikäli alkuperäinen lähde mainitaan.

Myös otteita listasta voidaan julkaista mikäli alkuperäinen lähde mainitaan.

Vastaanottaja:
kirjaamo @ stm.fi

Jakelu:
paula.risikko @ stm.fi, outi.antila @ stm.fi, erik.stromberg @ stm.fi, inka.hassinen @ stm.fi
Asia: STM – Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaiseminen”

Tutustu aihekokonaisuuteen kaikessa rauhassa osoitteessa:
http://suomi2017.wordpress.com/kukkosen-lista/

* * * *

Eikä tässä vielä kaikki.

Tutustu Älä Sairastu Vakavasti Suomessa - blogiliikkeeseen:
http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.fi/
- Vain yhdessä toimien olemme enemmän -

* * * *


- Muista myös Oikeusturva - yhteisön avoimet kanavat 

Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *- Aurinko paistakoot ja Suomen lukuisat Berliinin muurit murtukoot! -


Tunnisteet: , , , , , , ,