maanantaina, kesäkuuta 04, 2007

Lukijapalautetta laajakaistoilta

Aloittaessani syksyllä 2006 tämän Oikeusturvan ajankuva – blogin vs. toimittajan lyhytaikaiseksi tarkoitetun pestin; en osannut kuvitella, miten laajaksi muodostuu aktiivisten toimijoiden verkosto.

Kirjeenvaihdon parissa olen ollut niin paljon saamamiehen puolella, että nyt on oikea aika julkistaa joitain valittuja paloja tuosta vilkkaasta kirjeenvaihdosta myös Teidän luettavaksenne. Valittujen palojen julkaiseminen perustuu tietysti asianomaisen antamaan lupaan.

Yhteiskuntamme savelle juntatuista perusrakenteista on ollut ilo saada puhua hyvin erilaisten henkilöiden kanssa. Hyvin avoimesti, kuin laajaan julkiseen keskusteluun porukalla valmistautuen.

Olen saanut jatkuvasti linkkejä uusille tiedonlähteille, jotka ovat johtaneet entistä kattavamman kokonaiskuvan muodostamiseen tämän blogin eli lakisääteisten vakuutusten aihepiiristä.

Internetin aikana suurin yllätys itselleni on ollut se, että arkipäivän toimintoja monissa toimijaorganisaatioissa pyörittävät erittäin tiukkaan ns. nokkimajärjestykseen perustuvat hierarkiat.

Toisaalta olen pohtinut eri puolella Suomea asuvien lukuisten kirjeenvaihtokumppaneideni kanssa sitä, että tiukoissa hierarkioissa voi juuri olla yksi tämän lakisääteisten vakuutusten salaisuuksien saloista.

Tuo hierarkkinen organisaatiomalli toimii ilmeisen tehokkaasti myös eduskunnassa, puolueissa, etujärjestöissä kuin lääkärikunnassa.

Hierarkkinen organisaatiomalli kyseenalaistaa käsittääkseni vain niitä kokonaisuuksia, joita sen johto kulloinkin katsoo soveliaaksi suomia. Ja luvan esiintymiseen julkisuudessa saavat vain ne harvat, joiden kohdalla johdon lisäksi katsotaan sopivaksi näyttää vihreätä valoa ja nostaa ulkomaailman laitumille johtavaa puomia.

Mikäli tarvitaan yleisluontoista ”valtakunnassa kaikki hyvin” – hyminää, niin tiedotusvälineiden eteen saavat astua vain hierarkkisen valintaseulan läpäisseitä asiantuntijoita.

Toki sana on kaikille aina vapaa, mutta se on sitten eri asia, mistä sananvapauden valinnut rohkea individualisti itsensä työssään tapaa ja onko hän valmistautunut siihen, miten paljon hierarkkista systeemiä vastaan nousutta varten tästä maasta löytyy rapaa, joka toisaalta kuvastaa hyvin maamme vakiintunutta toimintatapaa.

MAALAISKIRJEENVAIHTAJAMME MYLLYN KIVILLÄ JAUHETTUA
Tämän kirjoitukseni lopusta löydätte tätä kirjoittaessani toimivan linkin vakuutuslääkäreitä koskevaan julkiseen keskusteluun.

Jokainen Teistä voi halutessaan muodostaa kuvan, kuinka aktiivisesti vakuutuslääkärit ovat halukkaita keskustelemaan itse aloittamistaan aiheista.

Seuraavaksi julkistan luvan saatuani yhden maalaiskirjeenvaihtajamme kanssa käymämme keskustelun vakuutuslääkäreistä.

Olkaa hyvät:

”Kun tässä on tullut pohdittua laajemmankin joukon parissa niitä syitä, miksi vakuutuslääkärit hieman hurmoksellisesti uskovat harjoittavansa tiedettä niiden nopeasti vilkaistujen papereidensa parissa ja että tieteenalan tuloksena trivialisoidut ja sattumanvaraisista lainauksista kootut vakuutuslääkäreiden lausunnot olisivat jotenkin oikeasti tieteellisesti pätevää työtä, sosiaaliset paineet, joukkoon kuuluminen ja sitä tipahtamisen pelko alkavat näyttää hyvinkin tärkeältä syiltä.

Sillä juuri samanlaisilla sitouttamisen järjestelmillähän uskonnolliset hurmosliikkeetkin toimivat.

Hierarkkisuudella, kilvoittelulla, yhteenkuuluvaisuuden tunteella, sillä, etteivät "ulkopuoliset" ymmärrä ja aina varmasti myös jossain vaiheessa orastavalla myötähäpeällä, johon ryhmän johtajilla pitää olla keinonsa vastata.

On myös aivan selvää, että vakuutuslääkäreiden valta ja potilastyötä tekevien avuttomuus näiden ylitietävyyden suhteen, perustuu lääkäreiden perin pohjin ehdollistuneeseen mallikäyttäytymiseen olla osa hierarkkista rakennetta.

Tuossa rakenteessa mukana pysyminen vaatii ehdotonta nöyrtymistä itse järjestelmälle ja ylilääkäreille, joiden mielialoihin tavislääkäreiden, - vaikka kuinka ammatissaan lahjakkaiden ja pitkälle erikoistuneiden - on alistuttava karriäärinsä tähden.

Sitä, miksi lääkärit niin mielellään suostuvat olemaan osallisina mitä kaavamaisimmin ihmisten luokittelemisiin pyrkivissä järjestelmissä on maailmalla mietitty toisen maailmansodan jälkeisenä aikana paljonkin. Siellä ne ovat nyt mukana pohdinnan kohteina suomalaiset vakuutuslääkäritkin ja hyvin perustein mukana pysyvät.

Vain pahasti vinksahtaneessa yhteiskunnassa lääkärit voivat osallistua sen kaltaiseen kansalaisten matemaattisperusteiseen terrorisointiin kuin mihin Suomessa ollaan ajauduttu.

Sen kaltaistahan voi tapahtua ainoastaan jos yhteiskunta on perusolemukseltaan totalitaarinen tai sitten niin, että luodaan riittävässä konsensushengessä järjestelmä, joka karkaa käsistä ja lopulta tarvitsee tosiasioiden peittelyyn 80 vuoden salassapitolakeja.

Panen tähän mukaan lainauksen Nicolas Freelingin dekkarista "Keskustelu". Se on niiltä ajoilta jolloin laatudekkarit olivat osa yleissivistystä.

Tuo kirja on oletettavasti täysin tuntematon jo keski-ikäänkin ehtineille, karriääritaistelunsa tuoksinassa henkisesti uupuneille lääkärillekin. Se yleissivistyneisyys kun vaatisi parempaa tiedon omaksumisen tasoa kuin putkikoulutuksesta läpi luikkiminen ja siitä suoraan sosiaaliseen nöyristelyyn loikkaaminen.

Otteet ovat kirjan sosiaalisesti taitavan, hienon ihmisen ja törkeän murhaajalääkärin tunnustuskirjeestä

(On tietenkin itsestään selvää, että en tarkoita, että suomalaiset vakuutuslääkärit olisivat murhaajia, vaikka heidän lausuntojensa voidaankin katsoa aiheuttavan itsemurhia yhden per vakuutuslääkäri vuodessa. Tämä dekkarin kuvitteellinen hahmo murhasi ihan itse.)

"Kadehdin sinua sitäkin enemmän sen vuoksi, että minulla itselläni on arvovaltaa. Kuulun siihen rakenteeseen josta puhun. Minun odotetaan olevan yhteiskunnan tukipylväs. Minua vaaditaan käyttäytymään niin kuin lääkärin odotetaan käyttäytyvän. - Varsin kankea lause, mutta emmehän me siitä välitä.

Jos meikäläiset osoittavat taistelunhalua, meitä ei tietenkään rangaista samalla tavoin kuin sinua: ankaralla nuhtelulla epäilemättä. Meidän rangaistuksemme on tuskin havaittava kylmäkiskoisuus. Tätä lämpötilan laskua seuraa tulojen lasku, sillä jonkin mystisen puskaradion kautta potilaat saavat tietää tilanteesta. Hän ehkä osaa parantaa sinut vaivoistasi, mutta hän ehkä ei oikeastaan kuulu meihin: olisi parempi jos välttäisit... Kun tälle liukkaalle rinteelle joutuu, on viisainta parantaa tapansa. Ellei vilkkaasti ja nurisematta palaa takaisin ruotuun, löytää itsensä pian samasta tilanteesta kuin joku omaperäinen mies Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa, joka leimataan "nekrujen kaveriksi".

Oletko ymmärtänyt, miksi niin pitkään olen viipynyt tässä aiheessa, miksi tämä puoli viehättää minua niin kovasti? Aivan oikein, ystävä hyvä. Siksi, etten itse ole samanveroinen. En kuulu sinun kerhoosi: niiden kerhoon, joilla on kykyä ja jotka eivät piittaa muiden mielipiteistä. Ei minulla ole tarpeeksi kykyä. En ole tarpeeksi hyvä."


Tietenkin on huomattava, että ajat ovat noista kirjan kuvaamista 1960-luvun alun asetelmista muuttuneet paljonkin.

Silmiinpistävimmin lienee siten, että eivätpä ne potilaat juuri enää itse lääkäreitään valitse, eivät ainakaan terveyskeskusten köyhät. Puskaradio sekin on noita aikoja tehokkaampi, sen kun tarvitsee nykyään toimia vain omien keskuudessa.”

- - - - -

Itse elin ainakin tähän asti siinä käsityksessä, että vakuutuslääkäritkin tajuavat siirtyä pikku hiljaa tiedotusvälineissä pitämistään monologeista internetajan dialogeihin.

Pyydän Teitä kohteliaimmin tutustumaan aiheesta käytäviin keskusteluihin internetissä ja tuokaa niihin halutessanne esille oman näkökantojanne.

Oikeusturva – terveisin
Petri
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , ,