perjantaina, toukokuuta 15, 2009

Monitorointia Suomen potilaiden ihmisoikeustilanteesta

Tarvitaan koko ajan ja eri kanteilta katsottuna.

Lakiin kirjoitettujen perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutuminen käytännössä on etenkin elämän vastoinkäymisissä elintärkeää. Vastoinkäymisiä tulee takuuvarmasti jokaisen meistä kohdalle.

On ollut tyrmistyttävää huomata, että sosiaali- ja vakuutusturvan sisään piilotetut miinakentät aiheuttavat yleisesti ensin potilaan hitaan syrjäytymisen yhteiskunnasta ja entistä useammin myös ennenaikaisen kuoleman. Toistaiseksi näin tapahtuu hitaasti ja hiljaa.

Kuitenkin sosiaali- ja vakuutusturvan pitää; mielestämme länsimaisen oikeuskäsityksen mukaan, palauttaa vaikeuksiin joutunut potilas takaisin mahdollisimman normaalin elämän piiriin kuin kokonaan pois siitä.

Tietoa, taitoa ja rahaa kyllä Suomessa asioiden tyylikkääseen ja ihmisarvoiseen hoitamiseen löytyy.


POTILASTAPAUSTEN HAKUKRITEEREISTÄ


Nyt haemme yhtä tai useampaa potilaiden esimerkkitapausta avoimeen esittelyyn.

Toivomme henkilöltä tai henkilöiltä seuraavien kriteereiden täyttymistä. Yksi tai useampi kohtien A - D vaihtoehdoista riittää.


A. Asema organisaatiossa
Päällikkö- ja/tai johtajataso


B. Työkokemus
Julkishallinnosta – kunnan tai valtion palveluksessa
Ay-liikkeestä – tai keskusjärjestön tai ammattiliiton palveluksessa
Vakuutusalalta – etujärjestö, vahinkovakuutus-, työeläkeyhtiö tai Kela
Liike-elämästä – etujärjestö, yritys Suomen 1000 suurimman yrityksen listalla
Eduskunnasta – kansanedustaja
Hallituksesta – ministeri

EU – parlamentti, komissio, neuvosto, tuomioistuin
Euroopan neuvosto (EN)
YK

C. Pysyvä sairaus tai vammautuminen aiheuttanut työkyvyttömyyden
Parantumaton sairaus
Tapaturma työssä tai vapaa-ajalla
Ammattitauti
Liikennevahinko
Potilasvahinko
Lääkevahinko


D. Yksi tai useampi hylkäävä vakuutusyhtiön päätös
Korvauksista, eläkkeestä, hoidosta, kuntoutuksesta, apuvälineistä, lääkkeistä
Tapahtunut ilman tosiasiallisia perusteluita
Ainakin yksi vakuutusoikeuteen asti ulottunut kirjallinen valituskierros
Tapahtunut niin kutsutun liitepäätösmenettelyn kautta
Vakuutuslääkäreiden lausumat lääketieteellisten seikkojen arvioinnista salattu
Tehtyä ammatillisen kuntoutuksen selvittelyä ei ole otettu valitusprosessissa huomioon
Hoitavien lääkärien lausunnot on ohitettu ilman tosiasiallisia perusteluita


VALINTAMENETTELY


Mielenkiintoisimmat tapaukset tullaan videoimaan (YouTube) ja/tai äänittämään (MP3-formaatti) sopivissa vaihein Oikeusturva-yhteisön globaaliin tapauspankkiin.

Yhteydenottoihin on lisäksi hyvä liittää tieto siitä, että käytettiinkö hylkäävään päätökseen johtaneessa prosessissa hyväksi potilaan aseman tai organisaation mahdollistamia suhteita vakuutusjärjestelmään päin?

Tämä tieto on erityisen tärkeää, mikäli kysymyksessä onkin johtavassa asemassa toimineen henkilön lähiomainen. Jonka kaltaisista tapauksista toivomme myös vinkkejä vertailupohjan laajentamiseksi.


MIKSI JATKUVA HAKU?


Länsimaisen oikeusvaltion perusperiaatteita ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lain edessä.

Näin toimien saamme ensimmäisen kerran Suomessa vakiintuneista käytännöistä myös päällikkö- ja johtajatasolta vertailevaa tietoa.

Otamme myös vastaan kyseisen kaltaisista hylkäävistä päätöstapauksista kertovien nettisivustojen osoitteita, joissa kerrotaan ko. tason henkilöiden tapauksista.


ALUSTAVAT YHTEYDENOTOT SÄHKÖPOSTILLA


Oikeusturvan ajankuvan toimitus
vs. toimittaja Petri Salo
jesp1981 (at) yahoo.com


AIKATAULU

Päällikkö- ja johtajatason potilastapausten haku on voimassa toistaiseksi, mutta kuitenkin ainakin vuoden 2009 loppuun asti.


”Kaikki ovet auki länsimaihin päin” -terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

Tunnisteet: , , ,