tiistaina, toukokuuta 12, 2009

Löysän hirttoköyden taktiikasta

Suomen ihmisoikeustilanteesta ja lakien mukaisen oikeusturvan toteutumisesta ei ole totuttu kantamaan huolta suomalaisten yhtiöiden kohdalla.

Samoin kuin noita lakiin kirjattuja oikeuksia ei olla totuttu laskemaan euroissa, kuten yhtiöt sen tarkasti tekevät.

Laskimme tuossa aikaisemmin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen "siirrettyjen" korvausten hintaa.

Pohjana laskelmissamme olivat tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan vuoden 2008 tilastot yhtiöittäin.

Kirjoitimme 7.5.2009 "Suomen ihmisoikeustilanteesta euroissa" muun muassa seuraavaa:

"Ajatellaan, että vuosittain vakuutusyhtiöt "siirtävät" 3 000 tapauksen korvauspäätöksiä vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän päätettäväksi.

Keskimääräinen korvaussumma laskelmassa on 25 000 euroa vuodessa per tapaus.
3 000 x 25 000 euroa= 75 000 000 euroa/vuodessa = 75 miljoonaa euroa vuodessa
75 x 15 = 1 125 miljoona euroa/15 vuotta = 1, 125 miljardia euroa 15 vuodessa
Keskimäärin työtapaturmaa tai ammattitautia koskeva vakuutustaistelu kestää 10-15 vuotta.

Vaikka vakuutusyhtiön maksamat kattavat ammatillisen kuntoutuksen selvittelyt on tehty tarpeelliseksi katsottujen lääketieteellisten tutkimusten, hoitotoimenpiteiden ja kuntoutuksen sisältävien vaiheiden jälkeen.
Onko hylkäävän päätöstehtailun tavoitteena pakottaa potilaat matalamman korvausjärjestelmän piiriin ja näin jakokelpoiset voittovarat lakisääteisistä korvauspuskureista "ohjataan" kasvottomien kansalliskorporaatioiden kohotukseen?

Pörssiyhtiöinä toimivien Pohjola Pankin (sis. Pohjola Vakuutus, A-vakuutus) ja Sammon (sis. If...) merkittävinä omistajina ja siten määräysvallan käyttäjinä ovat suomalaiset työeläkeyhtiöt. Eli sinä ja minä sekä moni muu suomalainen."


TYÖELÄKEYHTIÖT JA -SÄÄTIÖT NELIKANTAISEN VALLAN KÄYTTÄJINÄ


Kuinka paljon voidaan arvioida tämän vallankäytön alueen "siirtohinnaksi?

Jollainhan pitää nyppiä rahat nk. työttömyyseläkeputkeen potkaistujen terveiden työntekijöiden aiheuttamiin eläkekustannuksiin?

Ei voida välttyä olettamalta, että se tehdään nelikantaisen sopimuksen mukaisesti työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettujen potilaiden selkänahasta.

Muuten ammattiyhdistysliikkeen ja siihen tiivisti kytköksissä olevien valtapuolueiden hiljaisuutta ei voida mielestämme niiden sairastuneiden jäsenten näkökulmasta ymmärtää.


- Klikkamalla kaaviota hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta eli TELK käsittelee eläkelaitosten (pois lukien Kela) tekemistä päätöksistä tehdyt valitukset.

Tämänkin erityistuomioistuimen toiminnan rahoitus tulee eläkelaitoksilta itseltään, se toimii nelikantaisesti ja lääketieteellisen arvion potilaasta tekevät vakuutusalan kouluttamat vakuutuslääkärit.

Tuo vakuutuslääketieteellinen arvio tapahtuu kirjallisesti ja on salattu asianomaiselta itseltään, vaikka valitusasian tuomioistuinkäsittelyn pääpaino on ollut lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.


SUOMEN IHMISOIKEUSTILANTEESTA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEISSÄ EUROISSA LASKETTUNA


Laskelmien pohjana ovat yllä olevat vuoden 2008 tilastot työeläke -asioiden muutoksenhakulautakunnasta eläkelaitoksittain.

Ajatellaan, että vuosittain eläkelaitokset "siirtävät" 4 000 työkyvyttömyyseläkkeen hakijan asiat vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän päätettäväksi.

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläke laskelmassa on 18 000 euroa vuodessa per hakija.

4 000 x 18 000 euroa= 72 000 000 euroa/vuodessa = 72 miljoonaa euroa vuodessa

72 x 15 = 1 080 miljoona euroa/15 vuotta = 1, 080 miljardia euroa 15 vuodessa


ONKO KYSEESSÄ PETOSVAKUUTTAMINEN VAI VAKUUTUSPUHALLUS?


Yhteistä lakisääteiselle tapaturmavakuutukselle tässä on se, että hylkäävän päätöksen saaneet potilaat ohjataan taas kerran alemman korvausjärjestelmän piiriin.

Näissä tapauksissa työkyvyttömäksi todetun potilaan toimeentulon vaihtoehtoja ovat sairauspäivärahakauden (300 pv) ja ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahakauden (500 pv) jälkeen Kelan peruspäiväraha ja/tai oman asuinpaikkakunnan sosiaalitoimen toimeentulotuki.

Näin toimien vakuutusyhtiöt siirtävät lakisääteisiä korvausvastuitaan kuntien vastuulle. 2000 -luvun sosiaalitupo?

Tämän työmarkkinjärjestöjen junaileman putken kautta työkyvyttömäksi todettujen potilaiden toimeentulon helvetti alkaa siten virallisen eläkeiän täytyttyä. Viimeistään ja pitkäkestoisena.


"Hyväksytäänkö hirttoköysi verovähennyksiin?" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

* * * *

 Päivitys 3/2014

Asiaa vakuutuslääkärijärjestelmän taloudellisesta intressistä:
> Vakuutuslääkäreiden toimien tuottavuus vakuutusyhtiöille -

Asiaa ja tilastoja Yhtiöittäin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta:
> Suomen ihmisoikeustilanteesta euroissa -


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle
> tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme
Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , ,