perjantaina, elokuuta 21, 2009

Stopko skandaaleille ja hepkö vapaalle vaalirahoitukselle?

Vaalirahoituksen vaikuttavuudesta on saatu toistaiseksi yllättävän vähän tunnustuksia.

Oikeusturvan VOLF - työryhmä palailee tämän kirjoituksen myötä pikku hiljaa nopeasti sujahtaneelta kesätauolta.

On ollut hienoa huomata, että Avoimen vaalirahoituksen ABC – lain tulkinta on ollut avoimesti kaikkien siitä kiinnostuneiden saatavilla internetistä. Lisäksi olemme huolehtineet, että eduskunnan valtapuolueet ovat olleet tietoisia tästä lain tulkinnasta.

Mykistävä hiljaisuus aiheen suhteen kertoo mielestämme sen, että vapaaehtoisesti ei tulla vaalirahoituksesta ja siitä aiheutuvista päivänselvistäkään sidonnaisuuksista puhumaan.

Vaan pikku hiljaa ne parhaat keitoksetkin muhivat ja valmistuvat.

Monien vakuutusalaan liittyvien epäkohtien korjaamista ja esilletuontia on viekkaan vaalirahoituksen voimalla pystytty estämään, niin vasemmalla, keskustassa kuin oikealla sijaitsevien valtapuolueiden voimin. Ay-liikkeen motiiveja; omien jäsentensä kannalta kieroon nelikantaiseen toimintamalliin lukkiutumisesta, ihmetellään myös.

Veikkaamme vakaasti, että jossain vaiheessa julkisuuteen pumpsahtaa myös tietoa vaalirahan kerjuun kohteeksi joutuneilta, millä tavalla rahapanoksen sijoittamista tietyn ehdokkaan ja/tai puolueen hyväksi markkinoidaan.

Esitämme tässä kirjoituksessamme yhden esimerkin vakaan ja pitkäjänteisen vaalirahoituksen voimasta. Mielestämme rahanvalta ulottuu pitkälle myös ministeriöiden virkamieskoneistoon ja sitä kautta laillisuusvalvontaan.

Hyvä asia Suomessa on tietysti se, että virkamieskoneistolta saa kysyä vapaasti erilaisista asioista. Valitettavasti vastaukset tulevat ainakin vakuutusalaa koskevana pitkälti asian vierestä. Joten Suomen ihmisoikeustilanteesta kertovista virallisista raporteista puuttuu mielestämme erittäin paljon asiaa.

Onneksemme myös eduskunnan ja Euroopan Unionin oikeusasiamiehenä toiminut, nykyinen kansanedustaja Jacob Söderman/sd. on huomannut vakuutusalalla vallitsevien epäkohtien erittäin vakavan tolan. Häneltä löytyy tarvittaessa näkemystä esimerkiksi tiedotusvälineille, missä Suomen kaikkialla valtion toimesta tehdään potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan systemaattisia loukkauksia.

Ensin tekstimuodossa esitetyt kysymykset ja sitten kuvamuodossa sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolta pyydetyssä ajassa saadut vastaukset. Kiitoksemme niistä johtaja Heli Backmanille ja lakimies Inka Hassiselle.

Oikeusministeriö; oikeusministeri Tuija Braxin johdolla ei vastannut tähänkään kyselyyn millään tavalla.


”Kuu paistakoot – aurinko sulattakoot!” - terveisin
Oikeusturvan VOLF – työryhmä


- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -Vakuutusalan ja erityistuomioistuimien tilanteesta
Wednesday, 13 May, 2009
12:15 AM
From: "Petri Salo"

To: kirjaamo.xx @ stm.fi, kirjaamo.xx @ om.fi


Message contains attachments
2009_VAKOSYSTEM.jpg


Vastaanottajat:

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Oikeusministeri
Tuija Brax

Tiedoksi:
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
Eduskunnan lakivaliokunta
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskunnan perustuslakivaliokunta
Eduskunnan talousvaliokunta
Tasavallan presidentin kanslia


Hyvää päivää Teille tasapuolisesti,


Näin eilen TV:ssä tulleen koosteen presidenttifoorumista 12.5.

En huomannut, että liikennevahinkolautakunnasta, potilasvahinkokeskuksesta, työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta saati tapaturma-asiain korvauslautakunnasta olisi puhuttu yhtään mitään.

Vain sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden ongelmia käsiteltiin julkisesti? Onko yksityisten vakuutusyhtiöiden toimintamallin julkinen käsittely Suomessa tabu?

Huomioni kiinnittyi eduskunnan oikeusasiamiehen Riitta-Leena Paunion puheessa siihen, että hän viittasi vakuutusoikeuden toiminnan parantuneen.

Tiedustelenkin tällä viestilläni ensinnäkin nyt Teiltä, että onko tehty jokin uusi tutkimus vakuutusoikeudesta?

Vuonna 2003 Maija Sakslinin vakuutusoikeutta koskevassa tutkimuksessaan esiintuomat epäkohdat ovat käsittääkseni edelleen voimissaan vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa.


Myös Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenä toimiessaan antamassa päätöksessä dnro 489/2/96, hänen lainsäädäntömme vastaiseksi katsomansa , liitepäätösmenettely on edelleen vakuutusoikeudellisessa tuomioistuinjärjestelmässä täysimääräisessä käytössä.

Samoin Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenä toimiessaan antama päätös 1124/2/99 sosiaali- ja terveysministeriölle on parannusten kohdalta jäänyt toteutumatta. Tuo päätös koski nk. asiantuntijalääkäreiden puoluettomuutta.

Oikeuskanslerin antama päätös 496/1/05 lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden riippumattomuutta koskien on jäänyt myös mielestäni toteutumatta.

Olin kollegani kanssa 6.10.08 vakuutusoikeuden kehittämistyöryhmän (OM 4/32/2006,OM016:00/2008) kuultavana. Jätimme Vakuutusongelmaisten liitto ry:n kirjallisen raportin työryhmälle.

Toivottavasti tuon työryhmän saama tietous tulee myös sosiaali- ja terveysministeriön alaisten lautakuntien toimintaa kehittävien ja valvovien tahojen käyttöön.

Oheinen kaavio on vapaasti käytettävissänne, koska se kertoo kylmiä realiteetteja siitä, missä potilaiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta mennään vuonna 2009 Suomessa.

Kaaviossa esitetyn toimintamallin myötä kymmeniltä tuhansilta työtapaturmissa vammautuneiden ja ammattitautiin sairastuneilta potilailta on viety oikeudet lakien mukaisiin korvauksiin.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -Nelikantainen vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tiedustelenkin Teiltä kohteliaimmin neljää asiaa:

1. Ovatko vakuutusyhtiöt Teidän mielestänne vakuutusoikeudellisessa tuomioistuinjärjestelmässä ylivertaisessa asemassa?

2. Tapahtuuko tämä potilaiden nöyryyttämisenä kokema pitkäkestoinen kyykyttäminen todellakin Suomen valtion siunauksessa ja puolueidenne edustaman arvomaailman mukaisesti?

3. Tapahtuuko näille ministeriöidenne tiedossa oleville epäkohdille tämän(kään) hallituksen aikana mitään konkreettista?

4. Päteekö perustuslain 88 § takautuvassa korvausvastuussa potilaille, koska Suomen valtiohan on ulkoistanut lakisääteisen vakuutusturvan yksityisille vakuutusyhtiöille?


Taustatieto internetistä hakusanoilla:

nelikantainen lainsäädäntömalli
vakuutuslääketieteen erityispätevyys
kahden lääkärin loukku
paperilääkäreiden armoilla

Odotan vastaustanne 12.6.2009 mennessä

Toivon, että tämä yhteydenottoni kumuloituu konkreettisina parannuksina eikä enää vuosikausia jatkuvina viivyttelyinä. Potilaita kuolee ennenaikaisesti ja täysin turhaa tämän valitettavan hyvin tuntemani niittokoneiston toimien seurauksena.

Ystävällisin terveisin

Petri Salo
puheenjohtaja
Vammautuneiden elämänhallinnan ja perhetyön tuki ry


- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

Tunnisteet: , , ,