keskiviikkona, elokuuta 26, 2009

Suomen ihmisoikeustilanne 2009 ja vaalirahakohu

Päättäjien tiedossa olevien epäkohtien pysyvyyttä voi mielestämme tarkastella vaalirahoituksen pitkäkestoisen vaikuttavuuden kautta.

Erittäin tärkeänä toimenpiteenä pidämme sitä, että eduskuntapuolueet nimeävät pikaisesti ryhmistään vakuutuslääketieteestä vastaavat. Heti syyskuun aikana.

Perusteena edellisille esitämme kolme erilaista uutista siitä, että mitenkä ammattitautiin työpaikoillaan sairastuneet Suomessa nähdään ja etenkin kuinka heitä kohdellaan.

Näiden uutisten esilletulon myötä julkisuuteen saataneen kaksi uutta aihetta tarkemmin monitoroitavaksi; kuten avoimet sekä puolueettomat katsaukset Suomen ihmisoikeustilanteesta ja vaalirahoituksen vaikuttavuudesta.


- - - -


Potilaat kertovat - Kukaan ei korvaa, kun asbesti vie terveyden

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -
Lähde: Helsingin Uutiset 11.8.2009 - Kukaan ei korvaa, kun asbesti vie terveyden


- - - -

PÖRSSIYHTIÖN ANTAMAA TIETOA ASBESTISTA JA SEN AIHEUTTAMISTA SAIRAUKSISTA
"Väestön yleisessä kuolevuuskehityksessä tapahtuvat muutokset taas heijastuisivat yhtiön koko lakisääteisten vakuutusten eläkekantaan.

Toisaalta ei-hajautettavissa oleva riski voi joskus liittyä myös vielä tunnistamattomaan, piilevään vahinkoriskiin, joka koskee suurta määrää vakuutussopimuksia, josta tunnetuin esimerkki lähihistoriasta on asbestivahingot.

- - -

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmien lisäksi ammattitautitapaukset. Ammattitaudeille on ominaista vahinkojen hidas syntyminen.

Tämän vuoksi ammattitautien tapauksessa korvausmenon arviointiin sisältyy enemmän epävarmuutta kuin tapaturmissa. Ääriesimerkkinä tästä ovat latentit ammattitaudit, joissa altistumisesta sairauden ilmenemiseen saattaa kulua jopa kymmeniä vuosia.

Asbestin aiheuttamat ammattisairaudet ovat tällaisia. Vakavimpiin asbestisairauksiin eli mesoteliomaan tai keuhkosyöpään sairastuneilla kuolleisuus on erittäin korkea. Tämä rajoittaa korvausmenoa.

- - -

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ovat vakuutettuina työnantajan kaikki työntekijät. Tällöin on mahdollisuus suurvahinkoon, koska pienellä alueella saattaa työskennellä paljon vakuutettuja henkilöitä.

- - -

Koska lakisääteisissä vakuutuslajeissa vakuutuksen ottaminen on pakollista, niin lainsäädäntö edellyttää, että vakuutuksenantajan tulee pyrkiä vakuutusten hinnoittelussa riskivastaavuuteen siten, että vakuutusmaksu on kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen jälleenvakuutus on järjestetty kansallisen suurvahinkopoolin kautta. Yhtiön osuus poolissa määräytyy lajin markkinaosuuden mukaan.

Yhtiön pooliraja on 1,5 miljoonaa euroa ja suurvahinkopoolin omapidätysraja on 6 miljoonaa euroa. Pooli on hankkinut jälleenvakuutuksen 150 miljoonaan euroon saakka.

- - -

Lakisääteisten vakuutusten korvauspiiri on täysin määrätty lainsäädännössä.

Tämän takia kaikilla on tiedossa, mitä vahinkoja korvataan ja mikä on kustakin vahingosta maksettavan korvauksen suuruus. Tämä parantaa tulevien kassavirtojen ennustettavuutta.

Ensivakuutussopimusten perusteella korvattavat, asbestipölylle altistumisesta aiheutuneet vahingot ovat lähes poikkeuksetta ammattitautitapauksia, jotka korvataan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Korvaukset ovat pääasiassa sairaanhoitokulu- ja ansionmenetyskorvauksia sekä leskeneläkkeitä, kun asbestisairaus johtaa kuolemaan.

Asbestivahinkojen vastuun arvioinnin vaikeutena on se, että erilaisten asbestisairauksien latenssiaika eli oireeton vaihe asbestille altistumisesta ammattitaudin ilmenemiseen on pitkä, asbestisairaudesta riippuen keskimäärin 15 - 40 vuotta.

Asbestin käyttö lopetettiin Suomessa pääosin 1980-luvulla ja kiellettiin kokonaan 1994.

Käytönhuippu ajoittui 1960- ja 1970-luvuille.
Asbestivahinkojen vastuun arvio perustuu keskimääräisiin vahingon suuruuksiin sekä arvioituun vahinkojen lukumäärään ja nämä puolestaan perustuvat valtakunnalliseen tilastoon asbestin käytöstä raaka-aineena.

Suomessa vuodesta 1905 alkaen, eri asbestisairauksien oletettuihin latenssiaikajakaumiin sekä jo tietoon tulleita asbestivahinkoja koskevaan tilastoaineistoon. Varauksen riittävyyttä ja oletusten oikeellisuutta tarkastellaan vuosittain.

Kehitys on toteutunut ennusteen mukaisesti.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tuntemattomien asbestivahinkojen ja muiden latenttien ammattitautien erillisvaraus on 45 milj. euroa.

Asbestivahinkovastuuta liittyy myös ulkomaiseen run off –vakuutuskantaan ("Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat").

Vastuut ovat pääosin yhdysvaltalaisesta vastuuvakuutuksesta. Liikkeen merkitseminen lopetettiin 1990 - luvun alussa. Vastuiden määrä on 17 milj. euroa."Lähde: Pohjola-yhtymä Oyj pörssitiedote 17.2.2006 klo 08.05
(Lue sisäilma-aiheen isosta kuvasta Suomi 2017 verkoston blogista)

- - - - 

Ylen Uutiset - Asbesti on salakavala tappaja
julkaistu 6.9.2009 klo 06:33, päivitetty 6.9.2009 klo 07:40

Suomessa on arvioiden mukaan 200 000 työssään asbestille altistunutta henkilöä. Uusia sairastapauksia tulee kiihtyvällä tahdilla. Työterveyslaitokselta arvioidaan, että asbestisairastumisen huippu on ensi vuonna.

Yli 800 asbestille altistunutta sairastuu vuosittain syöpään tai muuhun asbestista aiheutuneeseen keuhkojen sairauteen. Sairaudet puhkeavat vasta 10 - 20 vuoden altistumisajan jälkeen. Pitkän viipeen jälkeen syntynyt sairaus hautautuu ja perusterveydenhuollossa ei aina tunnisteta kaikkia asbestista aiheutuneita sairauksia.

Ammattitautipotilaat ovat lakisääteisesti oikeutettuja kuntoutukseen, mutta jos tautia ei tunnisteta, ei kuntoutustakaan heltiä. Tilanne on pahin niillä, jotka eivät ole enää työelämässä.

Asbestin käyttö kiellettiin vuonna -94, silti ongelmia tulee riittämään. Vanhoissa omakoti- ja kerrostaloissa asbesti tulee esiin viimeistään peruskorjausten ja putkiremonttien myötä.


YLE Uutiset

Kommentit

- - - -

Mahdolliset kirjalliset kysymykset vakuutuslääketieteestä, asbestista ja ammattitaudeista, ihmisoikeuksista ja oikeusturvasta vastauksineen löytyvät eduskunnan www - sivuston kautta:

http://www.eduskunta.fi/> Oikopolkuja > Valtiopäiväasiat ja –asiakirjat > Kysymykset - VK, KVN, KK, SKT, SK

Omalta osaltamme toivomme, että saamme syksyn alkajaisiksi julkisuuteen myös >>> vakuutuskonserni Sammon If-yhtiön osalta pörssitiedotteen asbestista ja sen aiheuttamista ammattitaudeista.

Muistutamme kertaalleen, että kaikkien potilaiden kannattaa hankkia yhdet osakkeet Sampoa ja OP-Pohjolaa, jotta yhtiökokouksissa 2010 paikalla oleva konsernijohto saa suoraa asiakaspalautetta vakuutusyhtiöissä vallalla olevista ja vakiintuneista epäkohdista.

Lisätietoa internetistä:
yhden (1) osakkeen omistajien liike

"Sutinaa syksyyn"-terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

* * * *

Katso tilannekatsausta 6/2013 >
Tapaturmaeläkkeellä olevien määrästä - osa 2
 

* * * *

Takaisin Oikeusturvan ajankuvan > etusivulle -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *

- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

 

Tunnisteet: , , , , , , ,