torstaina, tammikuuta 28, 2010

Nimeni on Tuovinen. Timo Tuovinen.

Tällä hetkellä näyttää mahdolliselta, että pääministeri Matti Vanhaseen ja keskustapuolueeseen liittyvä yksi vaalirahaskandaalin haara saattaa päättyä eduskunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi. Toivottavasti vaalirahoituksen salaisuudet avautuvat viimein laajemminkin.

Niin kuin olemme saaneet jo pitkään aikaa tiedotusvälineiden kautta tietää, niin tasavallan presidentti Tarja Halosen ja valtioneuvoston eli hallituksen välit ovat olleet perustuslain uudistamisen yhteydessä nihkeät.

Tosin keskustan yllättävälle suunnan muutokselle jäädyttää presidentin valtaoikeuksien kaventaminen nk. Taxellin työryhmässä on nyt saattanut löytyä maalaisjärkeenkin käypä ja siten sinne mahtuva selitys. Mielestämme on kuitenkin ensin syytä tehdä hiukan katsausta lähimenneisyyteen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tarja Halonen - Muumimamma vai Tyranni? (katsauksen kesto 7,35)
http://www.youtube.com/watch?v=RCbNyr6tMCQ&feature=related

- 26.6.2012 video poistettu You Tubesta. Yle Areena? Ylen Elävä arkisto? Ohjelman toimittaja Juha Ristamäki löytyy nykyisin Iltalehden uutispäällikön vakanssilta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Minkälaistahan kyytiä tahikka tukea pääministeri Matti Vanhaselle on tasavallan presidentin suunnalta luvassa, mikäli hänen mahdollinen rikoksensa etenee valtakunnanoikeuteen?


KUKA ON TIMO TUOVINEN? MISTÄ HÄN TULEE JA MISSÄ HÄN VAIKUTTAA?


Näin kerrottiin uutisvirrassa vuonna 2003 Timo Tuovisesta.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Haloselle uusi neuvonantaja

Tasavallan presidentin Tarja Halosen uudeksi neuvonantajaksi on nimitetty valiokuntaneuvos Timo Tuovinen. Tuovinen seuraa virassa Martti Mannista, joka irtisanottiin kesäkuussa Irak-vuodon takia.

Manninen toimitti salaisia Irak-asiakirjoja keskustan puheenjohtajalle Anneli Jäätteenmäelle.

Tuovinen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, ja hän on toiminut tähän asti eduskunnassa lakivaliokunnan apulaissihteerinä.

Presidentti netissä:
http://www.tpk.fi

Lähde: SUOMEN SILLAN UUTISVIIKKO 34/2003


MENNEISYYDEN HAUTAJAISET - TULEVAISUUDEN AVAJAISET 13.6.2008

Helsinki, Kauppatori, Presidentin linnan edusta 13.6.2008:


Kuvassa presidentin oikeudellinen neuvonantaja Timo Tuovinen kuuntelee suomeksi ja englanniksi katsauksen Suomen ihmisoikeustilanteesta ja oikeusturvan toteutumisesta potilaiden kohdalla Suomessa:


> ”Suomi ei kunnioita kansalaistensa ihmisoikeuksia” -
> “Finland does not respect the human rights of its citizens” -


Samassa yhteydessä hänelle annettiin toimitettavaksi tasavallan presidentti Tarja Haloselle ja tohtori Pentti Arajärvelle potilaiden valmistama kattava ”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” –tietopaketti ratkaisuehdotuksineen.

Presidentin oikeudellinen neuvonantaja Timo Tuovinen lupasi näin tehdä. Samoin kuin sen, että hän ilmoittaa mahdollisista virheellisistä tai paikkansa pitämättömistä tiedoista tietopaketin tekijöille. Mitään palautetta ko. asioista ei tätä kirjoittaessa vuonna 2010 ole tullut tietopaketin tekijöille.

13.6.2008 tapaamisen vaikuttavuus vakuutusoikeuden toimintaan ja menneillä olevaan vakuutusoikeuden toiminnan kehittämiseen nähdään tämän kirjoituksemme lopussa. Olemme poimineet esiin tohtori Pentti Arajärven lausunnon vakuutusoikeuden ”kehittämiseksi”. Luvassa on jatkossakin kylmää kyytiä kaikille potilaille vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän sisällä.

Eikä tässä suinkaan kaikki.

Muun muassa Suomen aiemman EIT:n ihmisoikeustuomari Matti Pellonpään lausunnolla kirjallisesti ja suljetusti toimivaa vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää ollaan pesemässä kaikista toteennäytetyistä epäkohdista huolimatta täydelliseksi ja aina oikein toimivaksi tuomioistuinjärjestelmäksi.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


13.6.2008 Suuren kusetuksen uhrit liikkeellä... (katsauksen kesto 3,03)
http://www.youtube.com/watch?v=ZDMVkRxGJps

Presidentin neuvonantaja Timo Tuovinen saa haltuunsa ja edelleen toimitettavaksi tasavallan presidentti Haloselle ja tohtori Arajärvelle pysyvästi vammautuneiden potilaiden valmistaman tietopaketin.

Samoin kuin pääministeri Matti Vanhasen valtiosihteeri Risto Volanen. Korkeimman oikeuden edustajan suhteen tällä kertaa oli tyytyminen paikalle lähetettyyn vahtimestariin.

”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” –tietopaketti jaettiin saman mielenosoituksen yhteydessä kaikille keskeisille ”toimialasta” vastaaville päättäjille Suomessa.

Tosin nyt vuonna 2010 on syytä epäillä ja olettaa, että paketti on survaistu ilman enempiä tutustumisia silppuriin.

Vaan ei syytä huoleen! Kopioitte vain tuon tietopaketin nimen ja/tai puheiden nimet hakukoneelle ja annatatte vuorostanne tiedon levitä vapaasti edelleen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Savon Sanomat uutisoi 30.12.2009 muun muassa seuraavaa - Lindstedt tasavallan presidentin neuvonantajaksi:

”Presidentin entinen oikeudellinen neuvonantaja Timo Tuovinen siirtyi hiljattain eduskuntaan perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvokseksi.”


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Eduskunnassa vuosina 2003 – 2007 valmisteltu kahden lääkärin loukku – niminen lakipaketti perustui tähän mennessä syksyllä 2009 saamaamme tietoon, että perustuslakivaliokunta kielsi puuttumasta vakuutusyhtiöiden ja vakuutuslääkärien ylivertaiseen asemaan millä tavalla.

Kysehän on vuositasolla miljardien eurojen kokonaissummasta vakuutusalan hyväksi.

Mielenkiintoista on siten nähdä, minkä kannan perustuslakivaliokunta ottaa pääministeri Vanhasen mahdollisten vaalirahoitukseen liittyvien rikosten pohjalta mahdollisesti nostettavien syytteiden ajamiseen valtakunnanoikeudessa?

Tässä yhteydessähän puhutaan muutamien kymmenien tuhansien eurojen summista. Ellei sitten KRP:n tutkinnassa paljastu vielä isompia summia.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Demokratian Hautajaiset osa II 1.10.2009 (kesto 5,06)
http://www.youtube.com/watch?v=03K5rAyXzAc&feature=fvsr


Perustuslakivaliokunnan lienee hyvä selvittää myös se, että voiko pääministeri istua yhtä aikaa jopa 30 kokouksessa?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Erittäin tärkeänä asiana lienee kuitenkin suotavaa, että vaalirahoituksen avaaminen koskien eduskuntavaaleja 2007 ja eurovaaleja 2009 saadaan viimeinkin käyntiin.

Niin puolueita kuin ehdokkaina olleita sekä valittuja koskien. Kunnallisvaaleja 2008 ollenkaan unohtamatta ja väheksymättä.

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 oli voimassa 30.4.2009 asti. Tuo nerokkaasti ja avoimesti kirjoitettu lakihan ei ole ollut millään tavalla esteenä vaalirahoittajien nimien kertomiselle. Muuta kuin yksityisten henkilöiden osalta.

”Avoimen vaalirahoituksen abcde?” – terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

OIKEUSMINISTERIÖLLE


Oikeusministeriö on 16.10.2009 pyytänyt lausuntoani oikeusministeriön Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen (työryhmän mietintö 2009:10) mietinnöstä. Lausuntonani totean kunnioittavasti seuraavaa:

Työryhmämietinnön esitykset Vakuutusoikeuden toiminnan kehittämiseksi ovat yleisesti ottaen käyttökelpoisia ja soveltuvat hyvin Vakuutusoikeuden lainkäyttömenettelyyn. Ne eivät myöskään yleisesti ottaen ole perusoikeuksien tai muuten perustuslain kannalta ongelmallisia. Ehdotukset turvaavat erityisesti perustuslain 21 §:n mukaista asian käsittelyn joutuisuutta vaarantamatta kuitenkaan asianmukaista käsittelyä tai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä.

Yleisenä huomautuksen toistan lisäksi vakuutusoikeuden kehittämistyöryhmälle 3.11.2008 jättämässäni muistiossa esitetyt näkökohdat.

Asiallisesti merkittävimmät ehdotetuista muutoksista on 10 a §:ään sisältyvä vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä, 10 b §:ään sisältyvä vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus kaksijäsenisenä sekä 11 §:ään ehdotettu muutos niistä kysymyksistä, joihin työoloja tai yritystoimintaa tuntevat jäsenet osallistuvat.

Ehdotetun 11 §:n osalta ei työryhmämietinnössä varsinaisesti pohdita niiden kysymysten merkitystä, jotka poistuisivat työoloja tai yritystoimintaa tuntevia jäseniä vaativasta vakuutusoikeuden kokoonpanosta. Ne seikat, joissa ehdotuksen mukaan näiden jäsenten edellytetään olevan mukana, ovat todennäköisesti varsin tärkeitä ja perustavanlaatuisia kysymyksiä työolojen ja yritystoiminnan tuntemisen kannalta. Kuitenkin muissakin työeläkeasioita, tapaturmavakuutus- tai sotilastapaturma-asioita taikka laajasti ilmaisten työttömyysturvaa koskevissa asioissa saattaa olla sellaisia periaatteellisia kysymyksiä, joissa työolosuhteiden ja yrityselämän tuntemusta voidaan perustellusti edellyttää. Kyse on useimmissa tapauksissa todennäköisesti etuuksien saamisen edellytysten keskeisimmistä seikoista. Esitykseen olisi syytä ottaa selvitys poistettavista asioista, jotta poistojen merkitystä voisi arvioida.

Ehdotukset 10 a ja 10 b §:ksi näyttävät sellaisilta, että asia siirretään yksi- tai kaksijäsenisestä kokoonpanosta aina kolmijäseniseen kokoonpanoon asian laadun sitä vaatiessa. Näyttäisi kuitenkin periaatteessa mahdolliselta, että ainakin 10 a §:n mukaisissa tilanteissa asian vaatiessa ns. peruskokoonpanoa olisi joissain tilanteissa asia ratkaistava 11 §:n mukaisessa kokoonpanossa.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2009
Pentti Arajärvi
sosiaali- ja koulutusoikeuden professori


Lähde:OM016:00/2008 - Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen:
- Valtioneuvoston hankerekisteri HARE - lakannut toimimasta
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=14283&tVNo=4&sTyp=Selaus
- Uudemmat hankkeet tästä valtioneuvoston osoitteesta ja vanhemmat ministeriöiden kirjaamoista: http://valtioneuvosto.fi/hankkeet* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , , , , ,