tiistaina, joulukuuta 12, 2006

Eduskuntavaalit 2007 - Suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on ottanut kannan, että Suomessa lakisääteisten vakuutusten päätöksistä tehtäviä valituksia käsittelevät (niin sanotut ensimmäisen asteen) lautakunnat toimivat sosiaalivakuutuksiin liittyvässä oikeusjärjestelmässä tuomioistuimina.

Erityistuomioistuinjärjestelmä on eduskunnan lainsäädäntöteitse organisoima.

Kuitenkin Suomi saa väkilukuun suhteutettuna erittäin paljon langettavia päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta (EIT). Langettavista tuomioista valtaosa on koskenut reilun oikeudenkäynnin toteutumista.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 (EIS) artiklan pitäisi taata Suomen kansalaisille oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin myös lakisääteisiä vakuutuksia kirjallisesti käsittelevissä erityistuomioistuimissa. Joissa ylintä tuomiovaltaa käyttää Suomessa vakuutusoikeus.

Tapaturma-asioiden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntien, liikenne- ja potilasvahinkolautakuntien vuosittaiset kustannukset maksavat oikeusprosessin toisen osapuolen edustajat eli vakuutusyhtiöt.

Oikeudenmukaisuuden tulee mielestämme myös toteutua käytännössä eikä vain olla näennäisesti kirjattuna lakeihin.

Kuitenkin voidaan jo osoittaa, että Suomi muuttelee lainsäädäntöään EIT:lta saamiensa langettavien tuomioiden mukaan varsin erikoisella tavalla. Koskien varsinkin lakisääteisiin vakuutuksiin luotua erityistuomioistuinjärjestelmää.

Otamme asiasta yhden esimerkin yleisellä tasolla. EIT:n tuomio: Muutoksenhakulautakunta on tuomioistuinaste, jolloin päätökset tulee perustella.

Suomen valtion reaktio: Lääkärijäsenkin on tuomarivalan alainen, jolloin lääkärijäsenen kanta voidaan salata asianomaiselta itseltään vetoamalla neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvasta asiasta. Vaikkakin asian ratkaisussa pääpaino on ollut lääketieteellinen.

Lisäksi ratkaisukokoonpanoon kuuluvalla lääkärijäsenellä pitää olla nykyisin vakuutuslääketieteen erityispätevyys, jonka voi saavuttaa vain tuomioistuinkäsittelyn toisen osapuolen eli vakuutusalan kehittämän ja hallinnoiman koulutuksen suorittamalla.

Ei ole mielestämme mikään ihme, että moni potilas hyytyy vuosia kestävän kansallisen valitusrumban ja paperiruletin jälkeen.

Valitusasian vieminen EIT:een vaikeutui lisää, kun yleiset oikeusaputoimistot Suomessa ovat kaikessa hiljaisuudessa saaneet ohjeistuksen ulkoasiain- ja oikeusministeriöltä olla antamatta apuaan EIT:ta koskevissa asianajamistapauksissa. Koska toinen vastapuolihan näissä valituksissa on aina Suomen valtio.

Oikeusministerin kanta vallitsevaan järjestelmään
Minkälaiset ammatikseen toimivat vastapelurit yksittäinen potilas saa vastaansa, jos hän on pysyvästi sairastunut, menettänyt työtapaturman tai ammattitaudin, liikenneonnettomuuden tai potilasvahingon takia terveytensä loppuelämäkseen?

Selviytymisen vaikeusastetta niin sanotun normaalimman elämän pariin lisää tilanne, kun potilas huomaa olevansa sellaisessa suomalaisten lakisääteisten vakuutusten standardiksi muodostuneessa tilanteessa, jossa "yllättäen" potilaan oikeus lakien mukaiseen hoitoon, kuntoutukseen ja korvauksiin; kiistetään vakuutusyhtiön taholta osittain tai kokonaan.

Tuollaisessa tilanteessa potilaalla on vain 30 vuorokautta aikaa aloittaa kirjallisesti tapahtuva oikeusprosessi erityistuomioistuinjärjestelmässä, jonka syvimmästä olemuksesta olemme valmistaneet VOLF-ryhmätyönä kolme (3) kaaviota käyttöönne.

Koska parhaiten ongelmakentän salat sanallisesti ja avoimesti osaa kertoa henkilö, joka on sen aiemminkin ansiokkaasti tehnyt, niin annamme puheenvuoron oikeusministerinä pitkän päivätyön tehneelle henkilölle.

Oikeusministeri Johannes Koskinen on todennut, että hän näkee suurimpana ongelmana ensimmäisen asteen muutoksenhaun eli lautakuntajärjestelmän.

- Niissä vakuutus - ja eläkelaitosten asema on kovin korostunut suhteessa yksityiseen henkilöön vakuutettuun.

- Jos ensimmäisen vaiheen muutoksenhaku saataisiin riippumattomammaksi ja puolueettomammaksi, se auttaisi paljon ja vähentäisi myös vakuutusoikeuden ruuhkaa, jonne kielteisen päätökset nyt menevät.

Kaavio 1 Erityistuomioistuinjärjestelmän kustannusten maksajista
- Klikkaamalla kaaviota saat sen näkymään isompana kuvaruudullasi -
Ministeri Koskisen mukaan vakuutuslääkäreiden roolia on pohdittu paljon

- Yksi ratkaisu olisi, etteivät lääkärit kuuluisi lainkaan vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoon, vaan lausunto pyydettäisiin ulkopuoliselta asiantuntijalääkäriltä tai –elimeltä.

- Tätä lausuntoa asianosaisvalittajakin saisi kommentoida.

Kaavio 2 Kansalaisanalyysia vakuutusoikeuden kustannusten maksajista?- Klikkaamalla kaaviota saat sen näkymään isompana kuvaruudullasi -

Vakuutusoikeudenkin niin sanottu asiantuntijalääkäri on vakuutusyhtiöiden kouluttama ja usein vielä päätoimisesti vakuutusyhtiön vakuutuslääkärinä päätoimisesti toimiva tai toiminut lääkäri.

Vakuutusoikeudenkin lääkärijäsenen perusvaatimukset ovat, että lääkäri on laillistettu ja hän on perehtynyt vakuutuslääketieteeseen.

Vakuutuslääketiede taas on vakuutusyhtiöiden itse keksimä, kehittämä ja hallinnoima tieteenala.

Kuten Amerikan Yhdysvalloissa aikanaan tupakkateollisuuden keksimä oma lääketiede, mikä ei havainnut jostain kumman syystä tupakan käyttäjille sen käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja lainkaan.

Muuten. Vakuutuslääketieteen erityispätevyyttä ei voi saavuttaa yliopistojen tutkinto-ohjelmassa, kuten tapahtuu normaalin eli kliinisen lääketieteen pätevyyden saavuttamisen suhteen.

Kaavio 3 Lääkärijäsenten koulutus erityistuomioistuimia varten
- Klikkaamalla kaaviota saat sen näkymään isompana kuvaruudullasi -


Ministeri Koskinen myöntää, että päätösten perustelujen tasossa on paljonkin toivomisen varaaOngelmallisinta on, jos ratkaisusta ei käy riittävän ymmärrettävästi ilmi, minkä vuoksi vakuutuslääkärin arvio kumoaa tai ohittaa hoitavan lääkärin arvion.

Ministeri Koskinen vakuuttaa, että oikeusministeriöllä on valmiutta tarttua toimiin, jollei tilanne kohene.

- - - - - - - - - - - -

Oikeusministeri Johannes Koskisen lausumien lähde: Hymy – lehti 5/2005:

”Lautakuntakuntajärjestelmä remonttiin --oikeusministeri perää selkeyttä vakuutuslääkäreiden rooliin”

- - - - - - - - - - - -

Satakunnan Kansassa 22.6.06 olleessa artikkelissa ”Yhteyttä hoitavien lääkärien ja vakuutusoikeuden välille kaivataan” nyt jo entisen oikeusministerin Johannes Koskisen (sd.) mielestä vakuutusyhtiöt kaipaavat asenneuudistusta.

Niiden täytyisi Koskisen mielestä käyttää useammin itseoikaisua, jos valittajalla on uutta näyttöä terveydentilastaan.

- Näkemyserot ristiriitaisissa lausunnoissa tulisi selvittää useammin ja vakavammin.

- Syyt tulisi myös kirjata kielteiseen päätökseen, sillä nykyisellään vakuutusoikeuden lausunnot ovat aivan liian ylimalkaisia, Koskinen vetoaa.

Yhteenvetoa suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista
Suomi on tuomittu EIT:ssa monta kertaa useammin kuin rakas naapurimaamme Ruotsi.

Silti Suomen nykyinen oikeusministeri, sosiaali – ja terveysministeri, sisäministeri, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkein oikeus ja ylipäätänsä kaikki vastuulliset viranomaistahot jatkavat vaikenemista EIT:n langettamista tuomioista sekä etenkin niiden syistä - molemmilla kielillä.

Varsinkaan ministerin paikkaa hanakasti tavoitteleva kansanedustaja tai kansanedustajaehdokas ei saa muistuttaa Suomen valtiota pitkään jatkuneista ihmisoikeusrikkomuksista salailuun erikoistuneissa ja yksityisesti toimivissa erityistuomioistuimissa. Vakuutusyhtiöistä vihjaisemattakaan.

Oikeusturvan VOLF – työryhmä* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 30.12.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , , , ,