torstaina, marraskuuta 30, 2006

Työkyvyttömyyseläkkeelle pääsemisen vaiheista

- Klikkaamalla kaaviota , saat sen ruudullesi isompana näkyviin-

Viime aikoina tiedotusvälineissä on spekuloitu kansanedustaja Halmeen jatkosta paljonkin.

Yhtenä vaihtoehtona väläyteltiin siirtymistä suoraan pitkältä sairauslomalta täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Mikäli siirtyminen tapahtuu näin nopeassa marssijärjestyksessä, niin kansanedustaja Halmeen terveydellisessä tilanteessa on pakko olla jotain todella pahasti pielessä.

Tämän hetkisten julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kansanedustaja Halme on tällä hetkellä uuden kuuden (6) kohdan ”Saattaen vaihdettava” – toimintamallin kohdassa numero 1.

Toivottavasti hänen kuntoutumisensa etenee parhaalla mahdollisella tavalla ja sisua taistelua varten kyllä siinä miehessä riittää. Siitä on varmasti näyttöä ja hänen tietotaidoillaan olisi huono-osaisempien kansalaisten asioiden hoitamisessa paljonkin käyttöä.

- - - -

Halme voi saada täyden eläkkeen

Tony Halmeen sairausloma eduskunnasta jatkuu tammikuun loppuun.

Jos Tony Halme hakee ja pääsee työkyvyttömyyseläkkeelle, hän saisi täyttä kansanedustajaeläkettä, vaikka takana on vain yksi kausi kansanedustajana.

Halmeen sairausloma eduskunnasta jatkuu tammikuun loppuun, eikä hän asetu enää ehdolle.

Jos lääkäri toteaa hänen työkyvyttömyytensä pysyväksi, hän voi hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Mahdollisuutta on tiettävästi harkittu perussuomalaisten piirissä.

IS:n laskelman mukaan hän voisi saada heti täyttä kansanedustajaeläkettä, joka on noin 60 prosenttia kansanedustajan palkkiosta.

Kun kansanedustajan kuukausiansio on 5400 euroa, karkea eläkkeen taso olisi noin 3240 euroa kuussa.

Yleensä täysi kansanedustajan eläke karttuu 15 vuodessa.

lähde: ILTASANOMAT TORSTAINA 30.11.2006

- - - -

Toivottavasti terveydelliset asiat eivät ole kansanedustaja Halmeella, niin huonosti, vaan hän pystyy palaamaan työelämään pitkänkin lääketieteellisen ja ammatillisen kuntoutusvaiheen jälkeen.

Käytettävissä olevaa keinovalikoimaa on jäljellä paljonkin. Kelan, työeläkeyhtiön tai työvoimatoimiston tarjoamilla keinovalikoimilla.

Toivomme, että kansanedustaja Halme saa yksityiset elämänsä perusasiat kuntoon ja etenee mahdolliselle täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle vasta kokeiltuaan ja saatuaan kuntoutusta voimassa olevien lakien ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Kuten kymmenet tuhannet kansalaiset ennen häntä ovat tehneet. Ainakin kuntoutuksen ja ammatillisten selvitysten osalta.

Tosin ajallisesti tuohon prosessiin eri variaatioineen saattaa kulua 3-15 vuottakin.

Siis ainakin ruohonjuuritason kansalaisilla.

- - - - -

Samalla toivotaan, ettei kansanedustaja Halme joudu kohtamaan Kelan Sosiaalivakuutus-lehden 5/2006 pääkirjoituksessa esiintuotuja kuntoutuksen kauhuja:

Pääkirjoituksessa todetaan mm. seuraavaa:

Henkilökohtainen selvitysmies
Kuntoutusasiakas joutuu nykyisin miettimään, kuuluuko hän työhallinnon, työeläkelaitosten, Kelan, liikennevakuutuksen, tapaturmavakuutuksen, erityisopetuksen, vammaispalvelun vai mahdollisesti jonkin muun tahon järjestämän kuntoutuksen piiriin.

Kelan asiantuntijalääkärin Paavo Rissasen mielestä oikean löytäminen on asiakkaalle täysin mahdoton tehtävä.

Jokainen tarvitsisi hänen mukaansa siihen oman henkilökohtaisenselvitysmiehen.

Yhteistyö. Asiakkaan hyväksi.

Kuulostaa liiankin helpolta ratkaisulta, muttei se vaan käytännössä sitä ole. Yhteistoiminta on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi.

Kukin taho kulkee enimmäkseen tiukasti pitkin omaa reviiriään.

Kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään nykyisin jo niin paljon, että voidaan varmuudella sanoa, että ilman asianmukaista kuntoutusta monen työ- ja toimintakyky heikentyvät ennen aikojaan ja elämäkin saattaa jäädä sen vuoksi kesken.

Tasavertaisuuden nimessä täytyy myös sanoa, että monen kuntoutus myös saavuttaa tavoitteensa, työ- ja toimintakyky paranevat tai ainakin säilyvät, eikä elämä sen vuoksi jää kesken.

- - - -

Miten sitten järjestelmän kansanedustaja Halmeenkin tapauksessa pitää toimia 300 päivän Kelan sairauspäivärahajakson jälkeen?

Esittelimme uuden kuuden (6) kohdan ”Saattaen vaihdettava” – toimintamallin kaavion tämän kertaisen pakinan alussa, jonka käyttöönotto voisi tapahtua hyvin helposti vaikka 1.1.2007 alkaen.

Toki tämän mallin voimaan saattamisessa vaadittaisiin hyperhyppysellinen sitä kuuluisaa ja mystistä ”poliittista tahtoa”.

Taustoitus:

* henkilöllä vakava sairaus, työtapaturma, ammattitauti, potilas-, liikenne- tai lääkevahinko.
* henkilöllä tukena useita lääkärinlausuntoja pysyvästä työkyvyttömyydestään.
* uusi kuuden (6) kohdan ”Saattaen vaihdettava”- toimintamalli käyttöön.
* malli tekee suljetun ja kritisoidun erityistuomioistuinjärjestelmän tarpeettomaksi.

Vaiheet ennen työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista:

  1. Lääketieteellinen diagnosointi, hoito, kuntoutus ja jälkikontrollit hoidetaan loppuun asti.
  2. Paluumahdollisuus entiseen työhön tai työnantajan palvelukseen muihin työtehtäviin selvitettävä. Ellei ole mahdollista, niin vaihe 3 käyntiin.
  3. Ilmoittautuminen työvoimatoimistoon ja ammatillinen kuntoutus käyntiin (Kela tai työeläkeyhtiö kustantavat ja ohjaavat) – työkokeilu/työkokeiluja, uudelleen koulutus jne. Mikäli eivät tuo tulosta pysyvästi alentuneen työkyvyn takia, niin vaihe 4 kirjallisesti käyntiin.
  4. Todistetun ja pysyvän työkyvyn aleneman takia vaihe 5 kirjallisesti käyntiin.
  5. Kirjallinen päätös 30 päivän kuluessa tapauksen ja lain mukaisesta eläkkeestä
  6. Automaattisesti toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus perusterveydenhuollossa käyntiin
Tälle nyt lanseeratulle kuuden (6 )kohdan ”Saattaen vaihdettava” - toimintamallille pitää saada lakiin ajallinen takaraja esimerkiksi viisi (5) vuotta.

Tuona aikana selvittelyssä olevalta kansalaiselta ei saa laittaa toimeentuloturvaa poikki missään vaiheessa, vaan siinä voitaisiin soveltaa mukailtua kansanedustajamallia myös kansalaisille:

”IS:n laskelman mukaan karkea eläkkeen taso olisi noin 3240 euroa kuussa.”
Käsikirjoituksen mukainen töihin paluu pitkältä sairaslomalta

Vaan eipä kiirehditä asioiden edelle.

Lukemiseksi kaikille aihealueesta kiinnostuneille suosittelemme sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa opasta.

Joka kertoo mielestämme Hollywood-tyyppisen ihannetilannetapauksen, kuinka hommat hoituvat vaikeissakin sairaustapauksissa.

Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu - Opas työntekijälle (STM 2005:21)

Opas löytyy sosiaali- ja terveysministeriön internet – sivujen kautta:
> linkki korjattu 10.2.2017. Kiitos tilanteen huomanneelle ja siitä vinkanneelle.
https://www.julkari.fi/handle/10024/111470

> Linkki korjattu 21.12.2020
Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu - Opas työntekijälle
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74109


Toivottavasti tätäkin opasta jaetaan jatkossa kaikille suomalaisille työtapaturman, ammattitaudin, potilas-, lääke- ja liikennevahingon uhreille. Tai jopa megapainoksena kaikkiin suomalaisiin koteihin.

Toivottavasti ainakin kolmikannan mukaiset työmarkkinaosapuolten etujärjestöt jakavat tätä opasta kerrankin runsain mitoin jäsenkuntaansa päin sekä korostavat, että pitkäaikaissairaan työntekijän, työterveyshuollon ja hänen työnantajansa pitää olla erittäin aktiivisia ja sinnikkäitä.
Varsinkin asioidessaan vakuutusyhtiön kanssa.

Mikäli vakuutusyhtiön päätöksistä joutuu hakemaan ”oikaisua” suljetun erityistuomioistuinjärjestelmän tuomioistuinkäsittelyn kautta, niin ”peli” kyseisen ihmisen tulevaisuuden suhteen on esimerkiksi työtapaturma-/ammattitautitapauksissa menetetty yli 90%:lla varmuudella.

Eikä Suomen perustuslain tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimusten mukaisia perusteluja hylkäävälle päätökselle tarvitse edelleenkään esittää.

Siitähän tämänkin blogin aihepiirissä on loppujen lopuksi kysymys.

* * * * * *

Yksi puute muuten hyvässä oppaassa on mielestämme se, ettei siinä puhuta vakuutuslääkärijärjestelmästä, vakuutuslääketieteestä ja erityistuomioistuimista halaistua sanakaan.

Nehän kuitenkin lopulta sairastunutta henkilöä koskevat loppuelämän toimeentulon ratkaisut tekevät. Ja vieläpä niin sanotun ”maan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti” etätyönä papereista käsin. Siis ainakin tavallisten kansalaisten kohdalla.

Siis kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa työelämään paluu ei kaikista hyvää tarkoittavista toimenpiteistä huolimatta onnistukaan pysyvästi heikentyneen terveydentilan ja alentuneen työkyvyn takia.

* * * *

Kansanedustaja Halmeen tapausta seuraamme siksi kasvavalla mielenkiinnolla.

Oikeusturvan VOLF - työryhmä* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 10.2.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -Tunnisteet: , , , , ,