perjantaina, marraskuuta 17, 2006

Eduskuntavaalit 2007 – Esittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunta

Tänään perjantaina 17.11.06 eduskunnan valiokunnissa käsitellään monia mielenkiintoisia hallituksen esityksiä.

Esityksiä, jotka voimassa oleviksi laeiksi päätyessään vaikuttavat kansalaisten elämään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Sosiaali - ja terveysvaliokunnan päivän esityslistasta nostan esille etenkin kohdat:

3. HE 91/2006 vp työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

ja

6. HE 253/2006 vp sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Niiden sisältöön saattaa liittyä uusia kansalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksien mahdollistavia elementtejä.

Mutta toki myös valtavia mahdollisuuksia ratkaista tiedossa olevia massiivisia ongelmia muun muassa vakuutuslääkäri – ja erityistuomioistuinjärjestelmän osalta.

Muuten. Jo HE 91/2006 alkuteksteissä kerrotaan, että tuomioistuimen roolissa toimivan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kustannukset maksavat työeläkeyhtiöt!

Toteutuessaan tuo hallituksen lakiesitys tarkoittaa käsittääkseni näin kansakoulupohjalta tarkasteltuna sitä, että Suomen perustuslain 21. ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artikla toimivat jälleen Suomessa kynnysmaton roolissa. Mennen – tullen.

Käykää tutustumassa eduskunnan uusittuun www – sivustoon klikkaamalla tämänkertaisen pakinani otsakenauhaa.

Ja muistakaa antaa sieltä löytyvien yhteystietojen kautta suoraa palautetta lainsäädännöstä ”ruusuja ja risuja” – tyyliin alueenne kansanedustajille.

Toki myös lainvalmistelussa pitkävaikutteisesti eduskunnan valiokunnissa sekä ministeriöissä toimiville virkamiehille ja – naisille.

Terveisin
Petri

* * * *

Suorat linkit esille nostamiini hallituksen esityksiin:

HE 91/2006
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2006/20060091

HE 253/2006http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2006/20060253

* * * *

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

ESITYSLISTA 93/2006 vp

Perjantai 17.11.2006 kello 09.00 - 11.00
1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 91/2006 vp työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Käsittely

Yksityiskohtainen käsittely

4. HE 197/2006 vp yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Käsittely

Yksityiskohtainen käsittely

5. HE 235/2006 vp laeiksi kansanterveyslain 6 §:n, sosiaalihuoltolain 6 §:n ja lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Käsittely

Kuultavina:

hallitusneuvos Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö
erikoissuunnittelija Päivi Lindberg, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
johtaja Rolf Eriksson, Suomen Kuntaliitto

6. HE 253/2006 vp sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi
Käsittely

Kuultavina:

hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö
varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry
tutkimusjohtaja Tarja Honkalampi, Tehy ry
lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden Keskusliitto
ylilääkäri Hannu Vanhanen, Suomen Sydänliitto ry
puheenjohtaja Aino Sainio, Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry
ITC - kehitysjohtaja Kari Antila
lakiasiainjohtaja Sami Koski, Mehiläinen

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 21.11. klo 10.00.
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , ,