tiistaina, tammikuuta 02, 2007

Kenen tehtävä on työeläkelaitosten laillisuusvalvonta ja toimiiko työeläkelaitosten välinen kilpailu? – Eduskuntavaalit 2007

Vielä yksi osuva lainaus Valtiokonttorin ylilääkäriltä Anne Lamminpäältä:

”Työeläkelaitokset seuraavat muutoksenhakuasteissa tehtyjä ratkaisuja, jotka joskus ovat luonteeltaan ennakkopäätöksen kaltaisia.”

Lähde: Työeläke – lehti 4/2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Omavalvonta valtaamassa työeläkealaa?

Lainataan ote selvitysmies professori Pentti Arajärven selvityksestä 15.8.2006 koskien Eläketurvakeskuksen asemaa ja sieltä sivu 2:

”Sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyyn Eläketurvakeskuksen asemaa ja tehtäviä koskevaan huomautukseen.

Valiokunta toteaa, että työeläkelaitosten taloudellista valvontaa ei ole lailla säädetty Eläketurvakeskuksen tehtäväksi, vaan tämä tehtävä on uskottu vakuutusvalvontavirastolle.

Myöskään työeläkelaitosten laillisuusvalvonta ei kuulu Eläketurvakeskukselle, vaan yleisen valvonnan mukaisesti esim. oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille ja muutoksenhakujen yhteydessä muutoksenhakuelimille.”

Eli ala valvoo siis ikään kuin itse itseään.

Kyseessä lienee suomalainen itseohjautuva valvontamalli?

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aitoa kilpailua vaiko Aidolss – stailailua?

Menossa on parhaillaan selvitys suomalaisten työeläkeyhtiöiden kilpailuasetelmasta.

Lainataan kahta uutislähdettä, jotka kertovat saman uutisen hieman eri näkökulmista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hallitusneuvos Erkki Rajaniemi selvittää kilpailuolosuhteita

Hallitusneuvos Erkki Rajaniemi on ryhtynyt selvittämään lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita.

Sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelevällä Rajaniemellä on aikaa saada selvitys valmiiksi vuoden 2006 loppuun saakka.

Selvityshenkilöltä odotetaan mahdollisia ehdotuksia lainsäädäntömuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi. Hän tiedottaa sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataiselle selvitystyön etenemisestä 27.9.2006 mennessä.

Selvitystyön taustalla ovat erityisesti Kilpailuviraston antamat lausunnot ja aloitteet työeläkealan kilpailukysymyksistä.

Selvityshenkilö Rajaniemen tulee työnsä aikana kuulla Kilpailuviraston lisäksi Vakuutusvalvontavirastoa, vakuutusalan järjestöjä ja työmarkkinakeskusjärjestöjä.

Lähde: Työeläkelehti 4/2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työeläkkeiden kilpailun selvittää virkamies sosiaaliministeriöstä

Hallitusneuvos Erkki Rajaniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä ryhtyy selvittämään työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita. Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen (sd) asetti selvityshenkilön tehtäväänsä keskiviikkona.

Rajaniemellä on vuoden loppuun asti aikaa selvittää erityisesti se, onko Kilpailuviraston parin viime vuoden aikana esittämä kritiikki ollut aiheellista.

Kilpailuvirasto on antanut useita lausuntoja ja aloitteista työeläkkeiden kilpailusta. Virasto on kiinnittänyt huomiota työeläkelaitosten sääntelyn ja alan käytäntöjen mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin.

Virasto on muun muassa huomauttanut siirtyvän toimintapääoman määrästä niissä tilanteissa, kun vakuutuksia on siirretty eläkeyhtiöstä eläkesäätiöön. Lisäksi tel-järjestelmän rahastointitekniikassa on viraston mielestä puutteita.

Rajaniemi antaa väliraportin syyskyyn loppupuolella. Jos aihetta on, hänen tulee tehdä ehdotukset esimerkiksi tarvittavista lainmuutoksista.

Oikeustieteen lisensiaatti Erkki Rajaniemi työskentelee sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla. Hän on aiemmin toiminut eläkeyhtiö Varman lakiasiainjohtajana.

Lähde: Helsingin Sanomat torstaina 22.6.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odotamme mielenkiinnolla selvitystyön lopputulosta.

Sekä vielä sitä, tuleeko Rajaniemen loppuraportti sähköisessä muodossa julkisuuteen vähän nopeammin kuin verovaroista kustannettavien maataloustukien saajatiedot perinteisessä paperimuodossa.

Oikeusturvan VOLF - työryhmä