tiistaina, tammikuuta 09, 2007

Lämpimäiset maalaiskirjeenvaihtajaltamme - Eduskuntavaalit 2007

Vakuutuslääkäreiden hämyinen maailma alkaa hiljalleen paljastua ja tulla yhä julkisemmaksi.

Edellisessä kirjoituksessa esiin tuodut vakuutusoikeuden hylkäysprosentit vuodelta 2005 ovat synnyttäneet vakuutusalan harmaalle alueelle joutuneiden 150 000 – 200 000 kansalaisen kohderyhmässä melkoisen kuohunnan.

Netin keskustelupalstoilla aihe on esillä muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna jo sangen avoimesti. Vakuutuslääkäreitä käsittelevät ketjut enää näytä häipyvän bittitaivaaseen niin herkästi kuin ennen.

Vaikka toisaalta onkin hieman syytä pelätä, että vakuutuslääkäriaihe, kuten vakuutusoikeus ja sairaiden ihmisten vakuutushakemuksia vakuutuslääkäreiden ohjaamina tirkistelevät lautakuntien niin sanotut kolmikannan maallikkojäsenet, näin ikään kuin "totutushoitonakin" tutummaksi tullessaan vähitellen vain tyynesti liittyvät Suomen hallintokulttuurin omituisuuksien runsaaseen kummajaisläjään.

On myös niin, että vakuutuslääkäriongelman yhteydet suomalaisen lääketieteen ja terveydenhoidon yleisiin rappeutumisilmiöihin sekä muihin hallinnon kokonaisuuksiin, alkavat vähitellen selvitä kaikille.

Vakuutuslääkäreillähän on tapana vastata heihin kohdistuvaan kritiikkiin vain lähinnä omilleen tarkoitetuissa tai muuten tarkkaan rajatuille sidosryhmilleen suunnatuissa medioissa.

Selvästikin näin pyrkien hallitsemaan ja ohjailemaan mediakeskustelua ja toimintansa "arvovaltaisuutta."

Ohessa Jippiin keskustelufoorumin Kotimaan aiheiden keskusteluketjusta 'VAKUUTUSLÄÄKÄRIT' - KEITÄ HE OVAT ja kenen etuja ajavat?, korkeimman tason poliittinen korruptio synnytti uuden lääkäriryhmän." lainattu puheevuoro.

On kuvaavaa, että vakuutuslääkärit eivät ole katsoneet olevansa kykeneviä vastaamaan tuohon ja muihin tuossa tai muissa ketjussa oleviin kriittisiin puheenvuoroihin, vaikka hyvin tiedetäänkin, että vakuutuslääkärit ja vakuutusyhtiöt hyvinkin tarkasti ohranoivat ns. yleisiä mielialoja.

Esimerkin ketju on ollut Jippiin sivuilla koko ajan etusivulla pysyen jo lokakuun lopulta, mikä sinänsä jo on huomattava savutus mille tahansa ketjulle, mutta tuonaiheiselle erityisesti. Ja jo pelkkä otsikkohan on jo ehtinyt pistää tuhansien selaajien silmiin.

Nimimerkki: "ei_eivor" 28.12.2006, 13:21 Viesti #41:

Vakuutuslääkäreihin liittyy nykyään monta Suomessa ennennäkemätöntä ongelmaa.

Ammattiryhmänä he soveltavat sen kaltaista poliittista lääketiedettä, joka ei lääketieteen alana kestä kansainvälistä arvostelua.

Ongelmana tieteellisesti ja diagnoosien kannalta on vain se, että mahdolliset ulkolaiset kritisoijat eivät pysty tutustumaan kovin laajaan potilasaineistoon hekään muuta kuin kirjallisten dokumenttien kautta. Ja kaiken lisäksi Suomihan nyt on tällainen kielialueena omanlaisensa.

Toisaalta lukuisat yksittäistapaukset, joiden todellisuus on tihkunut ulkomaalaisten lääkäreiden tietoon, ovat jo vuosia syöneet niin suomalaisen lääketieteen kuin Suomen tieteen tason mainetta yleensäkin. Taustalla, vähitellen nävertäen monien pienten piirien välisissä keskusteluissa.

Suomalainen media on kauan tiennyt tilanteen ja vaiennut siitä totuttuun tapaansa, pääasiassa ns. yhteiskuntarauhan ja hallinnon uskottavuuden nimissä, joiden ylläpitäjiksi ne perimmiltään kumminkin aina itsensä mieltävät.

Sama varovainen linjahan näkyy siinä, miten hissutellen media suhtautuu Suomea jähmettävään kolmikantaan, eli järjestövaltaan, kansainvälisesti sanoen korporativismiin. - Ettei vaan SAK rupeisi riehumaan ja Nokia jättäisi.

Suurin taktinen syyllinen vakuutuslääkärikummajaisten nykyiseen vaikutusvaltaan Suomessa on Suomen Lääkäriliitto. Se huseeraa niin koulutustarpeen määrittelijänä kuin oikeanlaisten lääkärikäsitteidenkin sanelijana, sen ohessa, että se vielä toimii palkka- ja muiden etujen valvojana. Eikä siinä kaikki. Lääkäriliiton asiantuntijaelimet sanovat myös sanansa virkanimityksissä.

Hyvänä esimerkkinä Lääkäriliiton saavutuksista voidaan mainita Suomen tämän hetkinen lääkäripula, n. 320 täyttämätöntä virkaa, mikä on pantava kokonaan Suomen lääkäriliiton tulevaisuuden arvioiden ja vaikutuksen tiliin. Ja vielä lisäksi; jotta Suomessa voitaisiin jollain tavalla noudattaa EU:n määräystä poistaa Lääkäriliiton puoltama älytön 24 tunnin päivystysvuorokäytäntö ja siirtyä normaaliin vuorotyöhön, Lääkäriliiton mielestä vaje nousee jo 500 virkaan.

Vakuutuslääkäreitä suojellaan monin tavoin.

Hallinnollinen valta on vuorovaikutuspeli, jota siihen osalliset eivät oman turvallisuudentunteensa takia hevin lähde rikkomaan. Vakuutuslääkärit kuuluvat ylilääkäreiden kastiin, joilla todella on sanansa sanottavana siihenkin miten muiden lääkäreiden virkakehityksessä tulee käymään.

Asetelma sisältää myös oleellisen, koko Suomen lääkäreiden lääketieteelliseen tasoon liittyvän ongelman. Ammatillisesti hallintoon mieltyneet ylilääkärit varsinkin vakuutuslääkäreinä ovat usein lääketieteellisen kehityksen seurantakyvyltään enää pelkkiä arvovaltaisia muistelijoita. Eivät mitään kehityksen manageeraajia, vain pelkkiä vallan käyttäjiä.

Suomalainen työeläkejärjestelmä on kaiken kattava, vakaa ja pysyvä. Ainakin sen maineen pitäisi pysyä sellaisena.

Ensimmäiset iskut eläkejärjestelmän vakaalle maineelle tulivat kuitenkin siinä vaiheessa, kun Suomessa alettiin puhua siitä, kuinka ne ovatkin tulevat sukupolvet jotka maksavat vanhojen eläkkeet. Ei enää ollutkaan niin, että osa ansiotuloista oli maksettu eläkevakuutusyhtiöihin ammattilaisten sijoitettavaksi ja kasvatettavaksi siihen asti kunnes eläkkeelle pääsyn aika koittaa.

Nyt vaikutelma on sellainen, että ne rahat ole hukattu jonnekin.

Puhe siitä, miten Suomessa nykyään on liian vähän eläkkeen maksajia, on myös eläkevakuutusyhtiöiden maineen kannalta kummallinen asia. On ikään kuin vakuutusyhtiöille olisi tullut yllätyksenä Suomen eläkemaksuja maksavien kansalaisten hupeneminen, vaikka Suomessa kansalaisten rekisteröinti, mikä aloitetaan jo ennen syntymää on maailman huippuluokkaa.

Eläkevakuutusyhtiöt ovat siis businestaan pönkittääkseen alkaneet pihdata maksujaan entistä enemmän ja pyrkiä siirtämään omaa yhteiskuntavastuutaan lähinnä Suomen kuntien budjettien rasitukseksi. Siihen on tarvittu eettisesti muka normit täyttävää lääkäreiden arvovaltaista ammattikuntaa, ja niin vakuutuslääkäriongelma on pahentunut, tullakseen viimein nykyisen kaltaiseksi kyttyräksi koko Suomen kansainväliselle maineelle.

Suomen media on myös jo tässäkin asiassa suomettuneisuutensa näyttänyt. Vaikka nimen omaan vakuutuslääkäreiden aiheuttamina Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsittämättömän monta tuomiota, media vaikenee - ainakin toistaiseksi.

Jotta mm. vakuutuslääkäreiden ja näiden kanssa synkronoitujen korporativisten laitosten kuten neuvosto-toverituomioistuinmaisesti toimivien "valituslautakuntien" ja vakuutusoikeuden aiheuttamien inhimillisten draamojen kokonaiskuvan selville saaminen vaikeutuisi entisestään, Suomessa on samaan aikaan, kun Suomi EU:n puheenjohtajamaana korosti "avoimuutta", valmisteltu lakia, jonka perusteella eläkettä hakeneiden sairaiden ihmisten eläkehakemuksiin liittyvät vakuutuslääkäreiden lausunnot tulisivat salaisiksi 60 tai jopa 100 vuodeksi.

Tuon kaltaista lakia ei ehkä niinkään olla suunnittelemassa vakuutuksen hakijoiden oikeuksia polkemaan, vaan siksi, etteivät potilastyössä toimivat lääkärit saisi tietoonsa niitä kaikkia älyttömyyksiä, joihin monesti ammatillisesti jälkijättöiset vakuutuslääkärit arvovaltaisina eläkevakuutusyhtiöiden äänitorvina ovat syyllistyneet. Sieltähän koko systeemi jo nyt vuotaa vakuutuslääketieteen kannalta kaikista selkeimmin.

Toisaalta Suomen koko hallintokulttuurihan hengittää enää vain siksi, että se vuotaa kuin seula. 60 tai 100 vuoden salaiseksi julistamiset ovat loppujen lopuksi yksilötasolla pelkkää kulissia. Järjestelmällistä ja nopeaa tutkimista salaiseksi julistamiset toisaalta pystyvät häiritsemään paljonkin.

Kokonaisuutena tilanne on siis mitä ilmeisimmin se, että vakuutusyhtiöiden vakuutuslääkärit - kaiken maailma lautakunnat - vakuutusoikeus -ketjua ollaan alkamassa vaivihkaa purkaa, mutta niin, ettei koko mätäpaise purskahda kerralla silmille.

En kuitenkaan oikein usko, etteikö näitä asioita vielä jo pelkästään median myyntimielessäkin esiin tongittaisi.

On se nimittäin aika kova juttu kun jokaiselle vakuutuslääkärille voidaan tilastollisesti arvioida yksi oma "hylkypäätöksen" saanut itsemurhan tekijä kullekin - joka vuosi.

- - - - - - -

Ajankohtaista tältä päivältä 9.1.2007

Oikeusturvan VOLF - yhteisö on tehnyt tiivistä yhteistyötä seuratessaan vakuutuslääkäreiden vakuutuslääketieteellisten etäispesäkkeiden leviämisestä eri puolelle Suomea.

Tässä eräs tuore poiminta internetin kautta esiin ponnahtaneena.

Päivän osuma internetistä tulee tämän vuoden Valtakunnallisten Lääkäripäivien ohjelmasta:

TIISTAI 9.1 YKSITYISKOHTAISET OHJELMAT

211 Byrologia lyhyt oppimäärä

Järjestäjä(t)– Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura

Puheenjohtaja Ylilääk., LL Aulikki Wallin, TEO
Yhdyshenkilö Ylilääk., LT Katia Käyhkö, TEO

Tavoite perehtyä erilaisten lääkärintodistusten laatimisen saloihin ja tarkastella muutenkin lääketieteellisiin lausuntoihin liittyviä eettisiä ja juridisia ongelmia käytännön näkökohtia unohtamatta.

Kohderyhmä kaikki tapahtuman osanottajat.

Erikoistumiskoulutus 4 tuntia, hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille.

Aika Tiistai, 9.1 08:30 - 12:00

Aikataulu

08:30 Lääketieteellisen todistamisen juridiikka
Prof. Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

09:00 A-todistus: arkinen, mutta niin vaikea laatia
VT, OTL Nina Meincke, Suomen Kaupan Liitto

09:25 Kolmiodraama: potilas - hoitava lääkäri - vakuutuslääkäri
LT Mikael Hedenborg, Vakuutusyhtiö Fennia

09:55 Tauko

10:25 Lääkäri ja liikennevahinko: mitä todistuksiin ja lausuntoihin?
LKT Mikael Ojala, Insuramed Oy ja Liikennevahinkolautakunta

10:50 Riittääkö epikriisi vammalausunnoksi?
Prof. Pekka Karhunen, TaY

11:15 Kopio vai todistus?
Varatoiminnanjoht., LL Risto Ihalainen, Lääkäriliitto

11:30 Haastettuna oikeuteen: käytännön neuvoja lääkärille.
Ylilääk. Aulikki Wallin, TEO

12:00 Päätös

- - - - - - -

Mukana siis muutama nimi vakuutuslääketieteen pimeyden ytimestä ja apujoukkoja. Eli ei esiintyjissä mitään sen erikoisempaa. Kouluttavatpahan vain rivilääkäreitä yhä enemmän toimimaan omilla ”Kovaa peliä Bostonissa” - säännöillään.

Mutta kannattaa kiinnittää ensimmäisenä huomiota uusiomääreeseen: "Byrologia".

Googlettamalla tekstejä joissa sana "Byrologia" esiintyi, löytyi kolme, ja niistä yksi oli tuo yllä oleva esimerkkiteksti ja muut kaksi liittyivät näemmä hyvin akateemiseen ranskalaispohjaiseen kasvitieteeseen. (Jos en ole tajunnut oikein, niin sorry.)

Toinen asia johon kannattaa kiinnittää huomiota on "Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura."

Siinäpä vasta salaseura. Googlekin joutui häpeään. Ei yhtäkään touchea!

Miten tuossa taas näin kävi? Juuri kun on pikkuisen ruvennut ymmärtämään noita vakuutuslääketieteellisiä järjestelmiä sekä kytkentöjä tässä avoimuuden esimerkkimaassa, niin siinä se taas on - kuin yö ja usva. Herää kysymys ketkä ovat kyseisen seuran takana ja mitkä valtapoliittiset kytkennät sen toimintaan liittyvätkään?

”Päivän tavoitteista" siten saakin lukea, että kyseisen aamupäivän aikana voi "perehtyä erilaisten lääkärintodistusten laatimisen saloihin" jne.

Aivanko totta? Onko niissä jotain salojakin?

Sen kyllä ymmärrän, että lääkärintodistusten pitäisi olla ns. julkisuudelta salaisia (minkä toteutuminen taas on asia erikseen sekin), mutta onko niissä jotain saloja, jonka voi ymmärtää vain salaisuuksiksi; papereissa joiden pitäisi mahdollisimman seikkaperäisesti vain kertoa lääketieteelliset tosiasiat?

Oikeusturvan VOLF – työryhmän maalaiskirjeenvaihtaja

* * * * * * * * * * * * *

JENNI SAI AIVOVAMMAN MOOTTORIPYÖRÄONNETTOMUUDESSA

Vaikka aivovamma ei näy Jennissä ulkoisesti, Kansaneläkelaitos ja eläkevakuutusyhtiö ovat todenneet hänen olevan työkyvytön ja työkyvyttömyyseläkkeellä.

Hän taistelee kuitenkin liikennevakuutusyhtiönsä kanssa korvauksista oikeusteitse, sillä vakuutusyhtiö väittää Jennin olevan terve ja työkykyinen eikä suostu korvaamaan hänen vaatimiaan sairauskuluja.

Lähde: OHO! – lehti 1/2007

* * * * * * * * * * * *

HELSINGIN SANOMAT 9.1.2007 - MIELIPIDE

Liikennevakuutus korvaa uhrin kustannukset

Ylitarkastaja Katariina Myllärniemi ihmetteli aivan aiheesta mielipidesivulla (HS 2. 1.), kuinka pienen tuomion käräjäoikeus oli langettanut yrittäjälle, joka oli ajanut autollaan päin punaisia liikennevaloja ja törmännyt suojatietä ylittävään jalankulkijaan, joka vammautui. Varattomaksi ilmoittautuneelle yrittäjälle käräjäoikeus langetti 40 päiväsakkoa eli 240 euroa.

Tässä tapauksessa yrittäjän autossa ei ollut voimassa olevaa liikennevakuutusta. Onnettomuuden uhrin korvausoikeuden kannalta sillä ei ole merkitystä.

Tällaisissa tapauksissa Liikennevakuutuskeskus korvaa uhrille kaikki liikennevakuutuslaissa säädetyt, todellista vahinkoa vastaavat korvaukset, kuten sairaanhoitokustannukset, kuntoutuksen ja mahdollisen työkyvyttömyyseläkkeen.

Vakuuttamattoman ajoneuvon omistajalta perimme korotettua vakuutusmaksua, jonka suuruus on liikennevahingon yhteydessä havaittaessa neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta kuusinkertainen ja sen jälkeiseltä vakuuttamattomalta ajalta kaksinkertainen, kunnes vakuutus on otettu.

VEIKKO T. VALKONEN
tiedotuspäällikkö
Liikennevakuutuskeskus


* * * * * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , ,