tiistaina, tammikuuta 23, 2007

On todellisten tekojen aika – Eduskuntavaalit 2007

Kelan Sosiaalivakuutus-lehden 5/2006 pääkirjoituksessa kerrotaan rehellisesti, että osa meistä tähän vakuutusyhtiöoikeudelliseen pyöritykseen joutuneista kuolee ennenaikaisesti.

Kelan rohkean esille tuoman kannan mukaan meillä jokaisella pitää olla käytettävissämme lakiviidakkoon sekaantuessamme henkilökohtainen selvitysmies.

Lue lisää linkistä >>> Henkilökohtainen selvitysmies vaiko kvartetti?


Mielestämme henkilökohtaisia selvitysmiehiä tuleekin olla kaksi. Toinen henkilökohtaisista selvitysmiehistä lääketieteelliset ja toinen taas lakitekniset asiat suvereenisti hallitsevana.

Kokenutta juristia, joilla on vielä jonkin kliinisen lääketieteen erikoisalueen kuten traumatologian ja ortopedian alue hallussaan; tai sitten toisin päin: tuskin ihan heti Suomesta löytyy.

Ainakaan vakuutusyhtiöiden ja suljetun erityistuomioistuinjärjestelmän ulkopuolelta.

Pelkästä kritiikistä; oikeudenmukaiseen ja toimivaan VOLF - ratkaisumalliin
Nythän ammattiliiton jäsenen muuttuu pysyvästi sairastuessaan tai vammautuessaan ei toivotuksi henkilöksi.

Varsinkin tarvitessaan pitkäaikaista asianajoapua ammattiliitoltaan vahinkovakuutus- tai työeläkeyhtiötään vastaan käytävissä tuomioistuinkäsittelyissä suljetussa erityistuomioistuinjärjestelmässä.

Tosin varsin harva ammattiliiton jäsenistä tietää sen tosiasian, että syynä ammattiliiton aneemisuuteen on se, että nelikannan kautta oma ammattiliitto on vankasti mukana tuomioistuinkäsittelyn toisen osapuolen eli vakuutusalan rahoittamassa suljetussa erityistuomioistuinjärjestelmässä.

€ € € €

Helsingin Sanomat kertoi Kotimaa – osiossaan 25.11.06, että toimihenkilökeskusjärjestö STTK ei ole lähdössä mukaan SAK:n kaavailemaan lakiasiaintoimistoon, vaikka asiasta on puhuttu järjestön hallituksessa.

Yksikään SAK:lainenkaan ammattiliitto ei ole päättänyt asiasta, mutta asiaa pohditaan.


€ € € €

Yksi ratkaisu on mielestämme sellainen, että ensin tapahtuu työntekijäpuolen ammattiliittojen nopea irrottautuminen kokonaan tuosta suljetusta erityistuomioistuinjärjestelmästä, jossa on ammattiliittojen toimesta unohdettu kokonaan työtä tekevän kansanosan oikeuksien puolustaminen.

Irtaantumisen jälkeen perustetaan kaikkien työntekijäpuolen ammattiliittojen solidaarisella kustannuksella ensi alkuun 20 hengen VOLF – toimisto.

Aloitus tapahtuu pääkaupunkiseudulla vuonna 2007. Kyseessä on nimittäin nopean kansallisen oikeusturvatoiminnan joukkojen perustaminen.

”Voimaa Oikeutta Lakia Faktaa; ongelmat ratkaistuina, jäljellä olevaa elämää on helppoa jatkaa.”

Koko VOLF – toimiston henkilökunnan avaintehtävä on hoitaa sairastuneen tai vammautuneen henkilön oikea – aikaista logistista kulkua lääketieteellisessä ja oikeustieteellisessä toimintaputkessa.

Neuvoen, opastaen ja tarvittaessa henkilökohtaisesti saattaen sekä nyrkkiä pöytään lyöden.

Tärkeässä asemassa olevat neljä (4) toimistohenkilöä hoitavat erittäin tärkeässä asemassa olevaa asiapapereihin ja tutkimusmateriaaleihin liittyvää logistiikkaa.

Perusvoiman muodostavat kahdeksan (8) kovan luokan liikejuridiikan ja työelämän tuntevaa juristia ja kahdeksan (8) kovan luokan kliinisen lääketieteen ja sen erikoisaloja tuntevaa lääkäriä.

Lisätukea heidän toimilleen antavat VOLF - toimistoon pysyvästi sijoitetut kaksi (2) työvoimatoimiston kuntoutusneuvojaa ja kaksi (2) sosiaalitoimen erikoistyöntekijää.

Henkilökemioiden pelaamisen suhteen kaikki VOLF – toimintaan valittavat henkilöt testattaisiin hyvin sekä henkilöiden taustakytkennät pidettäisiin alusta alkaen puhtaina vakuutusalaan päin.

Vakuutusyhtiöistä riippumatonta ja puolueetonta toimintaa koko EU:n alueella
VOLF -selvittelyn kaikkien vaiheiden maksimiaika on 5 vuotta ja selvittelyn ajan ansiotaso on sidottu 90%:sesti henkilön ansiotasoon. Suomen 90-vuotisen juhlavuoden kunniaksi.

Jatkossa ansiotaso lukitaan indeksin omaisesti Suomen ikävuosiin, jolloin vakuutusalalla on entistä suurempi taloudellinen intressi hoitaa henkilön kaikki lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvät asiat logistiikkaputkessa sutjakkaasti.

Ensin VOLF – toimisto hoitaa sairastuneen tai vammautuneen henkilön kaikkiin tarpeellisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin, hoitoihin ja kuntoutuksiin ohjaten. Ilman kuukausien jonotuksia. Sen jälkeen työhön paluuvaiheessa tarvittavat hienosäädöt hoitaen. Aivan kuin huippu – urheilijoillekin rutiininomaisesti jo tänä päivänä tehdään.

Ellei henkilö kykenisi palaamaan entisen työnantajansa palvelukseen, niin VOLF – toimisto käynnistää viivytyksettä oikeiden toimijoiden (VKK, Kela tai työvoimatoimisto) kanssa ammatillisen kuntoutuksen selvittelyn, työkokeilut ja uudelleen koulutusmahdollisuudet.

Mikäli sekään ei johda vajaakuntoisen henkilön kannalta paluuseen työelämään, niin VOLF – toimiston edustajat istuvat alas neuvottelemaan vakuutusyhtiön edustajien kanssa kyseiselle henkilölle loppuelämäksi kuuluvasta eläkkeestä ja toimintakykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta. Toki vasta kaikkien lakien mukaisten kuntoutus - ja selvitysvaiheiden jälkeen

Mukaan tähän VOLF - asiointimenettelyyn otetaan alusta alkaen mukaan myös vajaakuntoisen henkilön puolison ja vajaakuntoisen nimeämien lähipiirin henkilöiden kuuleminen. Tällöin saada tarkempi kokonaiskuva sairauden tai vamman vaikutuksista vajaakuntoisen henkilön koko elämään.

Mikäli eri osapuolten välillä kasvokkain tapahtuvissa neuvotteluissa ei päästä 30 vuorokauden kuluessa nyt voimassa (14.1.2007) olevan esimerkiksi tapaturma – tai ammattitautilain mukaiseen ratkaisuun, niin asia vietäisiin avoimeen käräjäoikeuskäsittelyyn, jossa molemmat osapuolet pääsevät kuulemaan vastapuolen todistajia sekä näkemään tarkasti sen asiakirjamateriaalin, mihin esimerkiksi vakuutusyhtiö kantansa perustaa.

Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta käräjäoikeusmenettelystä on muistuttaa >>> jääkiekkoilija Esa Keskisen tapauksesta vuodelta 2006.


Jatkossa VOLF - toiminta kattaa koko Suomen ja henkilökuntaa tulee olemaan täydet 100.

Tässä vaiheessa VOLF - toimintamalli on jo monistettu kaikkiin EU-maihin ja vuosittaiset kustannukset tulevat suoraan EU:n budjetista.

Tuossa vaiheessa suljettu suomalainen erityistuomioistuinjärjestelmä on jo lopullisesti suljettu.

Sähköinen asiointijärjestelmä heti käyttöön VOLF - toimintamallissa

Kokemuksemme mukaan tässä kaikessa edellä kerrotussa on samalla oiva pilottikohde sähköiselle potilastietojärjestelmälle ja sen integroinnissa vallitsevaan todellisuuteen.

Käynnissä oleviin VOLF – toimiston prosesseihin ja asiakirjamateriaaliin, jokainen potilas pääsee kiinni omilla pankkitunnuksillaan tietokoneeltaan käsin. Hän voisi myös kommentoida ja kysyä vireillä olevista asioista sähköisen asiointiyhteyden kautta.

Eikä tässä kaikki. Järjestelmään integroidaan myös vakuutusyhtiöiden korvaustoiminta.

Potilas pystyy näin helposti tutustumaan vakuutusyhtiöissä oleviin asiapapereihinsa vahinko- sekä pankkitunnuksen yhdistelmällä. Sekä näkemään reaaliaikaisesti korvauspäätösten takana oleviin käsittelijä- ja lääkärikansiomerkintöihin.

Vaikenemisen kulttuuri on näin muuttunut kuin Paulin taikakaulimen kalautuksella avoimeksi ja kaksisuuntaiseksi tehokkaan toimimisen kulttuuriksi.

Sillä kas kummaa. Mikäli jonkin vaiheen lakisääteisen vaiheen hoitaminen venyy liian pitkäksi tai unohtuu ottaa kokonaan käsittelyyn, niin sähköinen asiointijärjestelmä muistuttaa siitä automaattisesti. Tai puoliautomaattisesti, jolloin potilas voi lähteä niin sanotulla akuuttiajalla tapamaan kasvokkain VOLF - toimiston auttavaista ja hänen puoltaan tiukasti pitävää henkilökuntaa.

€ € € €

Klikkaamalla tämän kertaisen kirjoituksemme otsikkoa pääsette halutessanne tutustumaan konkreettiseen ehdotukseemme myös kaaviomuodossa.

Tervetullutta palautetta toimituksemme studioon voitte laittaa tulemaan sähköpostilla osoitteeseen: jesp1981 @ yahoo.com

Oikeusturvan VOLF – työryhmä

€ € € €

Sähköisestä asiointijärjestelmästä löytyy lisätietoa esimerkiksi:
Helsingin Sanomat ELÄMÄ & TERVEYS 22.1.2007:

- Potilas saa tietää kuka hänen tietojaan on katsonut -
- Potilaan tiedot kootaan yhteen sähköiseen arkistoon –

Ihmisoikeuksien ja oikeusturvan nykytilanteesta löytyy lisätietoa esimerkiksi:
Turun Sanomat - Toinen pääkirjoitus 27.9.2003:

- Nipin napin oikeusturva ei riitä -
”Vakuutusoikeuksien toimintaa arvioineen tutkijan raportti ei ole mairitteleva.

Kun usein käsittelyajat ovat pitkiä ja päätökset puutteellisesti perusteltuja, ei menettely kokonaisuutena arvioituna täytä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vaatimuksia.

Ihmetystä herättää, että oikeusturvan kannalta näin vajavaisesti toimivaa järjestelmää ei ole aikaisemmin ryhdytty korjaamaan.”


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , ,