torstaina, marraskuuta 27, 2008

Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot

Teille kaikille, joille alue on jo tuttu. Otsikkoa klikkaamalla suora yhteys ajantasalla olevaan koko kuvaan lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä ja Suomen todellisesta hallintamuodosta sekä hallitsijoista.Päivitys 6.10.2014 - Pääministerit vaihtuvat, mutta vakuutusalan ylivoima jatkuu.
Tapaturma - ja ammattitautilain "uudistus"
>>> STM114:00/2009 TAU


- - - -
- - - -

 

Suomalaisten tabujen hengenvaarallisista sivuvaikutuksista pitää pystyä vihdoinkin keskustelemaan avoimesti. Nelikannasta huolimatta.

Julkaisemme tämän kattavan tietopaketin Teidän kaikkien vapaaseen käyttöön, koska meillä on tällä hetkellä perusteltu syy olettaa, että päättäjille tarkkaa tutustumista varten 13-6-2008 toimitetut tietopaketit ovat ”hukkuneet matkalla.”

Toivomme, että Te kaikki voitte välittää tätä tietoa eteenpäin omissa verkostoissanne. Voimavarojenne sallimissa puitteissa. Kiitokset. Vain yhdessä toimien olemme enemmän.

”Kansa kyllä tietää; vaan paljonko pitää valehtelua sietää?” – terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä- - - -
- - - -YHTEISLAUKAUSVINKKI KÄYNNISSÄ OLEVAAN VAKUUTUSSOTAAN SUOMESSA:


Hyvä työtapaturman, ammattitaudin tai pysyvän sairauden vuoksi työkyvyttömäksi joutunut potilas,

Pyydä kirjallisesti/sähköisesti työnantajaltasi kopio työnantajasi ja vakuutusyhtiön solmimasta sekä tapauksessasi sovellettavasta vakuutussopimuksesta ehtoineen ja liitteineen. Oikeaksi todistettuina.

Vain näin toimien saat tietoosi kohdallasi tehdyt mahdolliset vakuutusturvan rajaukset ja tarkat pelisäännöt omaan vakuutussotaasi.

HUOM!

Mikäli työnantajasi kieltäytyy antamasta ko. kopioita kohtuulliseksi katsotussa ajassa = 30 - 60 päivää, niin tiedota tilanteestasi omaa ammattiliittoasi, Suomen vakuutusalan laillisuusvalvojia ja asuinalueesi kaikkia kansanedustajia. Pyydä heiltä samalla jatko-ohjeet.


tai

Hanki pörssinoteeratun vakuutusyhtiösi äänivaltaisia osakkeita ja osallistu puhevaltaisena osakkaana vakuutusyhtiösi vuosittaiseen yhtiökokoukseen.

tiesithän, että….?

…Pohjola Pankki Oy:n osakkeenomistajana pääset kysymään Pohjola Vakuutus Oy:n asioista ja Sampo-konsernin osakkeenomistajana pääset kysymään yhtiökokouksessa If Vakuutus Oy:n asioista.

Varaa vain aika pankkisi sijoitusneuvojalta ja ryhdy rohkeasti osakkeenomistajaksi! Panostukseksi riittää tällä hetkellä alle 40 euron summa!


- - - -

Hakusanasetti internetiin:  yhden (1) osakkeen omistajien liike

- - - -


”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” – paketti jaettiin 13.6.08 Helsingissä pidetyn mielenosoituksen yhteydessä henkilökohtaisesti ja todistajien läsnä ollessa muun muassa seuraaville korkean tason päättäjille:

* Tasavallan presidentin kanslia, presidentin neuvonantaja Timo Tuovinen.
* Valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Risto Volanen.
* Oikeusministeriö, osastopäällikkö Kari Kiesiläinen (vastaa Vakuutusoikeudesta).
* Korkein oikeus, paikalle johdon käskyttämä vahtimestari (muut eivät ennättäneet).


Heidän kauttaan annettu tieto on pyydetty välittämään tasavallan presidentille sekä kaikille vakuutusasioista vastuussa oleville avainministeriöiden ministereille ja virkamiehille.

Lisäksi paketti on pyydetty toimittamaan kopioituina eduskunnan avainvaliokuntien jäsenille:
* sosiaali- ja terveysvaliokunta
* lakivaliokunta
* perustuslakivaliokunta.

Lisäksi paketin ovat saaneet jakelussamme toivottavasti perille asti toimitettuina:

* eduskunnan kaikki Kelan valtuutetut
* eduskunnan oikeusasiamies
* oikeuskansleri
* KKO:n presidentti ja kansliapäällikkö


- - - - - - -


Lisäksi tietopaketti oli kaikkien tiedotusvälineiden edustajien vapaasti saatavilla 13-6-2008 pidetyn ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” - mielenosoituksen ajan.


- - - - - - -


Toivoimme 13.6.2008 saatteessamme myös sitä, että tiedot ohjautuvat potilaan ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutumista Suomessa, ihan oikeasti, parantavien työryhmien käyttöön:

”Yli hallinnollisten ministeriörajojen. Poikkihallinnollisiin toimenpiteisiin ryhtyen.

Kuittaukset ja kommentit lukemisen jälkeen pyydämme lähettämään materiaaliin tutustumisen jälkeen allekirjoittaneiden sähköpostiosoitteisiin.

Otamme mielellämme myös vastaan palautetta mahdollisesti jo ratkaistuista ongelmakohdista ja jos huomaatte paketissamme selkeitä asiavirheitä.”- - - - - - -

27-11-2008 tarkistettu tilanne tulleista kommenteista päättäjiltä saatteen allekirjoittaneille:
* 0 yhteydenottoa.


- - - - - - -


Joten seuraavaa pikaista lakimuutosta varten tarvitaan Teidän kaikkien apuanne.

Vakuutuslääkäreihin kohdistuva ongelma olisi helpoin poistaa seuraavankaltaisella lainsäädännössä tapahtuvalla lisäyksellä kaikkiin lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin:


”Lääketieteellisen asian käsittelyyn vakuutusoikeudessa, sen alaisissa lautakunnissa ja vakuutusalan yhtiöissä osallistuvan lääkärin tulee olla potilaan tapauksen mukaisen lääketieteellisen alueen erikoislääkäri.

Lisäksi edellä mainituissa organisaatioissa päätökseen osallistuva lääkäri antaa kaikki lääketieteelliseen asian käsittelyyn liittyvät lausumansa ”kunnian ja omantunnon kautta” – oikeaksi allekirjoituksellaan vahvistaen tai valan tehneenä todistajana.

Lääketieteellisen asian ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ovat aina asianomaisjulkisia.

Potilaan on myös aina voitava varmistaa helposti, ettei hoitava lääkäri toimi myös vakuutuslääkärinä.”


Asetuksella tehtävä lainmuutos on toteutettavissa yhden viikon aikana.

Tuoreesta Tehy - lakon aikaisesta pikatoiminnasta lainsäädäntötyössä löytyy muistaaksemme pitävää näyttöä.- - - - - - -


Seuraava päättäjille jaettu materiaali on Teidän kaikkien vapaasti jaettavissa ja hyödynnettävissä sähköisesti tai paperille tulostettuna.

Materiaalista on myös tilattavissa maksullinen kullekin kohderyhmälle räätälöity luento pääkaupunkiseudulla. Luennon kesto loppukeskusteluineen on 1,5 – 3 tuntia.

Maksullinen luento sopii erinomaisesti esimerkiksi osaksi:

* työntekijäpuolen ammattiliitojen luottamusmies- ja työturvallisuuskoulutusta.
* valtakunnallisten ja ulkomaisten tiedotusvälineiden briifaukseen
.


- - - - - - -

Muistiinpanosivu 1 kaavio - ja tekstiosa – Oikeusturva-yhteisöstä
- kiitos vinkkaajaalle, alla oleva sivusto lopettanut toimintansa - 06/2015

- syy erinomaisen foorumin alasajolle tuntematonHUOM! Kuvakaappauksen sivusto ei enää toiminnassa.


TIETOJA OIKEUSTURVA –YHTEISÖSTÄ:

o Tämä yhteenveto kertoo lakisääteisessä vakuutusturvassa vallitsevista mustista aukoista.

o Pysyvä sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko saattaa mullistaa potilaan ja hänen lähiomaistensa loppuelämän.

o Varsinkin, jos vakuutusyhtiö/Kela/työeläkeyhtiö lähtee kiistämään korvausvelvollisuutensa. Kokonaan tai osittain. Ilman tosiasiallisia perusteluita. Lääketieteelliset tosiasiat syrjäyttäen.

o Laaja – alaisesti toimiva Oikeusturva – yhteisö operoi yli yhdistys. ja diagnoosirajojen.

o Oikeusturva – yhteisön toiminnan tavoitteita ovat vertaistuen ja täsmätiedon tarjoaminen.

o Erittäin pieniä taloudellisia resursseja hyödynnetään muun muassa internetin avulla.

o Oikeusturva – yhteisön pyrkii keräämään ja jakamaan isoja tietokokonaisuuksia.

o Yhteisön tiedotusväyliä ovat Oikeusturvan ajankuvan lisäksi esimerkiksi:
Oikeusturva Twitterissä
Oikeusturva Facebookissa

”SAATTAEN VAIHDETTAVA” - RATKAISUMALLI TOIMIMAAN:

o Ennen lakisääteiseen vakuutusturvaan liittyvien mustien aukkojen läpikäymistä; on hyvä nostaa esille se, että ”Miten lakisääteisen vakuutusjärjestelmän pitää toimia?”

o Nimittäin Suomessa on olemassa jo kaikki se tieto-taito siihen, ettei nykyisenkaltaisen pysyvästi sairaiden potilaiden kyykyttämisen tarvitse jatkua enää päivääkään.

o Tärkein tavoite on tämän esityksen myötä se, että tieto lakisääteisiin vakuutusturvaan liittyvistä asioista ja niiden tilasta leviää entistä avoimemmin sitä tarvitsevien käyttöön.

o Mikäli pysyvästi sairastunut potilas on tyytyväinen vakuutusyhtiöltään saamiin päätöksiin ja palveluun, niin tämän esityksen tiedoilla ei ole silloin hänen kohdalla mitään tarvetta.

o Muussa tapauksessa kannattaa valittaa ja taistella lakien mukaisten korvausten saamiseksi.


Muistiinpanosivu 2 – Miten järjestelmän pitää toimia?Pelisäännöt moniammatilliselle ja tasapuoliselle yhteistyölle – vaiheet 1-6


o Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

o Ajallinen käsittelyaika eri vaiheille on 3-5 vuotta, jolloin vältytään kokonaan tarpeettomilta valitusprosesseilta.

o Vaihe 1 Ratkaisevaan rooliin nousee hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien suora yhteistyö.

o Lääketieteellisen kuntoutuksen osalta työterveyshuollon ja vakuutuslääkärien suora yhteistyö.

o Kaikki lääkärit vahvistavat allekirjoituksellaan ja leimallaan lausuntonsa tai lausumansa: "Kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi.” Myös päätoimiset ja sivutoimiset vakuutuslääkärit.

o Vaihe 2 Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoiminta esimerkiksi Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusneuvojien kesken.

o Vaihe 3 Ellei sopivaa työtehtävää tai työkokeilupaikkaa löydy työntekijän muuttuneeseen terveystilanteeseen vanhalta työnantajalta, niin yhteistyöhön otetaan mukaan edellisten toimijoiden lisäksi myös työvoimatoimiston kuntoutusneuvoja.

o Suoritetaan työkokeilu/työkokeiluja tai henkilö pääsee sopivaksi katsottuun ja vakuutusyhtiön kustantamaan uudelleen koulutukseen.

o Vaihe 4 Mikäli henkilö ei voi enää jatkaa todistetun ja pysyvän työkyvyn aleneman takia työelämässä, niin käynnistetään kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa yhteistyössä vaiheet 5 ja 6.

o Vaihe 5 30 päivän kuluessa edellisen vaiheen päättymisestä neuvottelusopimus tapauskohtaisesta pysyvästä eläkeratkaisusta kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa.

o Tarvittaessa neuvotteluun mukaan otetaan työnantajan ja työntekijäpuolen ammattiliittojen lakiasiain edustajat.

o Vaihe 6 Mukaan otetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen tukeaan tarjoavan tahon edustajat.

o Kuten fysioterapeutti ja uusi hoitava lääkäri, mikäli vanhat hoitosuhteen katkeavat ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen takia. Kuten käy suhteessa lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja sen tarjoamiin palveluihin.

o Toimintakyvyn ylläpitämisestä tehdä vuositason kirjallinen ohjelma ja sovitaan sen seurantamenettelystä.

o Ratkaisevassa roolissa on tietysti asianomainen itse tai hänen valtuuttamansa asiamies.


- - - -
- - - -Miksi järjestelmä ei toimi tällä tavalla?

Kyse on vakuutusyhtiöiden kaappaamasta vallasta.

Vain vakuutusyhtiön kanta, vakuutuslääkärin näkemys tai vakuutusalaan taloudellisesti sidonnaisen toimijan päätös edustaa sitä ainoata ja oikeaa vakiintunutta tulkintaa sekä voimassa olevaa oikeuskäytäntöä, jonka perusteella Suomessa toimitaan.


- - - -
- - - -


Muistiinpanosivu 3 kaavio - ja tekstiosa – Lakisääteisen vakuutus-ja sosiaaliturvajärjestelmän toimijat


LAKISÄÄTEISEN VAKUUTUS- JA SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT:


o Potilaan/asiakkaan on vaikeaa ilman kaaviokuvaa, ellei mahdotonta hahmottaa, missä vaiheessa ja keiden toimijoiden kanssa hänen oma tilanteessa on kulloinkin menossa.

o Potilaan/asiakkaan on mahdotonta ensikertalaisena tunnistaa ja osata käynnistää useita samanaikaisia hakemus- ja valitusprosesseja, jos hän saa ensimmäisen hylkäävän päätöksen vakuutusyhtiöltä/Kelalta/työeläkeyhtiöltä tapauksestaan.

o Lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvajärjestelmän sisällä vallan kolmijako-oppien mukainen toisistaan riippumaton vallan kolmijako ei pelaa.

o Nelikanta = kolmikanta + rahoitus-/vakuutusala käyttää eri instansseissa toimien merkittävää lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa.

o Laillisuusvalvojat, KKO ja KHO ovat toimillaan sekä ennakkopäätöksillään antaneet Suomen perustuslain ja lainsäädännön vastaisen menon jatkua jo vuosikymmenten ajan.

o Toimeentulo-ongelmissa lakisääteisen vakuutusturvan piiriin oikeutettu asiakas/potilas saattaa päätyä oman asuinkuntansa sosiaalitoimen pitkäaikaisasiakkaaksi, jolloin kunnat maksavat vakuutusyhtiöille kuuluvia kustannuksia lisääntyvien sosiaalimenojen muodossa.

o Viime kädessä lakisääteisen vakuutusturvan maksajina ovat veronmaksajat; valtion sijaan.

o Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottaa kantaa kansallisen valitustien päättymisen jälkeen vain oikeusprosessin oikeellisuuteen Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta.

o Kansallisesta oikeusjärjestelmästä annettua päätöstä Euroopan ihmisoikeusistuin ei tule muuttamaan.

o Valitus Euroopan ihmisoikeusistuimeen on tehtävä 6 kuukauden kuluessa kansallisen valitustien viimeisen tuomioistuimen antamasta päätöksestä ja sen tiedoksi saamisesta.


Muistiinpanosivu 4 kaavio – ja tekstiosa – Suomalainen 100 prosenttinen kahden lääkärin loukkuSUOMALAISTEN POTILAIDEN IHMISOIKEUSTILANTEESTA VAIETAAN VAKAASTI


o Hallitus – ja eduskuntakaudella 2003-2007 vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa suhteessa yksittäiseen vakuutettuun nähden vahvistettiin entisestään.

o Neljän erillisen lakimuutoksen kautta vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääkärit saavuttivat aseman, jossa potilas/vakuutettu joutuu pahimmillaan 10 – 20 vuotta kestävään kahden lääkärin loukkuun.

o Hoitavan lääkärin mielestä potilas on työkyvytön ja vakuutuslääkärin mielestä työkykyinen.

o Hoitavaa lääkärikuntaa valvotaan tarkasti, kun taas vakuutuslääkärikuntaa ei valvo kukaan.

o Vakuutuslääketieteen erityispätevyys on kansalliseen päätöksentekoon ja yhdistystasoiseen yksityiseen koulutukseen perustuva pätevyys, jolla ei ole olemassa mitään kansainvälisesti tunnustettuja eettisiä ohjeita. Erityispätevyyden omaavien lääkärien tiedot ovat salaisia.

o HE 62/2004 kautta muutettiin tapaturmalain 41 § d pykälää, joka saattaa lääkärit eriarvoiseen asemaan sekä mahdollistaa vakuutuslääkäreille lakiin perustuvan valehteluoikeuden: ”Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä kannanottonsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.”

o HE 47/2005 tapaturma-asioiden ja HE 91/2006 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa koskien tekevät pakolliseksi sen, että ratkaisukokoonpanoon kuuluvan lääkärijäsenen pitää olla aina vakuutuslääketieteen erityispätevyyden omaava. Lautakuntien kustannukset peitetään vakuutus- ja työeläkeyhtiöiltä perittävällä ”oikeushallintomaksulla”.

o HE 12/2006 laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa päätettiin, että ratkaisukokoonpanoon kuuluvan ja tuomarin vastuulla toimivan lääkärijäsenen lausumat tulevat salaisiksi vakuutusoikeudessa sekä sen alaisissa lautakunnissa 80 vuoden ajaksi päätöksen tekemisestä asianomaiselta itseltään. Finlex 381/2007 1.10.2007 - 5 luku Hallintotuomioistuimen ratkaisu - 15 § Hallintotuomioistuimen neuvottelun salassapito.

Muistiinpanosivu 5 kaavio - ja tekstiosa – Potilaan hitaan syöksykierteen malli


PORTAAT ALASPÄIN VAKUUTUSYHTIÖN HYLKÄÄVÄN PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN


o Kaaviossa on kuvattu suomalainen hitaan syöksykierteen malli, joka pahimmillaan johtaa potilaan/vakuutetun vaiheittain tapahtuvaan syrjäytymiseen yhteiskunnasta.

o Taustalla on potilaan/vakuutetun pysyvän sairauden, tapaturman, ammattitaudin, liikenne-, potilas- tai lääkevahingon aiheuttama pysyvä työkyvyttömyys.

o Mikäli henkilö on jo ollut sairauspäivärahan maksimin 300 päivää sairauslomalla eivätkä Kela ja/tai työeläkeyhtiö myönnä jatkoa kuntoutustukena, vaan tekevät hylkäävän päätöksen, niin ensimmäinen paikka edelleen työkyvyttömälle potilaalle on hakeutua omaan työvoimatoimistoon työnhakijaksi.

o Nykykäytännön mukaan pitää potilaan tehdä työvoimatoimistoon ilmoittautuminen, vaikka työsuhde olisi edelleen voimassa.

o Vain tätä kautta toimien potilas voi hakea ammattiliittoon kuuluvana ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työvoimatoimisto antaa asiassa työvoimapoliittisen lausunnon, joka lähetetään mahdollisesti maksavalle taholle.

o Liittoon kuulumaton taho hakee työvoimatoimiston kautta Kelan peruspäivärahaa ja sen lisäksi elämiseensä tarvittavia tukia oman kuntansa sosiaalitoimesta.

o Samaan aikaan potilaan/vakuutetun on osattava käynnistää määräaikojen puitteissa valitusprosessit, ellei hän ole tyytyväinen samaansa vakuutusyhtiön hylkäävään päätökseen.

o Samaan aikaan potilaan/vakuutetun on osattava selvittää ja hakea ne lääketieteellisen sekä ammatillisen kuntoutuksen väylät, jota kautta hän voi yrittää paluuta työelämään.

o KKO:n antama ennakkopäätös KKO:2006:104 on erittäin merkittävä kaikkien sairastuneiden työntekijöiden lakisääteisen vakuutusturvan kannalta.

o Työsuhde voidaan nyt laillisesti purkaa ilman seuraamuksia, jos työntekijän sairaus on jatkunut yli 12 kuukautta, mutta toisaalta tällä hetkellä voimassa olevien lakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä ei tarvitse potilaalle myöntääMuistiinpanosivu 6 kaavio – ja tekstiosa – Vakuutuslääkäri voittaa aina
LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN ERITYISTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄN LÄÄKÄRIJÄSENTEN KOULUTUS


o Vakuutuslääketieteen erityispätevyydessä ei ole kyseessä mikään kliinisen lääketieteellinen erikoispätevyys. Siksi käytössä on harhaanjohtava nimi erityispätevyys.

o Kyseessä on yhdistystasoinen - Suomen vakuutuslääkärien /Suomen lääkäriliiton/Vakuutuskuntoutus r.y. - koulutukseen ja kansalliseen nelikantaiseen (kolmikanta + rahoitus-/vakuutusala) päätöksentekoon perustuva toimintamalli.

o Toiminnalle ei ole olemassa mitään kansainvälisesti hyväksyttyjä eettisiä ohjeita eikä edes kansallisesti toimivaa laillisuusvalvontaa.

o Suomen lääkäriliitto on keskeisessä asemassa myöntäessään vakuutuslääketieteen erityispätevyyden ainoastaan sen mielestä alalle soveltuville jäsenilleen.

o Vakuutuslääketieteen alalle soveltuvuuden kriteerit voi kukin; näistä lähtökohdista katsottuna, arvata.

o Vakuutuslääketieteen erityispätevyyden suorittaneista lääkäreistä ei ole saatavissa kaikille potilaille avointa ja ajantasaista tietoa.

o Työeläkeyhtiöiden etujärjestö Työeläkevakuuttajat – Tela ry on Facultas-projektin kautta ”kouluttanut” hoitavaa lääkärikuntaa kirkastamaan käsityksiään työkyvyttömyyden kriteereistä.

o Facultas – projektin yhtenä tavoitteena on ollut julkisuuteen lipsahtaneiden tietojen mukaan vakuutusoikeuteen päätyvien valitusten määrän konkreettinen vähentäminen.

o Vakuutuslääketieteestä ja vakuutuslääketieteen erityispätevyydestä keskusteltaessa tulisi myös julkisuudessa keskustella siitä, että miksei Suomessa edelleenkään työkyvyttömyyttä määriteltäessä haluta käyttää muualla käytettävää tehokasta PCA – menetelmää?

o Kelan ja kolmen suuren työeläkeyhtiön vuonna -05 koekäyttämässä PCA – menetelmässä (nk. Englannin mallissa) todennettiin, että hylkäävä työkyvyttömyyseläkepäätös muuttuikin myönteiseksi 40 prosentissa ennakkoon hylkäävään päätökseen katsotuista tapauksista.


Muistiinpanosivu 7 kaavio - ja tekstiosa – Lääkärien sidonnaisuudet selvitettävä
VAKUUTUSLÄÄKÄREIDEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ

OIKEUSMINISTERI: LÄÄKÄRIEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ


o Vakuutuslääkärien asema joutuu todelliseen syyniin vielä tämän vuoden aikana, lupaa oikeusministeri Tuija Brax (vihr).

- On keskusteltava vakuutuslääkärien jääviyksistä. Heidät olisi saatava ilmoittamaan mahdolliset yhteytensä tai sidonnaisuutensa, Brax sanoo.

Jo vuonna 2003 oikeusministeriön erikoistutkija Maija Sakslin totesi tutkimuksessaan, ettei Suomen vakuutusoikeusjärjestelmä täytä länsimaisen oikeuskäytännön minimikriteereitä.

Myös vakuutusoikeuden tilannetta katsotaan. Vakuutuskiistojen nykyistä pitkäkestoisuutta ja moniportaisuutta pyritään parantamaan, Brax sanoo.


Referaatin lähde: IS Veikkaaja 29.1.08


- - - - -


o Ennen luottamuksellisen hoitosuhteen muodostumista kannattaa potilaan aina varmistaa; vakuutusvalvontaviraston ja TEO:n antaman ohjeen mukaan, viimeistään kasvokkain hoitavan lääkärin kanssa ensimmäisen käynnin yhteydessä. Toimiiko hoitava lääkäri mahdollisesti myös sivutoimisena vakuutuslääkärinä.

o Etenkin, jos kysymyksessä on Kelaa, vahinkovakuutus-, liikennevahinko- ja/tai työeläkeyhtiön korvauksia, kuntoutusta jne. varten tarvittavan lääkärinlausunnon saaminen.

o Hoitavan lääkärin toimiminen myös vakuutuslääkärinä tulee esiin viiveellä yleensä sitä kautta, että vastaanotolla puhutut ja todetut asiat poikkeavat vakuutusyhtiölle menevän kirjallisen lääkärinlausunnon kanssa.

o Tällaisissa kaksoisroolissa tapahtuneiden selkeiden asiavirheiden (esimerkiksi virheellinen diagnoosi) korjaaminen tai puuttuvien tietojen saaminen mukaan tehtyyn lääkärilausuntoon on osoittautunut käytännössä valitettavan usein mahdottomaksi.


Muistiinpanosivu 8 kaavio – ja tekstiosa – Vakuutusala voittaa ainaLAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN ERITYISTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄN RAHOITUSJÄRJESTELYT


o Ensimmäisen tuomioistuinasteen lautakuntien kustannukset maksavat vakuutusyhtiöt.

o Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan muuttamisesta annetussa laissa (Finlex 1298/2006) määritellään asiat seuraavasti:

2 § - Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet
Muutoksenhakulautakunnan muut 32 jäsentä ovat sivutoimisia. Heistä seitsemän jäsenen tulee olla vakuutuslääketieteeseen perehtyneitä laillistettuja lääkäreitä.

16 § - Muutoksenhakulautakunnan talouden perusteet
Työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen lakien mukaisesta eläketurvasta vastaavat työeläkelaitokset ovat velvolliset suorittamaan vuotuisen oikeushallintomaksun. Työeläkelaitoksilta perittävä oikeushallintomaksu vastaa niitä kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat muutoksenhakulautakunnalle tässä laissa säädettyjen muutoksenhakua koskevien tehtävien hoitamisesta.

o Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ( entinen tapaturmalautakunta) kohdalla lakitekstissä (Finlex 681/2005) määritellään sitä koskevat asiat seuraavasti:

53 § - Tapaturmavakuutusasioissa toimivat muutoksenhakueliminä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus ja korkein oikeus.

Lääkärijäsenen tulee olla vakuutuslääketieteeseen perehtynyt laillistettu lääkäri.
53 i §- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan lakisääteistä tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavilta vakuutuslaitoksilta perittävillä oikeushallintomaksuilla.

Eli tuomioistuinkäsittelyn toinen osapuoli kouluttaa ratkaisukokoonpanossa istuvan lääkärijäsenen ja maksaa ensimmäisen asteen tuomioistuimien vuosittaiset kulut.

Muistiinpanosivu 9 kaavio - ja tekstiosa – Lakimiesten sidonnaisuudet selvitettävä

VAKUUTUSLAKIMIESTEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ


o Vakuutuslääkäreiden varjoon on jäänyt vähintäänkin yhtä vaikutusvaltainen ja monessa roolissa toimiva ammattikunta – vakuutuslakimiehet. Keitä he ovat ja missä kaikkialla heitä työskentelee?

o Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksellä on olemassa omat www-sivut, joista saa jonkun verran tietoa vakuutuslakimiesten toiminnasta. Vakuutusalan portinvartijan roolista ei mitään.

o Potilaan käytettävissä ei ole ajantasaista tietoa siitä, toimiiko hänen valitsemansa yksityisen asianajotoimiston pääasiallisena toimeksiantajana vakuutusalan yritys.

o Esimerkiksi lyhyt aikaisissa = alle vuosi kestävissä työtapaturma ja ammattitautitapauksissa korvausongelmia ei yleensä esiinny. Vuoden jälkeen lakitekstin osuus päätöksissä kasvaa.

o Mikäli potilas valittaa vakuutusyhtiön kielteisestä päätöksestä, niin vakuutusyhtiö ei käytä lain suomaa itseoikaisumahdollisuutta 95%:ssa tapauksissa. Tällöin potilas joutuu käymään vuosia kestävän kirjallisen valituskierroksen suljetussa erityistuomioistuinjärjestelmässä.

o Ensimmäisen asteen tuomioistuin eli tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta yhtyy vakuutusyhtiön kantaan keskimäärin 90%:ssa tapauksia eli potilas häviää.

o Korkeimman asteen tuomioistuin työtapaturma – ja ammattitautiasioissa eli vakuutusoikeus yhtyy vakuutusyhtiön kantaan 93 - 95%:ssa tapauksia eli taas potilas häviää.

o Vakuutusoikeudessa toimivat 50 niin kutsuttua työelämän asiantuntijaa ovat kaikki juristeja. Joten vakuutusoikeudessa ei ole tällä hetkellä yhtään kattavasti arkipäivän työelämää ja olosuhteita tosiasiallisesti tuntevaa asiantuntijaa. Yle24 Online 3.2.2007 – Ilkka Taipale (sd.).

o Kaiken lisäksi suurin osa erityistuomioistuimiin tulevista lakisääteisistä vakuutuksista tehdyistä valituksista on ratkaisujen osalta pääpainoltaan lääketieteellisiä.

o Erityistuomioistuimen ratkaisukokoonpanon sisällytetty vakuutuslääkärijäsenen lausumat saadaan tällä hetkellä lainvoimaisesti salatuksi asianomaiselta itseltään, vaikka potilas antamansa ja oikeaksi todistetun valtakirjan voimin haluaisi nimenomaan kyseiset tiedot julkisiksi. Finlex 381/2007 - 80 vuoden ajaksi päätöksen tekemisestä asianomaiselta itseltään.Laita tietoa kierrätykseen. Vain yhdessä toimien olemme enemmänTiesitkö jo kaiken tämän PCA-menetelmästä eli ns. Englannin mallista työkyvyttömyyden todentamisessa?


perjantaina, lokakuuta 12, 2007
> Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sairastamisessa? - 


Käsittelemme tässä kirjoituksessa muutamia lakisääteiseen vakuutuksiin liittyviä epäkohtia. Toimivatko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lain edessä vain paperilla?

Tämä on samalla Oikeusturvan ajankuvan 100. blogikirjoitus.


Europarlamentaarikko Alexander Stubb – HS Vieraskynä 8.10.2007

”Esimerkiksi SAK lobbaa työntekijöiden puolesta ja EK valvoo työnantajien etua. Suuret yritykset palkkaavat ammattilaisia hoitamaan yhteiskuntasuhteitaan

- -


Suomessa on pienet piirit. Kaikki tuntevat toisensa.


Kansalaisyhteiskunta ja asiantuntijuus on syleilty mukaan päätöksentekoon. Asioita valmisteleviin työryhmiin tai eduskunnan valiokuntiin kutsutaan asiantuntijoita tai muita kuultavia.


Eduskunnassa lobbaamisen säännöt ovat kirjoittamattomia, hiljaisia. Kaikki luottavat toisiinsa, ja huijarin tie on lyhyt.”


Vaan ovatko huijareiden tiet sitten pitkiä ja suoria?

MEISSÄ ERILAISISSA IHMISISSÄ ON VOIMAA. KUN KAIKKI TIETÄÄ. KAIKKI YMMÄRTÄÄ.


Tässä muutamia avoimeen internetiin tarkoitettuja hakusanasettejä:

vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä
vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen
vakuutuslääkärilista

Niiden takaa avautuvista linkkauksista löydät lisätietoa; liittyen lakisääteiseen vakuutusturvaan. Tärkeintä on, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä.

o Tulet huomaamaan, ettei tosielämän tietous välttämättä vastaa lakisääteisestä vakuutusturvasta annettua julkisuuskuvaa ja saattaa aiheuttaa aihepiiriä vähän tuntevassa lukijassa ärtymystä.

o Joten, mikäli huomaatte sivustoilla esiintuodun ongelman ratkenneen tai selkeän asiavirheen, niin antakaa ko. sivustojen ylläpitäjille suoraa palautetta.- - - -


YHTEENVETOA LAKISÄÄTEISESTÄ VAKUUTUSTURVASTA JA SEN MUSTISTA AUKOISTA SUOMESSA VUODEN 2008 KESÄKUUSSA:o Lakisääteisessä vakuutusjärjestelmässä ja sitä varten luodussa erityistuomioistuinjärjestelmässä yksittäisen vakuutetun on mahdotonta saada tasavertaista käsittelyä ylivertaisessa asemassa olevia vakuutus- ja työeläkeyhtiöitä vastaan. 
(Oikeusministeri Johannes Koskinen Ylen radiouutiset 25.01.2000 ja Hymy-lehti 5/2005).

o Asioita ratkaiseva vakuutuslääkäri perustaa kantansa vakuutuslääketieteeseen, joka on vakuutusyhtiöiden kehittämä ja hallinnoima suljettu kansallinen sekä yhdistystasoinen tieteenala.

o Vakuutusala maksaa erityistuomioistuinjärjestelmästä aiheutuvat vuosittaiset kulut . Tällä hetkellä se tapahtuu oikeushallintomaksun nimellä. Ensimmäisen asteen lautakunnat.

o Vakuutusala kouluttaa tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon kuuluvat vakuutuslääkärit sekä valvoo ratkaisukokoonpanoon kuuluvien vakuutuslääkärijäsenten toimia tiukasti.

o Keskeisiä paikkoja ovat ensimmäisen tuomioistuinasteen lautakunnat. Kuten tapaturma-asioiden (Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen) ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (Tapiolan ylilääkäri Ilkka Torstila), joissa toimii lainvastaisesti valittuina jäseninä muun muassa edellä mainittujen vakuutusyhtiöiden ylilääkäreitä

o Lisäksi on huomioitava tapaturma-asiain korvauslautakunta ja sen erikoinen rooli.- - - -


HUOM!


Vuonna 2009 päättäjille, virkamiehille ja finanssialalle kohdistettuja potilaiden asiakaspalautetapahtumia suunnitellaan parasta aikaa.

Tavoitteena näille katutason asiakaspalautetapahtumille ovat avoimuus ja vuorovaikutteisuus.


* * * *


Saat myös lisätietoa avoimen internetin hakukoneilta - hakusanaseteillä:

kahden lääkärin loukku
perustuslaki ja ihmisoikeustilanne
petosvakuuttaminen


* * * *


Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 8.5.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , , , , ,