perjantaina, marraskuuta 21, 2008

Lex Nokia ja vaietut vuodet

Aiheesta löytyy kiinnostuneille tietoa yllin kyllin ja kyseessä lienee taas kerran vain ”maan vakiintuneen käytännön” saattaminen lakimuotoon.

Aihepiirin käytännön sovelluksia on voinut jo vuosien ajan todentaa maailmalla järjestettyjen erialaisten turva-alan messujen yhteydessä.

Hyvää Lex Nokia - asiassa on mielestämme se, että edes sen tiimoilta on sallittu jonkin sortin julkinen keskustelu tulevan lain hyvistä ja huonoista puolista. Jopa yksittäisille kansanedustajille keskustelu sallitaan!

Helsingin Sanomissa 20.10.08 Suomen oikeusoppineiden puhemiehet ovat olleet Lex Nokia – aiheesta liikuttavan yksimielisiä.

Kuitenkin myös hekin ovat vakaasti vaienneet vakuutusalan jo vuosia vallinneesta ylivallasta.

Ylivallasta, joka vallitsee kaikilla vallan kolmijako-opin mukaisilla alueilla:

* lainsäädäntövalta
* toimeenpanovalta
* tuomiovalta

Osa Helsingin Sanomien 20.10.08 haastattelussa esiintyneistä oikeusoppineista on ollut tuota vakuutusalan ylivaltaa vahvistamassa. Eduskunnan valiokunnissa kuultuna ja asiantuntijan roolissa.

Kanavallemme piipahtaneille uusille kävijöille vakuutusalaan liittyvä täsmälinkki sijaitsee kirjoituksemme lopussa.

”Lex SonDAlisa 2011? Saahan puheluita varovasti nauhoittaa?” – terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmäNäin oikeusoppineet kommentoivat paljon kohua Lex Nokia - lakipakettia. Lainaukset on poimittu tuoreeltaan Helsingin Sanomista 20.11.08.

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen:

"Nokia selätti Suomen perustuslain. Talouselämän vaikutusvalta ja mahti sanelivat tämän lakiesityksen. Kansalaisten perusoikeudet jäivät toiseksi."

"Tällaiset tapahtumat herättävät kysymyksen, mikä on perustuslakivaliokunnan rooli, jos taloudelliset ja poliittiset intressit saavat yliotteen perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista."

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Lappeenrannan teknillisen yliopiston informaatio- ja teknologiaoikeuden professori Jukka Kemppinen:

"Laki olisi pitänyt käsitellä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Se ei ole myöskään riittävän selkeä, mikä jättää työnantajalle liikaa liikkumavaraa. Asiantuntijalausuntojen näkemykset on perustuslakivaliokunnan lausunnossa sivuutettu."

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §


Joensuun yliopiston julkisoikeuden professori Teuvo Pohjolainen:

"Nyt heikennetään selvästi yhteydenpidon perustuslaillista suojaa. Esityksessä puututaan merkittävällä tavalla keskeisiin perusoikeuksiin ja yksilönoikeuksiin perusteella, jota minä en hyväksy."

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Professori Mikael Hidén:

"Jos ongelmaksi nähdään, että pakkokeinolain perusteella viranomaiset eivät pääse riittävästi käsiksi sähköpostin tunnistamistietoihin, pitäisi pakkokeinolakia laventaa ja säilyttää tunnistamistietojen kerääminen rikosepäilyssä yksinomaan viranomaisilla eikä antaa oikeuksia yrityksille."

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen:

"Ydinongelma on, että työnantaja päättäisi itse, milloin kyse on yrityssalaisuuksista ja mikä on perusteltu syy epäillä tietovuotoa. Työantajan toimivaltuudet olisivat yksinkertaisesti liian laajat. Ongelmallista on myös, että työnantajalla ei olisi minkäänlaista lupamenettelyä, kuten viranomaisella on."

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Lapin yliopiston oikeusinformatiikan instituutin johtaja professori Ahti Saarenpää:

"Suomessa työntekijöillä on perustellusti voimakas yksityisyyden suoja työelämässä. Tässä menee nyt Suomen maine."

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää:

"Eurooppalaisen oikeuskäsityksen mukaan tämä lakiesitys heikentäisi liian paljon perusoikeuksia."

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Täsmälinkki yhteenvetoon nelikantaisesta lainsäädäntömallista osoitteessa:
http://ajankuva.blogspot.com/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html

Muuten.

Olisi erittäin mielenkiintoista saada avoimeen julkisuuteen ko. oikeusoppineiden näkemys siitä, että mitä mieltä he ovat Suomessa vakuutusalan pyörittämästä ylivallasta?

Aiheen pitäisi olla käsittääksemme tuttu ainakin professoreille:
Olli Mäenpää, Kaarlo Tuori, Veli - Pekka Viljanen.

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

”Lumeoikeus, lumeoikeusturva ja lumeihmisoikeudet” – Made in Finland?

Seuraavan presidenttifoorumin avoin aihe?

Osallistujille vapaa pääsy ja paikkana Helsingin Jäähalli. Ovella normaalit turvatarkastukset.