tiistaina, marraskuuta 18, 2008

Vaietut vuodet 1990 alkaen – 3 kertaa miksi?

Finanssiala = pankki – ja vakuutusala
Nelikanta = kolmikanta + finanssiala


-------------

Koiviston konklaavi ( = pankkien aseman vahvistaminen ylivertaiseksi suhteessa velalliseen) ja Koiviston konklaavin asiapapereiden salaaminen presidenttimme Tarja Halosen toimesta on tabu, josta erittäin tarpeellista kansalaiskeskustelua vaietaan presidenttimme ja hänen kabinettinsa toimesta koko ajan.

Miksi?

Koiviston konklaaviin osallistuneista, kolme, professoritason henkilöä on ollut rakentamassa vuosina 2003 - 2007 vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa edelleen ylivertaisemmaksi suhteessa yksittäiseen vakuutettuun.

Laaja kattaus aiheeseen
>>> Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukotPääarkkitehteinä ovat taustalla toimineet muun muassa presidentti Halosen oman puolueen SDP:n jäsenet, erilaisten korporaatioiden kautta koukaten.

Presidentin puoliso tohtori Pentti Arajärvi on tehnyt taustalla yhden miehen selvityksiä, joiden pohjalta vakuutusalaa suosivat lakipaketit on runnottu korporativistisen koneiston läpi. Eduskunta on niiannut valiokuntien kuin ison salin käsittelyissä kumileimasimen tavoin.

Miksi?

Ai, niin ne kolme Koiviston konklaavin jäsentä (kaikki nykyisin professoreita):

Olli Mäenpää (HE 12/2006 – Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa).
Kaarlo Tuori (HE 47/2005 – Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta).
Veli-Pekka Viljanen (HE 47/2005 ja HE 91/2006 – Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta).

Suluissa heidän osallisuutensa asiantuntijan rooleissa pirullisen kahden lääkärin loukun luomiseen. Joka on muuten neli- eli kolmikannan + finanssialan käsialaa.

Kuitenkin loukun muodostavat lait ovat yhteisvaikutuksiltaan potilaan/vakuutetun kannalta selkeästi Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia.

Sattumaa vai ei?

Vaietut vuodet jatkuvat. Mitään muuta kuin vakaata vaikenemista ei tunnu lähimenneisyydessä (alle 20 vuotta) tapahtuneiden finanssialan kauhujen suhteen tapahtuvan.

Miksi?

”Euroa ei devalvoida – eihän?” - terveisin
Oikeusturvan VOLF – työryhmä

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , ,