tiistaina, huhtikuuta 28, 2009

Halonen häärää - Arajärvi määrää?

Helsingin Sanomat uutisoi 27.4.09 numerossaan, että tasavallan presidenttimme Tarja Halonen vierailee Euroopan neuvoston juhlaistuntoviikolla Strasbourgissa.

Euroopan neuvosto juhlii 60-vuotista taivaltaan. Suomi on ollut jäsenenä neuvostossa jo 20 vuotta!

Ehkäpä tunnetuin kyseisen neuvoston instansseista on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - EIT.

Presidentti Halonen aloitteesta luotiin kuulemma hänen kansanedustajavuosinaan järjestelmä, jossa yleiskokous valvoo, miten uudet jäsenmaat täyttävät jäsenvelvoitteensa.

Aloite tunnetaan Helsingin Sanomien uutisen mukaan edelleen nimellä "Halonen Order".


EDUSKUNNAN JA EUROOPAN UNIONIN OIKEUSASIAMIEHEN HUOMIO VUODELTA 2007


"Oikeusturvaa uhkaavat lisäksi vakuutusoikeuden lääkäreiden sidonnaisuudet vakuutusyhtiöihin. Käytännössä useimmat vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärit työskentelevät vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla.

Eduskunnan oikeusasiamies otti vuonna 2000 ja oikeuskansleri vuonna 2002 sen kannan, että vakuutuslaitoksen palveluksessa olevia lääkäreitä ei tule valita muutoksenhakulautakuntien jäseniksi.

Vakuutusoikeuden toiminnassa on piirteitä, jotka asettavat kyseenalaiseksi perustuslain 21 §:n, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan toteutumisen, jonka mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa, riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan."Lähde: KK 440/2007 vp - Jacob Söderman /sd
- Kansalaisten oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa -


Nyt herää väkisinkin kysymys siitä, että päteekö "Halonen Order" myös Suomessa? Onko Suomen ratifiomalla Euroopan ihmisoikeussopimuksella mitään todellista vaikuttavuutta Suomessa?

Koko vakuutusoikeudellinen tuomioistuinjärjestelmä on näet vakuutusyhtiöiden täydellisessä hallinnassa.


PÄÄMINISTERI VANHASEN TUORE KOMMENTTI VALTIO-OMISTUKSESTA


Pääministeri Vanhaselta kysyttiin Helsingin Sanomien 27.4.09 numerossa sanatarkasti seuraavaa:

Minkälaisia käytännön mahdollisuuksia valtiolla on valvoa omistamiensa yhtiöiden toimintaa?

"Suomalaisyhtiöiden on toimittava lakien ja sääntöjen mukaan – oli sitten valtionomistusta mukana tai ei.

Lisäksi yhtiöiden on katsottava, että mahdolliset yhteistyökumppanit noudattavat samaa korkeaa moraalia", Vanhanen sanoo.

Toivottavasti pääministeri Matti Vanhasen sanoilla on todellista vastaavuutta myös Suomessa. Esimerkiksi Sampo konsernia ja sen omistamia tytäryhtiöitä koskien.


KUKA VALVOO SUOMEN VALTION TOIMIA?


Tällä hetkellä Suomen valtio omistaa Sammon osakekannasta jo 14 prosenttia.

Keskustan kansanedustaja Rauno Kettusen kirjallisessa kysymyksessään vuonna 2005; esille nostama If- vakuutusyhtiö on taas 100 prosenttisesti Sammon omistama tytäryhtiö.


KK 649/2005 vp - Rauno Kettunen /keskusta
Vakuutuslääkäreiden puolueettomuus"Valitukset ovat kohdistuneet erityisesti IF-vakuutusyhtiöön. Valtio omistaa noin 11 % kyseisestä vakuutusyhtiöstä.

Valtio ei voi sallia suuren yhtiön käyttävän hädänalaisia ihmisiä hyväkseen.

IF on suurin vakuutusyhtiö Suomessa ja on todellinen vaara, että IF-yhtiön käytännöt siirtyvät pienempiin yhtiöihin. Vakuutusyhtiön käytännöt ovat hyvän tavan vastaisia.

Valtion tulisi ottaa kantaa asiakkaan hyväksi.

Vakuutuslääkärit soveltavat lakia vakuutusyhtiöiden näkökulmasta siten, että vakuutuksenottajien oikeusturva vaarantuu. Tämä myönnetään sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto on kiinnittänyt asiaan huomiota ja ottanut asian käsiteltäväkseen.

Vakuutusyhtiöiden ja vakuutuslääkäreiden lähtökohtana ei voi olla automaattinen hylkäyspäätös korvausasiassa, kuten palautteen mukaan nykyään usein tapahtuu."


7.4.08 pidetyssä Sammon yhtiökokouksessa konserninjohtaja Björn Wahlroos kertoi, että Rauno Kettusen ennakoima pelko Ifin tapojen leviämisestä pienempiin vakuutusyhtiöihin on ollut aiheellinen. Ne kun pyrkivät Wahlroosin mukaan matkimaan Ifiä "tehokkuudessa".

Yhden (1) osakkeen omistajien liikkeen edustajien tietoomme tuoma asia; voitanee tarvittaessa selvittää videotarkistuksen avulla. Koko Sammon yhtiökokoushan nauhoitettiin laadukkaasti.


"HALONEN ORDER" - LEGENDAA VAI TODELLISTA AGENDAA?


Vaikka kuulimmekin asiasta ensimmäistä kertaa, niin "Halonen Order" lienee paikallaan myös Suomessa?

Suomen ihmisoikeustilanteesta ja lakien mukaisesta oikeusturvan toteutumisesta potilaiden kohdalla pitää saada tasavallan presidentiltämme kattava katsaus. Hänen aiempi kokemuksensa ay-liikkeessä ja politiikassa antavat siihen poikkeuksellisen vahvat lähtökohdat.

Tasavallan presidentti Halosen neuvonantaja toimivalle Timo Tuoviselle annettiin 13.6.08 pidetyssä mielenosoituksessa Oikeusturva - yhteisön valmistama "Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot" - tietopaketti henkilökohtaisesti käteen.

Todistajien läsnäollessa Timo Tuovista pyydettiin antamaan tietopaketti tasavallan presidentin ja hänen puolisonsa, tohtori Arajärven käyttöön. Neuvonantaja Timo Tuovinen kuunteli myös englanninkielisen katsauksemme Suomen potilaiden ihmisoikeutilanteesta.

Samassa yhteydessä neuvontaja Timo Tuovista pyydettiin myös ottamaan empimättä yhteyttä; mikäli hänen toimitettavakseen jätetyssä tietopaketissa esitettiin paikkansa pitämättömiä tietoja.

Yhteydenottoa tasavallan presidentin kansliasta ei ole tähän päivään, 27.4.08, mennessä tullut.

Klikkaamalla tämän kertaisen kirjoituksemme otsikkoa voit katsoa videokoosteen viime kesänä pidetystä mielenosoituksesta "Menneisyyden hautajaiset - Tulevaisuuden avajaiset". Pituus 3 minuuttia ja 3 sekuntia.

Tuosta mielenosoituksestahan kaikki suomalaiset tiedotusvälineet jostain ihmeen syystä vaikenivat kattavasti.

"You To Be" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

Tunnisteet: