perjantaina, toukokuuta 08, 2009

Hoitavien lääkärien oikeusturvan toteutumisestaHoitavien lääkärien oikeudellisesta asemasta suhteessa vakuutuslääkäreihin on puhuttu toistaiseksi julkisuudessa hyvin vähän. Suomen ihmisoikeustilanteesta kertovista raporteista puuttuu siten mielestämme paljon tärkeää tietoa.

Tämänkertaisen kirjoituksemme lopussa tiedot Ylen Areenalta löytyvään 8 minuutin pituiseen tietoiskuun aiheesta. Valtiovallan kannan aiheeseen ilmaisee kameroiden edessä sosiaali-ja terveysministeri Liisa Hyssälä/kesk.

Miksi lääkärin ammattiin valmistuvan ja ammatissa jo toimivan lääkärin pitää tietää sekä tunnistaa vakuutuslääkärinä toimivat kollegansa?

Potilasta hoitava ja hänet elävänä tapaava lääkäri joutuu allekirjoittamaan lääkärinlausuntonsa vakuuttaen antamat tietonsa ”kunnian ja omantunnon oikeiksi.”

Sitten tullaan itse asian ytimeen.

Kuinka moni hoitavista lääkäreistä tietää sen, että vakuutuslääkäreillä on aivan omat pelisääntönsä? Tosin pelisääntökirja on vain ja ainoastaan pienen piirin käytössä.

Lyhimmillään hoitavan lääkärin lausunto voidaan hylätä vakuutuslääkärin toimesta sanalla ”EI.” Asian voi todentaa asianomaisjulkisesta käsittelijä-ja lääkärikansion merkinnöistä.

Kun 15-25 vuotta lääkärin ammatissa moitteettomasti toiminut rautainen ammattilainen kuulee potilaaltaan, että hänen kahden tunnin työnsä kuitataan vakuutusyhtiössä tällä edellä kerrotulla tapaa. Ilman mitään tosiasiallisia ja lääketieteellisiä perusteluita.

Kyllä varmasti kyrsii. Muitakin kuin kokoomuksen puheenjohtajaa Jyrki Kataista. Varsinkin, kun tapahtuu seuraavaa.

Testatkaapa kohta esiteltäviä lainkohtia sopivassa tilanteessa oman lääkärinne kanssa. Tunteeko ja tietääkö hän ne jo entuudestaan?

Herää ainakin kaksi avointa kysymystä?

1. Onko Suomen lääkäriliitto informoinut kaikessa hiljaisuudessa tehdyistä lakimuutoksista kaikkia jäseniään?


2. Tietäväkö edes Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnassa lääketieteellisen opiskelijoiden opettajina toimivat dosentit tosiasiallisen tilanteen lakimuutoksista?Lainkohdat tämän kirjoituksen lopussa.


- - - -


Lääketieteellisen tiedekunnan dosentteja opetusaloittain
* listassa voi olla myös muita vakuutuslääkäreitä (Suomen lääkäriliiton koulutus)
* Hannu Halila - niminen lääkäri toimii koulutusjohtajana Suomen lääkäriliitossaAnna-Mari Antti-Poika, LKT, Työlääketiede
Timo Aro, LKT, Vakuutuslääketiede- TYÖELÄKEYHTIÖ ILMARINEN
Arpo Aromaa, LKT, Kansanterveystiede
Hannu Halila, LKT, Terveydenhuollon hallinto
Ritva Halila, LT, Lääketieteen etiikka
Markku Heliövaara, LKT, Epidemiologia
Elina Hemminki, LKT, Kansanterveystiede
Marja-Liisa Honkasalo, LKT, Lääketieteellinen antropologia
Gang Hu, FT, Kansanterveystiede
Matti Huuskonen, LKT, Työterveysoppi
Jouni Jaakkola, LKT, Ympäristölääketiede
Pekka Jousilahti, FT, Kansanterveystiede
Jorma Juntunen, LKT, Vakuutuslääketiede – TYÖELÄKEYHTIÖ ETERA
Jorma Järvisalo, LKT Vakuutuslääketiede - KANSANELÄKELAITOS

Sakari Karvonen, VTT, Lääketieteellinen sosiologia
Ilmo Keskimäki, LT, Kansanterveystiede
Paul Knekt, THT, Biometria ja epidemiologia
Kari Kuulasmaa, Ph.D., Epidemiologia
Mikko Laaksonen, FT, Kansanterveystiede
Tiina Laatikainen, LT, Kansanterveystiede
Kimmo Leppo, LKT, Kansanterveystiede
Olle Lundberg, LKT, Medicinsk sosiologi
Esko Matikainen, LKT, Vakuutuslääketiede – KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS
Sinikka Milen, HLT, Kansanterveystiede
Marjukka Mäkelä, LKT, Allmänmedicin
Seppo Nikkari, LT, Työterveyshuolto
Ilona Nurmi-Lüthje, FT, Kansanterveystiede
Markku Nurminen, LKT, Biometria
Mikko Paunio, LT, Epidemiologia
Kari Poikolainen, LKT, Kansanterveystiede
Pekka Puska, LKT, VTM, Kansanterveystiede
Kari Reijula, LKT, Työterveyshuolto
Antti Reunanen, LKT, Epidemiologia
Hilkka Riihimäki, LKT, Kansanterveystiede, erityisesti epidemiologia
Arja Rimpelä, LKT, Kansanterveystiede
Kalle Romanov, LKT, Kansanterveystiede
Timo Sahi, LKT, Kansanterveystiede
Veikko Salomaa, LKT, Kansanterveystiede
Risto Sankila, LT, Syöpäepidemiologia
Aslak Savolainen, LKT, Työterveyshuolto
Sinikka Sihvo, FT, Kansanterveystiede
Karri Silventoinen, FT, Kansanterveystiede
Simo Taimela, LKT, Epidemiologia
Sakari Tola, LKT, Vakuutuslääketiede – TYÖELÄKEYHTIÖ VARMA
Päivi Topo, VTT, Lääketieteellinen sosiologia
Tuula Vaskilampi, YTT, Lääketieteellinen sosiologia
Pia Verkasalo, LT, Kansanterveystiede
Jarmo Virtamo, LKT, Kansanterveystiede
Ilkka Vohlonen, FT, Terveydenhuollon hallinto

Lähde:
Helsingin yliopiston kansaterveystieteen laitos
Lääketieteellinen tiedekunta


Vakuutuslääkäreille räätälöidyt “License To Lie” - lainkohdat


Kuinka moni edellä mainituista dosenttitason henkilöistä on tietoinen seuraavista lainkohdista?

Onko lainkohdista kerrottu myös lääketieteen opiskelijoille?

Miten toteutuvat hoitavien lääkäreiden ihmisoikeudet ja oikeusturva suhteessa vakuutuslääkäreihin?1. Laki tapaturmavakuutuslain 41 d §:n muuttamisestaEduskunnan päätöksen mukaisesti - Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004


41 d §
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä kannanottonsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta «terveydenhuollon» «ammattihenkilöistä» annetun lain («559/1994») 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.2. Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395


40 §
Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

Yhden tai useamman laillistetun lääkärin on osallistuttava työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden sekä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisältävien asioiden valmisteluun eläkelaitoksessa.

Eläkelaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintälaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.


Hoitavan lääkärin ihmisoikeudet = käytettävissä olevat oikeustoimikeinot ylivertaisessa asemassa olevien vakuutuslääkärien rajatonta ”harkintavaltaa” vastaan.

Hoitavan lääkärin oikeusturva = saatavissa olevat tiedonsaantioikeudet vakuutuslääkärin tekemän hylkäävän päätöksen tosiasiallista perusteluista.

Kuten kirjoitetussa lääkärinlausunnossa esitettyjen kliinisten löydösten sekä niiden jo ammatillisessa kuntoutuksessa todennetuista vaikuttavuuksista potilaan jäljellä olevaan työ - ja toimintakykyyn.

Eikä tässä vielä kaikki.

Miten toteutuu käytännössä hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lain kirjaimen edessä?

Lisäksi on tehty kaikessa hiljaisuudessa muitakin lakimuutoksia, jotka vahvistavat vakuutuslääkäreiden ylivertaista asemaa suhteessa hoitaviin lääkäreihin.

Kuten esimerkiksi.

Työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenten pitää omata nykyisin vakuutuslääketieteen erityispätevyys, jolla taataan vakuutusyhtiöille niiden haluama päätöslinja läpi koko vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän.

Edellä mainituista dosenttitason henkilöistä tämänkin asian tuntee erittäin hyvin Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen, joka toimii myös vakuutuslääkärinä työeläkeyhtiö Varmassa. Käyttää nykyisin vaihtovuoroisesti myös toista nimeään Jorma.

Kyseessä on noiden mainittujen lautakuntien osalta osa kierosti ja lakien vastaisesti vuosina 2003 – 2007 rakennettua suomalaista kahden lääkärin loukkua. Jonka vaikutuspiirissä rypistelee tälläkin hetkellä 400 000 potilasta.

Eikä tässä vieläkään valitettavasti kaikki.

Eteran ylilääkäri Jorma Juhani Juntunen on toiminut erittäin merkittävänä vakuutusalan apparatsikkina 1980 – luvulta alkaen.

Ensin itäeurooppalaisittain puolueettomasti toimivassa tapaturmalautakunnassa ja sitten nykyisessä DDR-strategian mukaisesti naamioidussa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

DDR = Delay, Deny, Refuse
(Suomennettuna viivyttelyä, kieltämistä, kiistämistä = VKK)

”Call we this very reilu meininki?” - terveisin
Oikeusturvan VOLF – työryhmä


- - - -

torstai, marraskuu 23, 2006


- Vakuutuslääketieteen tiukat kriteerit – HE 12/2006 ja HE 47/2005? - 


Keräsimme kyseisestä tieteenalasta tiedonjyväsiä, jotta itse kukin Teistä voisi muodostaa pikku hiljaa kokonaiskuvaa tieteenalasta, joka tulee nippasemaan lähivuosina entistä useamman suomalaisen tai hänen lähiomaisensa loppuelämää.

Koska vakuutuslääketieteen tiukat kriteerit ovat jääneet ainakin itsellemme erittäin epäselviksi, niin lainaamme valittuja paloja vakuutuslääkäreiden itsensä lehdistölle antamista lausunnoista tai kommenteista.


Olkaa hyvät!


Oikeusturvan VOLF – työryhm
ä


- - - -

Sitten alussa antamamme lupauksen lunastamiseen.

Oheisena kertomus polvivamman saaneen vaasalaisen Ossi Kukkosen asioinnista vakuutusyhtiö Fennian ja Pohjolan kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä/kesk. antaa vakuutuslääkäreitä puoltavan lausunnon.

Sekä puhuu taas kerran puhdasta palturia potilaan mahdollisuuksista hakea oikeutta vakuutusyhtiön hylkäävään päätökseen.

Toimittajana Maria Tolppanen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Katso Ylellä - Suomi express: yleisön pyynnöstä 17/32
- Huom! 30.6.2012 katso yllä olevasta linkistä tieto ko. jakson nettikatseluoikeuksista
- linkki ei enää toiminnassa; ohjelma lopetettu 04/2016

Onnettomuus vai sairaus? Taistelua vakuutusyhtiön kanssa.
Kesto: 00:08:00
Luokittelu: Ajankohtaisohjelmat, Suomi express: yleisön pyynnöstä
Julkaistu Areenassa: 05.05.2009 klo 20:50
Poistuu Areenasta: 04.06.2009 klo 20:50
Esitetty: 05.05.2009 klo 20:50 TV2
Maarajaus: näkyy / kuuluu kaikkialla

Ohjelmaan liittyvät linkit: Suomi express - Ohjelman lopetustieto
- linkki ei enää toiminnassa; ohjelma lopetettu 04/2016


- - - -

- Laita äänesi kuulumaan asiasta ja vastaa Kansan Galluppiin -
Suomi 2017 linkki – Vakuutuslääkäreiden perustiedot julkisiksi

* * * *Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , ,