maanantaina, maaliskuuta 22, 2010

Avoimen vaalirahoituksen abcde ja vaalirahoituksen avaaminen 2010


-->Keskustan kansanedustaja Tanja Karpelakin jättää eduskunnan.

Paljastamatta vaalirahoittajiaan ja siten sidonnaisuuksiaan. Lobbari kansanedustajana?


# # # # 
 

Kuulostaako tutulta suomalaisesta vaalirahoituksesta puhuttaessa?

"Kaikki mikä ei ole laissa nimenomaisesti kiellettyä; on sallittua!" Joten tällä ajatusmallilla myös voimassa ollut laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (414/2000) sallii kaikkien ehdokkaiden vaalirahoittajien nimien kertomisen. Ilman eurorajoja ja takautuvasti. Mikä parasta ilman mitään sanktioita. Koko 2000-luvulta.

Ainoastaan yksityishenkilöiden voidaan katsoa mielestämme nauttivan kohtuullista yksityisyydensuojaa.


Vai onko jatkossakin niin, että kaikki sisäpiiriläiset tietävät päättäjiemme vaalirahoittajat, mutta politiikasta aidosti kiinnostuneet potentiaaliset äänestäjät eivät...-->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


# # # # 


Seuraavat asiat eivät toimi vuonna 2010 edes Suomessa. Saati EU:ssa:


"Suomi haluaa kaudellaan puuttua unionin ydinongelmaan, sen vähentyneeseen oikeutukseen kansalaisten silmissä. Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.

Siksi Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan. Avoimuuden lisääntyminen unionin toiminnassa näkyy erityisesti neuvoston istuntojen avautumisena kansalaisten seurattavaksi internetin kautta.

Suomen tavoitteena on myös unionin lainsäädäntötyön laadun parantaminen. Tähän sisältyvät sekä säädösten vaikutusten selvittäminen että selkeyden parantaminen."


Lähde: eu2006.fi - Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena avoin ja tehokas unioni


# # # # 


Lienee jo selvää, että myös tiedossa olevien epäkohtien pitkäkestoisuudesta kannattaa maksaa. Niin vaalien yhteydessä kuin vaalien välilläkin.

Virallinen Suomi pelaa useammilla pelikorteilla kuin laki sallii. Eikä siinä mitään, jos vain tietäisimme edes Suomen politiikan vaalirahoittajat avoimesti.

Niin puolueiden kuin kaikkien ehdokkaiden osalta. Ilman avointa tietoa vaalirahoittajista kaikki edellä kuvattu jää taas jatkossakin vain kauniiden puheiden tasolle.

Henkilöiden välisissä suhteissa ja kytköksissä ei ole mielestämme mitään rikollista. Sen sijaan niiden pitkäkestoisessa peittelyssä ja niistä puhtaasti hyötymisessä politiikan saralla taas on. Institutionaalinen korruptio ei poistu koskaan, mutta sen kokoon voinee vaikuttaa?


# # # # 

 

Vuonna 2010 seuraavat perustiedot vaalirahoituksesta puuttuvat julkisuudesta edelleen:
1. Kaikki Vanhasen I ja II hallitusten hallitusohjelmien tekoon eri vaiheissa osallistuneet.
2. Kohta 1 henkilöiden ja organisaatioiden yhteydet vaalirahoittajiin.
3. Kansanedustajien ja ministerien vaalirahoittajien nimet vuosilta 2003 ja 2007.

Myös puolueiden paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille maksetuista vaalirahasummista tiedot puuttuvat. Vastikkeella tai ilman.


# # # # 

 

Tämän kertainen kirjoituksemme käsittelee edellä mainitun puutelistan kohtaa numero 3. Miten vähän tiedämmekään kansanedustajiemme vaalirahoittajista?

# # # # 


Kansanedustajana vuodesta 1999 toimineen Tanja Karpelan (myös nimellä Tanja Saarela) ura kansaneduslaitoksessa on ollut menestyksekäs. Vuosina 2003-2007 hän toimi Vanhasen ykköshallituksen kulttuuriministerinä.
Molemmilla nimillä tiedämme hänen henkilökohtaisista vaalirahoittajistaan vuosilta 2007 ja 2003 yhtä vähän. Vuoden 1999 vaalirahoitusilmoitukset eivät ole enää valitettavasti suorasaantimuistiyhteyksien parissa. Vertailu esimerkiksi Sauli Niinistöön ei siten onnistu.


MAAN TAPA JA MUOTO TANJA SAARELAN VAALIRAHOITUSILMOITUKSESSA VUONNA 2007


-->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana --->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

MAAN TAPA JA MUOTO TANJA SAARELAN VAALIRAHOITUSILMOITUKSESSA VUONNA 2003

-->


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


# # # # 


Puolueet ulkoistavat rahoituskanaviaan


”Keskustan 100-vuotisjuhlaristeilyllä M/S Galaxylla lokakuussa 2006 tuore puoluesihteeri Jarmo Korhonen uhosi lisäävänsä maan suurimman puolueen ennestäänkin hyvää kannatusosuutta. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa voitettujen seitsemän paikan päälle piti saada vielä yksi, viideskymmeneskuudes, jolloin kannatus nousisi 24,9 prosenttiin.

Puolueen vaalibudjetiksi Korhonen ilmoitti ennätykselliset 1,5 miljoonaa euroa. Muille puolueille tämä oli suoranainen haaste kilpavarusteluun.

Kalleimman kampanjan 2007 tekikin keskusta 1,5 miljoonalla eurolla. Sdp kulutti 1,2 miljoonaa, kokoomus miljoonan, Rkp 900 000 euroa, vasemmistoliitto 860 000 ja vihreät 560 000 euroa. Muut puolueet käyttivät enimmillään pari sataa tuhatta (HS 1.4.2007).

Puolueiden budjettien päälle on laskettava vielä ehdokkaiden omiin kampanjoihin kerätyt rahat. Keskustan osalta niiden kokonaissumma oli pelkästään läpi päässeiden osalta 2,48 miljoonaa euroa, kokoomuksella 2,46 miljoonaa, sosiaalidemokraateilla 1,37 miljoonaa ja muilla eduskuntapuolueilla sadasta tuhannesta noin puoleen miljoonaan euroon.

Yksittäisten ehdokkaiden henkilökohtaiset vaalikassat paisuivat. Jokainen vihreiden, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten läpi menneistä ehdokkaista käytti vaaleihin keskimäärin noin 20 000 euroa, sosiaalidemokraatit 40 000 ja keskustalaiset sekä kokoomuslaiset lähes 50 000 euroa.

Nämäkin luvut perustuvat edustajien omiin ylimalkaisiin ilmoituksiin; vain harva edustaja esitti eritellyn laskelman kampanjansa kustannuksista. Vielä vuoden 1999 vaaleissa kansanedustajiksi valitut olivat kampanjoineet keskimäärin noin 22 000 eurolla.


Kahdeksassa vuodessa budjetit siis kaksinkertaistuivat.”


Lähde:
Petri Koikkalainen – Esko Riepula
Näin valta ostetaan - Lyhyt oppimäärä poliittisesta korruptiosta Suomessa 2006-2009

# # # # 

Eikä raha varmastikaan ole ollut Suomen politiikassa koskaan iso ongelma. Ainoastaan rahan riittävä hankkiminen ja peittelevä kanavoiminen on aiheuttanut pienoisia ongelmia.

Näin valta ostetaan
– kirjassa mainittu vaalibudjettien tuplaantuminen tapahtui monen kansanedustajan ja ministerin kohdalla neljässä vuodessa.

Keskustan kansanedustaja Tanja Karpela jättää siis tuoreiden uutistietojen mukaan tämän kauden jälkeen eduskunnan. Hänhän kuuluu tuolla vuoden 2007 vaalirahasummallaan 51 733,46 euroa keskustan ja kokoomuksen keskivertoihin vaalibudjetin koossa.


Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa siis nyky-tilannetta parhaiten?

a) vaalityön tekeminen on kallistunut huikeasti
b) vapaan vaalirahan tarjonta on lisääntynyt
c) ehdokkaiden varainhankinta on tehostunut


Seuraava kasvuprosentti on laskettu myyntimiestavoitelaskennan kautta. Eli 100 prosentin tavoitetaso edellyttää edellisen vaalikampanjabudjetin saavuttamista.

Tanja Karpela (ex - Saarela) – kasvuprosentti 223,98%
* oma toteutunut vaalibudjetti 23 115 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 51 773 euroa vuonna 2007


Olisiko Tanja Karpela siten mahdollisesti se henkilö, joka omalla avoimuudellaan ja esimerkillään saa Suomen tulevan pääministerin ja keskustan uuden puheenjohtajan myös avaamaan omat vaalirahoittajansa? Ennen kesäkuussa pidettävää keskustan puoluekokousta.

17.12.2009 eduskunnan edessä Oikeusturvan VOLF - työryhmän jäseniä tapasi keskustan Mauri Pekkarista, joka ainakin puheiden tasolla oli valmis nimeämään kaikki seminaarilippuja ostaneet. Toivottavasti tuo suullinen kannanotto koskee myös hänen omaa vaalikampanjaansa vuodelta 2007.


KESKUSTAN PUHEENJOHTAJAKANDIDAATTIEN VAALIRAHOITUKSISTA - kasvuprosentit laskettu myyntimiestavoitelaskennan kautta.
- 100 prosentin tavoitetaso edellyttää edellisen vaalikampanjabudjetin saavuttamista.


Mari Kiviniemi - kasvuprosentti 194,74 % * oma toteutunut vaalibudjetti 33 887 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 65 991 euroa vuonna 2007

Mauri Pekkarinen – kasvuprosentti 135,59 %
* oma toteutunut vaalibudjetti 35 889 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 48 771 euroa vuonna 2007


Keskustan puheenjohtaja kisassa mukana oleva kansanedustaja Timo Kauniston vaalibudjetin koko vuonna 2007 oli keskustan keskivertoa kooltaan:

46 861,11 euroa

Hänelläkin maan tavan mukaisesti vaalirahoitus on edelleen valtaosin avaamatta.

Vähiten avaamatonta vaalirahaa keskustan puheenjohtajaehdokkaista taitaa olla tätä kirjoitettaessa Paavo Väyrysellä. Otettaessa huomioon hänen vuoden 2004 eurovaalien ja vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset.

Lakihan ei ole missään vaiheessa ollut esteenä vaalirahoittajien nimeämiselle. Edes jälkikäteen katsottuna. Sdp:n kansanedustaja Jukka Gustafsson konsultoi aiheesta varmasti mielellään ja kertoo varmasti mielellään myös sen, että onko hän joutunut avoimuutensa takia vaikeuksiin kansanedustajan työssään.


”Juutummeko edelleen itään?” - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

# # # # 
 

AVOIMEN VAALIRAHOITUSKSEN ABCDE

Avoimen vaalirahoituksen ABCDE– laintulkinta lähtee vain ja ainoastaan lain soveltamisalasta sekä tarkoituksesta.

A. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 oli voimassa kaikkia valtakuntamme vaaleja koskevana 30.4.2009 asti. Seuraava suora lainaus Finlex – tietokannasta:

1 §
Lain soveltamisala ja tarkoitus

”Tässä laissa säädetään ehdokkaan vaalikampanjan rahoituksen (vaalirahoitus) ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Lain tarkoituksena on vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi.”


B. Laki (414/2000) sallii antamaan alkuperäiset lahjoittajan nimitiedot kaikista rahoittajatahoista, vaikka rahoja on siirretty kampanjaa varten perustetun yhdistyksen tai mahdollisten välikäsiyhdistysten kautta.

C. Lain (414/2000) avoimet sanamuodot antavat täydet mahdollisuudet takautuvalle selvittelylle.

Koski sitten tuo rahan tai vastikkeellisen rahasuorituksen antaminen etujärjestöä, yhdistystä, säätiötä ja/tai yritystä. Kaupungin tai kunnan tahikka niiden omistuksissa olevien yritysten/liittymien muodossa toimivien vaalirahoittajien kertominen on myös sallittua.

Nimikkeenä esimerkiksi seminaarilippu, taidehankinta, golf-tapahtuma tai vastaava.

Laki (414/2000) sallii ko. nimitietojen antamisen takautuvasti ilman keinotekoiseksi luotuja eurorajoja.
D. Laki (414/2000) sallii myös kaikkien mainoskuluja tai muita vastaavia vaalikampanjaan kuuluvien kulujen maksamista ”sponsoroineiden” yritysten, etujärjestöjen, yhdistysten ja/tai säätiöiden nimeämisen.

E. Lain (414/2000) mukaan vaalirahailmoitukset pitää päivittää ajan tasalle oikeusministeriöön, jonka jälkeen ne ovat myös internetin kautta avoimesti kaikkien saatavilla.

Takautuvaan selvittelyyn voidaan siten ottaa kaikki 2000-luvun vaalit, jotka on pidetty ennen 30.4.2009. Kuten presidentinvaalit, EU-vaalit, eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit.

Avoimen vaalirahoituksen ABCDE – on vapaasti levitettävissä ja hyödynnettävissä.
HUOM! - Taustatiedot avoimen vaalirahoituksen abcde - laintulkinnalle:


1. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta 12.5.2000/414
2. Voideltu valta - Olli Ainola, Kauppalehti Presso
3. Lumedemokratia - Katja Boxberg, Taneli Heikka
4. Näin valta ostetaan - Petri Koikkalainen, Esko Riepula
 
€ € € € 
 
- Alla olevat linkit olivat todistettavasti toiminnassa 14.3.2017 -

Vuoden 2006 presidentinvaalin vaalirahoitusilmoitukset: 

http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/presidentinvaali/vaalirahoitusilmoitukset/vuoden2006presidentinvaalinvaalirahoitusilmoitukset.html

Vuoden 2000 presidentinvaalin vaalirahoitusilmoitukset: - ei enää nettiyhteyden päässä saatavilla


€ € € € 
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 14.3.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -Tunnisteet: , , , ,