torstaina, helmikuuta 18, 2010

KORRUPTOITUNUT HALLITUS = korruptoitunut eduskunta?
- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi mahdollisesti isompana -


Sihvosen Markon nälkälakossaan esille ottama pohjavesien yksityistäminen on nyt lakiesityksenä eduskunnan käsittelyssä.

HE 277/2009 suora osoite Finlexiin: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2009/20090277
- Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksiSupport Marko Sihvonen – keskusasema toimii osoitteessa:http://www.supportmarkosihvonen.com/
- sivusto lopettanut toimintansa


# # # #

Vesiasian noustessa entistä paremmin julkiseen ja avoimeen keskusteluun, niin uusi linkki videoraporttiin YouTube - kanavallamme.

Korruptoitunut hallitus - maan tapa?
http://www.youtube.com/watch?v=IDNgs783w30

Videoraportin pituus 3,10.

On erittäin surullista huomata se, että huonomuistisuus on tarttunut myös muihinkin pitkän linjan politiikkoihin.


# # # #


Avoimen vaalirahoituksen abcde


Sihvosen Markon nälkälakon toinen pääteema ja banderollitekstit "Korruptoitunut hallitus - Corruption connecting people" ovat kiinnittäneet jo yli miljoonan Mannerheimintiellä kulkeneiden huomion.

Tässä lisää taustoitusta aiheeseen.

Heinäkuussa sdp:n kansanedustaja Jukka Gustafsson kirjoitti omista vaalirahoittajistaan julkisuuteen. Avoin kirje Aamulehden lukijoille oli yksi pieni, mutta erittäin merkittävä signaali siitä, että vaalirahoittajien nimien julkaisemisessa ei ole mitään hävettävää.

Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta 414/2000 oli voimassa 30.4.2009 asti.

Laki sallii vaalirahoittajien nimien kertomisen myös takautuvasti ilman eurorajoja ja sanktioita.


Lisätiedot asiasta avoimesta internetistä hakusanoilla
:
stop skandaaleille
vaalirahanjälkiSUOMEN KOKO 2000-LUVUN VAALIRAHOITUS AVATTAVA

Ilman 2000-luvun vaalirahoittajien nimien julkisuuteen saattamista emme tiedä kenen rahoittamia vaaleissa valittuja päättäjiä yhteisiä asioitamme hoitaa.

Näin valta ostetaan - kirjassaan Petri Koikkalainen ja Esko Riepula kiteyttävät mielestämme maan tavan onnistuneesti. Kohta klikattavissa oleva kuvakollaasi kansallisesta korruptiosta kertoo Markon nälkälakon missiosta tarkasti ja totuudenmukaisesti.

Taxellin perustuslakia uudistava työryhmä lienee jättänyt nämä epäkohdat visusti huomioimatta...- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


Välipäätelmänä voitanee siten todeta, että myös epäkohtien huomioimatta jättämisestä kannattaa puolueille ja ehdokkaille maksaa. Tai sitten uusien epäkohtien synnyttämisestä.

Se mitä ei ole kirjattuna hallitusohjelmassa ei ole virallisesti olemassakaan.

Olisiko syytä pikaisesti kertauttaa kaikilla päättäjillämme seuraavat Suomen valtion hyväksymät lakikokonaisuudet ja niiden käytännön velvoitteet?

Suomen perustuslaki
Euroopan ihmisoikeussopimus
YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus


# # # #

PAPERILÄÄKÄRIEN ARMOILLA


Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin entisestään.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset:

1. HE 62/2004 - Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta
- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.
 

2. HE 47/2005 (HE 155/2003) - Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä
- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

3. HE 91/2006 - Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai - laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.

4. HE 12/2006 - Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
- vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
- valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
- vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.


- - - 


Lopussa linkit ko. lakipaketteihin avattuina ja arvioituina vaikuttavuudeltaan potilaiden elämään.

Muuten. Tapasimme perustuslakivaliokunnan nykyisen valiokuntaneuvoksen Timo Tuovisen potilaiden mielenosoituksessa 13.6.2008. Kysymyksessä oli ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” – nimellä kulkenut pysyvästi vammautuneiden ja sairastuneiden potilaiden järjestämä mielenosoitus.

Tuolloin tasavallan presidentin oikeudellisena neuvonantajan toiminut Timo Tuovinen otti vastaan potilaiden valmistavan ”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” - tietopaketin presidentin linnan edessä.

Luvaten toimittaa sen pyyntöjemme mukaisesti tasavallan presidentti Tarja Haloselle ja hänen puolisonsa tohtori Pentti Arajärven käyttöön.

Tuon tietopaketin sai henkilökohtaisesti myös käyttöönsä ja edelleen välitettäväksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan käyttöön kokoomuksen Sirpa - Asko Seljavaara, joka teki esiintymisellään lähtemättömän vaikutuksen pysyvästi vammautuneisiin ja sairastuneisiin potilaisiin. Hän pystyi nopeasti mm. silmämääräisesti arvioimaan ja julistamaan kaikki lähellä olleet potilaat työkykyisiksi.

Tuon mielenosoituksen yhteydessä yritettiin päästä potilasdelegaationa tapamaan myös If- ja Pohjola-yhtiöiden johtoa. Pyyntöön ei suostuttu. Joten yhden (1) osakkeen omistajien liike perustettiin.

Yhden (1) osakkeen omistajien liike Facebookissa:
https://www.facebook.com/pages/Yhden-osakkeen-1-omistajien-liike/284945374937613

Uskomme, että myös yhä useampi potilasosakkeenomistaja haluaa tulla keskustelemaan näistä aiheista Sammon ja OP - Pohjolan yhtiökokouksiin.


”Sana levitkööt!” - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

- - - -


KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU – NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 1/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 2/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_15.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 3/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_21.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 4/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_23.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 5/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_27.html


NELIKANTAISEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLIN VAIKUTTAVUUDESTA


Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 1/3
http://ajankuva.blogspot.com/2007/03/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 2/3
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 3/3
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn_12.html


YHTEENVETOA JA POHDINTAA VAKUUTUSYHTIÖIDEN VALLASTA

Miksi kahden lääkärin loukku on mahdollinen?
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/miksi-kahden-lkrin-loukku-on.html


Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista
http://ajankuva.blogspot.com/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 23.1.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , ,