lauantaina, maaliskuuta 31, 2007

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 1/3- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi näkyviin isompana -


Tulen käsittelemään seuraavan viikon aikana kolmiosaisessa kirjoitussarjassa isoksi kasvanutta kansallista ongelmakenttää: kahden lääkärin loukkua.

Ongelmakenttä ei ole suinkaan syntynyt vahingossa, vaan vakaan ja tarkkaan harkitun etujärjestökeskeisen toimintamallin kautta.

Tuossa toimintamallissa ei ole sijaa yksilön oikeusaseman tasavertaisuuteen valtaa pitävien korporaatioiden suhteen.

Oikeusturvaan liittyvät ongelmat vaiettiin vaaleja edeltävissä keskusteluissa tyystin. Tosin ainakin yksi suomalaisista tiedotusvälineistä huomasi sen ja uskalsi myös tuoda sen tuoreeltaan julki.

- - - - - - - -

- ”Vaikeat kysymykset sivutettiin” -

Toimittaja Pauli Poutanen MTV3:

” Huomattavan hiljaista oli myös keskustelu oikeusturva – asioista. Oikeuskäsittelyjen maailman ennätyshitaus tai esimerkiksi työtapaturmaisten putoaminen pykäläviidakosta tyhjän päälle, ei vaalitenteissä kielenkantoja avannut.”

Hannu Kukkonen, puheenjohtaja, Vakuutusongelmaisten liitto ry:

” Tää on nyt vaan liian arka asia ja toisaalta sitten nämä nykyisetkin hallituspuolueet ovat niitä, jotka aikoinaan ovat olleet luomassa tätä nykyistä järjestelmää. Joka aiheuttaa sitten näitä syviä ongelmia sitten kansalaisten oikeusturvaan. Erityisen syvät ongelmat on erityistuomioistuimissa ja lautakunnissa.”

Toimittaja Pauli Poutanen, MTV3:
”Asiantuntijan mukaan vaikeneminen ei yllätä.”

Heikki Paloheimo, politiikan tutkimuksen professori, Tampereen yliopisto:
”On vähän kiusallista tulla vaalikampanjaan mukaan kertomalla, että teimme tyhmiä päätöksiä ja nyt haluaisimme uudistaa näitä.”

Lähde: MTV3 - Uutiset 19.3.07 kello 19

- - - - - - - -

Nyt käynnissä olevien hallitustunnustelujen ja tulevan hallitusohjelman suhteen näyttää käyvän samoin. ”Vaan toivotaan kuitenkin parasta, mutta pelätään pahinta” – on sisälläni asuvan optimistisen pessimistin lausahdus tämän asian suhteen.

Puheiden ja tekojen välinen ristiriita Suomesta oikeusvaltiona on jo revennyt mielestäni ennennäkemättömän suureksi.

Varsinkin otettaessa tarkasteluun lakisääteisiin vakuutuksiin luotu suljettu erityistuomioistuin- ja salattu vakuutuslääkärijärjestelmä.

Erityisen pettynyt olen muun muassa ihmisoikeuksista, oikeusturvasta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta paljon puhuneen, mutta valtakunnalliseen taustakohinaan hukkuneen tasavallan presidentti Tarja Halosen tekoihin hänen itselleen kaavailemassa roolissa suomalaisten arvojohtajana.

Kumminkin hänen työkokemuksensa ja tieto-taitonsa tämän isoksi kasvaneen ongelma-alueen solmujen avaajana on valtakunnan parasta A-ryhmää.

Yleistä kahden lääkärin loukusta

Lyhytaikaisissa vamma- tai sairaustapauksissa tämä kahden lääkäri - ilmiö ei ole vielä tullut maan vakiintuneeksi tavaksi toimia.

Yleensä kahden lääkärin loukku laukeaa viimeistään noin vuoden kuluttua sairastumisesta tai vamman vaatimasta viimeisestä hoitotoimenpiteestä.

Kahden lääkärin loukkuun juuttuneita potilaita on Suomessa tällä hetkellä arviolta 200 000.

Pitkäkestoiseen kahden lääkärin loukkuun saattaa johtaa pysyvä sairaus tai ammattitauti. Yllättäen tapahtunut tapaturma, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko, jonka suorassa syy-yhteydessä olevat jälkivaikutukset ulottuvat potilaan koko loppuelämään.

Kahden lääkärin loukkuun juuttunut potilas joutuu hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin väliseksi paperilähetiksi, joka pahimmillaan saattaa kestää jopa 20 vuotta.

Suurimpana syynä tähän ovat kliinisen ja vakuutuslääketieteen erot. Ja varsinkin vakuutuslääketieteen osalta lainsäädäntöön jätetyt ja taitavasti silotellut porsaanreiät.

Yllä olevassa kaaviossa mainittu suljettu erityistuomioistuinjärjestelmä ja tapaturma-asiain korvauslautakunta kuuluvat näihin vakuutuslääketieteen hallitsemiin instansseihin. Joita Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus (TEO) omalta osaltaan antamillaan vakuutuslääketieteellisillä lausunnoillaan pönkittää.

Kyseiset kahden lääkärin loukun potilastapaukset kuuluvat lakisääteisen vakuutusturvan piiriin, jota hoitavat ulkoistetulla toimintamallilla yksityiset vakuutusalan yritykset.

Lakisääteisen vakuutusturvan lainsäädännön valmistelu, toimeenpano ja tuomiovalta tapahtuvat julkisuudelta pimentoon jääneen kolmi-/nelikantaisen toimintamallin kautta.

Tämä on johtanut oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta sellaiseen kestämättömään ristiriitatilanteeseen, että hyvin yleisissä kiistatapauksissa korvauksista; lopullista tuomiovaltaa käyttävät erityistuomioistuinjärjestelmässä oikeusprosessin toisen osapuolen eli vakuutusalan edustajat.

Lisäksi erityistuomioistuinjärjestelmän vuosittaiset kustannukset maksavat tosiasiallisesti vakuutusalan yritykset. Esimerkiksi oikeushallintomaksun nimellä.

Järjestelmässä vallitsevista epäkohdista on vallinnut vakaan vaikenemisen kulttuuri.

Vastuukysymykset kahden lääkärin loukussa

Perusero on vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin välillä on se, että vakuutuslääkäri tutkii potilaan vain papereista eikä hänen tarvitse lakien mukaan vannoa lausumaansa potilaasta ”Kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi.”

Hoitava lääkäri tapaa potilaan hoitosuhteen aikana useamman kerran ja hän joutuu lakien mukaan vannomaan aina potilaasta lausumansa ”Kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi.”

Vakuutuslääketiede vertailussa kliiniseen lääketieteeseen

Vakuutuslääkäri perustaa kantansa vakuutuslääketieteeseen, joka on vakuutusyhtiöiden kehittämä ja hallinnoima suljettu tieteenala.

Hoitava lääkäri perustaa kantansa kliiniseen lääketieteeseen, joka on avoin tiedeyhteisöjen ja yliopistojen opettama sekä kehittämä tieteenala.

Kahden lääkärin loukku ja hitaan syöksykierteen malli

Vakuutuslääkärin mielestä potilaat ovat kahden lääkärin loukussa liian ”terveitä” täysimääräiselle eläkkeelle.

Hoitavan lääkärin mielestä potilaat ovat kahden lääkärin loukussa liian sairaita paluuseen työelämään.

Tämä aiheuttaa pahimmillaan sellaisen tilanteen, että kahden lääkärin loukkuun joutunut potilas saattaa muutaman vuoden pallottelun ja kyykyttämisen jälkeen tehdä itsemurhan.

Kelan julkaisema Sosiaalivakuutus-lehti 5/2006 on ensimmäisen vakuutusalan organisaationa ja lehtenä tunnustanut tämän ongelman.

Kuntoutus

Vakuutuslääkärin mielestä kahden lääkärin loukussa olevien potilaiden kuntoutuksessa on kyse nopeasti tapahtuvasta työkyvyn palauttamisesta ja töihin paluusta. Joka ei välttämättä edes kuulu kyseisessä tapauksessa pääsääntöisesti sovellettavan vakuutuslajin piiriin. Tämä on siis vakuutuslääkärin kanta.

Kahden lääkärin loukussa olevien potilaiden hoitavan lääkärin mielestä kuntoutuksessa on kyse edes toimintakyvyn osittaisesta palauttamisesta ja ylläpitämisestä, joka siis saatetaan vakuutuslääkärin toimesta kiistää.

Tällöin joudutaan Kelan ensimmäisenä julkisesti tunnustamaan helvetinmoiseen paperilla tapahtuvaan pyöritykseen. Vastuu kaikesta siirtyy potilaalle ja hänen lähiomaisilleen.

- - - - - - - -

Henkilökohtainen selvitysmies

”Kuntoutusasiakas joutuu nykyisin miettimään, kuuluuko hän työhallinnon, työeläkelaitosten, Kelan, liikennevakuutuksen, tapaturmavakuutuksen, erityisopetuksen, vammaispalvelun vai mahdollisesti jonkin muun tahon järjestämän kuntoutuksen piiriin.

Kelan asiantuntijalääkärin Paavo Rissasen mielestä oikean löytäminen on asiakkaalle täysin mahdoton tehtävä. Jokainen tarvitsisi hänen mukaansa siihen oman henkilökohtaisenselvitysmiehen.

Yhteistyö. Asiakkaan hyväksi.

Kuulostaa liiankin helpolta ratkaisulta, muttei se vaan käytännössä sitä ole. Yhteistoiminta on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi. Kukin taho kulkee enimmäkseen tiukasti pitkin omaa reviiriään.

Kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään nykyisin jo niin paljon, että voidaan varmuudella sanoa, että ilman asianmukaista kuntoutusta monen työ- ja toimintakyky heikentyvät ennen aikojaan ja elämäkin saattaa jäädä sen vuoksi kesken.

Tasavertaisuuden nimessä täytyy myös sanoa, että monen kuntoutus myös saavuttaa tavoitteensa, työ- ja toimintakyky paranevat tai ainakin säilyvät, eikä elämä sen vuoksi jää kesken.

Kelankin kuntoutus voisi olla tuloksellisempi ja vaikuttavampi, jos prosessia hoidettaisiin tehokkaasti kummassakin päässä, Kelassa ja terveydenhuollossa. Palvelujen tulee olla saumattomasti käytettävissä asiakkaan hyväksi.”

Lähde: Kelan Sosiaalivakuutus-lehden 5/2006 pääkirjoitus – Hilkka Arola

Laillisuusvalvonta

Vakuutuslääkärien toimintaa valvovat vakuutuslääkärit itse. Virheellisistä lausumista ei ole siten olemassa minkäänlaista sanktiojärjestelmää.

Vakuutuslääkärin saamisesta rikollisoikeudelliseen vastuuseen ei ole tietääkseni olemassa Suomessa yhtään ennakkotapausta.

Hoitavan lääkärin toimintaa valvotaan tarkasti lakiin perustuvan viranomaisten valvontasysteemin kautta.

Työn ja tehtävien laiminlyönneistä on olemassa sanktiojärjestelmä, josta yhtenä kovimmista lääkärinoikeuksien menettäminen loppuelämän ajaksi.

Lisäksi hoitava lääkäri voidaan asettaa virheistään rikollisoikeudelliseen vastuuseen.

Vakuutuslääketiede

Vakuutuslääketiede on tieteenalana siitä kummallinen, että vaikka se mainitaan jo useissa eduskunnan hyväksymissä lakiteksteissä, niin avoimen tiedon löytäminen vakuutuslääketieteestä vakuutusalan organisaatioiden omiltakin internet-sivulta on vähintäänkin hankalaa.

Esimerkiksi tulevan sähköisen potilasarkiston hallinnoijan Kelan kotisivuilta hakutulos hakusanalla vakuutuslääketiede on puhdas nolla.

Hakutulokset 31.3.07 kello 12,01
0 dokumenttia löytyi hakuehdollasi "vakuutuslääketiede”

Kuitenkin vakuutuslääketiede päihittää tällä hetkellä kliinisen lääketieteen faktat lakisääteiseen vakuutusturvaan liittyvissä asioissa huolestuttavissa määrin.

Ongelma on jo kasvanut sellaisiin katastrofaalisiin mittoihin, että kyseessä ei ole enää juridiikka; vaan se on johdonmukaista kolmi-/nelikannasta johdettua politiikkaa, jonka kautta eduskunta on taannut vahvistamillaan laeilla vahinkovakuutus- ja työeläkeyhtiöille ylivertaisen aseman suhteessa yksittäiseen vakuutettuun eli potilaaseen.

Kliinisen lääketieteen tärkeydestä

Seuraavaksi poiminta kliinisen lääketieteen tärkeydestä:

”Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron lääketieteen palkinto on 04.01.2007 myönnetty Helsingin yliopiston kanslerille, professori Kari Raiviolle.

Palkittu Kari Raivio haluaa nostaa kliinisen eli käytännön lääkärintyön arvostusta lääkärin urakehityksessä.

Liian moni nuori lääkäri tekee väitöskirjan sen sijaan että keskittyisi kehittämään kliinistä osaamistaan. Väitöskirjan tekemisen ei pitäisi olla tarpeen, ellei tutkijan ura ole mielessä.

Kliinisen osaamisen kehittymistä tulisi arvostaa yhtä lailla kuin väitöskirjan tekemistä, ja etevän kliinikon tulisi ilman tohtorintutkintoakin pystyä etenemään urallaan yliopistosairaaloita myöten, Kari Raivio korostaa.

- Tästä syystä tarvitaan keinoja arvioida ja palkita kliinistä osaamista. Taidot potilaan hoitamisessa kehittyvät käytännön työssä, jossa on mahdollisuus myös pitkäjänteisesti seurata potilaan terveydentilaa.

Raivio onkin huolissaan reppu- ja keikkalääkäreiden määrän kasvusta. Kun lääkäri ei työskentele yhdessä paikassa riittävän kauan, hän ei näe potilaan terveydentilan kehitystä.

Kyseessä on koko terveydenhuoltojärjestelmää koskeva ongelma. Terveyskeskukset ovat pinteessä, kun lääkärit vaihtuvat tiuhaan. Tilanne on hankala erityisesti potilaille, jotka vaivoineen voivat kokea olevansa heittopusseja.”

Lähde: Pohjolan www - sivusto (Etusivu > Pohjola > Lehdistöpalvelu)
- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi näkyviin isompana -

Puolueeton ja riippumaton tuomioistuin?

Vakuutusala maksaa siis erityistuomioistuinjärjestelmästä aiheutuvat vuosittaiset kulut . Tällä hetkellä se tapahtuu oikeushallintomaksun nimellä.

Vakuutusala kouluttaa tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon kuuluvat vakuutuslääkärit sekä valvoo ratkaisukokoonpanoon kuuluvien vakuutuslääkärijäsenten toimia.

Keskeisiä paikkoja ovat ensimmäisen tuomioistuinasteen lautakunnat. Kuten tapaturma-asioiden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnat.

Esimerkkejä valtioneuvoston hankerekisteristä:HUOM!
Valtioneuvoston ja ministeriöiden hanketietopalvelua uudistetaan. Vanhan HARE-hanketietojärjestelmän verkkosivut on poistettu käytöstä 3.8.2015.

Hanketiedot löytyvät 3.8. alkaen valtioneuvoston verkkosivustolta osoitteesta
http://valtioneuvosto.fi/hankkeet
- ennen vuotta 2010 loppuneiden hankkeiden tiedot pyydettävä erikseen ministeriöiden kirjaamoista.

* * * *

Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke
VNK013:00/2015
http://vnk.fi/hanke?selectedProjectId=8704

- linkit toiminnassa 26.10.2016

><* Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen istuu valittuna lääkärijäsenenä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa kaudella 1.1.2006 – 31.12.2010.

Lähde: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanojenHistoriaSelailu.asp?h_iId=11311
(linkki oli toiminnassa 31.3.07 kello 12,02)

* Tapiolan ylilääkäri Ilkka Torstila istuu valittuna lääkärijäsenen varahenkilönä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa kaudella 1.1.2007 – 31.12.2011.

* Kelan eläkkeelle jäänyt ylilääkäri Antti Huunan - Seppälä istuu valittuna lääkärijäsenenä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa kaudella 1.1.2007 – 31.12.2011.

Lähde: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanojenHistoriaSelailu.asp?h_iId=12322
(linkki oli toiminnassa 31.3.07 kello 12,03)

- - - - - - -

Antti Huunan - Seppälä eläkkeelle kuntoutuksen näköalapaikalta

Kansaneläkelaitoksen ylilääkäri, professori Antti Huunan - Seppälä on tehnyt pitkän uran vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen saralla.

Työstä eläkkeelle siirtyminen on iso muutos kenen tahansa elämässä ja erityisesti silloin, kun elämä on ollut yhtä työntäyteistä kuin Antti Huunan - Seppälällä.

Antti Huunan - Seppälä on tehnyt pitkän uran suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

- Nyt on aika keskittyä omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimiseen, Huunan-Seppälä pohtii. Aikaa jää toivottavasti myös lukemiselle ja muille asioille, joille hektinen työ ei ole juurikaan suonut mahdollisuuksia.

Lähde: Kuntoutussäätiön Käännekohta-lehti 2 /2006

Erityistuomioistuinjärjestelmän työelämän asiantuntijoista

Eduskunnassa pitkän päivätyön tehnyt SDP:n humanistisiiven ex-kansanedustaja Ilkka Taipale kritisoi pitkään vallinnutta järjestelmää seuraavasti:

”Taipale arvostelee myös todella ankarasti vakuutusoikeuden noin 50:ttä työelämän asiantuntijaa, jotka kaikki ovat juristeja:

- Ikään kuin he tietäisivät rakennussiivouksesta tai veturikuskin hommista jotain. Eivät he tiedä. Siellä pitäisi olla reaalityöelämän asiantuntijoita enemmän näiden juristien sijaan.

Taipaleen mukaan myös oikeusasiamiehen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota asiaan.”

Lähde: 03.02.2007 YLE Uutiset - Yhä useamman työkyvyttömyyseläke hylätään

- - - - - - -

Mielestäni oikeusasiamiehen huomion kiinnittäminen olemassa oleviin ongelmiin on yhtä tyhjän kanssa. On todellisten korjaavien tekojen aika.

Helpointa olisi vakuutusoikeudenkin kilauttaa potilaan omaan työvoimatoimistoon ja pyytää asianomaisjulkinen lausunto potilaan todellisista mahdollisuuksista palata työelämään.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen roolista (TEO)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rooli on puhuttanut ruohonjuuritason kansalaisia jo pitkään. Sen puolueettomuudesta ollaan varsinkin ruohonjuuritason potilaiden ja heidän asiamiestensä joukoissa hyvin eri mieltä ns. virallisen totuuden kanssa.

Tämäkin asiantuntijainstanssi lienee yksi niitä tahoja, jonka puheiden ja tekojen välinen ristiriita tulee saattaa puolueettoman ulkomaisen tarkasteluryhmän piiriin.

- - - - - - -

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus parantaa ohjauksen ja valvonnan keinoin palvelujen laatua ja oikeusturvan toteutumista terveydenhuollossa.


Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) on sosiaali- ja terveysministeriön alainen asiantuntijaviranomainen, joka:

* ohjaa terveydenhuollon organisaatioita ja ammattihenkilöitä
* valvoo terveydenhuollon organisaatioita ja ammattihenkilöitä
* yhdenmukaistaa lääninhallitusten ohjaus- ja valvontakäytäntöjä

hoitaa sille laissa määrätyt tehtävät jotka liittyvät:

* terveydenhuollon ammattioikeuksiin
* raskauden keskeyttämiseen ja sterilointiin
* hedelmöityshoitoihin
* oikeuspsykiatrisiin asioihin
* vakuutuslääketieteellisiin lausuntoihin
* asiantuntijalausuntoihin tuomioistuimille ja eri viranomaisille

* ihmisten elinten ja kudosten lääketieteellisen käytön lupiin
* kuolemansyyn selvittämiseen
* Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltäviin ihmisoikeuskysymyksiin

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät muuttuivat syyskuussa 2006.

TEO on nyt myös terveydenhuollon toimintayksiköitä, esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia ja yksityisiä lääkäriasemia, ohjaava ja valvova viranomainen.

Aikaisemmin TEO ohjasi ja valvoi yksittäisiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Terveyspalvelujärjestelmä on viime vuosina hajaantunut ja sen toimintamallit ja rakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen.

Pelkkä jälkikäteen tapahtuva valvonta ei riitä takaamaan järjestelmän moitteetonta toimintaa, vaan tarvitaan myös toiminnan ohjausta edistämään hyviä käytäntöjä sekä ehkäisemään virheitä ja huonoja käytäntöjä.

- - -

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella on ohjauksessa ja valvonnassa valtakunnallisesti samoja tehtäviä kuin lääninhallituksilla on omissa lääneissään.

Oikeusturvakeskus käsittelee terveydenhuollon yksiköiden ja ammattihenkilöiden ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat silloin, kun ne ovat periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia tai koskevat useaa lääniä tai koko maata.

TEO ohjaa myös lääninhallituksia toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamisessa.

Lähde: 29.3.07 TEO:n www-sivusto

- - - - - - -

Vakuutuslääkärin lausumien julkisuudesta erityistuomioistuimissa

Jo vuonna 2003 Kelan tutkija Maija Sakslin ehdotti, että lääketieteellisen arvioinnin avoimuutta olisi lisättävä ja sen merkitystä vahvistettava käsiteltäessä työkyvyttömyyseläkettä ja tapaturmavakuutusta koskevia valituksia vakuutusoikeudessa.

Tähän lopputulokseen tutkija Maija Sakslin tuli jo suppeassa muodossa tekemässään selvityksessään oikeusturvan toteutumisesta näitä etuuksia koskevien valitusten käsittelyssä vakuutusoikeudessa.

Saksilinin selvitykseen ei otettu mukaan kansalaisjärjestöjen nimeämiä vakuutusoikeudessa tapahtuneita räikeämpiä oikeusturvan rikkomistapauksia.

HUOM! Vuonna 2012 Maija Sakslin toimii kaikessa hiljaisuudessa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä....
- Latoja Larssonin reunahuomautus

HE 12/2006 tekee erityistuomioistuinjärjestelmästä suljetun

Kyseisestä eduskunnan jo hyväksymästä hallituksen esityksestä puuttuu viime viikolla oikeusministeriöstä saamieni tietojeni mukaan enää tasavallan presidentin Tarja Halosen allekirjoitus.

Eduskunnan hyväksymässä ehdotuksessa laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa on 15 §:ssä seuraava säännös:

Hallintotuomioistuimen neuvottelu toimitetaan asianosaisten ja yleisön läsnä olematta.

Neuvottelun sisältö on pidettävä salassa.

Salassapitoaika on 80 vuotta asian vireilletulosta tuomioistuimessa.

- - - - - - -

Tämä tulee tarkoittamaan käytännössä sitä, että erityistuomioistuimen ratkaisukokoonpanon sisällytetty vakuutuslääkärijäsenen lausumat saadaan ”lainvoimaisesti” salatuksi asianomaiselta itseltään.

Vaikka hän antamansa ja oikeaksi todistetun valtakirjan voimin haluaisi nimenomaan kyseiset tiedot julkisiksi.

Kuitenkin suurin osa erityistuomioistuimiin tulevista lakisääteisistä vakuutuksista tehdyistä valituksista on ratkaisujen osalta pääpainoltaan lääketieteellisiä.

- - - - - - -

Asiantuntijalääkäreiden käyttö toi Suomelle langettavan tuomion EIT:stä
Lääkäreiden nimet ja lausunnot pimitettiin, päätöksiä ei perusteltu
Lääkärit passittivat sairauslomalle, asiantuntijalääkärit patistivat töihin


Asianajaja Markku Fredmanin mukaan EIT:n havaitsemat puutteet ovat olleet hyvin tiedossa jo pitkään.

"Tuntuu tietenkin pahalta, jos jokaiseen epäkohtaan pitää saada EIT:n ratkaisu, ennen kuin systeemejä kehitetään. Lisää mahdollisuuksia ruvetaan saamaan vasta sitten, kun luodaan näille hintalappu."

Fredman muistuttaa, että joulukuussa mietintönsä luovuttanut tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on puuttunut sekä asiantuntijalääkäreiden käyttöön vakuutusoikeudessa että päätösten perustelemiseen. Myös Fredman oli komitean jäsen.

Komitea esitti, että vakuutusoikeudessa pitäisi luopua asiantuntijalääkäreiden kuulumisesta kokoonpanoon.

"Vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiden mielipiteet ja selvitykset ovat salaisia, sillä ne kuuluvat tuomareiden neuvottelusalaisuuden piiriin", Fredman huomauttaa.

Komitean mielestä pitäisi luoda järjestelmä, jossa ammattituomarit pyytävät tarvittavat lausunnot asiantuntijoilta ja asianosaisilla on mahdollisuus kommentoida niitä.

Vaihtoehtoisesti asiantuntijoita voitaisiin kuulla todistajina.

Lähde: Helsingin Sanomat 28.1.2004 Kotimaa

Tapaturmavakuutuslain uudistaminen käynnistyi

Tosiasioiden myöntämisen sijaan Suomessa vallitsevia ongelmakenttiä ei olla valmiita julkisesti tunnustamaan. Ei varsinkaan tästä suomalaisesta kahden lääkärin loukusta.

Vakaan vaikenemisen kulttuuri lienee perua tsaarin ajan hallintokulttuurista.

Vaan yx - kax ongelmiin ajautuneet ja niistä kipeän omakohtaisesti kärsimään joutuneet potilaat saavat lukea tiedotusvälineistä, että on perustettu työryhmä jos toinenkin kehittämään ja uudistamaan vallitsevaa lainsäädäntöä.

Yleensä näin pelataan aikaa ja voidaan näyttää toteen arvostelijoille, että korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Esimerkiksi tässä kahden lääkärin loukku ongelmakentässä ajan pelaaminen vakuutusalan hyväksi on keskimäärin kahdeksan (8) vuotta. Se on jo melkoinen lyhennys itse kunkin kahden lääkärin loukussa olevan potilaan elinaikaodotteeseen.

- - - - - -

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataisen 4.1.2007 asettama tapaturmatyöryhmä on ”kolmikantainen”.

Siinä on sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön edustajien Iisäksi vahva työmarkkinajärjestöjen ja Suomen yrittäjien edustus.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Jaakko Hannula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lähde: Tapaturmavakuutus 1/2007

- yhtenä jäsenenä muun muassa Varman ylilääkäri Sakari Tola

- - - - - -

Todellisuudessa työryhmä on nelikantainen, koska siinä on mukana erittäin vahvasti edustettuina vakuutusalan etujärjestöt.

Kansalais- ja potilasjärjestöjä ei tähänkään työryhmään ole katsottu tarpeelliseksi ottaa.

Työryhmälle voisi yhden evästyksen laittaa tai saman tien kaksi:

1. Tuomiovalta pitää eriyttää kokonaan nelikannan ikeestä.

2. Kenen kukkaroista korvataan kahden lääkärin loukkuun ilman tosiasiallisia perusteluita jätettyjen potilaiden saamatta jääneet korvaukset ja mihin mennessä korvaukset maksetaan?

HUOM! Katso tämä vuoden 2012 Oikeusturvan VOLF - työryhmän artikkeli
 > Valtiovalta. Järjestövalta -
, joka kertoo Suomen todellisesta hallitusmuodosta.

- - - - - - -

Haittaluokitus tarkistetaan ajan tasalle

Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaluokitus tarkistetaan ajan tasalle.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallitus on asettanut työryhmän valmiselemaan uutta ehdotusta haittaluokituksesta.

Tavoitteena on, että lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen tulisi sama haittaluokitus kuin on liikennevakuutuksessa ja potilasvalutuksessa.

Työryhmä työskentelee työeläkeyhtiö Varman ylilääkärin Sakari Tolan johdolla.

Lähde: Tapaturmavakuutus 1/2007

- - - - - - -

Monen kahden lääkärin loukussa olevan potilaan puolesta voinkin todeta, että oli jo aikakin.

Tosin vakuutuslääkäreistä koostuvan työryhmän ehdotuksen suhteen valmista on tulossa 30.6.2008 mennessä.

Sen jälkeen ehdotus etenee hiljalleen nelikannan byrokratian rattaissa, joten vuonna 2015 uusi haittaluokituslainsäädäntö voi olla jo valmiina. Se on oma henkilökohtainen veikkaukseni. Tai sitten sitä ei tule ollenkaan.

- - - - - - -

Taustatietoa haittaluokituksesta

Tapaturmalain 18 a § (10.7.1981/526)

Haittarahaa suoritetaan työntekijälle, joka ei saa päivärahaa ja jolle aiheutuu tapaturmasta johtuvasta vammasta tai sairaudesta pysyvää yleistä haittaa.

Yleistä haittaa pidetään pysyvänä, kun vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. (30.12.1992/1642)

Edellä 1 momentissa sanotulla yleisellä haitalla tarkoitetaan muuta vahinkoa kuin työkyvyn alentumista. Tämän suuruuden määrittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriö jakaa yleistä haittaa aiheuttavat vammat ja sairaudet 20 haittaluokkaan.

Haittarahan suuruus määräytyy työntekijälle vamman haittaluokan perusteella.

- - - - - - -

Vuonna 1976 kehitetty haitta-asteluokitus perustuu saksalaiseen maailmansotien aikaiseen menetelmään, jolla arvioitiin vammojen vaikutusta sotilaan toimintakykyyn.

- Taulukkoa ei ole tarkistettu vuoden 1986 jälkeen.
- Luokitus on täysin poikkeava eurooppalaisista käytännöistä eikä huomioi kipua lainkaan.
- Ohjeissa sanotaan, että ainoastaan anatominen puutos pitää ottaa huomioon, ihmettelee Kotkan keskussairaalan kipupoliklinikan ylilääkäri ja Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Eero Vuorinen.

Taulukkoa käytetään kuitenkin yleisesti paitsi vakuutusoikeudellisena asiakirjana myös sosiaalietuuksista päätettäessä.

Lähde: Mediuutiset 20.1.2006

- - - - - - -

Aivan oikein. Joku tarkkasilmäinen Teistä huomasi sen heti.

Vaan tämän kirjoitukseni otsikkoa klikkaamalla voitte tutustua alun suljetun paperikierron kaaviossa olleen tapaturma-asiain korvauslautakunnan toimintaan ja sielunmaisemaan.

Olkaa hyvät. Ja muistakaa, että tapaturma-asiain korvauslautakunta toimii myös nelikantaisesti.

Paaluttaen > vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän ulkopuolelta - alalla noudatettavan korvauskäytännön. Samoja henkilöitä. Eri palleilla istuen...

Oikeusturva - terveisin
Petri

- - - - - - -

Linkityksiä päivän aiheeseen – linkit toiminnassa ainakin julkaisuhetkellä

- - - - - - -

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

Laki vakuutuslääkärin vastuuvapaudesta lausumissaan (HE 62/2004):http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040545

Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (HE 155/2003 ja HE 47/2005): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050681

Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta (HE 91/2006):
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061298

HE 12/2006 laiksi mm. oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2006/20060012

17.9.2003 Lääkärijäsenen toiminta avoimemmaksi vakuutusoikeudessa:
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/200321oikeusturvantoteutuminenvakuutusoikeudessa.html

Tapaturmavakuutuslaki 20.8.1948/608:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480608

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta 23.12.1986/1012:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19861012

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 2.4.2023
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,