sunnuntaina, heinäkuuta 15, 2012

"Sutki Sisko" - järjestelmästä

Miesten keskuudessa vallitseva "Hyvä Veli" - järjestelmä toimii ja jaksaa hyvin. Kaikki ihmisen elämässä perustuu ihmissuhteisiin ja niiden kautta rakennettuun luottamukseen. Sitä enemmän muiltakin saa, mitä enemmän jaksaa antaa. Henkisen puolen tasapuolisessa antamisessa ja saamisessa ei liene moraalista ongelmaa?

Ongelmat alkavat, kun asiointiin liittyy erilaisia vastikkeita. Varsinkin, jos puhutaan yhteisillä varoilla tapahtuvasta toiminnasta tai julkisen vallan piiriin liittyvästä toiminnasta.
Onko naisten keskuudessa vallitseva "Sutki Sisko" - järjestelmä olemassa?

Suomessa on pitkään ollut vallalla käytäntö siitä, että jos jokin iso epäkohtien alue huomataan, niin sitä varten perustetaan työryhmä. Työryhmään tulee yleensä edustus vain niistä henkilöistä ja organisaatioista, jotka ovat epäkohdat rakentaneet, niitä ylläpitäneet sekä niistä suoraan taikka välillisesti hyötyneet.
 


Lopussa olevasta linkkauksesta löytyvä parlamentarismin ja laillisuusvalvonnan ulkopuolella Suomessa toimiva kokonaisuus tunnetaan nimillä korporatismi tai korporativismi. Kaikki puolue- ja aaterajat ylittävää mukana olevaa henkilöä kutsutaan nimellä apparatsikki. Tämänkaltainen perustuslakirikollisuus on ehkäpä törkein rikollisuuden laji, josta ei ole Suomessa joutunut vastuuseen. Ainakaan toistaiseksi.

Sosiaalisessa mediassa (SM) ja verkkomediassa (VM) nämä asiat on tiedetty jo pitkään. Joten nostetaan asiaa taas kerran avoimeen vertailuun. Kysyä myös sopii, että voiko sananvapaus olla kauppatavarana? Kansanvalta ei toimi, jos kansa ei tiedä tai sille ei kerrota.


Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila on erittäin merkittävän julkisen vallan käyttäjä. Hän on tehnyt tosiasiallisesti tähän astisen työuransa vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla toimien.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon työryhmä vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi tulee saattaa pikaisesti kaikkien kiinnostuneiden tietoon. Kuten tiedot:

Keitä työryhmään on nimitetty?
Heidän sidonnaisuutensa puolueisiin, etujärjestöihin ja vakuutusalan toimijoihin?


Joku Teistä saattaa, aivan oikeutetusti, ihmetellä, että miksi ihmeessä näitä tietoja tarvitaan? Tarkastellaan kokonaisuutta Outi Antila - nimisen virkanaisen kautta.

KUKA OUTI ANTILA OIKEIN ON?

Suomen todellinen ihmisoikeustilanne oli esittelyssä myös vuonna 1999 MOT - ohjelmassa >>> Vakuutuslääketiede - lääkärietiikan aivotärähdys?” Ohjelma esitettiin Ylellä 8.2.1999.

Ohjelmassa tuolloin esiintynyt Outi Antila-Rantanen toimii nykyisin Suomen korkeimpana vakuutusasioiden virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Osastopäällikkö; ylijohtaja Outi Antila valtakunta eli sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto käsittelee muun muassa työ- ja kansaneläkelainsäädäntöä, työttömyysturvalainsäädäntöä, sairaus- ja vanhempainvakuutuslainsäädäntöä ja muuta toimeentuloturva- ja vakuutuslainsäädäntöä sekä vakuutusmarkkinoiden toimintaa.


Vakuutusalan ylin virkamies

”Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja on alan ylin virkamies, jonka palkka on 9500 euroa kuukaudessa. Hän johtaa osastoa, joka vastaa vakuutusalaa koskevien lakien valmistelusta ja päättää muun muassa eläkeyhtiöiden hoitamien varojen tuottovaatimuksista.

Antila on tutustunut tarkasti sosiaalivakuutuksen koukeroihin: Hän työskenteli viimeksi puheenjohtajana Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, jonne hylkäävän työeläkepäätöksen saaneet ovat voineet ensimmäisenä valittaa.

Tätä ennen hän tulkitsi tapaturmavakuutuslakia Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, jossa vedettiin rajaa tapaturmien vakuutuskorvauksissa.

Antila on eronnut kahden aikuisen pojan äiti, joka seurustelee vakituisesti If-yhtiöissä työskentelevän juristin kanssa.

 
Hän harrastaa muun muassa hirvien ja kanalintujen metsästystä. Jahdissa Antila käy Akkainjahti ry:ssä, johon kuuluu jäseniä eri puolilta Suomea.

Neljätoista maratonin taivaltaneen Antilan ennätysaika on 4.01. Viimeisimpään maratoniin Ljubljanassa viime syksynä kului minuutti enemmän.”


Lähde: HS - Talous & Työ - 7.2.2010
- HUOM! kyseisten lautakuntien kustannukset maksavat vakuutusyhtiöt

* * * * *

Päivitys 6.10.2016

Kelan pääjohtajaksi hakeneen Outi Antila ja sosiaalisen median tekemän sidonnaisuusselvitys
>>> tästä linkistä


* * * * *

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Vakuutusmaksut 700 miljoonaa Euroa
Vakuutuskorvaukset 400 miljoonaa Euroa
Kulut 40 miljoonaa Euroa

 
Lähde: MOT - Törmäys ja tyrmäys 23.8.2010 klo 20:00 TV1

Eli puhdas ja täysin riskitön voitto on vakuutusyhtiöille 260 miljoonaa euroa! Siis yhdessä vuodessa ja kate eli voittoprosentti on huikeat 37 prosenttia liikevaihdosta!* * * * * * * * *


Tiedotusvälineen kaikista arvokkain pääoma on aina se, että siihen luotetaan. Jokainen meistä pyrkii kauppamaan niitä juttuja, joita meillä on kulloinkin hallussamme. Tietoja, taitoja.

Yksi vähiten läpivalaistuista alueista Suomessa on se, että voiko sananvapaus olla kauppatavarana? Korporatismissa vastaus on aina kyllä.

Tiedotusvälineillä on valvomaton mahdollisuus jättää kokonaan kertomatta asioita. Varsinkin, jos niillä on isoa kauppakumppania vahingoittavia vaikutuksia.

>>> Tästä seuraavasta linkistä muun muassa SAK:n luoman, ylläpitämän ja sitä hyödyttäneen alueen ytimeen.

Kuinka monta ohjelmaa Sinä tiedät MTV3 omistamien tiedotusvälineiden tehneen ko. aiheesta?

Ihmetellään
Oikeusturvan VOLF-työryhmä* * * * * * * * *

Tiedote
SAK JA MTV3 INTERNET SOPIVAT WWW-YHTEISTYÖSTÄ


ALMA MEDIA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE
julkaistavissa 30.8.2000 klo 9.00
SAK JA MTV3 INTERNET SOPIVAT WWW-YHTEISTYÖSTÄ

 
SAK avaa tammikuussa 2001 internetpalvelun, josta on tarkoitus kehittää SAK:laisen ay-liikkeen oma aloitussivusto,portaali. Portaalin perusta on MTV3 Internetin tuottama yhteisöpalvelu; sisällöntuotannosta vastaa SAK.

Uusi internetportaali osoitteessa www.sak.fi parantaa SAK:njäsenpalveluja. Portaalin kautta tarjotaan sähköisesti välitettäviä jäsenetuja, lisätään jäsenten mahdollisuuksia palautteeseen ja asiointiin SAK:n ja sen jäsenliittojen kanssa sekä välitetään ajankohtaista tietoa SAK:laisesta ay-liikkeestä.
Työelämän sivusto kaikille

SAK:n uusi internetportaali palvelee myös muita kuin SAK:laisten liittojen jäseniä. Portaali välittää monipuolista tietoa työelämästä ja siihen liittyvästä koulutuksesta, sen kautta voi etsiä itselleen sopivaa ammattiliittoa ja se tarjoaa myös mahdollisuuden käydä ay-liikkeeseen ja muuhun työelämään liittyvää keskustelua. Erityistä huomiota uudessa portaalissa saavat nuoret, työelämään siirtymässä olevat tai sinne juuri siirtyneet henkilöt. Palvelun kautta pyritään

tavoittamaan myös kasvussa oleva maahanmuuttajaväestö.

SAK:n jäsenliittojen yli miljoonasta jäsenestä löytyy runsaasti potentiaalia sähköisen viestinnän hyväksikäytölle: yli neljäsosalla (26 %) on pääsy internetiin, yli viidesosalla (22 %) on käytössään oma sähköpostiosoite ja kotitietokone on peräti 40 %:lla (SAK:n jäsenkysely, kevät 1999). Jäsenkunnan tietoyhteiskuntavalmiuksia on aikaisemmin pyritty lisäämään mm. SAK:n jäsenmikrokampanjoilla, jotka aloitettiin vuonna 1998 ja joiden kautta noin 15 000 SAK:n jäsenliiton jäsentä on tilannut itselleen kotitietokoneen.

- SAK panostaa jatkossakin voimakkaasti sähköisen viestinnän kehittämiseen. Tavoitteena on, että kaikki SAK:laiset luottamusmiehet ovat sähköisesti tavoitettavissa vuoteen 2003 mennessä, kertoo osastopäällikkö Eero Heinäluoma SAK:sta.

- Nyt sinetöityä yhteistyötä voi kuvailla johdonmukaiseksi kehitykseksi; erittäin moni SAK:n jäsen on jo nyt jonkin Alma edian tiedotusvälineen asiakas, luonnehtii liiketoimintaryhmän johtaja Raimo Mäkilä Alma Mediasta. Alma Median tunnetuimpia tuotteita ovat MTV3, Kauppalehti ja Iltalehti.

Lisätietoja

SAK: osastopäällikkö Eero Heinäluoma, puh. (09) 7721 340 ja verkkotiedottaja Pauli Vento, puh. (09) 7721 324 tai 040-522 3611, pauli.vento@sak.fi

Alma Media: johtaja Jukka Mauno, MTV3 Internet, puh. 0400-507881 tai 09-1500 659, maunoj@mtv3.fi* * * * * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , , , , ,