tiistaina, joulukuuta 18, 2012

Avoin vakuutuslääketiede

Tapaturma-lehden numerossa 3/2007 lehden päätoimittaja Tapani Miettinen kirjoittaa osuvasti:

”Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sosiaalivakuutusluonnetta hämärtää se, että toimeenpano Suomessa, päinvastoin kuin useimmissa maapallomme järjestelmissä, on delegoitu yksityisille vahinkovakuutusyhtiöille sekä Valtiokonttorille ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.”Miksi siis erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien vakuutuslääkäreiden tietoja salataan? Vakuutusalan yhtiöiden osakkeiden omistamista ollenkaan väheksymättä.

Toimivathan vakuutuslääkärit myös kirjallisesti ja suljetusti toimivassa vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä. Vakuutuslääketieteeseen perehtyneisyys on perusvaatimus.

Vakuutuslääkärit perustavat uutistietojen mukaan työnsä vakuutuslääketieteeseen.

Kuka siis tietää? Mikä on vakuutuslääketiede-nimistä tiedettä valvovan tiede-elimen nimi ja yhteystiedot?

Tässä linkissä vuonna 2008 tehty selvitysyritys; laajalla jakelulistalla:
> Finngate - skandaali ulottuu jo Suomen lääkäriliittoon | 25.8.2008
- Eli kysyttiin mihin konkreettisiin sopimuksiin ja asiakirjoihin vakuutuslääketieteen ylivertainen asema lainsäädännössä ja tosielämässä perustuu? Vastauksia ei tuolloin(kaan) saatu.

Lisäksi  vakuutuslääkäreiden ylivertainen asema on pedattu lainsäädäntöön. Millään muulla vakuutusyhtiöiden työntekijäryhmällä ei ole tällaista asemaa!

Kahden lääkärin loukku on monen potilaan viimeinen tyrmäyskoukku

Mikäli Suomessa noudatetaan perustuslakia, niin ensin nämä vuosina 2003-2007 voimaansaatetut lait tulee purkaa. Ne ovat nimittäin uitetut laajasti koko lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueelle.

Tämä alla avautuva lakipaketti tunnetaan nimellä kahden lääkärin loukku.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi yhden kauden oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi.

Kukaan heistä ei vastustanut lakien voimaansaattamista.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset. Linkistä kukin lakipaketti purettuna:

> 1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta -

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.


> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä -

- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

> 3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta -

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.


> 4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi -

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.

– vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
– valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
– vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.


Koko tämä “kahden lääkärin loukku” – nimellä lakipaketti on selkeästi perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen velvoitteiden vastainen. Tiedotusvälineetkin vaikenevat.

Vakuutusyhtiöiden ylivalta suhteessa vakuutettuihin on siten kiistaton.

”Kahden lääkärin loukku” –lakipaketti  saatettiin vakaan ja tarkan harkinnan kautta voimaan.  Juristit ja laillisuusvalvojat rikkovat siten todistetusti Suomessa joukolla lakeja. Ilman joutumista vastuuseen.

Tämä yllä olevakaan ei ole vielä vakuutusalalle tarpeeksi, sillä menossa kaikkien aikojen pyöräytys.


> Kuluttajaparlamentissa 1.10.2012 -
kuultiin Kevan vakuutusylilääkäri Tapio Ropposen suusta seuraavaa:

"Jos saisin päättää, työntekijän toimintakykyä arvioisi erikoissairaanhoito, työkykyä työterveyshuolto ja työkyvyttömyyttä eläkevakuutuslaitos."

Käytäntöön saatettuna tämä tarkoittaisi sitä, että työkyvyttömyyteen (HUOM! termi) saa ottaa jatkossa vain kantaa vakuutusyhtiön vakuutuslääkäri!

Kuinka ollakkaan vastaavan suuntainen linjaus on nyt uitettuna Risikon vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisevan työryhmän papereihin! Joten ollaanpa tarkkana.Vakuutusyhtiöt ovat isosti puikoissa.


> Tule Sinäkin Sampo/Ifin ja OP-Pohjolan yhtiökokouksiin 2013, 2014, 2015, 2016, 2017... -

Eikä noissa pörssiyhtiön arvoissa sinällään mitään ihmeitä ole. Suomen valtio, Solidiumin kautta, on edelleen Sammon suurin yksittäinen osakkeenomistaja, joten valtio voi halutessaan ajaa konsernin arvoihin myös rehellisyyden. Läpinäkyvyyttä vakuutuslääketieteen hyödyntämisessä ja vakuutuslääkärijärjestelmässä unohtamatta.

Menossa ovat  ainakin seuraavanlaiset lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan alueille osuvat hankkeet, jotka pitäisikin saada julkiseen ja kaikille avoimeen seurantaan:

1.
Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu - STM
- ministeri Risikon työryhmä- käynnistynyt vuoden 2012 syksyllä
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu jatkuu -

2.
Tapaturma- ja ammattitautilain uudistaminen - STM
- TAU työryhmä- käynnistynyt vuonna 2007
- ryhmän vetäjä vaihtunut
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasi:
> Etujärjestöt ja vallan kolmijako-oppi -

3.
Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen - OM
- ollut vireillä jo vuodesta 2006
- ensimmäisen asteen lautakunnat stm:n alaisuudessa
- katso Oikeusturvan ajankuvan reportaasit:
  > Avoin muistio vakuutusoikeudesta - ja
  > Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen -

Ilman maksimaalista julkisuutta ja koordinointia tiedossa olevia epäkohtia ei tulla koskaan paikallistamaan, korjaamaan ja korvaamaan. Entisiäkään ei olla vielä tunnustettu! Siis virallisen Suomen taholta.

PERUSTUSLAKI-, OIKEUSTURVA-, IHMISOIKEUSRIKOLLISUUS SUOMESSA 2012


Tähän mennessä kovin tunnustus on tullut sosiaali-ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtajana toimineelta Tarmo Pukkilalta. Hän kirjoitti Helsingin Sanomissa 15.3.2011, että vahinkovakuutus- ja työeläkejärjestelmämme ovat perustuslain vastaiset. Mitä seurasi? Hiljaisuus.

Tässä Pukkilan ulostulo lukittuna Suomessa vallitsevaan todellisuuteen, jonka isommassa mittakaavassa on nyt Oikeusturvan VOLF-työryhmän lisäksi paljastanut Ryhmäteatterissa mennyt > Eduskunta 2 - dokumenttinäytelmä. -Tsekkaa, 1.4.2014, päivitetty tietopaketti > Eduskunnalle 30 prosentin palkankorotus -


Onko tässä ylläolevassa kaaviossa ja silmiemme edessä suomalaisen tutkivan tiedonvälityksen jackpot?  Miljardien eurojen viranomais-, perustuslaki-, oikeusturva- ja ihmisoikeusrikollisuus Suomessa. Odottamassa esilletuojaansa ja tunnustajaansa...
Ydinkysymyksinä:
1. Kenellä todellinen lainsäädäntövalta Suomessa on?
2. Mihin lakiin perustuen?
3. Saavatko lainsäädäntövaltaa käyttävät organisaatiot ja sen jäsenet käyttää myös toimeenpano- ja tuomiovaltaa?"Isoin ihmettely" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä* * * *


Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 12.1.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

 

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.


Tunnisteet: , , , , ,