perjantaina, heinäkuuta 27, 2007

Vakuutusoikeuden tyrmäystilastot 2006

- Klikkaamalla kaaviota hiirellänne; saatte sen ruudullenne isompana -


HUOM! Jos viittamamme linkki on lakannut toimimasta, niin tee haku asiakirjan nimellä tai tunnukselle; avoimen internetin hakukoneita hurauttelemalla.

Työryhmämme palailee pikku hiljaa kesätauolta; yllä olevan kaavion mukaiseen aihepiiriin.

Julkistamme jonkin aikaa muhimassa ollutta aihetta muutamilta eri kanteilta katsottuna.

Sosiaalivakuutuksista tehtäviä valituksia Suomessa käsittelevän ylimmän tuomioistuimen, vakuutusoikeuden, koneisto tekee vuosittain hämmästyttävän kellontarkkaa työtä.

Liike-elämästä tuttu 80/20 – sääntö pätee yllättävän hyvin vakuutusoikeuden ja sen alaisten ensimmäisen asteen tuomioistuimien eli lautakuntien toimintaa.

Omissa vuosikertomuksissaan kyseiset erityistuomioistuinjärjestelmään kuuluvat tuomioistuimet puhuvat muutosprosenteista, mutta kohta seuraavien lukujen valossa kansalaisten pitää muistaa puhua valituksiaan koskevista hylkäysprosenteista.

Hylkäysprosentit kertovat lakisääteisten vakuutusten maailmassa karusti sen, kuinka monta prosenttia vakuutusyhtiöiden päätöksistä tehdyistä valituksista päättyy niiden voittoon.

Pelkistetyimmillään 80/20 – sääntö kertoo esimerkiksi sen, että keskimääräisen hylkäysprosentin ollessa vakuutettujen tekemistä valituksista 80 prosenttia, niin suomalaiset vakuutusyhtiöt takovat lakisääteisistä eli pakollisista vakuutuksista keskimääräisesti kaikista kuluista puhdistettuna katteen, joka on suuruudeltaan 20 prosenttia.

Suomeksi sanottuna tämän päivän liike-elämässä suomalaiset vakuutusyhtiöt vuolevat lakisääteisillä vakuutuksilla kultaa.

Yhteiskuntavastuuta tuntevana työryhmänä annamme tämän kertaisen kirjoituksemme lopussa linkin siihen toimintamalliin, johonka varsinkin ammattiliittojen on syytä lakisääteisten vakuutusten parissa nopeasti integroitua.

MIKÄ ON 80/20 – SÄÄNTÖ KOSKIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN LIIKETOIMINTAA?

Liiketoiminta, lainsäädäntö ja laillisuusvalvonta on Suomen tapauksessa ulkoistettu valtion toimesta yksityisesti toimivien liikeyritysten haltuun, jotka toimivat konsernirakenteella pankki- ja vakuutusalan busineksessa.

Vastineeksi lienee sitten saatavissa esimerkiksi lainarahaa valtion tarpeisiin edullisesti. Ajankohdaksi työryhmämme arvio tämänkaltaisen menettelyn alkamisessa vuodet 1995 – 1996, josta alkaen muulle kuin iänperusteella tapahtuvalle työeläkkeelle pääsyä on tiukennettu huomattavasti; vaikkei lainsäädännöllisiä muutoksia lakeihin ole toistaiseksi tehtykään.

Taloudellisten riskien leikkaamisessa vakuutuslääkärit pystyvät tekemään paperilla sisäsiististi tapahtuvia operaatioita, joita voitaneen perustellusti katsoa kliinisen lääketieteen näkökulmasta vastuuttomaksi puoskaroinniksi.

”Ota vuoteesi – vaivasi ja käy; ei Sinusta mitään vaivaa paperilta katsottuna näy!”

Toisaalta saattaa olla myös niin, että järjestelmään liittyvien ns. avainhenkilöiden (jotka tietävät kieron kokonaisuuden) suhde järjestelmässä työtään tekevien ja elantoaan hankkivien kanssa onkin 20/80.- Klikkaamalla kaaviota hiirellänne, saatte sen ruudullenne isompana –

Palataanpa sitten tuohon liike-elämästä tuttuun 80/20 – sääntöön ja lakisääteisiin vakuutuksiin.

Työeläkeyhtiöiden väittämän mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle hakijoista 80% pääsee lakien mukaiselle eläkkeelle ensimmäisellä yrittämällä.

”Vain” 20 % hakemuksista hylätään.

Tosin noissa luvuissa ei ole huomioitu Suomessa vuonna 2005 testatun Englannin mallin ns. PCA - menetelmän mukaisia tuloksia.

Sen mukaan tarkasteluun otetuista tapauksista 40 prosenttia olisi ilman PCA - menetelmän tuomaa lisätietoa tulleet vakuutuslääkärin toimesta suoraan hylätyiksi.

Jolloin kyseiset työkyvyttömyyseläkkeelle hakijat olisivat joutuneet aloittamaan pirullisessa ja byrokraattien rakentamassa kahden lääkärin loukussa vaeltamisen.- Klikkaamalla kaaviota hiirellänne, saatte sen ruudullenne isompana –


TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT 80/20 - SÄÄNTÖ

Työtapaturmien ja ammattitautien kohdalla 80/20 sääntö muuttuukin vakuutusyhtiöiden päätöksestä valitusta käsittelevän portaan mukaan seuraavasti.

- - - - -

1. Vakuutusyhtiöiden itseoikaisu 94/6 – sääntö:

Työtapaturmia ja ammattitauteja koskien vuonna 2006 vakuutusyhtiöt käyttivät itseoikaisua 5,99%:ssa päätöksiä koskevista valituksista.

Eli 94,01 prosenttia vakuutusyhtiöiden päätöksistä tehdyistä valituksista on vakuutusyhtiöiden mielestä väärin perustelin tehtyjä.

- - - - -

2. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 90/10 –sääntö:

Valituksia käsittelevät ensimmäisen asteen tuomioistuin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta muutti vuonna sinne tehdyistä valituksista 10 %:a valittajan hyväksi.

Eli 90 prosenttia tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tehdyistä valituksista päätetään vakuutusyhtiöiden hyväksi.

- - - - -

3. Vakuutusoikeus 94/6 – sääntö:
Valituksia ylimpänä tuomioistuimena Suomessa käsittelevä vakuutusoikeus muutti sinne tehdyistä valituksista 6,04%:a valittajan hyväksi.

Eli 93,96 prosenttia vakuutusoikeuteen asti viedyistä valituksista päätetään vakuutusyhtiöiden hyväksi.

- - - - -

Eli toisin sanoen valittajan hyväksi vuonna 2006 valitustapauksista päätettiin 22,03%.

1. Vakuutusyhtiöiden itseoikaisut 5,99%
2. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan muutokset 10,00 %
3. Vakuutusoikeuden muutokset 6,04%

---------
 

Yhteensä 22,03 %

Vakuutusyhtiön hyväksi päätettiin siten vuonna 2006 valituksista 77,97 %.

Prosenttiluku nousee todellisuudessa vakuutusyhtiöiden hyväksi yli 80 %:n, koska kaikki vammautuneet tai sairastuneet eivät ole kykeneviä jättämään kirjallisia valituksia määräajassa, joka on yleensä 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

- - - - -

Toisaalta edellä kerrottujen lukujen valossa voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että vakuutusyhtiöiden koko ajan uloslähtevistä tapaturmia sekä ammattitauteja koskevista hylkäyspäätöksistä 22,03 prosenttia on siten valmiiksi virheellisiä.

Mikäli kyseisiä valituksia käsiteltäisiin todellakin puolueettomassa ja avoimessa tuomioistuinjärjestelmässä, niin oikeusturvan VOLF - työryhmä arvioi, että suhde valittajan hyväksi tehtävistä päätöksistä olisi 80 prosenttia ja vakuutusyhtiöiden hyväksi päätöksiä tulisi 80/20 - säännön mukaisesti 20 prosenttia.

- Klikkaamalla kaaviota hiirellänne, saatte sen ruudullenne isompana –

Tapaturma-asiain korvauslautakunta toimii nelikantaisen toimintarakenteen mukaan erityistuomioistuinjärjestelmän ja maan vakiintuneen oikeuskäytännön paaluttajana.

- - - -

Relander muistuttaa, että ammattiliitot syntyivät ajamaan työntekijöiden etuja pääomaa vastaan.

"Nyt ne suojelevat yhä enemmän niitä, joilla on töitä, niitä vastaan, joilla ei ole.

Ammattiliitot alkavat olla enemmän osa valtarakenteita."

Ammattiliittojen alasajoa Relander ei halua, niitä tarvitaan edelleen, mutta näkökulmaa on muutettava.


Lähde: Helsingin Sanomat 16.7.2007 – Ammattiliittojen on uudistuttava

- Klikkaamalla tästä, saatte halutessanne lisätietoa sairastuneiden työntekijöiden heikentyneestä työsuhdeturvasta, josta ammattiliitotkin ovat tyystin vaienneet -


- - - -

Hankenumero: STM137:00/2005
Hankkeen nimi: Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Toimikausi/aikataulu: 1.1.2006 – 31.12.2008
Tavoitteet: Yleisohjeiden ja lausuntojen antaminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa
>>> Linkki lopettanut toimintansa, tiedon saadaksesi; ota yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriöön.

- Klikkaamalla tästä pääsette katsomaan nelikantaisesti toimivan lautakunnan jäsenet -

Jostain syystä valtioneuvoston ylläpitämästä hankerekisteristä on tässä kohtaa jäänyt tai jätetty kokonaan pois tapaturma-asiain korvauslautakunnan jäsenten siviilityöpaikat.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kirjallisesti antamaan lausuntosuositukseen liittyvät käsittelijä-/esittelijämuistiot kuin myös lääkärijäsenten lausumat eivät ole asianomaisjulkisia, vaikka lausuntosuositukseen liittyvät ratkaisevat asiat ovat olleet pääosin lääketieteellisiä.

Työtapaturmakirjasta 2004 lainatussa kaaviossa mainittu tapaturmalautakunta toimii nykyisin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan nimellä, jonka toiminnasta syntyvät vuosittaiset kustannukset maksavat vakuutusyhtiöt.

Tosin viime kädessä kustannukset maksavat kuitenkin aina vakuutuksenottajat. Tässäkin tapauksessa ilman mitään sanavaltaa järjestelmässä vuosikymmenten aikana ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi.


- Klikkaamalla kaaviota hiirellänne, saatte sen ruudullenne isompana –


Ihmetystä työryhmässämme herättää se, että poistuvatko yli 360 päivää työkyvyttömänä olleet työtapaturman tai ammattitaudin saaneet potilaat kokonaan tilastoista?

Vasemmistoliiton kansanedustaja Esko - Juhani Tennilä on tehnyt eduskunnassa tuoreen kirjallisen kysymyksen, josta ilmi käyvä tapaturmaeläkkeellä (sisältää ammattitautiin sairastuneet) olevien potilaiden määrä Suomessa on hämmästyttävän pieni.

Tapaturmaeläkkeellä olevan matka-alennukset KK 115/2007 - Esko-Juhani Tennilä /vas:

”Oikeus tapaturmaeläkkeeseen voi syntyä esimerkiksi työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi.

Alle 65-vuotiaita pelkkää tapaturmaeläkettä nauttivia oli vuoden 2006 lopussa 1 766.”


Olemme lähestyneet kansanedustaja Esko – Juhani Tennilää tarkentavilla lisäkysymyksillä, joihin odotamme saavamme häneltä vastauksen elokuun aikana.

VAKUUTUSOIKEUDEN HYLKÄYSPROSENTIT ASIARYHMITTÄIN VUONNA 2006

1. Ahvenanmaan mk-hallituksen eläkkeet 100,00 %
2. Asumistukiasiat 88,41 %
3. Eläkkeensaajien hoitotukiasiat 76,82 %
4. Julkiset eläkeasiat 76,79 %
5. Kansaneläkeasiat 80,38 %
6. Kansaneläkekuntoutusasiat 77,89 %
7. Kuel – kuntoutusasiat 100,00 %
8. Kuntien eläkeasiat 80,61 %
9. Lapsen hoitotukiasiat 87,50 %
10. Liikennevahinkokuntoutusasiat 78,85 %
11. Maahanmuuttajan erityistukiasiat 60,00 %
12. Maatalousyrittäjien tapaturma-asiat 93,02 %
13. Maatalousyrittäjien eläkeasiat 69,91%
14. Mel – kuntoutusasiat 100,00 %
15. Merimieseläkeasiat 47,37 %
16. Myel – kuntoutusasiat 100,00 %
17. Opintotukiasiat 77,13 %
18. Palkkaturva-asiat 95,24 %
19. Partisaanikorvausasiat 85,96 %
20. Rikosvahinkoasiat 60,56 %
21. Sosiaaliturvan soveltamisasiat 93,75 %
22. Sotiin liittyvissä tehtävissä palv. kuntoutus 100,00 %
23. Sotilasvamma-asiat 92,15 %
24. Tapaturma-asiat (ammattitautiasiat) 93,96 %
25. Tapaturmavakuutuskuntoutusasiat 75,00 %
26. Tel-kuntoutusasiat 95,83 %
27. Työeläkeasiat (Työkyvyttömyyseläkkeet) 75,67 %
28. Työttömyysturva-asiat 82,98 %
29. Vammaistukiasiat 91,18 %
30. Vel – kuntoutusasiat 100,00 %
31. Yel - kuntoutusasiat 80,00 %
32. Yrittäjien eläkeasiat 70,18 %

Vakuutusoikeuden ilmoittama keskimääräinen hylkäysprosentti 81,22 %.

Todellinen VOLF - keskiarvo hylkäysprosentille (asiaryhmiä 32 kpl) 83,97%.

Lähde: Vakuutusoikeuden vuosikertomus 2006 sivut 25 ja 26

Näppituntumana voidaan pitää sitä, että mitä suurempi ja pitempiaikainen lakien mukainen korvausvelvollisuus vakuutusyhtiöille valitustapauksissa on kyseessä, niin sitä suurempi on hylkäysprosentti valittajan kannalta.

Pelkästään vakuutusoikeuden hylkäävä päätös ilman tosiasiallisia perusteluita on Suomen perustuslain, hallintolain, hallintolain käyttölain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Yleensä vakuutusoikeuden hylkäävästä päätöksestä kannattaa valittajan erityisesti kiinnittää huomio niihin oman tapauksensa lääkärinlausunnoissa esitettyihin tosiasioihin, jotka vakuutusoikeus harkintavaltaansa väärin käyttäessään jättää kokonaan huomioimatta.

- Tästä klikkaamalla voitte tutustua vakuutusoikeuden toimintaan pikaisesti tarvittavista muutoksista -


Lisäksi valtiovallan on huomioitava takautuvasti maksettavat korvaukset kaikille niille elossa oleville potilaille, joidenka oikeus lakien mukaisiin korvauksiin, eläkkeisiin, hoitoihin, kuntoutukseen ja apuvälineisiin on vakuutusoikeudessa ilman tosiasiallisia perusteluita hylätty.

80/20 – sääntö vakuutusoikeudessa vuosina 2002 - 2006

Jotta emme jättäisi rahallisia asioita pelkän sattuman varaan, niin olemme ajaneet tämän vuoden alussa vertailun tuosta 80/20 – säännön olemuksesta vakuutusyhtiöiden hyväksi.

Herää kysymys siitä, että pitäisikö vakuutusoikeuden nimi muuttaa, paremmin maan vakiintunutta käytäntöä vastaavaksi, vakuutusyhtiöoikeudeksi?

- Klikkaamalla tätä linkkiä pääsette vertailemaan aiempien vuosien satoa -


# # # # # # # # # # # # # # # #

Perustuslain kirjain - Perustuslakirikollisuus?

”Perustuslain perusoikeussäännökset eivät juurikaan herätä kiistoja Suomessa, ne ovat tekstissä hyvin kattavasti ja laajasti turvatut.

Kenelläkään ei siten ole tältä osin valittamista.

Käytäntö on kuitenkin hieman karumpi, mutta tämä ei kiinnosta IHMISTÄ, JOKA EI JOUDU OIKEUKSIAAN VAATIMAAN.

TÄMÄ KIINNOSTAA VAIN IHMISTÄ, JOKA ON JOUTUNUT VALTION KANSSA VASTAKKAIN TAHALLAAN TAI TAHTOMATTAAN.”


Lähde: Kari Uotin blogi 4.7.2007

# # # # # # # # # # # # # # # #

Tiedotusvälineissä puhutaan vuositasolla paljon vakuutuspetoksista.

Olisiko jo korkea aika tehdä puolueeton tutkimus mahdollisesta petosvakuuttamisesta lakisääteisten vakuutusten parissa Suomessa?

- Klikkaamalla tästä; pääsette tutustumaan yhteen varteenotettavaan vaihtoehtoon -

Tulemme myös esittelemään lähiaikoina tarkkaa tilastotietoa siitä, kuinka vakuutusoikeus on tehostanut toimintaansa.

Yhden kirjallisen valitustapauksen päätökseen käytetty keskimääräinen käsittelyaika on saatu tietojemme mukaan tiputettua 15 minuutista jo 10 minuutin pintaan!

Laittakaa taas palautepostia tulemaan toimituksemme studioon: jesp1981 (at) yahoo.com

Kesäterveisin
Oikeusturvan VOLF- työryhmä

 

# # # # # # # # # # # # # # # #

TAUSTATIETOA

- Klikkaamalla tästä; saatte tietoa ammattiliittojen uudesta toimintamallista -


# # # # # # # # # # # # # # # #
 

Asiasta saatte halutessanne oivaa lisätietoa myös eduskunnan www- sivustolta.

Mikäli huomaatte, että tätä kirjoittaessamme esille laittamamme eduskunnan linkki ei myöhemmässä vaiheessa toimi, niin älkää peljästykö.

Olemme huomanneet, että eduskunta on virtuaalimaailmassa yksi tämän valtakunnan dynaamisimmista organisaatiosta.

Ainakin muuttamaan asiakirjoihin liittyviä suoria www – osoitteita, kun liikennemäärät jonkin asiakirjan kiinnostuksen osalta kasvavat liian suuriksi.

Sen takia liitämme tähän yhteyteen myös laajemmat hakutiedot, jotka auttavat Teitä keihästämään onnellisesti tarpeelliseksi katsomamme taustatiedon aina tarvitessanne uudelleen esiin.

# # # # # # # # # # # # # # # #
 

PTK 69/2004 vp Tarkistamaton

69. TORSTAINA 3. KESÄKUUTA 2004 kello 16.30
N:o 107) Työkyvyttömät työttömyystilastoissa

- Tästä klikkaamalla kansanedustaja muun muassa Mikko Elon/sd puheenvuoroon, työministeri Tarja Filatovin/sd , sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen/sd sekä oikeusministeri Johannes Koskisen/sd antamiin vastauksiin -


# # # # # # # # # # # # # # # #

PTK 10/2006 vp Tarkistamaton

10. PERJANTAINA 17. HELMIKUUTA 2006 kello 13
2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003Kertomus K 13/2004 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2006 vp

- Tästä klikkaamalla keskusteluun -


# # # # # # # # # # # # # # # #

PTK 12/2006 vp Tarkistamaton

12. KESKIVIIKKONA 22. HELMIKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003
Kertomus K 13/2004 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2006 vp

- Tästä klikkaamalla keskusteluun -

# # # # # # # # # # # # # # # #

PTK 20/2006 vp Tarkistamaton

20. KESKIVIIKKONA 8. MAALISKUUTA 2006 kello 15 (15.07)
5) Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 45/2005 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 5/2006 vp
Lakialoite

- Tästä klikkaamalla yleiskeskusteluun –


# # # # # # # # # # # # # # # #

PTK 30/2006 vp

30. TIISTAINA 28. MAALISKUUTA 2006 kello 14

3) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007-2011

- Tästä klikkaamalla lähetekeskusteluun -


# # # # # # # # # # # # # # # #
 

PTK 35/2006 vp Tarkistamaton

35. KESKIVIIKKONA 5. HUHTIKUUTA 2006 kello 15 (15.06)
2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005Kertomus K 4/2006 vp

- Tästä klikkaamalla kansanedustaja Mikko Kuopan/vas puheenvuoroon -


# # # # # # # # # # # # # # # #

PTK 40/2006 vp Tarkistamaton

40. TORSTAINA 20. HUHTIKUUTA 2006 kello 16.30
N:o 53) Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkääminen

- Tästä klikkaamalla kansanedustaja Mikko Kuopan/vas puheenvuoroon ja sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataisen/sd vastaukseen -

# # # # # # # # # # # # # # # #

 

Yksi erittäin mielenkiintoinen tietolähde saattaa monelle Teistä olla oheinen kirja, joka keskeisiltä osiltaan iskee poljennollaan ja ajankohtaisuudellaan kuin AC/DC – yhtyeen Back In Black – levy vuodelta 1980.- Klikkaamalla kuvaa hiirellänne, saatte sen kuvaruudullenne isompana -

 

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,