keskiviikkona, elokuuta 08, 2012

Kokoomus pääministeri Kataisen hallitusohjelmasta 22.6.2011

Päivitys 10/2014 - Onko aihe jo tuttu? Ei hätää, tästä linkistä koko kuvan katsaukseen:
http://suomi2017.wordpress.com/2014/05/16/hitaan-syoksykierteen-malli/

Ensin lyhyt lähihistorian katsaus hallitusohjelmasta koskien keskustan pääministeri Matti Taneli Vanhasen I hallitusta.

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin eduskunnassa vuosina 2003 – 2007 entisestään. Laillisuusvalvonta tuntuu olevan Suomessa pysyvästi koomassa. On muuten yksi tunnusmerkki kovasta kansallisesta korporatismista.

Varsinkin, kun huomaa, että tästä härskisti läpiajetusta kokonaisuudesta ei löydy mitään mainintaa pääministeri Matti Taneli Vanhasen I hallituksen hallitusohjelmasta.

Tämä alla avautuva lakipaketti tunnetaan nimellä kahden lääkärin loukku.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi yhden kauden oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi. Kukaan heistä ei vastustanut lakien voimaansaattamista.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset. Linkistä kukin lakipaketti purettuna:

> 1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta -


- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.


> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä -


- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.


> 3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta -


- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.


> 4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi -


- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.

– vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
– valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
– vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.


Koko tämä “kahden lääkärin loukku” – nimellä lakipaketti on selkeästi perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen velvoitteiden vastainen. Tiedotusvälineetkin vaikenevat.

Vakuutusyhtiöiden ylivalta suhteessa vakuutettuihin on nyt kiistaton. Joten ”kahden lääkärin loukku” –lakipaketti  saatettiin vakaan ja tarkan harkinnan kautta voimaan.  Juristit ja laillisuusvalvojat rikkovat siten todistetusti Suomessa joukolla lakeja. Ilman joutumista vastuuseen.

Pääministeri Katainen, kokoomus ja nelikantainen toimintamalli
Sitten tullaan nykyisen hallituksen toimiin.

Ay-liikkeen mukana olo tämänkaltaisessa kokonaiskuviossa on vähintäänkin ihmeellinen. Vuosina 2007-2011 tästä härskistä kokonaisuudesta vaiettiin. Myös kaikkien tiedotusvälineiden toimesta.

Ay-liikkeen hyväksyntä tällaiseen paskatouhuun voi johtua seuraavista syistä:

* ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan ei kosketa
* työeläkevaroja voidaan edelleen käyttää potkujen rahoittamiseen
* vapaaehtoisten vakuutusten kytkymyyntiin ay-liikkeen jäsenille ei puututa
* tuottoisat vakuutusten jälleenmyyntisopimukset saavat siten olla rauhassa
* vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä jatkaa ennallaan

Pääministeri Kataisen hallitusohjelman sivulla 26 todetaan vakuutusoikeudellisen erityistuomioistuinjärjestelmän tiedossa olevista vittumaisuuksista/mulkkumaisuuksista jopa seuraavaa:

”Sosiaaliturvan muutoksenhakuprosesseissa vahvistetaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osa-alueita. Asianosaisjulkisuutta vakuutusoikeuden käsittelyssä parannetaan.”


Eli aivan suoraa vittuilua/mulkkuilua siis. Koska ensin vuosina 2003-2007 rakennettiin kieroin potilaiden kyykytyskoneisto maailmassa ja nyt ollaan sitten tätä sikasysteemia ”vahvistamassa” ja ”parantamassa”. Muka oikeudenmukaisempaan ja asianomaisjulkisempaan suuntaan….

HE 12/2006 tehtiin mm. vakuutusoikeutta ja sen alaisia lautakuntia (suljettu ja kirjallinen tuomioistuinkäsittely) koskien tällainen muutos:

- vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.


Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön paskamaisuuksista mainitaan seuraavaa:

”Työtapaturmavakuutus- ja ammattilainsäädännön uudistustyötä jatketaan sosiaali- ja terveysministeri-ön työryhmän ehdotusten pohjalta.”Kumminkaan Kataisenkaan hallitusohjelmassa ei mainita sitä, että vakuutusyhtiöt ovat näissä työryhmissä aina täysin ylivertaisessa asemassa.

Nelikantainen toimintamalli ja lakisääteiset eli pakolliset vakuutukset ovat vakuutusyhtiöille miljardien eurojen rahasampo. Helppoa on sitten OP-Pohjolan ja Sampo/Ifin johtajien jankuttaa niiden yhtiökokouksissa epäkohdista kysyville potilasosakkeenomistajille, että ”noudatamme vain lakeja”.

Jotain hyvääkin tässä on.

Nähtävästi potilaiden yhteydenottoja on satanut sen verran päättäjien suuntaan, että näinkin isot tunnustukset on itse hallitusohjelmaan tehty.  Olkaa yhteydenottojen suhteen lisääntyvässä määrin rohkeita ja yhteydenottotapojen entistä luovempia.

> Kannattaakin seurata erittäin tarkasti ministeri Risikon asettaman työryhmän toimia -. Sen tehtävähän on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä. Hallitusohjelmassa tämä asia ei ole, joten on erittäin tärkeää saada työryhmään nimetyt jäsenet ja heidän sidonnaisuutensta selville. Myös ryhmän vetäjä pitää vaihtaa. Ellei näin tapahdu, niin työryhmän uskottavuus on menetetty.

Samalla ministeri Risikon tulee viimeinkin tuoda pseudo- eli valetieteenä tunnettu vakuutuslääketiede reilusti päivänvaloon.

Vakuutuslääketiede on ollut vuosikymmenten ajan ainakin keskustan, kokoomuksen, sdp:n, rkp:n ja vihreiden erityisuojelussa. Siitä tämän linkkauksen kautta löytyvästä Oikeusturvan ajankuvan artikkelista lisää. > "Finngate-skandaali ulottuu jo Lääkäriliittoon!"-

Yhteenvetoa hallitusohjelmasta 2011 - oikeuspolitiikan osalta

Tähän asti kaikki suomalaisiin liittyvät ihmisoikeuksien ja oikeusturvan parantamiseen tähtäävät lupaukset ovat olleet enemmänkin tahroja paperilla.

Asiantuntijoina monesti käytettävät, esimerkiksi Ihmisoikeusliitto ja Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry, ovat vaarallinen yhdistelmä. Ainakin meidän tavallisten suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta katsottuna. Ne kun ovat kansallisen korporatismin nomenklatuuran hallinnassa.

Tässä kaikessa edellä kerrotussa taitaa vasta ison jäävuoren huippu pikkasen pilkottaa veden pinnan yllä….

Lisätietoa hallitusohjelmasta avoimesta internetistä:
hallitusohjelman tekijät 2011


Terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

* * * * * * *

Heti julkaisuvapaaAjankohtaista tietoa potilaiden/vakuutettujen tilanteisiin vaikuttamisesta. – 12.4.2013 kello 14.30:

- tiedotteet -

”Vakuutusongelmaisten liitto ry on 8.4.2013 alkaen Oikeutta vakuutetuille ry (Oiva).


Tällä sivulla julkaisemme yhteisömme tiedotteet ja muut ajankohtaiset asiat. Mukaanlukien STM työryhmää koskevat asiat joista uutta materiaalia lisätään tänne hyvin pian.


Julkaisemme ensimmäisenä yhteisömme ministeriölle jättämän kirjelmän vakuutus-alan epäkohdista ja niiden korjaustarpeista sekä keinoista. Tämän jälkeen yhteisömme valittiin ministeriön nimittämään työryhmään kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää.


Oheinen Kukkosen lista on lähetetty ministeriöön 8.10.2012 ja se on tässä alkuperäisessä muodossa medialle julkaisuvapaa mikäli alkuperäinen lähde mainitaan.


Myös otteita listasta voidaan julkaista mikäli alkuperäinen lähde mainitaan.

Vastaanottaja:
kirjaamo @ stm.fi
Jakelu:
paula.risikko @ stm.fi, outi.antila @ stm.fi, erik.stromberg @ stm.fi, inka.hassinen @ stm.fi
Asia: STM – Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaiseminen”

Tutustu aihekokonaisuuteen kaikessa rauhassa osoitteessa:
http://suomi2017.wordpress.com/kukkosen-lista/

* * * *
 

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -
 

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *

 

- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -
Tunnisteet: , , , , , , , , , ,