tiistaina, heinäkuuta 17, 2012

Sananvapaus kauppatavarana

Katsaus vakuutusoikeuden ytimiin > Tästä linkistä -


- Klikkaamalla kuva koostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


Sananvapaus voi olla Suomessa merkittävänä kauppatavarana. Yksi vallalla oleva tapa on päästää vain päättäjiemme yleisönosasto- taikka mielipidekirjoituksia läpi. Sitten estää epäkohtien ytimeen pureutuvien vastineiden läpipääsy. Oli kyse netistä, Facebookista taikka printtilehdestä.

Tähän ylläolevaan Etelä-Saimaan 29.6.2012 "Vakuutusturvan vakavat puutteet on korjattava" - kirjoitukseen Oikeusturvan VOLF-työryhmä ei onnistunut saamaan vastinettaan läpi.

Kunnallisvaalit 2012 näköjään lähestyvät.
Vaalimainoksiin puolueilta ja ehdokkailta tulevaa mainosrahaa ei kannata menettää. Sananvapaus kauppatavarana on siten tässä kohtaa helposti haistettavissa.

Jokainen voi halutessaan katsoa internetin hakukoneilta, kuinka monilla korttipakoilla kyseiset sdp:n kansanedustajat pelaavat. Hakusana-avaimet löytyvät kuvamuodossa olevan artikkelin lopusta.

Näin heinäkuun helteillä herää kysymys siitä, että voiko monissa asioissa myös laillisuusvalvonta olla kauppatavarana? Siihen voitte ottaa, niin halutessanne, välikatsauksen, alla olevasta avoimesta linkistä.

> Suomi 2017 Vanhasen lista ja Twitter -

Nyt pitää muistaa eurokriisin jatkuessa se, että samat rahamaailman asioita hoitavat henkilöt vastaavat myös vakuutusalan asioista. Ministeriöissä, yhtiöissä ja etujärjestöissä. Hallituksessa ja eduskunnassa. Samoin kuin nk. laillisuusvalvojien keskuudessa.

- - - - - - - - - - - - - - -

Huomasimme, että samat kansanedustajakirjoittajat olivat saaneet saman tekstin läpi myös Kouvolan Sanomissa 27.6.2012:

Vakuutusturvan vakavat puutteet on korjattava
27.6.2012 4:00

Julkisuudessa on viime aikoina käyty keskustelua suomalaisesta vakuutusturvasta. Monissa kirjoituksissa on tuotu esille tyytymättömyys nykyjärjestelmään, jossa ihmiset aika ajoin kokevat epäoikeudenmukaisuutta vakuutuslaitosten tekemiä päätöksiä kohtaan. Tyytyväisiä ei myöskään olla vakuutusasioita käsitteleviin tuomioistuimiin.
Työkyvyttömyyseläke- tai sairauspäivärahahakemusta täyttäessään ihmiset uskovat oikeuteensa saada sosiaaliturvaa tilanteessa, jossa he eivät sairauden tai vammansa vuoksi pysty omasta elatuksestaan huolehtimaan. Kun hakemus sitten hylätäänkin, on usein edessä pitkä ja yksinäinen taistelu omien oikeuksien puolesta.

Tällaisessa tilanteessa ihmiset kokevat epäoikeudenmukaiseksi sen, että päätös terveydentilasta ja sen hetkisestä työkyvystä perustuu ”näkymättömän” lääkärin lausuntoon. Vakuutusturvan hakijalle elintärkeä ratkaisu tehdään pääasiassa asianomaista näkemättä tai kuulematta. Suulliset käsittelyt ovat kuitenkin lain mukaan mahdollisia ja niiden on todettu parantavan asianomistajien oikeusturvaa.

Osa hakee
oikeudenmukaisuutta oikeusteitse. Tämä johtaa pitkään epävarmuuden aikaan, jonka aikana vammautunut voi jopa tippua kaikkien yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle. Pitkät käsittelyajat, hakemusten hylkääminen ja vaikea valitustie johtavat pahimmassa tapauksessa tilanteeseen, jossa kuntoutuminen viivästyy, pahoinvointi kasvaa ja taloudelliset vaikeudet syvenevät.

Meidän tulee voida luottaa vakuutusjärjestelmäämme ja sen oikeudenmukaisuuteen. Kyse on kansalaistemme oikeusturvasta. Yksilöasioissakin päätöksenteko tulee olla avointa ja läpinäkyvää.

Pidämme
tärkeänä, että nykyistä järjestelmäämme uudistetaan ja ihmisten oman elämän asiantuntijuutta kunnioitetaan päätöksenteossa. Ehdotammekin yhtenä toimenpiteenä, että asiantuntijalääkärin ollessa eri mieltä hoitavan lääkärin kanssa, tulisi asiantuntijalääkärin tavata potilas henkilökohtaisesti ja neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Tällä tavoin asiakas ei olisi vain toimenpiteiden kohde, vaan osatekijänä ratkaisussa.

Kirjoittajat ovat SDP:n kansanedustajia.

Kari Rajamäki, Kristiina Salonen ja Anneli Kiljunen


- - - - - - - - - - - - - - -

Myöskään Kouvolan Sanomien kommenttivalvonnasta ei Oikeusturvan VOLF - työryhmän kommentteja päästetty läpi. Toivottavasti edes jokin muu onnistuu murtamaan, näitä Suomen lukuisia Berliinin muureja. Suurin haaste on ollut Helsingin Sanomien mielipide-sivusto. Ja nimenomaan painetussa lehdessä.

MTV3 ja SuomiAreena Porissa

Tiedotusvälineen kaikkein arvokkain pääoma on se, että siihen voidaan luottaa. Kansanvaltahan ei toimi, jos kansa ei tiedä. Tai sille ei kerrota.

Porissa on koolla 16.-20.7.2012 Suomen päättäjien ehdoton kerma. Toivottavasti osallistujien nimitiedot ovat kaikkien nähtävissä heidän nettisivuillaan ja kenen mandaatilla sekä kustantamina he Porissa ovat?

SuomiAreena - nimisen tapahtuman järjestää MTV3-mediaimperiumi. MTV3 ja Radio Nova ainakin ajavat tapahtumasta ohjelmaa eetteriin.

Josko alla olevilta päättäjiltä (Sasi, Brax, Koski) ja sdp:n kansanedustajilta Kari Rajamäki, Kristiina Salonen ja Anneli Kiljunen kuultaisiin "Vakuutusturvan vakavat puutteet on korjattava" - aiheesta tuolloin lisää?

Kahden lääkärin loukku on vakuutusyhtiöille pomminvarma systeemi

Tässä vielä kiteytettynä lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa olevat perustuslain vastaisuudet, jotka todellisuudessa tehtiin parlamentarismin ja siten laillisuusvalvonnan ulkopuolisessa nelikannassa. Eduskunta sai vain toimia kauniisti niiavana kumileimasimena. Aikaikkuna tapahtumille on 2003-2007.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi yhden kauden oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset ja Oikeusturvan ajankuvan suorat linkit purettuihin lakimuutoksiin. Vakuutusyhtiöiden, vakuutuslääkärien ja vakuutuslakimiesten hyväksi:

> 1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta -


- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.


> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä -


- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.


> 3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta -


- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.


> 4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi -


- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.

– vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
– valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
– vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.


Laillisuuvalvonta Prinsessa Ruususen 100-vuotiaassa unessa?Koko “kahden lääkärin loukku” – lakipaketti on selkeästi perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen, YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen velvoitteiden vastainen.

- - - - - - - - - - - - - - -

Joten ei liene ihme näiden perustuslakien vastaisten lakien voimaansaattamisen jälkeen myös se, että
> Ryhmäkannelaki "ryssittiin" tarkoituksella? -

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Vain yhdessä toimien olemme enemmän.

Kesäterveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

* * * * * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,