torstaina, marraskuuta 23, 2006

Vakuutuslääketieteen tiukat kriteerit – HE 12/2006 ja HE 47/2005?
Keräsimme kyseisestä tieteenalasta tiedonjyväsiä, jotta itse kukin Teistä voisi muodostaa pikku hiljaa kokonaiskuvaa tieteenalasta, joka tulee nippasemaan lähivuosina entistä useamman suomalaisen tai hänen lähiomaisensa loppuelämää.

Koska vakuutuslääketieteen tiukat kriteerit ovat jääneet ainakin itsellemme erittäin epäselviksi, niin lainaamme valittuja paloja vakuutuslääkäreiden itsensä lehdistölle antamista lausunnoista tai kommenteista.

Olkaa hyvät!

Oikeusturvan VOLF – työryhmä* * * *

Mediuutisissa 1.12.04 kerrottiin, että eläkevakuutusyhtiöiden ylilääkärit ovat närkästyneet saamastaan yksipuolisesta julkisuudesta.

Heidän mukaansa myös suomalainen lääkärikunta tuntee vakuutuslääkäreiden työskentelytavat huonosti.

Näkemyksensä kertovat muun muassa ylilääkärit Juhani Juntunen Eterasta, Seppo Kettunen Ilmarisesta, Esko Matikainen Kuntien eläkevakuutuksesta sekä Seppo Mattila Eläke-Fenniasta.

Heidän mukaansa vakuutusasioita käsitellään muutenkin mediassa mustavalkoisesti.

Ääneen pääsevät yleensä vain ne, jotka ovat saaneet vakuutusyhtiöltä kielteisen päätöksen.

Ylilääkärit korostavat, että vakuutuslääkärit tekevät puolueetonta, tiukkoihin lääketieteellisiin kriteereihin perustuvaa työtä.

Vakuutusyhtiöt eivät kannusta heitä tekemään hylkääviä ratkaisuja.

Vakuutuslääkärit pohtivat, kuinka he voisivat tiedottaa työstään nykyistä aktiivisemmin.

- - - -

Mediuutisissa 2.12.04 kerrottiin, että eläkevakuutusyhtiöiden ylilääkärit ovat väsyneet saamaansa yksipuoliseen julkisuuteen. He pohtivat parhaillaan, kuinka vakuutuslääkäreiden työstä voitaisiin tiedottaa nykyistä aktiivisemmin.

— Lääkärikunta tuntee vakuutuslääkäreiden työskentelytavat erittäin huonosti.

Heidän mukaansa vakuutusasioita käsitellään muutenkin mediassa mustavalkoisesti.

Ääneen pääsevät yleensä vain ne, jotka ovat saaneet vakuutusyhtiöltä kielteisen päätöksen.

— Kukaan hylkäävän päätöksen saanut ei tietenkään ole tilanteeseen tyytyväinen. Äänekkäimmät saavat sanomansa julkisuudessa esille, Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen kuvailee.

Vakuutuslääkärit eivät voi puolustautua potilaiden syytöksiä vastaan, koska vaitiolovelvollisuus sitoo heitä. Väitteet puolueellisuudesta kuitenkin loukkaavat.

— Vakuutuslääkärit ovat ehdottomasti puolueettomia. Ratkaisut perustuvat vakuutuslääketieteellisiin kriteereihin, korostaa ylilääkäri Seppo Mattila Eläke-Fenniasta.

Vakuutusyhtiöiden on epäilty kannustavan lääkäreitään hylkääviin ratkaisuihin.

Haastatellut ylilääkärit kieltävät väitteen jyrkästi. Vakuutusyhtiöt saattavat jopa toivoa hieman suurpiirteisempiä ratkaisuja, jotta yhtiö välttyisi ikävältä julkisuudelta.

- - - -

lähde: Varman www – sivusto 19.11.2006

Varman ylilääkäri Sakari Tola vastaa maaliskuun mediakommentissa syytöksiin vakuutuslääkäreiden kasvottomuudesta. Aihetta käsiteltiin Aamulehden pääkirjoituksessa 20.3.

Aamulehden pääkirjoituksessa 20.3.2006 moititaan vakuutuslääkäreitä otsikolla "Kasvotonta asiantuntemusta". Siinä annetaan lakisääteisestä eläkevakuutuksesta virheellinen kuva, jonka olisi voinut välttää vaikkapa lukemalla vähän tarkemmin pääkirjoituksessa viitatun Varma-lehden artikkelin.

Allekirjoittanut esiintyy jutussa sekä omalla nimellä että värikuvassa, siis kohtuullisen kasvollisena. Muiden Varman lääkärien nimet on julkaistu jo pitkään muun muassa vuosikertomuksessa. Heitä on myös haastateltu lehdissä, kuvien kera.

Lääkärien nimet ja kuvat eivät kuitenkaan ole oleellisia vaan kirjoitukseen liittyvä ikuinen väärinkäsitys siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessi olisi jonkinlainen lääkärien välinen mittelö.

Kuten pääkirjoituksessa oikein todetaan, osapuolina ovat hakija ja yhtiö.

Lääkäri on sekä lausunnon kirjoittajana että lukijana asiantuntija.

Sosiaalivakuutuksemme on valitettavan monimutkainen, ja työkyvyttömyysmääritelmiäkin ainakin seitsemän erilaista.

Työkyvyttömyysarvioon kuuluu paljon sosiaalis-taloudellista harkintaa, mikä ei ole lääketieteen piiriin kuuluva kysymys.

Hoitava lääkäri ei voi tuntea vakiintunutta ratkaisukäytäntöä vaikka tietenkin tuntee potilaansa paremmin kuin papereita lukeva lääkäri.

Vakuutuslääkäri puolestaan tuntee vakiintuneen käytännön ja on mukana vain siksi, että kaikkia kohdeltaisiin tasapuolisesti.

Ilman heitä sosiaaliturvan saaminen riippuisi siitä, kenen lääkärin vastaanotolle sattuu menemään.

Oikeusvaltiossa sosiaaliturvan rakenteilla pyritään oikeudenmukaisuuteen.

Harkintaa vaativissa ratkaisuissa hakija turvana on maksuton muutoksenhakumahdollisuus.

Sekin tapahtuu avoimesti, sillä muutoksenhakulautakunnassa ratkaisuun osallistuneiden nimet ovat päätöksessä.


- - - -

Mutta sitä ei kerrota tuossa ylilääkäri Tolan vastineessa, että oikeusprosessin toisen osapuolen eli vakuutusalan organisaatiot maksavat kulloisenkin muutoksenhakulautakunnan vuosittaiset kustannukset. Esimerkiksi oikeushallintomaksun nimikkeellä.

Eikä muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen joudu toimimaan valan velvoittamana asiantuntijan statuksella ja vannomaan lausumaansa omantunnon ja kunnian kautta oikeaksi.

Tässä yhteydessä huomiota pitää kiinnittää huomioita etenkin lauseeseen:

”Oikeusvaltiossa sosiaaliturvan rakenteilla pyritään oikeudenmukaisuuteen.”

Varsinkaan, kun ylilääkäri Tola ei ole kertonut tuossa vastineessaan mikä on ajallinen takaraja tuolle pyrkimiselle.

Tuota pyrkimistähän on jatkunut tietojemme mukaan vasta vuosikymmenten ajan.

Minkälainen tieteenala vakuutuslääketiede sitten yliopistomaailmassa oikein on?

Otimme ryhmähakuammuntaa erilaisilla sanayhdistelmillä, jotka liittyivät jotenkin vakuutuslääketieteeseen.

Yhtään alasta väitellyttä tohtoria emme onnistuneet löytämään, mutta dosentteja osuikin sitten kohdallemme sitäkin enemmän.

Tämä seuraava osuma tuli esiin netissä nimilyhenteellä ”tdkpk 15[1].6.2004”, josta lainaamme osan tähän kokonaisuuteen kuuluvana.

Se kertoo mielestämme tästä suurelle yleisölle toistaiseksi tuntemattomasta tieteenalasta enemmän kuin tuhat kuvaa.

- - - -

PÖYTÄKIRJA 15.6.2004

TIEDEKUNTANEUVOSTON LAAJENNETTU KOKOONPANO

Virantäyttöasiat (Raija Etelävuori, puh. 191 266xx)

24 §
LKT Esko Matikaisen hakemus vakuutuslääketieteen dosentiksi

Professori Matti Klockars on esittänyt, että asiantuntijanlausunnot pyydetään vakuutuslääketieteen dosentti Sakari Tolalta ja vakuutuslääketieteen dosentti Antti Huunan - Seppälältä, Tampereen yliopisto (Kela, pääkonttori).

Dosenttitoimikunta puoltaa hakemusta ja asiantuntijaehdotusta.

Esitys: Pyydetään asiantuntijanlausunnot dosentti Sakari Tolalta ja dosentti Antti Huunan-Seppälältä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

- - - -

Tämä seuraava osuma tuli esiin netissä nimilyhenteellä ”tdkpk14[1].9.2004”

- - - -

PÖYTÄKIRJA 14.9.2004

TIEDEKUNTANEUVOSTON LAAJENNETTU KOKOONPANO


Virantäyttöasiat (Raija Etelävuori, puh. 191 266XX)

18 §

LKT Esko Matikaisen hakemus vakuutuslääketieteen dosentiksi

Dosentti Antti Huunan - Seppälä ja dosentti Sakari Tola ovat antaneet puoltavat asiantuntijanlausuntonsa (liite).

Esitys: Katsotaan LKT Esko Matikainen tieteellisesti päteväksi vakuutuslääketieteen dosentiksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

- - - -

Dosentuurien taustatiedot tapahtumien syntyhetkillä

Pääosassa:

LKT Esko Matikainen Kuntien eläkevakuutus, ylilääkäri

ESKO MATIKAISESTA KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN JOHTAJAYLILÄÄKÄRI

(STT Pressi.com 23.10.2002)

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, neurologian dosentti Esko Matikainen on nimitetty Kuntien eläkevakuutuksen johtajaylilääkärin virkaan 1.11.2002 alkaen.

Esko Matikainen on koulutukseltaan sekä neurologian että kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, ja hänellä on vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Hän on toiminut vakuutuslääkärinä eri tehtävissä 14 vuoden ajan, neljä viime vuotta Kuntien eläkevakuutuksen ylilääkärinä.

Kuntien eläkevakuutuksen nykyinen johtajaylilääkäri Hannu Härkönen jää lokakuun lopussa eläkkeelle.

Tiedotteen on toimittanut Kuntien eläkevakuutus. Tiedote on alkuperäisessä muodossaan.

Sivurooleissa:
Dosentti Antti Huunan – Seppälä, Kela, ylilääkäri
Dosentti Sakari Tola, Eläke - Varma, ylilääkäri

Eräänlaisena lempeänä kummisetänä suosittelijan roolissa:

Professori Matti Klockars
Yleislääketieteen yksikkö Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksessa

Helsingin ruotsinkielinen yleislääketieteen professori on runsaat 10 vuotta toiminut Kansanterveystieteen laitoksella.

Laitoksessa ovat edustettuna perusterveydenhuollon kannalta tärkeät oppialat kuten epidemiologia, työterveyshuolto, terveystaloustiede, biostatistiikka, kansanterveystiede, lääketieteen etiikka, ympäristölääketiede, lääketieteellinen sosiologia, terveyden- ja sairaanhoidon hallinto ja vakuutuslääketiede.

Lähde: >>> Kunnallislääkäri 5/2005

* * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

- - - -

- 1.7.2012 päivistys. Avoin linkki vakuutuslääketieteen lähihistoriasta -

- Hyviä uutisia numero 23 -

Ministeri Christoffer Taxell on monelle suomalaisista myyttisen tuttu hahmo. Hänen taitojaan ja tietojaan on hyödynnetty monen suomalaisen yrityksen johtopaikoilla.

Tunnisteet: , , , , ,