tiistaina, joulukuuta 26, 2006

Eduskuntavaalit 2007 - Leikepöydälle lävähtäneitä – Eineksiä vaalikeskusteluihin

Jääkiekkoilija Esa Keskisen työtapaturmajuttuun liittyvät käänteet ja vakuutusyhtiölle maksuun langenneet korvaussummat ovat tuoneet paljon palautetta toimituksemme studioon.

Aihepiiriä ennestään tuntemattomat henkilöt ovat huolestuneena kyselleet:

1. ”Voiks` toi juttu olla totta!?”

2. ”Miksi tämmöisestä ongelmakentästä ei kerrota laajemmin julkisuudessa?”

3. ”Mää on luullu, että jos jotain yllättävää sattuu työpaikalla, niin pakollisten vakuutuksen korvausten kanssa ei ainakaan tule ongelmia.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansaittua ja rehellistä ihmetystä ovat herättäneet hylättyjen tapausten määrät ja niihin liittyvät huikeat euromäärät.

Toki huippujääkiekkoilijoiden tienesteihin harva ruohonjuuritason kansalainen pystyy. Saatikka sitten kalliiksi tulevaan oikeusprosessiin käräjä- ja hovioikeudessa.

Vaan yksittäisistä erillistapauksista muodostuu aina kriittinen massa, joka yhteenlaskettuna on monesti vaikutuksiltaan hätkähdyttävän suuri. Varsinkin eurojen osalta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aiempi kansallinen valitusreitti vahinkovakuutusyhtiön päätöksistä on kulkenut työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa akselilla: tapaturmalautakunta – vakuutusoikeus.

Tapaturmalautakunta hylkää työtapaturmista ja ammattitaudeista sinne tehdyistä valituksista keskimäärin 90%.

Vakuutusoikeudessa työtapaturmista ja ammattitaudeista sinne tehdyistä valituksista hylätään taas keskimäärin 93%.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jotta emme välittäisi tällä kanavalla vain omia kokemuspohjaisia näkemyksiämme, niin lainaamme leikepöydän kautta lisää ”toimialan” faktaa käyttöönne.

Leikkeemme tulee tällä kertaa aivovammojen ja liikennevahinkojen maailmasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomessa arvioidaan olevan noin 100 000 henkilöä, joilla on pysyviä aivovamman jälkitilasta johtuvia oireita.

Vuosittain aivovamman saa 15 000 – 20 000 henkilöä.

Lähde: Aivovammaliitto ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Todistustaakka taas vammautuneella

Isoksi ongelmaksi liikenneonnettomuudessa loukkaantuneiden henkilöiden kohdalla saattaa tulla se, että vastapuoli eli liikennevahinkovakuutusyhtiö kiistää syy-yhteyden esimerkiksi kolarissa syntyneeseen aivovammaan kokonaan.

Työkyvyttömyyden syyksi tilalle tarjotaan masentuneisuutta ja muita psyykkisiä ongelmia. Jolloin liikennevahingosta johtuva korvausvelvollisuus voidaan kiistää liikennevahinkovakuutusyhtiön taholta liikenneonnettomuudessa aivovamman saaneelta henkilöltä kokonaan.

Aiempi kansallinen valitusreitti liikennevahinkovakuutusyhtiön päätöksistä on kulkenut liikennevahinkotapauksissa akselilla: liikennevahinkolautakunta – vakuutusoikeus.

Liikennevahinkolautakunta antoi vuonna 2005 hylkäävän päätöksen 74%:lle sinne viedyistä valituksista.

Vakuutusoikeus taas antoi hylkäävän päätöksen 97%:lle sinne viedyistä valituksista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AIVOVAMMAT HAASTAVAT
Vesa Laukkasen käsissä ovat olleet noin 50 aivovammapotilaan paperit

Lähde: Aivoitus – lehti 3-4/2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeudessa mahdollisuudet paranevat
Vakuutusyhtiöt haluavat jutut vakuutusoikeuteen, jossa asiakas varsin usein häviää jutun.

- Usein saman jutun voi viedä kuitenkin myös käräjäoikeuteen ja edelleen hovioikeuteen, joissa on aina todistajia.

- Oman kokemukseni mukaan tapaus on lähes poikkeuksetta silloin voitettu.

- Viime vuonna nimittäin korkein oikeus päätti, että esimerkiksi liikennevakuutusjutun voi viedä käräjäoikeuteen, vaikka vakuutusoikeus olisi jo kertaalleen ratkaissut asian. Tämä on ratkaisevan tärkeää lopputuloksen kannalta, Laukkanen korostaa.

Laukkanen toteaa, että taloudelliset intressit ovat aina suuret
- Työtapaturman seurauksena , henkilö voi saada parhaimmillaan vain 85 % korvauksen eikä kivusta ja särystä makseta korvausta.

- Jos taas asia hoidetaan liikennejuttuna, niin korvaustaso on 100 % eli ansionmenetys korvataan täysin 65-vuotiaaksi saakka.

- Tämä tietysti edellyttää, että juttu on pitävä ja sitä varten on tehty kaikki tutkimukset ja mahdolliset työkokeilut yms.

Joka asiasta ei kannata lähteä käräjöimään

Lakimiehen konsultaatiosta on kuitenkin hyötyä silloin, kun ei tunne omia oikeuksiaan tai sitä, edistääkö oikeudellinen prosessi omaa asiaa.

- Lakimiehen kanssa voidaan ratkaista kysymys siitä, kannattaako tuomioistuimeen asti mennä.

- Aivovammatapauksissa vahingot ovat koko elämän kannalta yleensä suuria (huomioon otettuna etenkin työansion menetys), sadoista tuhansista miljoonaan euroon.

- Riski liittyy siihen, että jos jutun häviää, on korvattava vastapuolen oikeudenkäyntikulut, kertaa Vesa Laukkanen Lakiasiaintoimisto Vesa Laukkanen Ky:stä.

Lakimiesten tuntihinta vaihtelee 100 – 200 € + alv välillä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeusapua asianajoon tarvitsee entistä useampi suomalainen
Varsinkin lakisääteisiä vakuutuksia koskevissa riita-asioissa.

Mikäli henkilönä olet tyytyväinen vakuutusyhtiön tai tuomioistuimen päätökseen ja sen antamiin perusteluihin, niin tarvetta jatkotoimenpiteille ei ole silloin olemassa.

Omalla rahalla toimittaessa asianajokulujen riski hävityssä jutussa saattaa muodostua käräjä- ja hovioikeuden jälkeen haarukkaan 40 000 – 50 000 euroa.

Mahdollisuus saada asianajoapua kannattaa varmistaa tapaustyypistä riippuen ensin oman koti- tai liikennevakuutuksen piiristä.

Sitten tuloista riippuen yleisestä oikeusaputoimistosta. Työtapaturma tai ammattitautitapauksessa omalta ammattiliitolta.

Yksityisen asianajotoimiston valinnassa kannattaa varmistua siitä, että kyseinen asianajotoimisto tuntee ajamiensa oikeusjuttujen tuomat erityishaasteet.

Koskivatpa oikeusjutut esimerkiksi pysyvää sairautta, työtapaturmaa, ammattitautia, liikenne-, potilas-, tai lääkevahinkoa.

Tärkeää on myös se, että asianajotoimistolla on kunkin tapauksen lääketieteellistä puolta tunteva asiantuntijaverkosto käytettävissään.

Tiivistelmä tapahtuneista ja järjestyksessä olevat asiapaperit auttavat asiainhoitoa

Jokainen henkilö itse tai hänen lähiomaisensa tuntevat tapauksen yksityiskohdat kaikista parhaiten.

Samaten kuin vakuutusyhtiön tai erityistuomioistuimien päätöksiin liittyvien valitusaikojen määräajat. Joten omatoimisuutta ja aktiivisuutta vaaditaan asioiden vireille saamiseksi ja käynnissä pitämiseksi.

Tapaukseen liittyvä asiakirjamateriaali on hyvä laittaa ja pitää aihepiireittäin aikajärjestyksessä.

Uusimmasta vanhimpaan. Kuten vahinkoilmoitus, reseptit, röntgen-/magneettikuvausten lausunnot sekä leikkaussalikertomukset, hoitavan lääkärin/hoitavien lääkäreiden antamat lausunnot, erikoislääkärin antamat lausunnot, vakuutusyhtiön ja tuomioistuimen antamat päätökset jne.

Asioiden selvittämistä ja oikeusprosessin mahdollista käyntiin saattamista asianajotoimiston tai yleisen oikeusaputoimiston kanssa jouduttaa muutaman sivun tiivistelmä tapaukseen liittyvistä päävaiheista.

Kuten tiedot keskeisimmistä tapahtumista ja asiakirjoista. Lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoitotoimenpiteistä, vakuutusyhtiön antamista keskeisimmistä päätöksistä, vireillä olevista valituksista, uusimmista lääkärinlausunnoista, ammatillisen kuntoutukseen liittyvät toimenpiteet, tutkimukset ja päätökset jne.

Tapausta käsittelevän vakuutusyhtiön asianomaisjulkiset käsittelijä- ja lääkärikansiomerkinnät ovat aina ensiarvoisen tärkeitä, koska niistä piirtyy asiantuntijan käytössä kunkin tapauksen niin sanottu kupletin juoni.

Sekä kunkin erityistuomioistuinkäsittelyn päätökseen liittyvät asianomaisjulkiset käsittely- ja esittelymuistiot (käsittelijä- ja esittelijämuistiot).

Oikeusturvan VOLF - työryhmä

* * * * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , , ,