sunnuntaina, joulukuuta 31, 2006

Eduskuntavaalit 2007 - Miten vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden yhteistyön pitää toimia?

Hyvää alkanutta vuotta 2007!

Klikkaamalla tämän kertaisen pakinamme otsikkoa voitte halutessanne luoda katsauksen siihen hintalappuun, jonka verran taloudellisia menetyksiä aiheettoman ja perustelemattoman hylkäyspäätöksen toimeentuloturvastaan vakuutusoikeudesta saaneet kansalaiset ovat joutuneet vuosien varrella nielemään.

Kysymyksessä ei ole mielestämme kertaluontoinen puhallus, vaan systemaattinen imurointi ylivertaisessa asemassa olevien vakuutusyhtiöiden pussiin ja sitä kautta edelleen omistajatahojen hyödyksi.

Ainoastaan kansalaisten nostaman ryhmäkanteen kautta voidaan saada jo tehtyihin ilmiselviin vääryyksiin jonkin sortin oikeutta.

Jännitetään siis kuinka eduskunnan käsittelyssä olevan ryhmäkannelain tulee käymään.

Uusi vuosi - muutokset käyntiin vaikka mäkistartilla
Kaikissa vaikeaksikin muodostuneissa ongelmatilanteissa pitää nähdä aina uuden mahdollisuuden alku.

Lue >>> Vakuutuslääkärin kaikki lausumat julkisia! - bloggaus


Jos tuo eduskunnassa sosiaali- ja terveysministeri Maija Perhon/kok. kertoma pätee myös tosielämässä, niin kaikkihan on hyvin. Ellei, niin vakuutuslääkärijärjestelmän korjaustarve jatkuu.

Tässä vuoden ensimmäinen kokonaisvaltainen ruohonjuuritason kansalaisilta tullut ratkaisuesitys, joka voimaan tullessaan säästää jatkossa kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimien varoja noin yksi (1) miljardia euroa vuosittain. Työttömyyskassojen ja Kelan säästöjä ollenkaan unohtamatta.

Poistaen lisäksi pysyvästi perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta uusien E-ja B- lääkärinlausuntojen tarvitsijat edelleen jatkuvasta työkyvyttömyydestään.


Seuraava kuuden (6) portaan VOLF - toimintamalli poistaa kaikki vakuutuslääketieteen ja vakuutuslääkärijärjestelmän synnyttämät todelliset ja pitkään jatkuneet ongelmat kansakuntamme keskuudesta.

Varsinkin, jos kyseessä on yksittäisen kansalaisen kohdalle osunut pysyvä sairaus, työtapaturman, ammattitaudin, liikenne-, potilas- tai lääkevahingon pysyvä jälkitila.

Tässä VOLF - toimintamallissa kyseeseen tuleva henkilö on vielä kiinni työelämässä, mutta sitä voidaan soveltuvin osin käyttää myös jo työelämästä vajaakuntoisuuden takia ulos lentäneen henkilön elämänhalun hiipumisen hidastamiseksi sekä nopeutetun ja pysyvän toimeentuloturvapäätöksen aikaansaamiseksi.

Ilman todella kallista käräjä-ja hovioikeusprosessia sekä vakuutusyhtiöiden rahoittamia päätöksiä tekevää suljettua erityistuomioistuinjärjestelmää. Jotka vain johtavat hitaan syöksykierteen jatkumiseen. Kaikilla elämän osa-alueilla.

Työelämä - lehden numerossa 4/2006 kansanedustaja (sd) ja lääkäri Ilkka Taipale totesi ongelmakentästä osuvasti seuraavaa:

”Meillä on riittämättömästi tietoja siitä, mitä esimerkiksi vakuutusoikeuden hylkäämissä eläkehakutapauksissa on käynyt. Milloin henkilöt lopulta eläköityvät, mikä on heidän kuolleisuutensa, kuinka moni heistä on reaalisesti mennyt töihin - mitä heille ylipäänsä on tapahtunut?”

”Omista tutkimistani potilaista kuolee vuoden sisällä 5-10 prosenttia. Tiedän vain kaksi tapausta tutkimistani potilaista, joissa eläkehakemus on hylätty ja kaverit ovat työssä - toisin päin tilanne on paljon karmeampi.”


Peruspelisäännöt
Ensinnäkin lakisääteisiä vakuutuksia koskeviin lakeihin pitää saada takaraja sille, mihin mennessä uuden VOLF - toimintamallin vaiheet 1-6 pitää suorittaa viimeisestä lääketieteellisestä hoitotoimenpiteestä lukien.

Ehdotuksemme on 3-5 vuotta tapauksen lääketieteellisestä vaikeusasteesta riippuen.

Selvittämisen ajaksi tehdään vakuutus-tai työeläkeyhtiöille laittomaksi se, että tulottomalta ihmiseltä voidaan katkaista kaikki toimeentuloturva. Samoin kuin prosessiin osallistuvilta viranomaistahoilta.

Jotta ihmislogistiikka toimisi eri vaiheiden ja toimijoiden välillä nokialaisittain tehokkaasti, niin toimeentuloturva on selvittelyajan 100% henkilön vuosittaisesta todennetusta ansiotasosta.

Tapauskohtaisen selvittelyajan ylittävältä ajalta maksettaiiin lisäksi korvausta 5000 euroa/kuukaudessa puhtaana käteen.

Tällä tiedossa olevalla korvausmenettelyllä estettäisiin Kelan Sosiaalivakuutus -lehdessä 5/2006 esiintuodut logistiikkaongelmat:

"Yhteistoiminta on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi. Kukin taho kulkee enimmäkseen tiukasti pitkin omaa reviiriään."


Avainasioina VOLF - toimintamallissa ovat seuraavat kaksi tekijää:

1. vaikeuksiin joutunut henkilö on saattaen vaihdettava ja häntä on autettava koko ajan.
2. henkilökohtainen neuvottelukontakti aina edelliseen vaiheen toimijoihin on säilytettävä.- Klikkaamalla kaaviota, niin saat sen ruudullesi näkyviin isompana -

Vaihe 1
Ratkaisevaan rooliin nousee hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien suora yhteistyö.

Lääketieteellisen kuntoutuksen osalta työterveyshuollon ja vakuutuslääkärien suora yhteistyö.

Kaikki lääkärit vahvistavat allekirjoituksellaan ja leimallaan lausuntonsa ja lausumansa: "Kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi."

Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

Vaihe 2
Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoiminta esimerkiksi Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusneuvojien kesken.

Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

Vaihe 3
Ellei sopivaa työtehtävää tai työkokeilupaikkaa löydy työntekijän muuttuneeseen terveystilanteeseen vanhalta työnantajalta, niin yhteistyöhön otetaan mukaan edellisten toimijoiden lisäksi myös työvoimatoimiston kuntoutusneuvoja.

Suoritetaan työkokeilu/työkokeiluja tai henkilö pääsee sopivaksi katsottuun ja vakuutusyhtiön kustantamaan uudelleen koulutukseen.

Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

Vaihe 4
Mikäli henkilö ei voi enää jatkaa todistetun ja pysyvän työkyvyn aleneman takia työelämässä, niin käynnistetään kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa yhteistyössä vaiheet 5 ja 6.

Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

Vaihe 5
30 päivän kuluessa edellisen vaiheen päättymisestä neuvottelusopimus tapauskohtaisesta pysyvästä eläkeratkaisusta kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa.

Tarvittaessa neuvotteluun mukaan otetaan työnantajan ja työntekijäpuolen ammattiliittojen lakiasiain edustajat.

Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

Vaihe 6
Mukaan otetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen tukeaan tarjoavan tahon edustajat.

Kuten fysioterapeutti ja uusi hoitava lääkäri, mikäli vanhat hoitosuhteen katkeavat ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen takia.

Toimintakyvyn ylläpitämisestä tehdä vuositason kirjallinen ohjelma ja sovitaan sen seurantamenettelystä.

Ratkaisevassa roolissa on tietysti asianomainen itse.

Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

Tiedonkulku avoimeksi asianomaiselle itselleen- Klikkaamalla kaaviota, niin saat sen ruudullesi näkyviin isompana -

Uuden VOLF - toimintamallin ja tulevan kansallisen sähköisen potilas- sekä reseptijärjestelmän laajennusten ansiosta nykyinen lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvä ongelmakenttä saadaan melkeinpä kertaheitolla ratkaistuksi ja hallintaan.

Nyt vain kohteliaimmin tiedustelemme kansankuntamme valituilta päättäjiltä:
"Mihin päivämäärään ja vuosilukuun mennessä homma toimii, näin niin kuin sen pitääkin?"

Oikeusturvan VOLF - työryhmä

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 22.2.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.Tunnisteet: , , , , ,