maanantaina, toukokuuta 21, 2007

Lakisääteiset vakuutukset – osa Finngate skandaalia? 1/3
- Klikkaamalla oheista kaaviota, saat sen ruudullesi isompana –

# # # #


Vanhan kansanviisauden mukaan:

”Yhteiskunnan arvot tulevat esiin päättäjien puheissa, moraalikäsitykset ilmenevät tekoina käytännön toimissa.”


# # # #

Ensin kaaviossa käytettyjen muutamien lyhenteiden merkitykset:

Nelikanta = nykyinen kolmikanta + suomalainen vakuutusala

Erityistuomioistuimet = lakisääteisistä vakuutuksista tehtäviä valituksia käsittelevät ja kirjallisesti toimivat tuomioistuimet. Kuten esimerkiksi Kelan tarkastuslautakunta, työeläkeasioiden ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta sekä vakuutusoikeus.

EOA = Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Viranomaisten ja virkamiesten lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Työssään oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

OK = Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja Suomessa. Oikeuskansleri valvoo, että viranomaiset noudattavat voimassa olevaa oikeutta. Oikeuskansleri valvoo myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa valtioneuvoston osana sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista sekä huolehtii yhteyksistä poliittiseen päätöksentekoon.

Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistämisestä ja ympäristöterveydenhuollosta, sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaalivakuutuksesta (eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus), yksityisvakuutuksen kehittämisestä, työsuojelusta, tasa-arvon edistämisestä sekä hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Vakuutusvalvonta = Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva vakuutusalan valvontaa suorittava virasto. Vakuutusvalvontaviraston tavoitteena on vakuutus- ja eläkelaitosten vakaa toiminta sekä luottamuksen säilyminen vakuutustoimintaan.

Kelan valtuutetut = Suomalaisten perusturvaa hallinnoiva Kela on eduskunnan alainen laitos, jota Kelan valtuutetut valvovat.

EN = Euroopan neuvostoon kuuluu 46 eurooppalaista valtiota. Kyseiset jäsenvaltiot ratifioivat Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen. Siinä mainituista oikeuksista voi tehdä valituksen sopimusta valvovaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) sen jälkeen kun kaikki tapauksen mukaiset kansalliset muutoksenhakukeinot on käytetty loppuun. EIT ei voi muuttaa kotimaisten tuomioistuinten päätöksiä.

Europarlamentti = Euroopan unionin kansanedustuslaitos

EU – komissio = Euroopan komissio on Euroopan unionin toimielin, joka valmistelee sekä panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston asettamia erilaisia säädöksiä ja päätöksiä. EU – komissio valvoo niiden noudattamista EU:n jäsenvaltioissa.

EU – lainsäädäntö = Kaikkia Euroopan unionin maita koskeva lainsäädäntö, ellei maa ole saanut liittymissopimuksensa yhteydessä tehtyä varaumia esimerkiksi kansallisia markkinoita kilpailulta suojellakseen.

# # # #

VOIKO KAAVION MUKAISTA HARMAATA OIKEUDENKÄYTÖN, HALLINNON JA TALOUDEN ALUETTA OLLA OLEMASSA SUOMESSA?

Suomihan on virallisten tietojen mukaan maailman vähiten korruptoinut maa. Vaan voidaanko asioita hoitaa nykypäivänä jo hienostuneimmilla metodeilla?

Aina isoista kokonaisuuksista puhuttaessa, niin pienet yksityiskohdat tahtovat jäädä helposti armeliaan hämärän peittoon. Osinhan niin on myös siitä hyötyvien tahojen tarkoituskin.

Uusi Pohjolan piilaakson sananlasku kertoo korjaavan toiminnan asteikosta näin:

”Jos ongelmien selvittelyyn menee aikaa enemmän kuin miespuoliselta konsultilta vedenheittoon; niin pienet ongelmanpoikaset tai probleemintyttöset on helpompi laittaa siististi peittoon.”

Lakisääteisiä vakuutuksia koskevan laillisuusvalvonnan hahmottaminen on ollut mielenkiintoinen tehtävä.

Yllä olevan kaavion kohdalla voimme vain todeta, että kun lakisääteisiin liittyvä kokonaisuus pirstoutuu tarpeeksi moneen ”alihankkijaan”, niin syntyy harmaan oikeudenkäytön, hallinnon ja talouden alueita.

Kokonaisvastuuta ei kanna tällä hetkellä kukaan. Ainakaan yksittäisen kansalaisen suuntaan.

Tämän kirjoituksemme ja sitä varten ryhmätyönä valmistetun kaavion tehtävänä ei ole mitenkään yksiselitteisten vastausten antaminen, vaan enemmänkin kysymysten ja avoimen julkisen keskustelun herättäminen.

VAKUUTUSALAN HARMAASSA RAUTAESIRIPUSSA HIUSMURTUMAPUROJA?

- Klikkaamalla oheista kaaviota, saat sen ruudullesi isompana –

# # # #

KOVAA PELIÄ TYÖELÄKEKILVASSA VAI NELIKANNASTA TAITAVASTI OHJATTUA NÄYTTELEMISTÄ?

Lainaus alkaa.

Työeläkeyhtiö Eteran vakuutusmyyjät törmäsivät viime vuonna outoon ilmiöön.

Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä kuvaa ilmiötä kytkykaupaksi, jossa lakisääteinen eläkevakuutus ja vapaaehtoiset vakuutustuotteet on kietaistu rumaan pakettiin.

Hemilän mielestä tällainen kytkykauppa ei ole sallittua, mutta "siihen törmää arkipäivän työssä jatkuvasti".

Pari vuotta sitten Eteraan tullut Hemilä käyttää kovaa kieltä työeläkejohtajaksi.

Työeläkkeiden (tyel) maailmassa ei ole totuttu arvostelemaan vallitsevia käytäntöjä ja teorioita, joille suurimpien työmarkkinajärjestöjen ja työeläkeyhtiöiden tyel - papisto asettaa raamit.

- - - -

Hemilän mielestä kilpailijat toimivat "epäreilusti": työeläkevakuuttamisen pitäisi olla Suomen ja Euroopan unionin säädösten mukaan itsenäistä toimintaa itsenäisissä yhtiöissä. "Työeläkkeet ovat osa sosiaaliturvaa, mikä linjattiin EU-neuvotteluissa. Siksi työeläkkeet on pidettävä erillään muista vakuutuksista", Suomen EU-neuvotteluita läheltä seurannut Hemilä sanoo.

- - -

Eläke - Fennia näyttää kismittävän Hemilää erityisesti nyt, kun sen edustaja nimitettiin työeläkeasioista päättävään Jukka Rantalan ryhmään, entiseen Kari Puron porukkaan. "Läheisin kilpailija on päättämässä meidänkin asioista. Ei Fennian mies parhaalla tavalla Eteran asioita hoida", Hemilä kummastelee.

Epävirallinen Rantalan ryhmä päättää käytännössä muun muassa eläkesijoitusten tuottovaatimuksista ja tekee ministeriöille esityksiä lainmuutoksista. Ryhmän jäseniä ovat "Fennian miehen" lisäksi edustajat Varmasta, Ilmarisesta sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöistä.

Hemilän mielestä viranomaisten eli sosiaali- ja terveysministeriön sekä vakuutusvalvontaviraston roolia alalla pitäisi vahvistaa pikaisesti, koska työeläkkeet ovat osa yhteistä sosiaaliturvaa.

"Nyt isot eläkevakuutusyhtiöt päättävät käytännössä. Se oli yllätys minulle", Hemilä sanoo.

Lainaus loppuu.

Lähde: Helsingin Sanomat 20.5.2007 - Raksamiesten ja satamaduunarien Etera syyttää isoja kytkykaupasta

# # # # 

Toivotaan nyt kaikkien kahden lääkärin loukkuun jumiutuneiden 200 000 potilaan puolesta, että suomalaiselle vakuutusalalle vuosien saatossa kuin vahingossa muodostunut harmaan alueen rautaesirippu jatkaa kirskuen hajoamistaan.

- Klikkaamalla laskelmaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

Olisiko nyt oikea aika tiedotusvälineille saattaa julkisuuteen salattuun vakuutuslääkäri – ja suljettuun erityistuomioistuinjärjestelmä liittyvä kokonaisuus? Niistä molemmista toimitusjohtaja Kalevi Hemilän johtaman Etera – yhtiön ylilääkäri, Juhani Juntunen, pystyy antamaan vankkaa faktaa Hemilän käyttöön.

Istuuhan ylilääkäri Juhani Juntunen vakiojäsenenä lääkärijäsenen roolissa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa (aiemmin tapaturmalautakunta). Tämän sortin ”kytkykauppa” ei ole tietojemme mukaan laeissa ollenkaan sallittua toimintaa.

# # # #

- Kukaan hylkäävän päätöksen saanut ei tietenkään ole tilanteeseen tyytyväinen. Äänekkäimmät saavat sanomansa julkisuudessa esille, Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen kuvailee.

- - - -

- Vakuutuslääkärit ovat ehdottomasti puolueettomia. Ratkaisut perustuvat vakuutuslääketieteellisiin kriteereihin, korostaa ylilääkäri Seppo Mattila Eläke - Fenniasta.

Lähde: Mediuutiset 1.12.2004

# # # #- Klikkaamalla laskelmaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -
Joku viisas on sanonut, että vakuutusbisnes on niin puhdasta korkean tason matematiikkaa, jota vain todella harvat henkilöt Suomessa ymmärtävät. Siksi laskelmista on kuulemma turha edes yrittää tehdä kansantajuisia.

Senpä takia teimme oheisen tuoreen hintalaskelman asiakasnäkökulmasta katsottuna. Luvut ovat suuntaa – antavia ja toivottavasti jotenkin ymmärrettävässä muodossa.

# # # # 

”Valta kuluttaa. Mutta valta myös sokeuttaa.”
Lähde: Turun Sanomat 20.5.07 Kalle Heiskanen - Sdp:n totuuskomission ratkaisun hetket

# # # # 

Joten seurataan mielenkiinnolla itse kunkin kotistudioissa tilanteiden kehittymistä.

Oikeusturva yhteisön
EU/EIT - työryhmät

ps. 1 Tänään maanantaina on tietojemme mukaan eduskuntavaalien 2007 vaalirahoitusilmoitusten viimeinen palautuspäivä.

Käykääpä muuten ihan uteliaisuuttanne kurkkaamassa miten helposti selviää, kenen kaikkien rahoittamaa läpipääsyttä kansanedustajaa tai varaedustajaksi päätynyttä ehdokasta tulitte tällä kertaa äänestäneeksi. Hakukoneille esimerkiksi tämä hakusanasetti:

Vaalit - Eduskuntavaalit 2007 – Vaalirahoitusilmoitukset

# # # #

Vaalirahoituksen julkisuus jakaa mielipiteitä hallituksessa

Keskustan puoluesihteerin Jarmo Korhosen mielestä 7 vuotta vanhaa vaalirahoituslakia pitäisi tarkistaa.

YLEn ruotsinkielisten uutisten haastatteleman Korhosen mielestä suuria ulkopuolisia lahjoituksia puolueille pitäisi varoa: ne luovat riippuvuutta lahjoittajan ja puolueen välille.

Myös vihreiden puoluesihteeri Ari Heikkinen pitää nykyistä julkisuustapaa kestämättömänä.

Sen sijaan RKP ja kokoomus eivät näe tarvetta uudistaa vaalirahoituslakia.

Lähde: Yle Teksti-TV 20.5.2007

ps. 2 Tietääksemme mikään laki tänä päivänä ei estä erittelemästä vaalirahoituksen lähteitä. Siinäkin suhteessa tuo alun vanha kansanviisaus pitää erinomaisesti kutinsa.


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 5.4.2023
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.Tunnisteet: , , , , , , , , , ,