keskiviikkona, kesäkuuta 13, 2007

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 1/5- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

ONKO KAAVION MUKAISTA NELIKANTAA OLEMASSAKAAN?
Käymme läpi tarkemmin nyt alkavassa viisiosaisessa kirjoitussarjassamme neljä (4) edellisessä eduskunnassa hulahtaen läpimennyttä hallituksen esitystä.

Pureudumme etenkin valiokuntakäsittelyissä kuultuihin asiantuntijoihin sekä valiokunnissa ratkaisevia päätöksiä tehneiden kansanedustajien kokoonpanoihin.

# # # #

Mielenkiintoiseen julkiseen pohdintaan heitämme tästä kokonaisuudesta jo tässä vaiheessa seuraavat neljä (4) kysymystä:

A.
”Ketkä päätökseen tekoon osallistuneista henkilöistä tiesivät, mihin näillä lakimuutoksilla todellisuudessa pyrittiin?”

B.
”Miksi kukaan päätöksiin osallistunut henkilö ei ole jättänyt asiakirjoihin mainintaa eriävästä mielipiteestään?”

C.
”Mihin mennessä lakipaketteihin liittyvät selvät ristiriidat Suomen perustuslain 21§:n ja 22§:n sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 6 ja 13 suhteen ovat korjatut?”

D.
”Toimiiko tässä kohtaa Suomen perustuslain 88 § miten nopeasti ja minkälaisilla toimenpiteillä?”


- Suomen perustuslain 88 § -
Yksityisen laillinen saatava valtiolta
Jokaisella on oikeus talousarviosta riippumatta saada valtiolta se, mitä hänelle laillisesti kuuluu.


# # # #

Lisäksi olemme koostaneet Valtioneuvoston hankerekisteristä – HARE (http://www.hare.vn.fi/) kyseisiin hallituksen esityksiin liittyvää dokumentaatiota.

# # # #

>>> 1. HE 62/2004 - Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

Hankenumero: STM025:00/2004
Hankkeen nimi: Laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu (mm. selkeytetään vakuutuslaitoksen lääkäriasiantuntijan kannanoton merkitystä korvausratkaisuissa).
Yhteyshenkilö: Hallitussihteeri Jaakko Hannula STM

HE 62/2004
StVM 12/2004
EV 87/2004

Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Tarja Filatov

>>> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) - Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

Hankenumero: STM133:00/2003
Hankkeen nimi: Laki toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi, hallituksen esityksen valmistelu
Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Kai Kullaa STM

HE 155/2003
HE 47/2005
PeVL 22/2005
StVM 11/2005
EV 99/2005

Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

>>> 3. HE 91/2006 - Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta


Hankenumero: STM009:00/2006
Hankkeen nimi: Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu
Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri STM

HE 91/2006
PeVL 35/2006
StVM 39/2006
EV 175/2006

Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

>>> 4. HE 12/2006 - Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hankenumero: OM030:00/2002
Hankkeen nimi: Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä
Yhteyshenkilö: Lainsäädäntöneuvos Arja Manner

HE 12/2006
LaVM 25/2006
EV 268/2006

Lain voimaantulon allekirjoittajat:

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

# # # #

Kyseisten lakien pääasiallisena kohderyhmänä olevien potilaiden sekä kansalaisten tilanteen perinpohjin tuntevat potilas- ja kansalaisjärjestöt syrjäytettiin kuulemismenettelystä kokonaan.

VOIKO SUOMEN EDUSKUNTAA KÄYTTÄÄ KUMILEIMASIMENA?
Käymme läpi seuraavissa jaksoissamme hieman tarkemmin millaisen proseduurin kautta nuo edellä mainitut hallituksen esitykset ovat solahtaneet voimassa jo oleviksi tai viimeistään syksyn tullen voimaan tuleviksi laeiksi.

Kun ottaa huomioon, että uusien lakien kohderyhmänä ovat kaikki Suomen työikäiset kansalaiset, niin vain kolme puheenvuoroa (3) eduskunnan istuntosalissa kolmen (4) laajavaikutteisen hallituksen esityksen tiimoilta on mielestämme ennätyksellisen vähän.

Laajat lakipaketit hyväksyttiin ilman istuntosalissa tapahtuneita äänestyksiä valiokunnissa.


Erilaisten kähmintäteorioiden sijaan olemme koostaneet kustakin hallituksen esityksestä tietopaketit, jotka kertovat ainakin sen, miten pieni piiri loppujen lopuksi päättää lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvistä asioista. Kyseessä ovat kumminkin vuosien saatossa useiden satojen miljardien euron suuruiset korvaussummat.

Vai onko valtakuntaamme iskenyt tässä aihepiirissä supisuomalainen sektorisokeus?

Tai sitten vain isotkin asiat hoituvat eduskunnassa noin helposti ja yksimielisesti, vaikka kyseisten lakipakettien yhteisvaikutuksena vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin entisestään yksittäiseen vakuutettuun nähden.

Vaikkakin ennakkoon oli annettu julkisuuteen tietoa siitä, että kyseisillä lakimuutoksilla vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa puretaan yksittäiseen vakuutettuun nähden.

Joten emme voi kuin ihmetellä sitä, että mikä on ollut näissä toteutuneissa heikennyksissä työntekijöiden keskusjärjestöjen rooli!?


Toivottavasti uudesta eduskunnastamme löytyy vielä ihan oikeitakin kansanedustajia.

- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Nelikantaisesti jo pitkään toimineen tapaturma-asiain korvauslautakunnan rooliin pääset tutustumaan tarkemmin klikkaamalla tämän kertaisen jaksomme otsikkoa.

ONKO NELIKANTAISTA LAINSÄÄDÄNTÖMALLIA OLEMASSAKAAN?
Ennen kuin alamme menneiden läpiruotimisen, niin annamme Teille siemeniä odotettavissa olevan tulevaisuuden analysointiin.

Tässä kirjoitussarjamme ensimmäisessä osassa otamme esille kaksi käynnissä olevaa isoa lakihanketta, joista tuomme esille oheisilla työryhmämme valmistamilla Excellent - kuvilla ainakin nelikantaisen perusrakenteen.- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -
- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -
- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Piipahtakaa kesän mittaan aina silloin tällöin kanavallemme ja laittakaa tervetullutta palautetta tulemaan toimituksemme studioon: jesp1981 at yahoo.com

Hehkuvan hellekesän terveisin
Oikeusturvan VOLF – työryhmä

- - - -

Haluatko auttaa meitä kaikkia?
- 8.4.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -