lauantaina, toukokuuta 09, 2009

Tule apuun EU! - Suomen ihmisoikeustilanteesta

Tänään vietetään Eurooppa-päivää liputuksen kera.

Maata huuhtovan runsaan sateen myötä luonto saa toivottavasti uutta potkua voinnilleen.

SDP:n eurovaaliehdokkaiden mainosten yhteydessä olemme huomanneet osuvan slouganin "Missä ongelma, sinne EU".

Toivottavasti Suomessa vallitsevat epäkohdat eivät taas hautaudu poliittiseen jargoniin. Jota myös potaskaksi kutsutaan.

Mielestämme Suomen valtio ja sen parlamentaarisesti valitut edustajat ovat osoittaneet vankan haluttomuutensa lukuisten Suomessa vallitsevien epäkohtien korjaamiseen.


-------


Turun Sanomat julkaisi (27.10.2005 12:55:00) kotimaan osiossaan STT:n välittämän uutisen - Toimintakyvyn arvioinnilla työkyvyttömyys esille

"Kelan kokeilema toimintakyvyn arviointi vähentää selvästi työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäyspäätöksiä. Vakuutuslääkärin hylkäävä ennakkoarvio muuttui myönteiseksi noin 40 prosentilla kokeiluun osallistuneista hakijoista.
 

Kokeilua johtanut Kelan ylilääkäri professori Antti Huunan-Seppälä esittää, että menetelmä otettaisiin ongelmallisissa eläkeratkaisuissa käyttöön jo ensi vuonna.

Valtaosa kokeiluun osallistuneista lääkäreistä katsoi, että arviointimenetelmä toi tärkeää uutta tietoa eläkkeenhakijan toimintakyvystä.

Vastaava järjestelmä on ollut pitkään käytössä Englannissa."

------


Nähtävästi vakuutusalan korporaatioissa säikähdettiin tuolloin kunnolla. Nyt vuoden 2009 keväällä PCA-menetelmä on saatu nähtävästi poljettua lopullisesti pimentoon.

Nelikannassa toimien pantiin hihat heilumaan ja suureen eläkelain uudistukseen uitettiin vakuutusalan korporaatioiden valtaa entisestään vahvistavia lakipykäliä. Näin toimien saatiin, mikäli tuo Englannnin malli eli PCA-menetelmä saadaan joskus työkykyarvioinneissa Suomessa laajamittaiseen käyttöön, voimaan vakuutusalan korporaatioille verraton työkalu tuloksentekoon - "Sitä saa, mitä tilaa."

Ottakaamme katsaus jo kaikessa hiljaisuudessa tehtyihin lakimuutoksiin, jotka toivottavasti herättävät avointa keskustelua suomalaisen lääkärikunnan joukossa. Tiedon saavuttaneiden potilaiden keskuudessa näin on jo tapahtunut.


Toteutuvatko näissä seuraavissa lainkohdissa:

1. Ensinnäkin terveydenhuollon vapaan ja läpinäkyvän kilpailun periaatteet?
2. Toiseksi myös eurooppaoikeuden näkökulmasta katsottuina?


Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395, jossa löytyvät lainkohdat kokonaisuudessaan

40 §
Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri
Eläkelaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintälaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

46 §
Selvitys työkyvyttömyyden jatkumisesta
Jos eläkelaitoksella on perusteltua syytä olettaa, että eläkkeensaajan työkyky on palautunut, eläkkeensaaja on velvollinen käymään eläkelaitoksen määräyksestä työkyvyttömyyden jatkumisen selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.

102 §
Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan terveydentilaselvitys
Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan on toimitettava eläkelaitokselle terveydentilastaan laadittu lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman. Eläkelaitos voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen.

Eläkelaitos voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon, jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai siihen on muu erityinen syy.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija on velvollinen eläkelaitoksen osoituksesta käymään työkyvyn heikentymisen selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.Lähde: Finlex > Lainsäädäntö > Ajantasainen lainsäädäntö > 2006


-----


Toivottavasti edes Kilpailuvirastossa (http://www.kilpailuvirasto.fi) ollaan lainsäädännössä jo tehtyjen kilpailunrajoitusten suhteen hereillä? Samoin kuin kaikissa kansalais – ja potilasjärjestöissä.

Suomen ihmisoikeustilanteesta kertovissa raporteissa on mielestämme erittäin pahoja puutteita.

"Tule apuun EU!" - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,