sunnuntaina, kesäkuuta 28, 2009

Liian vilkkaaksi vaalirahalla voideltu valta?

Hakuavaimet internetiin:
vakuutuslääketiede 2017
vakuutuslääketieteen erityispätevyys 2017€ $ € $ €


Kesäkuun puolesta välin alkaen olemme olleet keskellä Suomen vaalirahoituskohua vuosimalliltaan 2009. Suurimmat paineet ovat keskittyneet tähän mennessä keskustan suuntaan.

Pelkästään puolueiden rahavirtoja avaamalla ja tarkastelemalla ei kuitenkaan tämän kesäisestä vaalirahakohusta enää selvitä. Myös kansamme edustajien on avattava uudelleen 2000 – luvun vaalirahailmoituksensa koskien kaikkia ennen 30.4.2009 pidettyjä vaaleja.
Kritisoinnin keskellä yritämme valottaa myös muita mahdollisia näkökulmia politiikan teon selvittämättömiin katvealueisiin Suomessa.

Uuden ja vankemman poliittisen mahdollisuuden perustaa luoden. Konkreettisella alla olevalla parannusesityksellä, joka on vapaasti ja helposti monistettavissa kaikkien puolueiden käyttöön.


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

€ $ € $ €

Harri Saukkomaa kirjoitti Iltasanomien kolumnissaan; perjantaina 26.6.2009, osuvasti:

”Puolueraha voisi olla iloinen asia”


€ $ € $ €


Tämän kesän vaalirahasotkujen selvittelyssä on keskitytty toistaiseksi vain puolueiden rahavirtojen selvittelyyn. Uusia virtoja ja siten kytkentöjä tuntuu tulevan koko ajan esiin.

Tosin suomalaisen korporatiivisen etujärjestömaailman jarrumiehiäkin esiintyy.

Työeläkevakuuttajien kattojärjestön Telan toimitusjohtaja Esa Swanljung tyrmäsi Yle Uutisissa 25.6.2009 pääministeri Vanhasen toivomuksen läpivalaisusta kaikkien työeläkeyhtiöiden mahdollisten kytkösten osalta.

”Swanljung: Eläkeyhtiöiden poliittisissa kytköksissä ei selvitettävää

- Ei minulla ole tiedossa mitään mistään poliittisista kytkennöistä yhdenkään työeläkeyhtiön osalta.

- Miksi juuri työeläkeyhtiöiden, miksei kaikkien Suomen yhtiöiden tai vaikka Ruotsin ja Norjan yhtiöiden? Mihin tämä vaatimus oikein perustuu?

Ei näissä yhtiöissä ole minun tietojeni mukaan mitään sellaisia syitä, minkä takia tämmöinen kysymys olisi ajankohtanen, hämmästelee Swanljung.

Eläkevakuuttajia valvova Finanssivalvonta kieltäytyi ottamasta kantaa asiaan.”

Swanljungin kannanotto on Suomen oloissa ennen kuulumaton.

Varsinkin kaikille niille potilaille, jotka tuntevat Swanljungin työhistorian sekä omakohtaisesti koettuna poliittisesti, nelikannassa, rakennetun ja ylläpidetyn vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän.


Tuon Swanljungin lausunnon jälkeen voitaneen puhua entistä vahvemmin vääjäämättä esiin vyöryvästä Finngate - skandaalista! Nyt otetaan suomalaisista tiedotusvälineistä mittaa.


€ $ € $ €


MITÄ KIRJOITTIKAAN AIHEESTA TOIMITTAJA OLLI AINOLA VUONNA 2004?

”Julkista rahaa käytetään häpeämättömästi myös työeläkeyhtiöissä.

Iso osa niiden sijoitusmiljardeista on parkkeerattu lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin "strategisina sijoituksina". Niitä ei ole tehty ensisijaisesti eläkejärjestelmän etua ajatellen ja yleisesti hyväksyttyjä sijoitusperiaatteita noudattaen, vaan päätöksiä ovat sanelleet ennen muuta finanssileirien omat valtapelit.

Sammon konsernijohtaja ja eläkeyhtiö Varman hallituksen jäsen Björn Wahlroos on luonnehtinut eläkeyhtiöiden toimintatapoja korruptioksi.

Vakuutusvalvontavirasto joutui perkaamaan tel-yhtiöiden kiinteistökauppoja Wahlroosin kerrottua julkisen salaisuuden, että yhtiöt ostavat ylihintaan asiakkaidensa kiinteistöjä kahmiakseen valtaa ja vakuutuksia.

Eläkeyhtiöiden viime vuosien kiinteistösijoituksissa peräti kaksi euroa kolmesta on huvennut asiakkailta ostettuihin kiinteistöihin. Valvoja ei saanut näyttöä kauppojen epäasiallisuudesta, sillä sijoitusten perimmäisiä motiiveja ei tutkittu.

Virastoa moitittiin löperöksi. Mainettaan puolustaakseen se aikoo lähiaikoina julkistaa kannanoton, jolla yritetään hillitä eläkeyhtiöiden holtitonta rahankylvöä. Se on merkki siitä, että valvoja on tuntenut sieraimissaan hajua, muttei löydä raatoa.

Kannanottoluonnoksen mukaan tel-yhtiöiltä kielletään paitsi ylihintaiset kiinteistökaupat myös vakuutustuotteiden kytkykauppa ja "muut sopimattomat järjestelyt". Yhtiöitä toisin sanoen vaaditaan noudattamaan lakia.


Valvottavien ja vakuuttajien suhteet ovat perinteisesti olleet likeiset ja ymmärtävät.

Tapana on ollut, että vakuutusvalvonnan johdosta noustaan hyväpalkkaiseen asemaan johonkin vakuutusyhtiöön, mikä ei ole ollut omiaan lisäämään viranomaisen uskottavuutta.”

Lähde: Voideltu valta – Kauppalehti Presso - Olli Ainola


€ $ € $ €


PITÄÄKÖ HUOMATTAVAT KÖNTTÄSUMMAT ERITELLÄ?

- klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


Vilkaistaanpa tasapuolisuuden nimissä meneillään olevaa vaalirahasotkua myös SDP:n kannalta. Vuotena on 2008.

”SDP:n väistyvä puheenjohtaja Eero Heinäluoma katsoo, että vaalirahasotkun setvimisessä puolueen seuraavalle puheenjohtajalle riittää talonpoikaisjären käyttö.

- Kun heiluttelee hallitusta, on oltava kykyä toimia viisaalla tavalla, muotoilee Heinäluoma uusisuomi.fi:lle.

Kysyttäessä, mitä tämä viisaalla tavalla toimiminen tarkoittaa, Heinäluoma tarkentaa asiaa harkittuaan:

- Kun tapahtuu paljon ja tulee paljon informaatiota, on säilytettävä harkintakyky.

Matti Ahteen vaaliraha-asiat ovat heittäneet varjon myös SDP:n ylle. Heinäluoma kuitenkin korostaa, että nyt näyttää siltä, että suurimmat ongelmat ovat muissa puolueissa.”

Lähde: uusisuomi.fi - 6.6.2008


€ $ € $ €


MIKSI KAIKKIEN 2000-LUVUN VAALIEN RAHOITUS ON AVATTAVA?
Annetaan puheenvuoro oikeusministeri Tuija Braxille:


”Suomessa vaaleja käytiin lähes 100 vuotta siten, että vaaliehdokkailla ei ollut velvollisuutta ilmoittaa vaalirahoituksestaan.

Vasta vuonna 2000 säädettiin laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta. Ilmoitusvelvollisuus on siten järjestelmässämme uusi.

Lakia on sovellettu kunnallisvaaleihin kahdesti (2000 ja 2004), eduskuntavaaleihin kahdesti (2003 ja 2007) sekä europarlamenttivaaleihin (2004) ja presidentinvaaliin (2006) kerran. Näistä vaaleista saadut kokemukset ovat sääntelyn kehittämisen pohjana.

Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (414/2000) eli vaalirahoituslaki säädettiin siis vuonna 2000. Laki koskee kaikkia yleisiä vaaleja eli eduskuntavaaleja, presidentinvaalia, kunnallisvaaleja ja europarlamenttivaaleja.

Lain tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi.

Vaaleissa valituksi tulleet ja heidän varahenkilönsä sekä presidentinvaalissa kaikki ehdokkaat ovat velvollisia tekemään vaalirahoituksestaan julkisen ilmoituksen.”

Lähde: Oikeusministeri Tuija Brax Kajaanin Sanomien seminaarissa 20.9.2008

Onpa tätä kirjoitettaessa vihreiden europarlamentikkojen Satu Hassin ja Heidi Hautalan suulla ennätetty vaatimaan jo eduskunnan hajottamista sekä ennenaikaisia eduskuntavaaleja.

Edes pääministerin vaihtaminen ei enää riitä rauhoittamaan tilannetta.

Kahden seuraavan viikon aikana voitaneen tarkentaa yhteistuumin myös se, että tarvitaanko uusien eduskuntavaalien yhteyteen myös uudet presidentin vaalit?

€ $ € $ €


Voimassa ollut laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 oli voimassa 30.4.2009 asti. Joten siitä osuvimman luonnehdinnan on mielestämme tehnyt toimittaja Olli Ainola:

”Laki Suomen vaalirahoituksesta on Bulgarian tasolla eikä ole johtanut ehdokkaiden taloudellisten kytkösten avautumiseen.

Lakia on äärettömän helppo kiertää, sillä esimerkiksi eduskuntavaaleissa alle 1 700 euroa lahjoittanutta ei tarvitse paljastaa.

Kun avustus pilkotaan pienempiin eriin, voi tukea ehdokasta vaikka millä summalla ja pysyä silti salassa.

Kaiken lisäksi oikeuslaitos on kieltäytynyt tutkimasta lain soveltamista.”


Lähde: Voideltu valta – Kauppalehti Presso


€ $ € $ €


Esimerkiksi eduskuntavaalien 2007 ehdokkaiden vaalirahailmoitukset näyttävät edelleen ympäripyöreän mitään kertomattomilta.

Niitä koskeva ja voimassa oleva laki (414/2000) ei kiellä millään tavalla kertomasta ja nimeämästä nimeltä niitä yrityksiä, etujärjestöjä, yhdistyksiä ja/tai säätiöitä, jotka ovat tehneet taidehankintoja, ostaneet seminaarilippuja ja/tai osallistuneet maksullisiin golf-tapahtumiin.


Otamme esille vertailuilmoitukseksi sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluoman ilmoituksen, koska vasta hänen täydentäessään ilmoituksensa lain henkeä ja yleisesti vaadittavaa tietoa riittävästi antavaksi; uskaltavat myös kaikki muutkin kansanedustajat seurata perässä.
Yli puoluerajojen myös kokoomuksen, keskustan ja rkp:n kansanedustajat uskaltavat seurata helpottuneina sdp:n alfauroksen perässä. Myös mahdollisen työeläkeyhtiöihin kytköksissä vaalirahan suhteen.€ $ € $ €

”Vaalirahoituksen vastaanottaminen ei ole väärin eikä rikollista, mutta sen puutteellinen ilmoittaminen on.”

Lähde: Missä kansanedustaja ja raha, siellä ongelma – Timo Haapala MTV3


€ $ € $ €

Joku saattaa kysyä aivan oikeutetusti; miksi olemme valinneet juuri Eero Heinäluoma sdp:sta esittelyyn?

Vastaamme siihen, että hän yksi oikeusministeriön 30.5.2008 asettaman vaalirahoitustoimikunnan eduskuntapuolueiden valtuuttama jäsen.

Avaamista vaativat könttäsummat maksajien nimien osalta Heinäluoman ilmoituksessa merkittynä tehostepunaisella. Samoin lisäsivulla annetut lisäselvitykset rahoituksen lähteistä. Lisäksi olemme liittäneet sivulle 2 (2) kaikkia kansanedustajia velvoittavat lainkohdat, jälkipelejä varten.- klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


- klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


Muuten. Helkkarin kova suomalaisen vaalirahan kerääjä; keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen löytyy myös tuosta oikeusministeriön vaalirahoitustoimikunnasta.

Joten toivottavasti saamme viimeinkin kaikkien eduskuntapuolueiden 2000-luvun vaalien ja ehdokkaiden vaalikampanjapäälliköt antamaan nuo kaivatut erittelyt rahoittajista julkisuuteen. Kansanedustajat ovat lomansa ansainneet, mutta he voinevat luottaa tässä asioissa vaalipäälliköidensä antamaan tietoon. Hehän ovat olleet vastuussa muun muassa ehdokkaidensa varainkeruusta.

Sopivana ajallisena ja viimeisenä ajallisena 2000 –luvun vaalirahailmoitusten täydentämisen takarajana pidämme tiistaita 14.7.2009.

Uuden europarlamentin tuolloin aloittaessa on hyvä olla tiedossa, minkä puolueen ja siten kenen rahoittamaa ehdokasta Suomi ehdottaa uuden EU-komission Suomen komissaariksi.€ $ € $ €


”Miksi puolueiden ja ehdokkaiden rahoittaminen ei voisi olla iloinen asia, josta kaikki olisivat ylpeitä?”

Lähde: Harri Saukkomaa Iltasanomat 26.6.2009.


€ $ € $ €


Tasavallan presidentti Tarja Halosella ja hänen puolisollaan, tohtori Pentti Arajärvellä, katsomme nyt olevan erinomainen useamman lautasen kattaus astua julkisuuteen.
Heidän statuksellaan ja asiantuntemuksellaan voidaan mielestämme käsitellä juuri työeläkealaan sekä mahdollisesti puolueisiin liittyvää aihetta tarkemmin.

Ja onhan mahdollisesti uuden EU-komission johdossa jatkavaa Manuel Barrosoa ja hänen kabinettiaan jo keskustan toimesta informoitu? Siis tästä tämän kesäisestä vaalirahakohusta.

Vai onko mahdollista, että Suomen poliittisella(kin) markkinakentällä vallitsee korporativistinen kansallinen kartelli?


…aatteleppa ite… - terveisin
Team Oikeusturva 2009

€ $ € $ €


LINKKEJÄ AVOIMEEN POLIITISTEN RAHAVIRTOJEN MONITOROINTIIN:

Suomen vaalirahoituskohu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_vaalirahoitusskandaali_2008

Oikeusministeriön vaalien vastuualueen ylläpitämät vaalisivut:
 http://www.vaalit.fi/fi/


Vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset
Vuoden 2009 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset
Vuoden 2004 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset
 http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/europarlamenttivaalit/vaalirahoitusilmoitukset.html


Vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset:
http://www.vaalit.fi/38746.htm

Vuoden 2003 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset
http://www.vaalit.fi/18880.htm

- Linkkien toiminta tarkastettu ja korjattu 26.10.2016 -* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , , ,