torstaina, heinäkuuta 23, 2009

Suomen vaalirahakohu kalkkiviivoilla?

Tämä on avoin kirje kaikille Suomen poliittisten asioiden hoitajille ja monitoroijille!

Haluamme tämän avoimen kirjeen myötä viestittää, että peliä luottamuksesta äänestäjien suuntaan ei ole ihan vielä menetetty.

Valtaosassa 2000-luvun vaaleja on ollut voimassa laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000, jonka tulkinnan suhteen puoluetoimistoissa ja laillisuusvalvojien taholla on tehty mahdollisesti inhimillinen virhearviointi.

Mahdollisuus tehtyjen ”virhearviointien” oikaisuun on mielestämme käytettävä pikaisesti.


AVOIMEN VAALIRAHOITUKSEN ABC


Ruohonjuuritason juridinen tulkinta vaalirahoituksen täydellisestä avaamisesta on erittäin selkeää.

A.
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 oli voimassa kaikkia valtakuntamme vaaleja koskevana 30.4.2009 asti.

B.
Laki (414/2000) sallii antamaan alkuperäiset lahjoittajan nimitiedot kaikista rahoittajatahoista, vaikka rahoja on siirretty kampanjaa varten perustetun yhdistyksen tai mahdollisten välikäsiyhdistysten kautta.

C.
Lain (414/2000) avoimet sanamuodot antavat täydet mahdollisuudet takautuvalle selvittelylle.

Koski sitten tuo rahan tai vastikkeellisen rahasuorituksen antaminen etujärjestöä, yhdistystä, säätiötä ja/tai yritystä. Nimikkeenä esimerkiksi seminaarilippu, taidehankinta, golf-tapahtuma tai vastaava.

Laki (414/2000) sallii ko. nimitietojen antamisen takautuvasti ilman keinotekoiseksi luotuja eurorajoja.

Takautuvaan selvittelyyn voidaan siten ottaa kaikki 2000-luvun vaalit, jotka on pidetty ennen 30.4.2009. Kuten presidentinvaalit, EU-vaalit, eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit.


KESKUSTAN JA KOKOOMUKSEN PUOLUESIHTEERIT PUOLTAVAT AVAUTUMISTA!


Niin keskustan kuin kokoomuksen puoluesihteerit ovat näyttäneet vihreää valoa kyseisten lain kohtien Avoimen vaalirahoituksen ABC – tulkinnalle.

Sanatarkat lainaukset molempien puoluesihteerien lausumista uutisvirrasta poimittuina seuraavina.


Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen tiedotteessaan 13.7.2009:


"Puoluesihteerinä en ole pitänyt asiallisena puuttua julkisuudessa Keskustan kansanedustajien ja ministerien vaalirahailmoituksiin ja niissä mahdollisesti ilmenneisiin puutteisiin.

Ne ovat yksittäisten edustajien ja heidän tukiryhmiensä asioita.

Puoluesihteerinä olen vastannut puolueen varainhankinnasta, yhdessä puheenjohtajan kanssa. Saadut varat on käytetty puolueen vaali- ja varsinaiseen toimintaan."


Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen MTV3-uutisissa 21.7.2009:


”Tujusen mukaan kokoomus perustaa toimintatapansa voimassa olevaan lakiin sekä sopimuksiin, joihin anonyymit kokoomuksen tukijat luottavat. Puoluesihteeri kiistää jyrkästi, että puolue pimittäisi tietoja.

- Me tulemme tulevaisuudessa avaamaan puoluerahoitusta, mutta se on vaikea tehdä taannehtivasti.

Kokoomus haluaa, että vaalirahoituksen uudistamista pohtinut Lauri Tarastin työryhmä lataa yhteiset pelisäännöt, joita vastaisuudessa noudatetaan. Tujunen tosin myöntää, ettei kokoomuksella ole tukijoiden listan julkistamisesta päätöstä suuntaan tai toiseen.

Puoluesihteerin mukaan hänellä ja puheenjohtaja Jyrki Kataisella on kuitenkin yhtenäiset näkemykset vaalirahoituksen avoimuudesta ja ongelmana on juuri menneisyys.

- Emme estä, jos joku kokoomuksen kansanedustaja haluaa avata rahoitustaan, Tujunen tyytyy toteamaan.”


Sitten tiedotusvälineistä poimittuja kannustimia laajamittaiselle avautumiselle.


Timo Haapala MTV3 - Missä kansanedustaja ja raha, siellä ongelma:


”Vaalirahoituksen vastaanottaminen ei ole väärin eikä rikollista, mutta sen puutteellinen ilmoittaminen on.”


Olli Ainola Kauppalehti Presso – Voideltu valta:


”Iso osa Suomen puoluetukiaisista rohmutaan jopa yhteiskunnan hyväntekeväisyysvaroista.

Esimerkiksi neljän suurimman puolueen eläkeläisjärjestöt saavat puoluekoneiston johtamalta Raha-automaattiyhdistykseltä pelkästään tänä vuonna yli 3,6 miljoonaa euroa, mikä kattaa puolet niiden menoista ja tuo mojovan lisän neljän puolueen 11 miljoonan euron varsinaiseen puoluetukeen.

Laki Suomen vaalirahoituksesta on Bulgarian tasolla eikä ole johtanut ehdokkaiden taloudellisten kytkösten avautumiseen.

Lakia on äärettömän helppo kiertää, sillä esimerkiksi eduskuntavaaleissa alle 1 700 euroa lahjoittanutta ei tarvitse paljastaa. Kun avustus pilkotaan pienempiin eriin, voi tukea ehdokasta vaikka millä summalla ja pysyä silti salassa.

Kaiken lisäksi oikeuslaitos on kieltäytynyt tutkimasta lain soveltamista.”


YHTEENVETO


Jännitys tiivistyy…..

1.
Tapahtuuko laajamittainen avautuminen vaalirahoituksesta vapaaehtoisesti?

2.
Vai vasta oikeuden ennakkopäätös hakemalla? Esimerkiksi tiedotusvälineiden yhteisellä haastehakemuksella?

3.
Ovatko poliittisten toimijoidemme puheet ja teot yhteneväisiä vaalirahoituksen läpinäkyvyyden suhteen? Yli puoluerajojen ulottuvana…?Hyvä Tasavallan Presidentti! Hyvät kansanedustajat, ministerit, mepit ja kunnanvaltuutetut! Nyt otetaan Teidän rehellisyydestänne mittaa!


”Avoin vaalirahoitus Suomessa on fantastinen asia” - terveisin
Team Oikeusturva 2009

Tunnisteet: , , ,