maanantaina, maaliskuuta 15, 2010

OP - Pohjolan yhtiökokous 2010


-->Eli vähemmän julkisuudessa tunnetulla nimellä Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2010 yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2010 kello 14 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsingin Itä – Pasilassa.

Vuoden 2009 OP – Pohjolan yhtiökokouksessa potilasosakkeenomistajia käskettiin menemään puhumaan ja viemään tietoa epäkohdista eduskuntaan kansanedustajille.

Näin on yritettykin tehdä aktiivisesti jo pitemmän aikaa. Tasavallan presidentti Tarja Halosta ja tohtori Pentti Arajärveä myöden. 


€ € € € 


-->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

€ € € € 

 
Kirjoituksemme on tällä kertaa pitkä, mutta loppuun asti kannattaa aiheesta vähänkin kiinnostuneiden mielestämme taistella.

Joku tai jotkut puhuvat mielestämme täysin muunneltua totuutta, mutta vastuuseen heitä ei nykyisessä järjestelmässämme koskaan nähtävästi saada.
Corruption connecting people?
Korruptoinut hallitus vaiko useampi on tässäkin kokonaisuudessa takana?

Toivomme 1990 – luvun pankkikriisissä vastaavia kokemuksia saaneiden heräävän pikku hiljaa aktiiviseen toimintaan mukaan. Omin sanoin, kuvin ja videoraportein.

Erittäin vakavien ja pitkäkestoisten yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseksi tarvitaan mielestämme paljon muutakin kuin kevyttä pintaremontointia.


”Rauha, rakkaus ja rispekti voittakoot” - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

€ € € € 


Seuraavaksi lyhyt taustoitus siitä, miksi potilasosakkeenomistajia yhden (1) osakkeen liikkeestä on taas OP – Pohjolan vuoden 2010 yhtiökokouksessa paikalla. Jos Luoja suo, terveys sallii ja todellisia laillisuusvalvojia on Suomessa olemassa.


NÄLKÄLAKKO 30.10.2001 – 27.11.2001 EDUSKUNTATALON EDESSÄ


Lakkolaisten vaatimuksia

* laillisuusvalvonnan tehostaminen ja toimikunnan perustaminen, jolloin laillisuusvalvojat voidaan saattaa myös vastuuseen sekä tarvittaessa valtakunnan oikeuteen.

* että vammautunut voi halutessaan saada asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

* että valitusasteissa toimivan lääkärijäsenen tulee olla potilaan vamman alaa tunteva erikoislääkäri.

* että vakuutusoikeudesta hylkypäätöksen saaneet voivat 10 v:n takaumalla saattaa asiansa uudelleen käsiteltäväksi puolueettomien alan erikoislääkäreiden lausuntojen perusteella.

Nälkälakon tulokset
Liiton hallituksen jäsenten 29 vuorokautta kestäneellä nälkälakolla vaadittiin kaikkien lakisääteisesti vakuutettujen kansalaisten oikeusturvan parantamista.

Oikeusministeri Johannes Koskinen lupasi 27.11.2001 nälkälakossa olleille Vakuutusongelmaisten liiton jäsenille, että liiton esille nostamien epäkohtien johdosta käynnistetään erillisselvitys, jotta tapaturmassa vammautuneiden kohtelua selvitetään ja vammautuneiden saamat päätökset oikaistaan siten kuin jo tulleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot edellyttävät.

Koskinen myös totesi, että langettavat tuomiot saatetaan välittömästi kaikkien virkamiesten tietoisuuteen vakiintuneiden toimintatapojen korjaamiseksi.

Ministeri Johannes Koskisen antamat lupaukset ja hänen vierailu lakkolaisten vaunussa uutisoitiin laajasti julkisuudessa, mm. Yleisradion TV - 1 pääuutisissa 27.11.2001 kello 20.30 ja asian saaman julkisuuden kautta toimintamme kohtaisi lukemattomia uusia asiakkaita.

Annetuista lupauksista huolimatta vakiintuneet toimintatavat eivät kuitenkaan ole yhteiskunnassamme korjaantuneet syksyyn 2002 mennessä. Myöskään yksilöiden oikeusturvan törkeisiin laiminlyönteihin ei yhteiskunnassamme tai sen erityistuomioistuimissa olla puututtu millään tavalla. Selvitysmies on kuitenkin asetettu ja selvitystyön määräaika päättyy kesään 2003 mennessä.

Lähde: Oikeusturva - yhteisön arkistot

 

€ € € €

HUOM! – Nälkälakon suojelijana toimi vuorineuvos Paavo V. Suominen
Majoitus mielenosoitukseen osallistuneille oli järjestetty osallistujamäärän mukaan suhteuttaen. Asuntovaunussa eduskunnan pääoven edessä mielenosoituksen ajan sijoittuen.


€ € € € 

 
Nyt eletään vuotta 2010. Nuo vuoden 2001 nälkälakon yhteydessä esiintuodut epäkohdat ovat voimissaan ja pahentuneet vuodesta 2003 selkeästi. Kun piti tapahtua päättäjien antamien lupausten perusteella aivan päin vastoin.
Vakuutusoikeudesta vuonna 2003 selvityksen tehnyt Kelan tutkija Maija Sakslin on nimitetty 1.4.2010 alkaen eduskunnan toiseksi apulaisoikeusasiamieheksi.

Yle Uutiset 2.3.2010 kertoi hänen nimityksestään muun muassa seuraavaa:

Sakslin tulee tehtävään Kelan tutkimusosastolta, missä hän vastaa Kelan oikeudellisen tutkimuksen suunnittelusta ja koordinoinnista. Hänellä on lisäksi lukuisia, erityisesti perustuslakiin ja sosiaaliturvaan liittyviä asiantuntijatehtäviä suomalaisissa ja eurooppalaisissa työryhmissä ja tutkimushankkeissa.

Eduskunnan oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä valvovat viranomaisten toiminnan laillisuutta. He hoitavat tehtäväänsä puolueettomina ja eduskunnasta riippumattomina.”
Yksi potilaiden kannalta merkittävä juttu oli tuo Sakslinin toimesta ja oikeusministeriön tilauksesta tehty tutkimus vakuutusoikeuden tilanteesta vuonna 2003.

Valitettavasti siinäkin esitetyt parannusehdotukset koskien potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista on visusti haudattu.


€ € € € 

 
Lue avoin muistio vakuutusoikeudesta:
http://ajankuva.blogspot.com/2007/11/avoin-muistio-vakuutusoikeudesta.html

HUOM!
Osa lauantaina, marraskuu 10. päivä, 2007 hengissä olleista lisätietolinkeistä on lopettanut toimintansa. Onneksi ne on aikanaan poimittu teksteinä talteen ja laitettu laajaan jakeluun arkistointia varten-

Kaikki vuodesta 1996 alkaen vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa apulaisoikeusasiamiesten Paunion ja Sakslinin toteamat epäkohdat voivat järkyttävän hyvin.

Korruptoitunut hallitus? Ostettu eduskunta? Liisattu ministeriö? Vaiko useampikin?

€ € € € 


Sitten lyhyt kuvallinen ja sanallinen kertomus yrittää selvittää epäkohtia suoraan Pohjola Pankki – konsernin Pohjola Vakuutus Oy:n operatiivisen johdon kanssa.

Lähetimme seuraavat kysymykset erinomaista tulosta jo vuosien ajan tehneen yhtiön toimitusjohtaja Tomi Yli - Kyynylle. Pohjola Vakuutus Oy hoitaa lakisääteisiä vakuutuksia nelikannassa tehdyn lainsäädännön pohjalta.


€ € € € 

Työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa nelikantaan pohjautuvat avaintoimijat ovat vakuutusyhtiöiden lisäksi:
Tapaturma-asiain korvauslautakunta (toimii taustalla nelikantaisesti)
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (nelikantainen kokoonpano)
Vakuutusoikeus (nelikantainen kokoonpano)
Korkein oikeus (KKO)
Korkein hallinto-oikeus (KHO)

Tuomioistuinkäsittelyissä vakuutusyhtiöiden voittoprosentti asettuu 90 -100 prosentin haarukkaan.

€ € € € 

 
Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokous 2010
Saturday, 29 August, 2009 2:35 AM
From:"Petri Salo"
To: tomi.yli-kyyny @pohjola.fi,
Cc: markku.koponen@ op.fi, "Info HRF"

Hyvää päivää Teille Pohjolaan,

Joudun tiedustelemaan Teiltä asiaa, jonka takia olemme tulossa myös vuoden 2010 Pohjola Pankin muodostaman konsernin yhtiökokoukseen. Jos Luoja suo ja terveydentilanne osallistumisen tuolloin sallii.

Yritimme kollegojeni kysyä näitä seuraavia asioita huonoin tuloksin vuoden 2009 yhtiökokouksessa.

Konsernin puheenjohtaja toimitusjohtaja Mikael Silvennoiselta saamamme neuvon johdosta joudumme valitettavasti toteamaan, että vaalirahakohun myötä nykyinen eduskunta on osoittautunut vääräksi paikaksi selvittää Pohjola-konserniin liittyviä epäkohtia.

Mistä löytyvät kirjallisessa muodossa Pohjola-konsernin ja sen tytäryhtiöiden vakuutustoiminnassaan noudattamat selosteet seuraavista asiakokonaisuuksista:

* vakuutuslääketiede
* vakuutuslääketieteen erityispätevyys
* vakuutuslääketieteellinen arvio?

Odotamme kollegojeni kanssa Pohjola Vakuutus Oy:n osalta vastausta syyskuun aikana.

Ystävällisin terveisin
Petri Salo
potilasosakkeenomistaja
yhden (1) osakkeen omistajien liike
Oikeusturva - yhteisöSAMA VIESTI KUVAMUODOSSA JA VASTAANOTTOLEIMOIN VARUSTETTUNA


-->


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

€ € € €


HUOM!

Sähköisesti ja paperilla tapahtuvassa asioinnissa on aina syytä varmistaa niiden perille meno. Eli on saatava vastaanottokuittaus, jolla voi todista vastapuolen saaneen asiakirjan käsittelyynsä.

Vastauksen antoi Pohjola Vakuutus Oy:n henkilö- ja puhelinkorvaus osastonjohtaja Jorma Rämö. Kovan luokan ja kokemuksen omaava vakuutuslakimies. Seuraavin saatesanoin.


€ € € €


VL: Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokous 2010
Monday, 21 September, 2009 10:46 PM
From: "Rämö Jorma"
To: petri_salo_2000 @ yahoo.com

Cc: "Yli-Kyyny Tomi" , "Koponen Markku" , "Sarelius Pauli"

Message contains attachments
1 File (939KB)

* Petri Salo kirje 22.9.2009.doc

Arvoisa Petri Salo

Ohessa vastauksemme sähköpostitiedusteluunne. Toivottavasti saatte tästä riittävän informaation esittämiinne kysymyksiin.

Ystävällisin Terveisin
Jorma Rämö€ € € € 


-->

€ € € € 


ÄKKIKUOLEMA ELI SUDDEN DEATH – KORPORAATIO VAIKENEE

Mielestämme hyvin alkanut muun muassa vakuutuslääketieteeseen liittyneiden epäkohtien selvittely loppui tähän seuraavaan viestiin. Merkitykselliset osasta viestistä vahvistettuna.

Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokous 2010
From: "Petri Salo" petri_salo_2000 @ yahoo.com
To: "Rämö Jorma"
Cc: "Yli-Kyyny Tomi" , "Koponen Markku" , "Sarelius Pauli" , "Info HRF"
Message contains attachments
1 File (265KB) * AITO PAPERILAAKARI.jpg
 

Hyvä Jorma Rämö,
Kiitän vastauksestanne ja esitän kohteliaimman toiveen, että ilmoitatte minulle toimivan www-linkin OP - Pohjolan internet-sivustolle, kun vastauksessanne antamanne tiedot ovat myös Pohjolan sivujen kautta kaikkien potilaiden saatavilla.

Ilmoitan sen sitten pikaisesti muun muassa asioiden todellista tilaa yhtiössänne ihmettelevien asbestista sairastuneiden potilaiden suuntaan.

Liitän tietoonne myös heidän käytössään kokonaisuudessaan olevan lehtiartikkelin intro-osan vakuutuslääkärin roolista korvaustoiminnassa.
 

Yhteistyöterveisin
Petri Salo
potilasosakkeenomistaja


€ € € € VAKUUTUSLÄÄKÄRI, VAKUUTUSLÄÄKETIEDE, VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLINEN ARVIO

-->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


€ € € € 

 
Lisätietoja avoimesta internetistä hakusanoilla:

vakuutusoikeuden vakuutuslääkärit
vakuutuslääketieteen erityispätevyys
finngate skandaali 
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 19.8.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -Tunnisteet: , , , , , ,